Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karşılıksız Çıkan Çek Bedelinin Ödendiğine Dair İmzalanan İbraname!

Yanıt
Old 04-01-2010, 10:14   #1
Derya DEMİR

 
Neşeli Karşılıksız Çıkan Çek Bedelinin Ödendiğine Dair İmzalanan İbraname!

Merhaba. Her hakimin başka aşka uyguladığı yeni bir kanun var elimizde ve o kanuna göre ne yapacağımız konusunda bizim kafalar net olsa da karşımıza çıkan olaylarda karışıklık peşimizi bırakmıyor. Bunlardan bir tanesi!
Karşılıksız çıkan bir çek için alacaklı şirket icra takibi yoluna gitmeyip sadece savcılığa şikayet etme yoluna başvurmuş. Keşideci hakkında ceza yargılaması başlamış ve sonuç olarak keşideci çek bedeli kadar para cezası almıştır.
Ancak daha sonra alacaklı ve borçlunun aralarında anlaştığına ve alacaklı şirketin borçluyu ibra ettiğine dair bir sözleşme ortaya çıkmış.Sözleşmede tek tek tüm çeklerin seri numaraları belirtilerek, "aşağıda dökümü yapılan çeklerden dolayı alacağımız kalmamıştır" denilmiştir.Sözleşmenin yapıldığı tarih ise iddianamenin hazırlanmasından öncedir.
Yargılama sırasında sözleşmeden ne katılan vekili bahsetmiştir ne de sanık. Hüküm verilmiş ancak henüz kesinleşmemiştir. Temyiz aşamasında, söz konusu ibranameyi sunarak, bu ibraname ile 5941 sayılı yasanın 6 maddesindeki etkin pişmanlık hükmünde sözü edilen faizin de ödendiği kabul edilip, hükmün bozulması sağlanılabilir mi? Yoksa ibranamenin bir etkisi olmayıp katılanın şikayetten vazgeçmesi mi gerekecektir?
Old 04-01-2010, 10:54   #2
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Hüküm verilmiş ancak karar kesinleşmemiş ise, ibranamene hükmü veren Mahkemeye ibraz edilerek suça konu çeklerin ödenmiş olmasına dayanılarak müştekinin şikayet hakkının ortadan kalkması nedeni ile davanın düşürülmesine karar verilmesini istemeniz gerekir. Olayda etkin pişmanlık söz konusu değildir, çünkü çek bedelleri zaten şikayetten önce ödenmiş durumdadır. İYİ ÇALIŞMALAR
Old 04-01-2010, 13:35   #3
Derya DEMİR

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şenel DELİGÖZ
Hüküm verilmiş ancak karar kesinleşmemiş ise, ibranamene hükmü veren Mahkemeye ibraz edilerek suça konu çeklerin ödenmiş olmasına dayanılarak müştekinin şikayet hakkının ortadan kalkması nedeni ile davanın düşürülmesine karar verilmesini istemeniz gerekir. Olayda etkin pişmanlık söz konusu değildir, çünkü çek bedelleri zaten şikayetten önce ödenmiş durumdadır. İYİ ÇALIŞMALAR

Merhaba, hükmü veren hakim ile konuştum, lakin hakim "beni ilgilendirmez, temyiz edin" dedi
Old 04-01-2010, 14:23   #4
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Siz başvuruda bulunun, hakim talebinizi reddetsin, siz de temyiz yoluna başvurun.
Old 04-01-2010, 22:30   #5
gursan

 
Varsayılan

Olayda bir gariplik var sanırım. Şikayetçi taraf "iddianamenin hazırlanmasından önce" İBRANAME verdiği halde, yargılama aşamasınd suçtan zarar gördüğünden bahisle şikayetini sürdürüyor ve KATILAN sıfatını kazanıyor.Ve sanık suç konusu çeklerle ilgili olarak elinde olan ibranameyi mahkemeye sunmuyor!
Gerek 3167 sayılı yasa, gerekse 5941 sayılı yasa çek bdelinin ödenmesi halini "CEZASIZLIK" nedeni olarak düzenlemiştir. Anlaşıldığı kadarıyla dosya Yargıtay'da olmakla yerel mahkemenin bu gün için yapacağı bir şey bulunmamaktadır. İbranamenin temyiz dilekçesine eklenmiş olması veya ek dilekçe ile Yargıtay'a iletilmek üzere hümü veren makemeye sunulmaı gerekir. Yeni yasanın yürülüğe girmesinden sonra Yargıtay'ın "yeni yasadaki lehe hükümlerin tatışılıp yeniden değerlendirme yapılması için" dosyayı yerel mahkeye iade etmesi gerekir. (bildiğim kadarıyla Yargıtay bu yönd uygulamaya henüz başlamadı) Dosyanın Mahkemesine iadesinden sonraki aşamada İBRANEME ibraz edildiğinde mahkeme şikayetçiyi dinleyerek ibraname altındaki imzanın kendilerine ait olup olmadığını tespit ettikten sonra gerekli kararı vermelidir. İbraname altındaki imza şikayetçiye ait ise; yeni yasaya göre "etkin pişmanlık", dolayısıyla "cezasızlık" hali olduğu gibi, yargıtay ceza kararını onaylasa bile yargılamanın iadesi nedenidir.
Saygılarımla...
Old 05-01-2010, 09:09   #6
Derya DEMİR

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gursan
Olayda bir gariplik var sanırım. Şikayetçi taraf "iddianamenin hazırlanmasından önce" İBRANAME verdiği halde, yargılama aşamasınd suçtan zarar gördüğünden bahisle şikayetini sürdürüyor ve KATILAN sıfatını kazanıyor.Ve sanık suç konusu çeklerle ilgili olarak elinde olan ibranameyi mahkemeye sunmuyor!
Gerek 3167 sayılı yasa, gerekse 5941 sayılı yasa çek bdelinin ödenmesi halini "CEZASIZLIK" nedeni olarak düzenlemiştir. Anlaşıldığı kadarıyla dosya Yargıtay'da olmakla yerel mahkemenin bu gün için yapacağı bir şey bulunmamaktadır. İbranamenin temyiz dilekçesine eklenmiş olması veya ek dilekçe ile Yargıtay'a iletilmek üzere hümü veren makemeye sunulmaı gerekir. Yeni yasanın yürülüğe girmesinden sonra Yargıtay'ın "yeni yasadaki lehe hükümlerin tatışılıp yeniden değerlendirme yapılması için" dosyayı yerel mahkeye iade etmesi gerekir. (bildiğim kadarıyla Yargıtay bu yönd uygulamaya henüz başlamadı) Dosyanın Mahkemesine iadesinden sonraki aşamada İBRANEME ibraz edildiğinde mahkeme şikayetçiyi dinleyerek ibraname altındaki imzanın kendilerine ait olup olmadığını tespit ettikten sonra gerekli kararı vermelidir. İbraname altındaki imza şikayetçiye ait ise; yeni yasaya göre "etkin pişmanlık", dolayısıyla "cezasızlık" hali olduğu gibi, yargıtay ceza kararını onaylasa bile yargılamanın iadesi nedenidir.
Saygılarımla...

Merhaba Sn. Gürsan.
Öncelikle şunu belirteyim dosya henüz Yargıtay' a gitmedi. Karar 29.12.2009 tarihinde verilmiş. Sanık duruşmaya katılmadığından karar da henüz tebliğ edilmediğinden, temyiz süresi de başlamış değil.

Bu nedenle de önce Yerel Mahkemeye talebimi iletmem, uygun görmediği taktirde ise temyiz yoluna başvurmam daha doğru görünüyor gibi. Katılan vekilininin durumdan haberdar olmama durumu mümkünse de çeklerin icra takibine konu olmaması da kötü niyetin varlığına duyduğum şüpheyi kuvvetlendiriyor!
Old 05-01-2010, 11:03   #7
gursan

 
Varsayılan

Şikayetçi tarafa ulaşıp şikayetinden vazgeçmesini sağlamak daha pratik bir yol değil mi? İbraname verdiğine göre şikayetten de vazgeçecektir.
Old 05-01-2010, 11:07   #8
Derya DEMİR

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gursan
Şikayetçi tarafa ulaşıp şikayetinden vazgeçmesini sağlamak daha pratik bir yol değil mi? İbraname verdiğine göre şikayetten de vazgeçecektir.
Onu yapamıyoruz! Bu konu dışında başka husumetler de var.
Old 05-01-2010, 13:50   #9
gursan

 
Varsayılan

Aşağıdaki Yargıtay kararının 2. No'lu bendinin işinize yarayacağını umuyorum.
T.C. YARGITAY
10.Ceza Dairesi

Esas: 2004/22920
Karar: 2005/5729
Karar Tarihi: 07.06.2005

3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU - MÜDAHİLİN ŞİKAYET HAKKININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ

ÖZET: Müdahilin şikayet hakkının bulunup bulunmadığının saptanarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.


(3167 S. K. m. 16) (6762 S. K. m. 702) (1136 S. K. m. 164)

Dava: 3167 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık Hanife Dudu Güder'in yapılan yargılanması sonucunda hükümlülüğüne ilişkin Balıkesir 1.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.10.2003 tarih ve 2001/1128 esas 2003/917 karar sayılı hükmün süresi içerisinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesi ile 09.11.2004 tarihinde daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü.

Karar: 1- 3167 sayılı Yasa'nın 16/1. maddesinde düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçunda şikayet hakkı, Türk Ticaret Kanunu'nun 702. maddesinde açıklandığı üzere, çeki muhatap bankaya ibraz eden yetkili ve yasal hamil ile bunun rücu hakkına sahip olduğu çek arkasındaki ciro silsilesinde imzası bulunan kişilere ait olup, 30.06.2001 keşide tarih ve 138243 seri nolu çek yönünden yapılan incelemede; şikayet dilekçesini veren Mehmet Şahin'in ibraz eden hamil konumunda olmadığı gibi dosyada mevcut suça konu çek arkasında da cirosunun bulunmadığı görülmekle; çek aslı ile ibraz anında muhatap banka tarafından alınan onaylı çek örneğinin celp edilip, müdahilin şikayet hakkının bulunup bulunmadığının saptanarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme sonucu söz konusu çek bedelinin hükme dahil edilmesi,

2- Sanığın temyiz dilekçesinde, suça konu çek nedeniyle müdahil tarafından hakkında Balıkesir 1. İcra Müdürlüğü'nün 2001/4790 esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, suça konu çek bedelinin 23.11.2002 tarihli ibraname ile müdahilin kedisine ödediğini belirterek, dilekçe ekinde müdahilin <Balıkesir 1. İcra Müdürlüğünün 2001/4790 esas sayılı dosyada borçlu olan Hanife Dudu Güder'den alacaklarımı tahsil etmiş olduğumdan dolayı dosyadan feragat ediyorum> beyanını içerir 23.11.2002 tarihli belgeyi sunması karşısında; bu hususunun araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinde yasal zorunluluk bulunması,

3- Sanığın soy isminin karar yerinde yanlış gösterilmesi,

4- Kabule göre;

1136 sayılı Avukatlık Yasa'sının 4667 sayılı Yasa'nın 77. maddesi ile değişik 164/son maddesi hükmünün yorumlanmasında hataya düşülerek, vekalet ücretinin katılan yerine davanın tarafı olmayan katılan vekili lehine hükmedilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 07.06.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Nafakaların ödendiğine ilişkin menfi tespit davasında görev av.bülentkılıç Meslektaşların Soruları 4 13-06-2016 18:03
Karşılıksız çıkan çekte bankanın sorumluluğu ve itirazın iptali davası AV. İLKER VURAL Meslektaşların Soruları 6 07-09-2009 11:50
Takas odası yoluyla karşılıksız çıkan çek ve bankanın itirazları MURAT ACER Meslektaşların Soruları 2 14-08-2009 13:57
karşılıksız çıkan çeklerde bankanın sorumluluğu davasında red kararı çıktı:( av.özgekaya Meslektaşların Soruları 7 20-07-2009 17:26
Karşılıksız çıkan çek yapraklarında çek keşidecisinin bankaya karşı sorumluluğu hakarar Meslektaşların Soruları 1 12-08-2008 23:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03711390 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.