Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Adli kontrole ilişkin madde Anayasaya uygun mudur?

Yanıt
Old 12-04-2008, 15:11   #1
üye20194

 
Varsayılan Adli kontrole ilişkin madde Anayasaya uygun mudur?

Sayın meslektaşlarım şu konuda fikirlerinizi paylaşırsanız mutlu olurum.

CMK 'nın adli kontrolü kararına hükmedecek mercileri düzenleyen 110. maddesi şöyle diyor: Adli kontrol kararı ve hükmedebilecek merciler:
Madde 110: Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hakiminin kararı ile soruşturma evresinin her aşamasında adli kontrol altına alınabilir."

Bu yasa maddesi incelendiğinde hakime re'sen adli kontrole karar verme hakkı verilmediği anlaşılmakta. Bu durumda adli kontrol uygulanması için yasal şartlardan biri "cumhuriyet savcısının istemi." Hal böyleyken, yeni CMK'nın adli kontrolü düzenleyen maddesinin gerekçesinde belirtilen özgürlükçü yaklaşımın hakim kılınması ve tutuklamanın ikincil önlem haline gelmesi amaçları savcıların iki dudağı arasına sıkışmış olmakta ve yasa işlevsiz hale gelmekte değil midir? Nitekim savcının istemi yasal şart olduğu taktirde savcı bu istemde bulunmadığında -ki savcıların adli kontrol istemi oldukça istisnai- müdafiinin duruşmada adli kontrol talep etmesi işlevsiz ve şekli hale gelmekte değil midir?
Eğer bu doğru ise tutuklamanın yerine konulabilecek bir tedbir hakkında sadece savcının belirleyici olması, silahların eşitliği ilkesi ve adil yargılanma hakkı, açısından CMK 110 hem anayasaya hem de AİHS'in özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5. ve adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesine aykırı değil midir?
Fikirlerinizi ve gerekiyor ise düzeltmelerinizi bekliyorum.
Old 12-04-2008, 15:25   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Sayın meslaktaşım,
Sanırım adli kontrole ilişkin hükümleri yanlış yorumluyorsunuz. 110. madde, "tutuklama koşullarının varlığı halinde tutuklama yerine adli kontrol kararı verilmesi" halini düzenlememektedir. 109 ve 110. maddeleri birlikte değerlendirmenizi öneririm. Saygılarımla.
Old 12-04-2008, 15:39   #3
üye20194

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Sayın meslaktaşım,
Sanırım adli kontrole ilişkin hükümleri yanlış yorumluyorsunuz. 110. madde, "tutuklama koşullarının varlığı halinde tutuklama yerine adli kontrol kararı verilmesi" halini düzenlememektedir. 109 ve 110. maddeleri birlikte değerlendirmenizi öneririm. Saygılarımla.

Sayın meslektaşım hızlı yanıtınız ve ilginiz için öncelikle teşekkür ederim ancak yanıtınızı açabilirseniz mutlu olurum. Nitekim, adli kontrol kararı verilmesini düzenleyen madde 109 ve şöyle demekte: "100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir...."

Karararın verilmesi koşullarını düzenleyen madde ise 110 ve orada da " Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruşturma evresinin her aşamasında adlî kontrol altına alınabilir." ifadesi bulunuyor. Yani maddede "veya re'sen" ifadesi geçmemekte. Yine Türk Hukuk Sitesi'nde yayınlanan Sayın Yeliz Darende'nin konuyla ilgili http://www.turkhukuksitesi.com/makale_176.htm adresindeki makalesinde de konu tartışılırken şöyle deniliyor: "adli kontrol müessesesinin uygulanabilmesi için gerekli koşullar şunlardır:
- Şüphelinin işlediği iddia olunan fiilin tutuklamayı gerektirebilecek bir suçu oluşturması,
- Cumhuriyet savcısının istemi,
- Sulh ceza hakiminin kararı"


Doğrusu, yanlış yorumlamaktan mutlu olacağım böyle bir konuda daha açık bir yanıt beklersem mazur görürsünüz umarım. Saygılarımla...


Old 12-04-2008, 15:46   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Kanımca 110.maddenin başlığı sizi yanıltıyor. Tutuklama kararı verilebilecek hallerde hakim, tutuklama kararı yerine adli kontrol kararı verebilir. (CMK 109/1) 110. madde ise, tutuklamayı gerektirmeyen hallerde bile (çünkü maddede herhangi bir şart konmamış) Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hakiminin kararı ile soruşturmanın her aşamasında adli kontrol kararı verilebileceğini belirtiyor.
Dolayısıyla, sizin (bence yanlış olarak) anladığınız üzere, 100. maddedeki şartların varlığı halinde tutuklama kararı yerine adli kontrol kararı verilebilmesi için Cumhuriyet savcısının istemine gerek yoktur. Hakim, tutuklama kararı yerine adli kontrole kendiliğinden karar verebilir.
Old 12-04-2008, 17:10   #5
üye20194

 
Varsayılan

Sayın Aladağ, yanıtlarınız için teşekkür ederim.
Old 12-04-2008, 17:53   #6
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Burada ki tartışmanın konusu yanlış anlamadıysam "hakim, cumhuriyet savcısının herhangi bir talebi olmadan adli kontrol kararı alabilir mi"


Yasanın gerekçesine dikkat edersek, adli kontrol kararı verilebilmesi için:

Alıntı:
Adlî kontrolün soruşturma evresinde uygulanmasında üç temel koşul vardır:

1. Şüphelinin işlediği iddia olunan fiilin 119 uncu maddeye göre tutuklamayı gerektirebilecek bir suçu oluşturması,

2. Cumhuriyet savcısının istemde bulunması,

3. Sulh ceza hâkiminin kararı.


Ayrıca CMK da adli kontrol kararının kaldırılmasını düzenleyen 111. maddede belirtilen;

Alıntı:
MADDE 111.- (1) Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra hakim veya mahkeme 110 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre beş gün içinde karar verebilir.

hükmündeki "Cumhuriyet savcısının görüşü alındıktan sonra" ibarelere dikkattinizi çekmek isterim.

Belki ne alaka diyeceksiniz ama CMK 54 :
Alıntı:
2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcıları da tanıklara yemin verirler.

Savcının tanığa yemin vermesi,

Bununla beraber keşfi düzenleyen CMK 83. maddesi,

Alıntı:
(1) Keşif, hakim veya mahkeme veya naip hakim ya da istinabe olunan hakim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.

keşfin savcı tarafından yapılması, aynı zamanda hakimlerin de savcıların işlerini yapabileceği

Alıntı:
Soruşturmanın sulh ceza hakimi tarafından yapılması

MADDE 163.- (1) Suçüstü hali ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hakimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir.


Hususlarına da dikkatinizi yoğunlaştırmak isterim.

Forum konusu meselede benimde anladığım kadarıyla ve gerekçesinde açıklandığı üzere adli kontrol kararı alınabilmesi için savcının istemde bulunması bilakis koşul sayılmıştır.

Ancak oturmuş bir uygulamanında olduğunu düşünmüyorum,

Yasanın Anayasaya aykırılığı meselesine gelirsek;

zaten Anayasa 13. maddede belirtilen ölçülülük ilkesi gereğince getirilen Adli kontrol hükümleri ( daha hafif bir tedbirle muhakeme etme ilkesi gereğince) Anayasaya aykırılığını ileri sürülebilmesi için yukarıda bahsedilen hükümlerde olduğu gibi savcı bazen hakimin işini yapması, bazende hakimin savcının işini yapması halini de anayasaya aykırı bulmak gerekir ki, ben buna şimdilik katılmıyorum...

Saygılar...
Old 12-04-2008, 23:56   #7
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

İki kısa örnekle açıklayayım:

Örnek 1- Şüpheli A, Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklama istemiyle sorgu hakimine sevkediliyor. Sorgu hakimi,
a) CMK 100'deki koşullar yoksa şüpheliyi serbest bırakabilir.
b) CMK 100'deki koşullar varsa şüphelinin tutuklanmasına karar verebilir.
c) CMK 100'deki koşullar varsa şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrole karar verebilir.

Bu örnekde Cumhuriyet savcısının adli kontrol kararı verilmesini talep etmesi gerekmez, hakim kendiliğinden tutuklama yerine CMK 109'a göre adli kontrole karar verebilir.

Örnek 2- Şüpheli B, kendisi hakkında yürütülen soruşturmada daha önce,
a) Cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakılmış
b) Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklama istemiyle sorgu hakimine sevk edilmiş ve sorgu hakimliğince serbest bırakılmış,
c) Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklama istemiyle sorgu hakimine sevk edilmiş ve hakkında tutuklama kararı verildikten sonra bu karar kaldırılmış,
d) Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklama istemiyle sorgu hakimine sevk edilmiş ve sorgu hakimliğince hakkında adli kontrol kararı verildikten sonra bu karar kaldırılmış
ise artık şüpheli B ancak CMK 110'a göre Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hakiminin kararı ile adli kontrol altına alınabilir; istem olmadan hakim kendiliğinden adli kontrole karar veremez.
Old 13-04-2008, 15:39   #8
üye14540

 
Varsayılan

C.savcısının talebi olmadan da hakim şüpheli ya da sanığın adli kontrol altına alınmasına karar verebilir, uygulama da bu yöndedir. Saygılarımla
Old 08-01-2017, 17:32   #9
alitan

 
Varsayılan

Son mesaja ekleme babından olmak üzere son mesaj kovuşturma safhası için geçerlidir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
adli yardım ve kapsadığı davalara ilişkin SUCCEED Meslektaşların Soruları 7 12-08-2010 14:36
Arama Karari Hukuka Uygun Mudur çiçero fadi Meslektaşların Soruları 3 09-10-2007 11:37
Anayasa'ya uygun mudur? Tiocfaidh Hukuk Sohbetleri 4 29-09-2007 15:47
adli yardım istemimizin reddine ilişkin itiraz mümkün mü yeldakullap Meslektaşların Soruları 1 14-06-2007 18:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03615689 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.