Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk ve Türkçeye İlişkin Makaleler, Denemeler ve Diğer Yapıtlar

Yanıt
Old 12-12-2009, 18:39   #1
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan Hukuk ve Türkçeye İlişkin Makaleler, Denemeler ve Diğer Yapıtlar

Bu başlık altında hukuk ve Türkçe ile ilgili düşün yazılarına ilişkin bilgileri düşünce haklarına zarar vermeksizin paylaşalım diyorum. Bir anlamda bu konuda bir kaynakça oluşturmak olsun amacımız.

ERDİN, Selim: "Yasaların Dili", Mecmua, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2008, s. 197-232

Özet
Hukuk uygulamasında ortaya çıkan sorunların önemli bir bölümünün yasalarda kullanılan dilin nitelikleriyle ilgili olduğu söylenebilir. Yasalar, içeriği en uygun biçimde ifade edecek bir dille kaleme alınmalıdır. Açıklık ve sadelik, bilimsel tutarlılık ve terim birliği, kesinlik ve belirginlik bu dilin vazgeçilmez özelliklerindendir. Hukukun doğasındaki zorlayıcılık, hukuk düzenini oluşturmada temel rol oynayan yasaların ona tabi olanlarca bilindiği ön kabulüyle birlikte, yasaların halk tarafından anlaşılabilmesi zorunluluğunu doğurur. Bu nedenle yasaların dili, yöneldiği kitlenin diline yakın olmalıdır. Yasa dilinde, dilin doğal işleyişine ve gelişimine dair kurallar göz ardı edilmemeli ve aşırılıklardan kaçınılmalıdır. Yasama faaliyetlerinde, yaşayan halk dilinden seçilerek oluşturulmuş ve istikrar kazanmış yaşayan hukuk dilinin tespit edilerek kullanılması yerinde olacaktır.

http://auhf.ankara.edu.tr/auhf-yayin.../mecmua/08.pdf

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_900.htm
Old 12-12-2009, 18:46   #2
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

DERYAL, Yahya: "İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun", Türk Hukuk Sitesi, Hukuki İncelemeler Kütüphanesi, Hukuki Çalışmalar,
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_276.htm

Özet
Türk şirketlerinin ülke içinde yapacakları her türlü hukuki işlem ve sözleşme metinleri ile tutacakları hesap ve defterlerinin Türkçe olması zorunluluğunu öngören 1926 tarihli yürülükteki bir Kanunun Avrupa Birliği sürecinde uygulanabilirliğine dikkate çekmek üzere kaleme alınan bir değerlendirmedir.
Old 12-12-2009, 18:50   #3
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

YÜCEL, Özge: "Hukukun Dili", Çağdaş Türk Dili Dergisi, Sayı 226, Aralık 2006, s. 532-534.

Özet
Türk Yurttaşlar Yasası ile Türk Ceza Yasası yazım bakımından eskisine göre daha öz Türkçe ile yazılmış olsa da yanlışları ve yine de seçeneği varken değiştirilmeyen terimleri içermektedir. Hukuk ve diğer bilim dallarında terimlerin Türkçeleştirilmesi bir dil ve ekin sorunu olmanın yanında uygarlık sorunudur. Yurttaşların yasaları anlaması demokratik, uygar ve hukuk devleti olabilmenin koşuludur.

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_487.htm
Old 12-12-2009, 18:56   #4
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

SAV, Atilâ: “Neden ‘Mortgage?’”, Çağdaş Türk Dili Dergisi, Sayı 212, Ankara, Ekim 2005, s.385

Yazıda mortgage teriminin Türkçeye böylece girmesi eleştirilip kavramsal açıdan sorgulama yapılarak konutal terimi önerilmektedir.
Old 12-12-2009, 19:06   #5
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

SAV, Atilâ: "Türkçeyi Yasayla Korumak", Çağdaş Türk Dili Dergisi, Sayı 208, Haziran 2005, s. 146
Old 12-12-2009, 19:07   #6
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

SAV, Atilâ: "Hukuk Dili Olarak Türkçe", Çağdaş Türk Dili Dergisi, Sayı 209, Temmuz 2005, s. 233
Old 12-12-2009, 19:10   #7
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

SURLU, Mehmet Handan: "Hukuk Dilinde Türkçe", Çağdaş Türk Dili Dergisi, Sayı 209, Temmuz 2005
Old 12-12-2009, 19:13   #8
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

ÇOKER, Ziya: "Yasalarımızda Türkçe Özensizliği", Çağdaş Türk Dili Dergisi, Sayı 215, Ocak 2006, s. 547
Old 12-12-2009, 19:30   #9
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

ÖZDEMİR, Hayrünnisa: Türk ve İsviçre Medenî Hukukunda Ad Üzerindeki Hak ve Korunması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57 Sayı 3, 2008, s. 561-598

Makalede ad ve soyad seçme konusunda Soyadı Kanunu, Lozan Antlaşması, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun, genelge ve Yargıtay kararlarına göre değerlendirme yapılmaktadır.

http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/a...03-ozdemir.pdf
Old 12-12-2009, 21:57   #10
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

SELÇUK, Sami: "Türkçe'de Özleşme ve Hukuk Dili", Ankara Barosu Dergisi, 1974, Sayı 3

http://www.inisiyatif.net/document/S_Selcuk_dil.asp
Old 12-12-2009, 21:59   #11
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

ÖZYILDIRIM, Işıl: "Hukuk Diline Bir Örnek: Sözleşmeler", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, s. 43-60

http://www.edebiyatdergisi.hacettepe...Ozyildirim.pdf
Old 12-12-2009, 22:14   #12
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

ÇİFTPINAR, Bülent: "Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk Ve Hukuk Dili", Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 5, Sonbahar 2008, s. 180-191

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Bölümünde öğretim üyesi olan Çiftpınar, makalesinde hukuk dilinin içinde bulunduğu durumu derinlemesine incelemektedir. Osmanlıcanın etkisindeki yasaların anlaşılmasındaki zorluğa dikkat çekmekte, birçok Osmanlıca hukuk terimini açıklamaktadır. Makalede sitemize gönderme yaptığı da görülmektedir.

http://www.sosyalarastirmalar.com/ci...nar_bulent.pdf
Old 12-12-2009, 22:23   #13
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

AŞÇIOĞLU, Çetin: "Türkçemizi Hukuksal Düzenle Korumak", Cumhuriyet Bilim ve Teknik Gazetesi, 07.01.2006

http://posta.marmara.edu.tr/~avni/de...l/hukuksal.htm
Old 12-12-2009, 22:31   #14
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

AŞÇIOĞLU, Çetin: "Dil ve Hukuk", Cumhuriyet Bilim ve Teknik Gazetesi, 3 Kasım 2001

http://turk102.cankaya.edu.tr/upload...20ve%20Dil.doc
Old 12-12-2009, 22:34   #15
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

ALTAY, Ayfer: "İngilizce ve Türkçe Hukuk Dillerinin Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2002, Cilt 19, Sayı 2, s. 13-32

http://www.edebiyatdergisi.hacettepe...AyferAltay.pdf
Old 12-12-2009, 22:50   #16
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

DEMİR, Şamil: "Avukatlık Mesleğinin Geleceği", http://www.samildemir.av.tr/2009/04/...inin-gelecegi/

Demir, yazısında hukuk dilindeki arılaşma ve bilginin internetten kolay erişilebilirliği sayesinde yasaların anlaşılması için özel bir hukuk diline daha az gereksinim duyulduğunu, daha da önemlisi sadece kuralları ve usulü bilmenin bir ayrıcalık olmaktan çıktığını belirtmektedir.
Old 13-12-2009, 19:12   #17
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Türk Hukuk Dili Nasıl Özleştirilebilir?, TDK Tanıtma Yayınları Açık Oturumlar Dizisi, Türk Dil Kurumu, Ankara 1967

Söz konusu yapıta Türk Dil Kurumu yanında üniversite kitaplıklarından da erişilebilir.
Old 13-12-2009, 19:16   #18
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

EKŞİ, Nuray: Vatandaşlık Hukukumuzda Türkçe Olmayan Ad ve Soyadı Meselesi, İstanbul 2008
Old 02-01-2010, 18:25   #19
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet: Türk Yurttaşlar Yasası ve Borçlar Yasası Terim ve Sözlükler Kılavuzu, 1975
Old 02-01-2010, 18:27   #20
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

EROĞUL, Cem: "Anayasa ve Tüze Dilinin Türkçeleştirilmesi", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 49, Sayı 3-4, Haziran - Aralık 1994 Prof. Dr. Yılmaz Günal'a Armağan'dan Ayrı Bası, Ankara 1995


http://siyaset.politics.ankara.edu.t...ul/1995-13.pdf
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adalet Bakanlığının Hukuk Mahkemelerindeki Uygulama Hatalarına İlişkin Uyarı Metni Av.Mehmet Saim Dikici Ticaret Hukuku Çalışma Grubu 17 10-02-2010 18:06
Mali Hukuk- Vergi Hukukuna İlişkin Bir Soru ad-hoc Meslektaşların Soruları 3 06-06-2007 09:50
Hukuk eğitiminde diğer sosyal bilimlerin rolü ne olmalı? ALELADE BİR HUKUKÇU Hukuk Sohbetleri 7 18-02-2007 14:21
Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Kış 2007 sayısı Makaleler Listesi Av. Ramazan Çakmakcı Ceza Hukuku Çalışma Grubu 0 09-02-2007 20:09
Legal Mali Hukuk Dergisi Makaleler Listesi Av. Ramazan Çakmakcı Mali Hukuk Çalışma Grubu 0 09-02-2007 20:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04899192 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.