Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Anlaşmalı Boşanmada, ASGARİ olarak, 1100 TL. mi yoksa 550 TL. mi serbest meslek makbuzu kesilmelidir ?

Yanıt
Old 16-12-2011, 20:08   #1
Av.Fahri Sürücü

 
Varsayılan Anlaşmalı Boşanmada, ASGARİ olarak, 1100 TL. mi yoksa 550 TL. mi serbest meslek makbuzu kesilmelidir ?

Tarife gereğince Asliye Hukuk Mahkemelerinde alınabilecek en düşük maktu Avukatlık Ücreti, 1.100 TL. dir. Ancak tarifenin 6. maddesinde; SULH, KABUL gibi nedenlerle, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce davanın sona ermesi halinde, ÜCRETİN YARISINA hükmolunacağı belirtilmektedir. Bu durumda alınması gereken asgari ücret 550 TL. anlamına gelmektedir. Dolayısıyla asgari bu miktarda makbuzun kesilmesi, mümkündür ve yeterlidir diyebilirmiyiz ?

Tarifenin ilgili hükmü :
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.
Old 16-12-2011, 21:18   #2
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fahri Sürücü
Tarife gereğince Asliye Hukuk Mahkemelerinde alınabilecek en düşük maktu Avukatlık Ücreti, 1.100 TL. dir. Ancak tarifenin 6. maddesinde; SULH, KABUL gibi nedenlerle, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce davanın sona ermesi halinde, ÜCRETİN YARISINA hükmolunacağı belirtilmektedir. Bu durumda alınması gereken asgari ücret 550 TL. anlamına gelmektedir. Dolayısıyla asgari bu miktarda makbuzun kesilmesi, mümkündür ve yeterlidir diyebilirmiyiz ?

Tarifenin ilgili hükmü :
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

Vekalet ücreti dava masrafı (yargılama gideri) olup, tarafların boşanma ve bunun doğuracağı mali konularda anlaşmaları yargılama giderlerini etkilemeyecek, başka bir şöyleyişle taraflar açıkça yargılama giderlerini talep etmediklerini beyan etmedikleri müddetçe taraf vekilleri lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekecektir (Zira talep olmasa da yargılama giderlerine res'en hükmedilir) .

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların anlaştıkları konularda hakimin müdahale edeceği bir husus bulunmamakta (kural olup istisnaları malumdur-velayet, şahsi ilişki tesisi, nafaka vs.-), diğer bir deyişle hakimin davaya müdahalesi feragat ve sulh nedeniyle sınırlı olmaktadır. Tarifenin ilgili maddesi çekişmeli yargının uygulandığı davalar için geçerli olup, tarafların dava açmadan önce anlaşmış olarak davayı ikame etmeleri, bizatihi delil toplanmasını gerektirmeyen bir yaklaşım olduğu nazara alınarak tarife gereğince tam (1.100,00-TL) vekalet ücretine hükmedilmesi gerekeceğini düşünüyorum.
Old 16-12-2011, 22:02   #3
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fahri Sürücü
Tarife gereğince Asliye Hukuk Mahkemelerinde alınabilecek en düşük maktu Avukatlık Ücreti, 1.100 TL. dir. Ancak tarifenin 6. maddesinde; SULH, KABUL gibi nedenlerle, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce davanın sona ermesi halinde, ÜCRETİN YARISINA hükmolunacağı belirtilmektedir. Bu durumda alınması gereken asgari ücret 550 TL. anlamına gelmektedir. Dolayısıyla asgari bu miktarda makbuzun kesilmesi, mümkündür ve yeterlidir diyebilirmiyiz ?

Tarifenin ilgili hükmü :
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6  (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

Tarifedeki bu hüküm, yargılama gideri olarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretine ilişkindir. Dolayısıyla müvekkilinizden alacağınız en az ücret 1.100-TL olmalı ve bu tutar üzerinden makbuz düzenlemek zorundasınız.
Old 17-12-2011, 16:33   #4
Av.Fahri Sürücü

 
Varsayılan

Sayın Yiğit;
her ne kadar soru, Anlaşmalı Boşanmalarda, serbest meslek makbuzu açısından nasıl hareket edilmesi gerektiği şeklinde sorulmuşsa da, Mahkemenin tayin edeceği vekalet ücreti açısından da konuyu değerlendirmiş olmanız, konuya yeni ve paralel bir boyut katmıştır... teşekkürler...

Ancak tarifenin sadece çekişmeli yargı için geçerli olduğu yönündeki değerlendirmenize katılmak mümkün değil, çekişmeli, çekişmesiz birçok dava için ayrı ayrı değerlendirme yapılmış...Kaldı ki, tarifenin 6. maddesi, genel bir hüküm niteliğinde olup, bütün maktu rakamlara uygulanabilecek niteliktedir...

Fakat uygulamada Mahkemeler, 1100 TL. vekalet ücretine hükmetmektedirler. Bu yöndeki kararları yanlışmış gibi geliyor bana...
Old 17-12-2011, 16:39   #5
Av.Fahri Sürücü

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Tarifedeki bu hüküm, yargılama gideri olarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretine ilişkindir. Dolayısıyla müvekkilinizden alacağınız en az ücret 1.100-TL olmalı ve bu tutar üzerinden makbuz düzenlemek zorundasınız.

Tarifenin kapsamla ilgili maddesi bu ifadenizi doğrulamıyor...
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.
Old 17-12-2011, 16:39   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fahri Sürücü
Tarife gereğince Asliye Hukuk Mahkemelerinde alınabilecek en düşük maktu Avukatlık Ücreti, 1.100 TL. dir. Ancak tarifenin 6. maddesinde; SULH, KABUL gibi nedenlerle, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce davanın sona ermesi halinde, ÜCRETİN YARISINA hükmolunacağı belirtilmektedir. Bu durumda alınması gereken asgari ücret 550 TL. anlamına gelmektedir. Dolayısıyla asgari bu miktarda makbuzun kesilmesi, mümkündür ve yeterlidir diyebilirmiyiz ?

Tarifenin ilgili hükmü :
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

TMK 166/3(Anlaşmalı boşanma)bir hukuki sebeptir.Bu hukuki sebebe dayanarak dava açıldığında tabi ki tam vekalet ücretine hükmolunmalıdır.
Old 17-12-2011, 16:44   #7
Av.Fahri Sürücü

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
TMK 166/3(Anlaşmalı boşanma)bir hukuki sebeptir.Bu hukuki sebebe dayanarak dava açıldığında tabi ki tam vekalet ücretine hükmolunmalıdır.

Farklı bir bakış açısı...özü itibariyle çekişmeli olmayan bir durumda, sulh ve kabule göre açılan bir davada, tarifenin 6. maddesi uygulanamaz... ancak çekişmeli olan bir davada sonradan meydana gelecek olan sulh ve kabul durumlarında bu madde uygulanabilir mi demek istiyorsunuz ?
Old 17-12-2011, 16:46   #8
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fahri Sürücü
Farklı bir bakış açısı...özü itibariyle çekişmeli olmayan bir durumda, sulh ve kabule göre açılan bir davada, tarifenin 6. maddesi uygulanamaz... ancak çekişmeli olan bir davada sonradan meydana gelecek olan sulh ve kabul durumlarında bu madde uygulanabilir mi demek istiyorsunuz ?

2 numaralı mesajımdaki koyu kısma dikkatinizi çekmek isterim
Old 17-12-2011, 16:48   #9
Av.Fahri Sürücü

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. İbrahim YİĞİT
Tarifenin ilgili maddesi çekişmeli yargının uygulandığı davalar için geçerli olup, tarafların dava açmadan önce anlaşmış olarak davayı ikame etmeleri, bizatihi delil toplanmasını gerektirmeyen bir yaklaşım olduğu nazara alınarak tarife gereğince tam (1.100,00-TL) vekalet ücretine hükmedilmesi gerekeceğini düşünüyorum.

İbrahim Bey, sizde sanırım Suat Bey'in ifade ettiği hususu anlaşmaya çalışmıştınız ama ilk anda tam anlayamamıştım. Suat Beyin yazısından sonra ifadenizin benzer mahiyette olduğunu farkedebildim...
Old 17-12-2011, 16:50   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fahri Sürücü
Farklı bir bakış açısı...özü itibariyle çekişmeli olmayan bir durumda, sulh ve kabule göre açılan bir davada, tarifenin 6. maddesi uygulanamaz... ancak çekişmeli olan bir davada sonradan meydana gelecek olan sulh ve kabul durumlarında bu madde uygulanabilir mi demek istiyorsunuz ?

Başka davalarda evet, anlaşmalı boşanmada(dolayısıyla mesajınızda verdiğiniz örnekte)hayır.
Old 17-12-2011, 16:56   #11
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fahri Sürücü
Tarifenin kapsamla ilgili maddesi bu ifadenizi doğrulamıyor...
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Tarifenin 6. maddesinin tümü ve özellikle de son sözcüğü görüşümü doğrulamaktadır.

Alıntı:
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6- Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.
Old 17-12-2011, 17:05   #12
Av.Fahri Sürücü

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Tarifenin 6. maddesinin tümü ve özellikle de son sözcüğü görüşümü doğrulamaktadır.

Metne göre yorumlandığında, özellikle son kelimeye göre haklısınız...ama tarifenin 1. maddesine rağmen böyle daraltıcı bir yorum yapabilirmiyiz emin değilim...
Old 17-12-2011, 17:14   #13
Av.Fahri Sürücü

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Başka davalarda evet, anlaşmalı boşanma(dolayısıyla mesajınızda verdiğiniz örnekte)hayır.

Tarifenin 6. maddesi ANLAŞMAZLIK kelimesi ile başlıyor, bu ifade sizin ve sayın Yiğit'in yorumunu destekliyor. Anlaşmalı boşanmada anlaşmazlık olmadığı için bu hüküm anlaşmalı boşanmalarda uygulanamaz denilebilir...Fakat bu şekilde baktığımızda Cengiz Bey'de haklı, bu hüküm sadece Mahkemenin tayin edeceği vekalet ücretleri için geçerli denilebilir...

Şahsen, tarife hazırlanırken bu kadar teferruatlı düşündüklerini sanmıyorum... düz mantıkla baktığımda, tarifedeki ücretlerin, feragat, sulh, kabul gibi durumlarda yarıya indirilmesi daha hakkaniyetli görülmüş. Ancak yıllarca yapılan yargılamanın son duruşmasında sağlanacak bir uzlaşmanın da vekilleri mağdur etmemesi için bir sınır ve süre konulmuş...

Dolayısıyla tarifeye göre 550 TL. olması gerekiyormuş gibi geliyor
Old 17-12-2011, 17:17   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fahri Sürücü
Tarifenin 6. maddesi ANLAŞMAZLIK kelimesi ile başlıyor, bu ifade sizin ve sayın Yiğit'in yorumunu destekliyor. Anlaşmalı boşanmada anlaşmazlık olmadığı için bu hüküm anlaşmalı boşanmalarda uygulanamaz denilebilir...Fakat bu şekilde baktığımızda Cengiz Bey'de haklı, bu hüküm sadece Mahkemenin tayin edeceği vekalet ücretleri için geçerli denilebilir...

Şahsen, tarife hazırlanırken bu kadar teferruatlı düşündüklerini sanmıyorum... düz mantıkla baktığımda, tarifedeki ücretlerin, feragat, sulh, kabul gibi durumlarda yarıya indirilmesi daha hakkaniyetli görülmüş. Ancak yıllarca yapılan yargılamanın son duruşmasında sağlanacak bir uzlaşmanın da vekilleri mağdur etmemesi için bir sınır ve süre konulmuş...

Dolayısıyla tarifeye göre 550 TL. olması gerekiyormuş gibi geliyor

Cengiz Bey, bence de haklı. Çünkü farklı düşünmüyoruz. Ama sizin herkese hak verip, hala ücretin 550 TL olması gerektiğini yazmanız enteresan olmuş.
Old 28-10-2013, 15:04   #15
Av.Damla Y..

 
Varsayılan

Arkadaşlar 2013 yılı için anlaşmalı boşanma asgari ücreti ne kadardır?
Old 28-10-2013, 16:28   #16
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Damla Y..
Arkadaşlar 2013 yılı için anlaşmalı boşanma asgari ücreti ne kadardır?

Aile Mahkemelerinde 2013 yılı için karar altına alınan "maktu vekalet ücreti" ne kadardır?
Old 26-04-2019, 12:27   #17
Av. Şenol

 
Varsayılan

Merhaba, Aile mahkemelerinde görülen bir dava için keseceğimiz asgari makbuz miktarımız, asliye hukuk mahkemeleri için maktu asgari ücret olan 2725 lira üzerinden mi olmalıdır? Teşekkür ederim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Serbest Meslek Makbuzu Nil Şeker Meslektaşların Soruları 26 02-12-2015 11:07
Serbest Meslek Makbuzu AV.MK Meslektaşların Soruları 3 13-07-2010 08:40
serbest meslek makbuzu av.semire nergiz Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu 6 22-01-2010 23:03
serbest meslek makbuzu Nil Şeker Meslektaşların Soruları 1 22-10-2009 14:29
Serbest Meslek Makbuzu Avukat_A.K. Meslektaşların Soruları 28 08-05-2009 11:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04942489 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.