Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

SSK Emekli Maaşına Uygulanan Haciz Nedeniyle Kesilen Paraların İadesi

Yanıt
Old 26-08-2009, 22:41   #31
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın vyayalar,

Eklemiş olduğunuz karar; İstanbul 11. İcra Mahkemesinin 2006/1010 E., 2006/1167 K sayılı kararının bozulmasına dair: Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 25.02.2008 T., 2008/478 E., 2008/3323 K. sayılı kararıdır.

Saygılarımla...
Old 27-01-2011, 12:51   #32
Av.Hakkı Yıldırım

 
Varsayılan

Merhaba arkadaşlar,

Konu da bayadır aktif olmamış ama benim de şu şekilde bire sorum olacak,müvekkilin emekli maaşına 2006 yılında haciz konuldu ve borç bitene kadar(haciz baskısı altında) sesini çıkaramadı. 2,000,00 tl olan borç bu arada6.500,00 tl civarında tahsil edilmiş oldu. ,icra dosyası kapandı 2010 yılında. ardından müvekkil bize geldi, biz de sulh hukuk mahkemesinde istirdat davası açtık. kanuna aykırı şekilde kesilen paraların idaesi için, bilirkişiye gitti dosya ve şöyle bir rapor geldi. rapor 2 kısımdan ibaret , birinci bizim istediğimiz yonde, bu açıdan bir sıkıntı yok, 2. kısım ise, biirkişinin kendi gorusu(bilirkişi tahmin edebileceğiniz gibi bir avukat!) diyor ki, burada haksız ödenen bir para yoktur,kanuna aykırı tahsil vardır, dolayısıyla da sadece dava tarihinden itibaren 1 yıllık geriye donuk kesilen paraların idaesi istenebilir diyor. Bu fikre nerden ve nasıl kapıld bilmiyorum ama bu yönde ya da aksi yönde bir gorusu ya da kararı olan arkadaşları bekliyorum,
Saygılarımla...
Old 22-12-2011, 15:35   #33
üye37459

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eraybaygöl
Sayın melektaşım,
İstanbul İcra Hakimliği(hangisi hatırlamıyorum şu anda)geçen günlerde dosya üzerinden yaptığı inceleme üzerine tarafımızdan tahsil edilen maaş hacizlerinin yapılamayacağına ;tahsil edilenlerin de iadesinin gerekmediğine dair bir karar verdi.Karar temyiz edilmediğinden kesinleşti.İsterseniz örnek mahiyetinde gönderebilirim.

sayın meslektaşım sözünü etmiş olduğunuz karara çok ihtiyacım var. gönderirseniz sevinirim
Old 22-12-2011, 15:58   #34
Av.Tuğba Y.G.

 
Varsayılan

Benim de ) Bu kararı bizimle paylaşmanız mümkün mü ?
Old 14-03-2013, 13:06   #35
av.ismail

 
Varsayılan

Herkese merhabalar..SGK Emekli maaşına uygulanan haciz nedeniyle kesilen paraların iadesi için iki sorum var..

1-Açılacak davada asliye hukuk mahkemesi mi yoksa tüketici mahkemesi mi görevlidir ?

Alacaklı banka..Bir arkadaşım banka karşısında müvekkilimizin tüketici sayılacağını görevli mahkemenin tüketici mahkemesi olduğunu belirtmekte..Şahsen asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğunu düşünmekte idim..

2-Haciz 5 yıl önce konulmuş..Geriye dönük tüm kesintiler geri alınabilir mi ? Yoksa bir zamanaşımı sınırı ile karşılaşabilir miyiz ?

Bu konuda görüş ve varsa karar sunabilecek meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler..
Old 26-07-2013, 11:29   #36
Onur Özsoy

 
Varsayılan

E:2008/26999 K:2009/6738

ÖZET: 5510 Sayılı Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekleri yasanın 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. 5510 Sayılı Kanunun ilgili hükmü 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 28.08.2008 haciz tarihi itibarıyla yürürlükte olmadığından haczedilemezlik şikayeti ile ilgili olarak 2004 Sayılı Kanunun 83. maddesinin uygulanması gerekir. Anılan kanuna göre borçlunun emekli sandığından aldığı emekli maaşının 1/4'den az olmamak üzere haczi mümkündür.

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

17.04.2008 tarihli 5754 sayılı Kanunun 56. maddesi ile değişik 5510 Sayılı Kanunun 93. maddesine göre bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekleri 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu hüküm aynı kanunun 108. maddesine göre 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 28.8.2008 haciz tarihi itibarıyla yürürlükte olmadığından haczedilemezlik şikayeti ile ilgili olarak İİK. nun 83. maddesinin uygulanması gerekir. Anılan kanuna göre borçlunun emekli sandığından aldığı emekli maaşının 1/4'den az olmamak üzere haczi mümkündür.

Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin reddi gerekirken haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 30.03.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 08-07-2014, 17:02   #37
Av. Emre Önder

 
Varsayılan Takip Kesinleşmeden Alınan Muvafakatte Ödenen Paranın İadesi

Değerli meslektaşlarım, şöyle bir olay var: müvekkil bir dosyaya haciz mahallinde kefil olmuş ve aynı zaptta emekli maaşından muvafakat verdiği yazılmış, haliyle icra emri daha sonra tebliğ oluyor, bu muvafakate istinaden 2010 dan beri maaşından her ay kesinti yapılıyor. Bu arada müvekkilin okuma yazması da yok, yediemin bırakıyoruz diye imzalatılmış.
Haczi kaldırabiliriz evet; peki hem takip kesinleşmeden hem de okuması olmayan kişiyi kandırmak suretiyle alınan muvafakatten dolayı ödenen parayı geri isteyebilir miyiz? İstirdat harici bir yol var mıdır?
Old 10-07-2014, 15:40   #38
Av.Esn

 
Önemli

Sayın meslektaşlar,acil olarak bir yanıta ihtiyacım var.
Emekli maaşına uygulanan haczin fekki ve ödemelerin iadesi için açmış olduğumuz talepte, müdür haczin fekkine karar verdi ama ödemelerin iadesi için yargı kararı gerekir dedi.
Emekli maaşından yapılan kesintilerin bir kısmı alacaklıya ödenmiş, fakat bir kısmı henüz icra kasasında.

Alacaklıya ödenen kısım için Asliye Hukuk'ta dava açarak iadesini talep ediyoruz. Peki, henüz alacaklıya ödenmeyen kısım için nasıl bir yol izliyoruz?

Alacaklıya açtığımız davada talep etsek, alacaklı icra kasasındakini tahsil etmediğinden bu kısımla ilgili talebimiz reddolmaz mı?
İcra hukuka başvursak, incelediğim yargıtay kararlarında İcra Mahkemesinde haczine fekkine karar verilir ama ödemelerin iadesine karar verilemez deniyor.Ama bu kararlarda alacaklı parayı tahsil etmiş.İcra kasasındaki durumla ilgili birşey bulamadım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İmar mevzuatına muhalefet nedeniyle kesilen ceza- itiraz- idari dava Av.Bülent Özkan Meslektaşların Soruları 23 27-10-2016 12:50
Düğünde Takılan Altın Ve Paraların Boşanma Sırasında Paylaşımı İlgili Meslektaşların Soruları 12 17-05-2008 13:07
Emekli Olduktan Sonra Çalışan Serbest Avukat Ve Noterlerden Kesilen Prim İpt. Davası Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Haberleri 2 04-04-2006 19:03
Zilyedlik, Haciz, Ödeme, Malın Malike İadesi... Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 2 19-06-2002 09:38
İhtiyati Haciz Nedeniyle Hazineye Karşı Tazminat saime erdoğan Meslektaşların Soruları 1 14-03-2002 23:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03780293 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.