Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tüketici bedel iadesi

Yanıt
Old 16-07-2018, 04:08   #1
guney1988

 
Varsayılan Tüketici bedel iadesi

Merhabalar,
Müvekkil A internet ve telefon üzerinden tatil satışı yapan firma T'nin müşteri hizmetlerini arayarak 6 yetişkin ve 4 çocuk için 3 gecelik konaklama satın alıyor. Müşteri temsilcisinin yönlendirmesiyle odalardan birini suit oda olarak satın alıyor ancak otele vardığında suit odaya bakınca kişi sayısı itibariyle bu odaya sığamayacağını farkediyor ve müşteri hizmetlerini arayarak odada değişiklik talebini iletiyor. Müvekkiller değişiklik için yaklaşık 4 saat lobbyde bekliyor ancak herhangi bir işlem yapılmıyor, sürekli telefonda bekletiliyor, en son firma T kendilerinin aracı bir komisyon firması olduğunu, satın almayı Z şirketi üzerinden yaptıklarını, bu sebeple oradan cevap beklediklerini söylüyor ancak daha sonra ise mesai saati bitimi sebebiyle ilgili tur şirketinin kapandığını söylüyor. Bunun üzerine A iptal ve iade yapın diyor, bunun içinde biz sizi arayacağız diyerek oyalayıp yaklaşık 2 saat daha bekletiyorlar. Dönüş yapıldığında yetkililer yok bu saatte işlem yapamıyoruz deniyor, müvekkil çocuklarla olduğundan ve yol yorgunu olması sebebiyle daha fazla lobbyde beklememek için rezervasyonu yapılan odalarda bir gece konaklıyor. Sabah erken saatlerde T müşteri hizmetlerini arayarak durumu anlatıyor, onlarda öğlen 12 den önce çıkış yaparsanız konakladığınız bir gece tahsil edilir 2 gecelik ücret iade edilir diyor ve A ile ailesi 12 den önce otelden çıkış yapıyor. Şu anda bir gecelik konaklama ücretinden bile daha da az bir tutar karta iade edilmiştir.
İlk sorum şu Rezervasyon Müvekkil A adınadır.Ancak ödemeler akrabaları B ve C'nin kartından yapılmıştır. Davacı olarak kişilerden hangisini göstermeliyim?
İkincisi ise hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine gitmeden önce yazılı bir şekilde cayma hakkını kullandığımızı ayrıca bildirmeme gerek var mı?
Müvekkillerin bilinçli olarak mesai bitimine kadar yaklaşık 6 saat oyalanması ve tatilini bu sorunlar nedeniyle kesmesi manevi tazminat talebim için yeterli midir?
Şimdiden teşekkürler..
Old 17-07-2018, 15:28   #2
Veysel Ertunç

 
Varsayılan

Merhabalar;
Müvekkiliniz ailesi ile beraber tatil amaçlı bir aracı şirket ile beğendiği otel hizmeti veren şirketten istediği nitelikteki odanın/odaların rezervasyonunun ayarlanması istemesi halinde müşteri müvekkil, ilgili şirketin İnternet sitesindeki veya telefon ile irtibata geçtiği şirketten edindiği bilgilere güvenerek bu işlemi aracı şirket ile yapmıştır. Burada Müvekkilin tüketici olduğu açıktır. Bu nedenle Tüketici Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İlgili Kanununa göre Aracı şirketin ilgili otel hizmeti veren şirketten rezervasyon işlemi yapması ve bunun karşılığı bir bedel alması hizmet niteliği taşımaktadır.

Tüketici Kanunun 13. maddesi-
"(1) Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.
(2) Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır. "
gereğince Müvekkilin ilgili otel işletmesine ailecek tatil amacıyla gitmek istemesi ve aracı şirketin belirttiği ve hizmetin niteliklerinde müşteri müvekkil ile anlaşması ancak müşteri müvekkilin, anlaşılan hizmet niteliğini otel işletmesine gittiğinde bulamadığı ilgili odanın dizaynından anlaşılıyorsa hizmet ayıplıdır.

İlgili kanunda hizmet ayıbından dolayı sağlayıcıyı sorumlu tutmuştur. Sağlayıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin hizmet sözleşmesinin kurulduğu tarihte düzeltilmiş olduğunu veya hizmet sözleşmesinin kurulması kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içermediğini ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz. Başka bir değişle sağlayıcı, 3. şahıs gerçek veya tüzel kişilerce kendi sunduğu hizmetin reklamının yapıldığını ve bu reklamların içeriklerindeki hizmet niteliğini bilmiyor veya bilmesinin kendinden beklemediği durumlarda veya hizmet sözleşmesi kurulduğu tarihte yayınlanan açıklamanın düzeltildiği anlaşılıyorsa veya tarafların, 3. şahıs gerçek veya tüzel kişilerin yaptıkları yayın ve reklamlardan bağımsız olarak tüketicinin sağlayıcıya ulaştığı durumları ispatlayabilirse bu yapılan reklam tanıtımlarından ve içeriklerinden sorumlu olmaz. Anlaşıldığı üzere hizmet ayıbının sorumluluğundan kurtulmak için sağlayıcı ilgili hizmet ayıbından sorumluluğunun olmadığını ispat etmekle yükümlüdür. Aksi halde sağlayıcı, hizmet ayıbından dolayı tüketicinin zararlarını gidermekle yükümlüdür ki bu durumda ilgili kanun tüketicinin seçimlik haklarını düzenlemiştir, aşağıdaki paragrafta açıklanacaktır.

Tüketicinin seçimlik hakları
MADDE 15- (1) Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
(2) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin sağlayıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici bu hakları kullanamaz. Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhâl tüketiciye iade edilir.
(4) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin sağlayıcıya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
Sizin Müvekkiliniz için yukarıda zikredilen 15. maddenin 3. fıkrasına göre bedel iadesi istenebilir.

Rezervasyon, Müvekkil adına yapılması ancak ödemenin 3. kişilerin kredi kartı bilgileri verilerek yapılaması durumunda ise; Şirketler kendi sitelerinden yapılan satış sözleşmelerinde üyenin veya ilgili hizmeti veya ürünü satın almak isteyen müşterinin kendi kimlik bilgileri adına kayıtlı kartlardan alışveriş yapmaları gerektiğini, buradan doğacak zararlarda şirketin sorumlu olmadığını sözleşme şartı olarak yazarlar. Olağan hayat içinde kişiler birçok nedenlerle internet üzerinden ve diğer sağlayıcılardan kendileri adına başkalarının kartlarını kullanarak alım yapmaktadırlar. Bu durum kart sahibi ve adına alım yapılan kişi arasındaki borç ilişkisidir ve farklı bir dava konusudur. Bu nedenle sizin olayınızda Müvekkiliniz adına dava açılabilir. İspat için de kart sahipleri müvekkil adına alım yaptıklarını tanık olarak mahkemede beyan edebilirler.

Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesine gitmeden önce ayıp yoksa (siz konuya daha hâkimsiniz) cayma hakkını kullandığınıza dair karşı tarafa yazılı bir beyan gönderebilir ve bedel iadesini isteyebilirsiniz. Ancak Müvekkiliniz ve ailesinin 1 gece zorunlu da olsa odayı kullanmasından dolayı cayma hakkının kullanılamayacağı görüşündeyim. Hizmette ayıp varsa yukarıda zikredilen hizmette ayıptan dolayı tüketicinin seçimlik haklarınızı kullandığınızı ve bedel iadesini beyan ederek karşı tarafa yazılı bir şekilde gönderebilirsiniz.

Müvekkilin durumu çözüme kavuşturmak bakımından bulunduğu girişimlerde uzunca bir süre beklemesi ayrıca ailecek gelerek bütün sene bu tatili beklemesi ve hizmetin ayıplı olmasından dolayı ailecek tatillerini yapamamasından dolayı belli bir meblağda manevi tazminat istenebilir görüşündeyim.

Sizin olayınızla ilgili görüşlerim bundan ibarettir. Eğer yanlış veya eksik bir açıklama yaptıysam siz ve diğer meslektaşlarımın düzelterek bana, size ve diğer meslektaşlarımıza yardımcı olması ümdindeyim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tapu Harici Satiş Bedel Iadesi Av.Şeyma Yıldızhan Meslektaşların Soruları 8 25-12-2017 18:32
Onarım hakkı - bedel iadesi manolimato_06 Meslektaşların Soruları 20 13-06-2014 10:34
Tüketici-Garanti Belgesi-Bedel İadesi Av. Göztepeli Meslektaşların Soruları 1 12-11-2013 15:46
Tüketici Mahkemesince verilen bedel iadesi kararına hangi faiz uygulanmalıdır? Kadir COŞKUN Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 6 14-04-2009 10:45
bedel iadesi advocat63 Meslektaşların Soruları 1 15-10-2008 16:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02691007 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.