Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

iş davası ücret alacağı-ispat

Yanıt
Old 29-06-2018, 23:18   #1
imsel

 
Varsayılan iş davası ücret alacağı-ispat

işçi 4 yıl 5 ay işçi yanında tek işçi olarak çalışmış.2016 yılında işten ayrılıyor.çıktıktan sonra hiç ücret almadım diye dava açıyor.bu arada işverenin elinde 2015 yılına ait işçi tarafından imzalanmış 7 aylık bordro var son ayları imzalamaktan imtina etmiş.bilirkişi şimdi 22,500 tl ücret alacağı hesapladı.işveren elden ödedim diyor.sigorta primleri asgari ücretten tamamen yatırılmış.bir insan hiçbir yakınlığı olmadan birinin yanında 4 yıl ücretsiz çalışır mı?hayatın olağan akışına ters değil mi?ayrıca 2015 yılında imzalan bordrolar önceki ücretlerin de ödendiğine karine gösterilebilir mi?bu ücret alacağına karşı durabilir miyiz?saygılar.
Old 30-06-2018, 09:13   #2
Av.Yasemin AKYOL BAŞYAYLA

 
Varsayılan

Sn imsel, işçinin ücretinin ödendiğinin ispat külfeti işverene aittir ve yazılı delil şartı mevcuttur. Elinizde bulunan imzalı bir kisim bordolar tüm hizmet döneminde ücretin ödendiğine karine teşkil etmeyecektir.

"Hayatın olayan akışı" diye bir şeye de sığınamazsınız, öyle olsaydı işverenin de 4 yıl boyunca elden ücret ödemesi ve hiç bir makbuz vs belge düzenlememesi de hayatın olağan akışına aykırıdır.
Ücret alacağı doğmasını engelleyici hiç bir yolunuz yok.
Old 30-06-2018, 11:40   #3
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Yasemin AKYOL BAŞYAYLA
Sn imsel, işçinin ücretinin ödendiğinin ispat külfeti işverene aittir ve yazılı delil şartı mevcuttur. Elinizde bulunan imzalı bir kisim bordolar tüm hizmet döneminde ücretin ödendiğine karine teşkil etmeyecektir.

"Hayatın olayan akışı" diye bir şeye de sığınamazsınız, öyle olsaydı işverenin de 4 yıl boyunca elden ücret ödemesi ve hiç bir makbuz vs belge düzenlememesi de hayatın olağan akışına aykırıdır.
Ücret alacağı doğmasını engelleyici hiç bir yolunuz yok.
teşekkürler.bir çıkış aramıştım.çare yok gözüküyor.kolay gelsin.
Old 03-07-2018, 23:19   #4
usual suspect

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan imsel
işçi 4 yıl 5 ay işçi yanında tek işçi olarak çalışmış.2016 yılında işten ayrılıyor.çıktıktan sonra hiç ücret almadım diye dava açıyor.bu arada işverenin elinde 2015 yılına ait işçi tarafından imzalanmış 7 aylık bordro var son ayları imzalamaktan imtina etmiş.bilirkişi şimdi 22,500 tl ücret alacağı hesapladı.işveren elden ödedim diyor.sigorta primleri asgari ücretten tamamen yatırılmış.bir insan hiçbir yakınlığı olmadan birinin yanında 4 yıl ücretsiz çalışır mı?hayatın olağan akışına ters değil mi?ayrıca 2015 yılında imzalan bordrolar önceki ücretlerin de ödendiğine karine gösterilebilir mi?bu ücret alacağına karşı durabilir miyiz?saygılar.

Uyuşmazlık konusu dönem için son çare olarak yemin teklif edebilirsiniz. İşçi duruşmaya gelip de yemini eda ederse kesin delil teşkil eder. Etmez ise bir şansınız olabilir.
Old 04-07-2018, 08:37   #5
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan usual suspect
Uyuşmazlık konusu dönem için son çare olarak yemin teklif edebilirsiniz. İşçi duruşmaya gelip de yemini eda ederse kesin delil teşkil eder. Etmez ise bir şansınız olabilir.
işçi her duruşmaya geliyor.bilirkişi raporu verildi.geçen celsede hakim davacı asili isticvap etti.gelecek celse duruşmaya gelirse yemin teklif edilebilir mi o celsede?saygılar.
Old 09-07-2018, 17:38   #6
zuhal ergün

 
Varsayılan

Ücret ödendiğinin ispatı işverene ait olmakla birlikte, Yargıtay önceki tarihli kararlarında bir işçinin uzun süre ücret almadan çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve bu nedenle hakimce resen yemin teklifinde bulunulabileceği de kabul etmektedir. Ancak 6100 Sayılı HMK 'nın yürülüğe girdiği dönemden sonra eğer delil listenizde varsa yemin deliline dayanabilirsizniz. Dolayısı ile imzalı ücret bordrolarının olduğu dönem dışında, delil listenizde de yemin deliline yer verdiyseniz yemin teklif etmekten başka bir seçeneğiniz ve ispat aracınız olmadığı kanaatindeyim.
Old 11-07-2018, 23:45   #7
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zuhal ergün
Ücret ödendiğinin ispatı işverene ait olmakla birlikte, Yargıtay önceki tarihli kararlarında bir işçinin uzun süre ücret almadan çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve bu nedenle hakimce resen yemin teklifinde bulunulabileceği de kabul etmektedir. Ancak 6100 Sayılı HMK 'nın yürülüğe girdiği dönemden sonra eğer delil listenizde varsa yemin deliline dayanabilirsizniz. Dolayısı ile imzalı ücret bordrolarının olduğu dönem dışında, delil listenizde de yemin deliline yer verdiyseniz yemin teklif etmekten başka bir seçeneğiniz ve ispat aracınız olmadığı kanaatindeyim.
teşekkürler.
özellikle yemin delili belirtilmemiş sair yasal delil ibaresi kullandıysak bu durumda yemin teklif edilebilir mi?saygılar
Old 11-07-2018, 23:56   #8
Av. Suat

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU
E. 2015/2
K. 2017/1
T. 03.03.2017
* YEMİN TEKLİFİNDE BULUNMA HAKKI ( Tarafların İddialarının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetlerinin Her Bir Vakıanın Hangi Deliller ile İspat Edileceğinin Dava Dilekçesinde Gösterileceği/Vakıaların İspata Elverişli Şekilde Somutlaştırılması Gerekliliğinin Taraflara Yüklendiği - Açıkça Yemin Deliline Dayanılmadığı Takdirde Tarafın Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunmadığı/Tarafın Sair Deliller Her Türlü Delil ve Sair Deliller Gibi İbareleri Kullanması Halinde Yemin Deliline Açıkça Dayanmış Sayılamayacağı )

* TARAFLARIN DİLEKÇELERİNDE SAİR DELİLLER HER TÜRLÜ DELİL GİBİ İBARELERİ KULLANMASI ( Yasa Koyucunun Taraflara Hangi Delilin Hangi Vakıanın İspatı İçin Gösterildiğini Açıkça Belirtme Yani Somutlaşma Külfeti Getirdiği/Açıkça Yemin Deliline Dayanılmadığı Takdirde Tarafın Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunmadığı - Belirtilen İfadelerin Kullanılması Halinde Yemin Deliline Açıkça Dayanılmış Olduğu Kabul Edilemeyeceği/Hâkimin Taraflara Yemin Teklif Etme Hakkını Hatırlatmasının Mümkün Bulunmadığı )

ÖZET: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa "yemin teklifinde bulunma hakkı"nı hatırlatamayacağı hususuna ilişkindir. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerinin, iddia edilen her bir vakıanın hangi deliller ile ispat edileceğinin dava dilekçesinde;davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerinin ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğinin cevap dilekçesinde gösterilmesi gerekir.Davacının cevaba cevap dilekçesi hakkında dava dilekçesine, davalının ikinci cevap dilekçesi hakkında da cevap dilekçesine ilişkin hükümlerin, niteliğine aykırı düşmediği sürece kıyasen uygulanacağı ilkesi getirilmiştir. Her bir vakıanın hangi delille ispat edileceğinin gösterilmesi zorunluluğu cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri için de geçerlidir. Vakıaların, ispata elverişli şekilde somutlaştırması gerekliliği taraflara yüklenmiştir. Somutlaştırma yükü ile taraflardan, dayandıkları delilleri göstermeleri beklendiği gibi hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini de açıkça göstermeleri beklenmektedir. Yasa koyucunun taraflara hangi delilin, hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtme, yani somutlaşma külfeti getirdiğini, bu düzenlemeye göre de açıkça yemin deliline dayanılmadığı takdirde, tarafın yemin teklif etme hakkının bulunmadığı sonucuna ulaşmak gerekmektedir. Tarafın "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi ibareleri kullanmış olması yemin deliline açıkça dayanmış olduğu biçiminde yorumlanamaz. Hâkimin taraflara yemin teklif etme hakkını hatırlatmasının mümkün bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
fatura alacağı itirazın iptali davası tanıkla ispat dilek kocakaya önal Meslektaşların Soruları 12 23-10-2012 10:00
Hizmet Tespiti Davası ile Ücret Alacağı Davası Aynı Dilekçe İle Açılabilir Mi? Acİl uysalugurlu Meslektaşların Soruları 4 17-03-2012 13:00
Tarafların anlaşması halinde DAVACI VE DAVALIYA KARŞI Vekalet Ücret AlacaĞı davası açtık? av_suat Meslektaşların Soruları 2 08-04-2011 07:42
Limited şirketin tasfiyesinden önce derdest olan ücret alacağı davası. blackripe Meslektaşların Soruları 6 15-03-2010 17:59
İşçinin hesabına yatırılan maaşdan haberdar edilmemesi ve açılan ücret alacağı davası avukat erdoğan Meslektaşların Soruları 2 13-10-2008 23:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03625798 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.