Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İpotekli Taşınmazın satışı sonrası mahkemeden konulan tedbir kararı geçerli mi? Yargıtay kararı?

Yanıt
Old 08-02-2012, 19:57   #1
zlm

 
Varsayılan İpotekli Taşınmazın satışı sonrası mahkemeden konulan tedbir kararı geçerli mi? Yargıtay kararı?

Merhabalar...İpotek konulmuş bir taşınmaz için örnek 6 ile icra takibine geçildi.Kıymet takdiri kesinleşti,satış istendi.Gazete ilanı verildi ve ilk ihalede taşınmaz satıldı. Ancak ihale eden şahıs tapuda adına tescil işlemini yaparken, gazetede satışın yayınlandığı günün ertesi mahkemeden tedbir konulduğundan adına tescil yapılamadı ve tapu mahkemeye müzekkere yazmış. Mahkeme de dosyanın derdest olduğundan dava sonucunun beklenmesi gerektiği cevabını vermiş.Böyle birşey mümkün olabilir mi? Neye dayanarak tedbir kararını kaldırmaz mahkeme? Sizlerden ricam 1.dereceli ipotekli bulunan150/c şerhi işlenmiş satış gününün gazetede ilanından sonra mahkeme tarafından konulan tedbirin ihale ile satışı gerçekleşmiş ve ihalesi kesinleşmiş olan taşınamazdaki tedbirin geçersiz olduğuna dair Yargıtay Kararlarıdır...
Old 09-02-2012, 08:44   #2
üye7160

 
Varsayılan

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=45445
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
Esas 2005 Karar
13877 17335


Y A R G I T A Y İ L A M I


Mahkemesi : ISPARTA İCRA MAHKEMESİ
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 2004/487 esas sayılı dava dosyasının yargılaması sırasında verilen 08.07.2004 tarihli tensip ara kararı ile dava konusu taşınmazların 3. şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi bakımından tedbir kararı verildiği ve aynı tarihte kararın infazı için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü'ne tedbir kararı gereğince işlem yapılmak üzere yazı yazıldığı görülmektedir. Sözü edilen dava dosyasının davalısı Zübeyde itiraz konusu takip dosyasının borçlusudur. Alacaklının, 09.03.2005 tarihinde borçlunun hacizli taşınmazlarının satışını istemesi üzerine icra müdürlüğünce yukarıda sözü edilen tedbir kararı gerekçe gösterilerek tedbir kararının kapsamında kalan taşınmazlar yönünden istemin reddedildiği anlaşılmıştır.
Asliye Hukuk Mahkemesinin tedbir kararı taşınmazların üçüncü kişilere (rızaen devir ve temlikinin önlenmesine) yöneliktir. Karar, cebri icra yolu ile satışı engelleyecek ve icra dosyasındaki takibi durduracak nitelikte olmadığı gibi tedbir kararında ve dava dosyasında takip alacaklısı taraf da değildir. İcra dosya numarası belirtilerek satışın durdurulması yönünde anılan kararda bir açıklama yoktur. Bu durumda, icra takibinin sürdürülmesine ve satış işlemlerinin başlatılmasına bir engel bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle icra müdürlüğünün satış isteminin reddi yönündeki kararı yasaya uygun değildir. Ayrıca, kabule göre de, tedbir kararı kapsamı dışında kalan 1826, 615, 470 Parsel sayılı taşınmazlar hakkında da satış isteminin kabul edilmemesi doğru değildir. O halde, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile bu istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 16.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 09-02-2012, 09:06   #3
tiryakim

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/7667
Karar: 2004/10410
Karar Tarihi: 27.04.2004
İHTİYATİ TEDBİR-CEBRİ İCRA YOLU İLE SATIŞ
ÖZET: Borçluya ait taşınmazların üçüncü kişilere rızaen devir ve temlikinin önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı, söz konusu taşınmazların cebri icra ile satılmasını önlemez.
(1086 S. K. m. 101)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/238 esas sayılı dosyası üzerinden verilen 09.04.1959 tarihli ihtiyati tedbir kararı, borçluya ait taşınmazların üçüncü kişilere rızaen devir ve temlikinin önlenmesine yönelik olup, bu taşınmazların cebri icra ile satılmasını önleyici nitelikte değildir. İcra Müdürlüğünce satış isteminin anılan ihtiyati tedbir kararının satışa engel teşkil ettiğinden bahisle reddine dair 23.12.2002 tarihli kararı doğru değildir. Mahkemece anılan icra müdürü kararına yönelik şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK 28. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.04.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 19-04-2012, 18:27   #4
Av. Doğu Buz

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım,
Yukarıda belirtilmiş olan yargıtay kararlarında tedbirin cebri icra yoluyla satışı engellemediği ve satışın yapılması gerektiği açıkça belirtilmektedir.
Ancak, satış yapıldıktan sonra tedbirin akıbetinin ne olacağı konusunda durum muallaktadır.
2004 yılında kaydına ipotek işlenmiş ve bu ipotek nedeniyle 2010 yılında icrai satışı yapılmış bulunan taşınmaz, Aile Mahkemesinden verilmiş olan tedbir nedeniyle müvekkil adına tescil edilememektedir. Hatta Aile Mahkemesi ısrarla taşınmaz tedbirle yüklü olarak satın alınmış bulunmaktadır demektedir...
Sizce bu durumda ne yapılabilir?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
geçerli fesih..Yargıtay kararı SINIRSIZ Meslektaşların Soruları 6 17-05-2012 08:46
İpotekli Taşınmazın satışı sonrası mahkemeden konulan tedbir kararı geçerli mi? Yargıtay kararı? zlm Meslektaşların Soruları 2 11-02-2012 20:40
ceza davasında dava dışı kişinin gayrimenkulüne konulan tedbir kararı.. FuLDeN09 Meslektaşların Soruları 1 28-05-2011 20:47
Mahkemenin Adli müzaharet kararı, tedbir nafakasının icraya konulması için de geçerli mi? GECE Meslektaşların Soruları 3 29-01-2011 14:00
borçlu olmayan kişiye ait taşınmazın açık arttırma ile satışı kararı Av.Aksu Meslektaşların Soruları 4 11-04-2007 15:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03447390 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.