Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Site Lokali Edebiyat, Müzik, Spor, Sinema, Bilgisayar.. Site üyelerimizin hukukla ilgisiz konularda sohbetleri için. [Siyaset ve din bu sitede konu dışıdır!]

intihar cinayetmidir?eğer cinayet ise intihara teşebbüs nedir?

Yanıt
Old 05-03-2007, 15:25   #1
ali_soylu

 
Dikkat intihar cinayetmidir?eğer cinayet ise intihara teşebbüs nedir?

Başlıkta yazdığım gibi,
kişi intihar etmekle canına kastedmiş oluyorsa bu bir cinayet olmuyormu eğer cinayet ise intihara teşebbüs edip kurtulan bir kişinin cinayete teşebbüsten yargılanması gerekmezmi?
Old 07-03-2007, 16:40   #2
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

İntihar zaten çokkötü bir psikolojik durumun sonunda alınmış yanlış ve zor bir karardır.Kişinin ölmemesine sevinip,onu tekrar kazanmak için tedavi etmek yerine ölmediğine pişman edip yargılamak doğru mu sizce? O zaman onu intihara sürükleyen olaylardaki sorumluların payı ne olacak?
Old 10-03-2007, 14:39   #3
ege

 
Varsayılan

evet

intihardan kurtulmuş birini cinayete tam teşebbüsten yargılayıp kendini öldürememe ile cezalandırmalı)
belki kahrından ölür))))

mutfakta elimizi falan kesersek eksik teşebüsten hafifletiriz belki
Old 10-03-2007, 17:25   #4
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

*İntihar, sanığın ölümü nedeniyle cezasız kalmaya mahkum bir suç türüdür (türünü bilmem!);

*İntihara teşebbüs, kişinin üzerinde tasarruf hakkının bulunmadığı ve kendisine ait olmayan "can"a kıymaya yeltenme olmakla, uygun şekilde cezalandırılması gereken (ve türü henüz belli olmayan) bir suça teşebbüstür.
Can ona ait değildir, emanettir.. Üzerinde ailesinin-toplumun-tüm insanların bir takım hakları bulunmaktadır vs, vs...
Saygı ile...
Old 10-03-2007, 19:12   #5
A.Turan

 
Varsayılan

İntihara teşebbüs etmenin hukuki nitelği bu güne kadar değersizleştirilerek geçiştirilmiştir.
Asılnda intihara teşebbüs ile Darbe-ihtilal arasında bir benzerlik vardır.
Nasıl derbeci başarılı olursa kimse onu yargılayamaz çünki artık onun kanunları caridir. İntihar eden de başarılı olur ölürse ölmekle dava düşeceğinden yargılayamaz kimse.
Fakat darbeci başarılı olamazssa TCK 146( yenisinin no.sunu bilmiyorum) uyarınca anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak suçunu işlediğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilir.
Bu kıyası intihar için de uygulamalayız. Tabi bir kanun boşluğu bulunmaktadır. Ceza yargılamısanda kıyas caiz olmadığından kıyas yapamayız. Ama yasama organında nrica edebiliriz. Bu boşluk dolmalı artık. İntihara teşebbüs edenler tıpkı darbeye teşebbüs edenler gibi yargılanmalıdır. Cezası ise tıpkı vatana hıyanette olduğu gibi burda da can emanetine hıyanetnedeniyle idam olmalıdır. Ama artık idam kaldırıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasyıla yetinilmelidir. diye düşünüyorum.
En ilginç hukuki yorum saygılarıyla.
Old 10-03-2007, 20:05   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Fakat darbeci başarılı olamazssa TCK 146( yenisinin no.sunu bilmiyorum) uyarınca anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak suçunu işlediğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilir.

Tebessümlerimle.
Old 10-03-2007, 20:12   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

İntihar Cinayet midir yoksa başka bir şey midir bu konuda karar içinde muhtelif görüşler mevcuttur.Alıntı:
T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
E. 2000/2108
K. 2000/2975
T. 1.11.2000
• CEZANIN ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE TAYİNİ GEREKLİLİĞİ ( Kendisini İntihardan Vazgeçirmeğe Uğraşan Maktuleyi Boğazını Keserek Öldüren Sanık )
• HAKSIZ TAHRİK OLUŞTURMAYAN HAKARETİMİZ SÖZLER ( Özel Şartlar - Sanığı İntihardan Caydırmaya Çalışan Maktule )
• İNTİHARDAN VAZGEÇİRMEYE UĞRAŞAN MAKTULEYİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRMEK ( Temel Cezanın Asgari Haddin Üzerinde Uygulanması Gereği )
• TEMEL CEZANIN ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE UYGULANMASI GEREĞİ ( Kendisini İntihardan Vazgeçirmeğe Uğraşan Maktuleyi Boğazını Keserek Öldüren Sanık )
765/m.51, 29/son
ÖZET : 1. Sanığın intihardan caydırmaya çalışan maktulenin bu arada hakaretimiz sözler sarf etmesi, haksız tahrik oluşturmaz.

2. Evinde çalışan, sanığa ve ailesine maddi, manevi yardım ve hizmette bulunan ve kendisini intihardan vazgeçirmeğe uğraşan maktuleyi boğazını keserek öldüren sanık hakkında, temel cezanın asgari haddin üzerinde uygulanması gerekir.

DAVA : Si'i kasten öldürmekten sanık X'in yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin ( ANKARA ) DÖRDÜNCÜ Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.2.2000 gün ve 206/6 sayılı hüküm re'sen temyize tabi olmakla beraber Yagrıtayca incelenmesi sanık ve müdahiller tarafından da istenilmiş, sanık duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; sanık hakkında duruşmalı, müdahillerin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdiri cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebepleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin temyiz layihasında ve duruşmalı inceleme sırasında; eksik incelemeye, sübuta, suç vasfına, vesaireye, müdahiller vekilinin; suç vasfına, takdiri hafifletici sebebin mevcut bulunmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- Sanığı intihar eyleminden vazgeçirmek amacıyla kendisine karşı duygusal bir yakınlık içinde olduğu sezinlenen maktüle tarafından sarfedildiği savunulan "intihar şerefsizliktir, bir erkeğe yakışmaz, eşini çocuklarını ve beni perişan edeceksin, bu ibneliktir, vs." şeklindeki sözlerinin o anki şartlara göre intihardan caydırmaya matuf olup sanık dahi Sulh Ceza Hakimliğinde bu sözlerin kendisini intihardan vazgeçirmek gayesine yönelik olduğunu, hakaret olarak kabul etmediğini ifade ettiği, esasen sevdiği bir kişiyi intihardan vazgeçirmeye uğraşan birinin ona "ibne, ******, pezevenk" gibi sözlerle hitape tmesinin hayatın olağan akışına uygun olmayıp inandırıcı bulunmadığı düşünülmeden, olayın cereyan şeklini safahatta değişik şekillerde anlatan ve bilinemeyen bir sebeple maktüleyi öldürdüğü anlaşılan sanığın tutarsız savunmalarına itibar edilerek haksız tahrik hükmünden yararlandırılması,

2- Evinde çalışan, sanığa ve ailesine maddi, manevi yardım ve hizmette bulunan ve kendisini intihardan vazgeçirmeye uğraşan maktüleyi boğazını keserek öldüren sanık hakkında TCK.nun 29/son maddesi uyarınca temel cezanın asgari haddin üzerinde tayininin adalet ve hakkaniyete uygun olacağının gözetilmemesi,

3- Kayden 19.. doğumlu olan sanığın doğum yılı 19.. olarak celbolunan sabıka kaydı ile yetinilerek hüküm tesisi,

4- Müdahiller yararına hükmolunan maktu vekalet ücretinin 115 milyon liradan az olamayacağının düşünülmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve müdahiller vekilinin sair temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle re'sen de temyize tabi bulunan hükmün kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi ( BOZULMASINA ), bozmanın 3. ve 4. bendlerinde oybirliği, 1. ve 2. bentlerinde Üye Cengiz Erdoğan'ın karşı oyu ile ve oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI DÜŞÜNCE:

Sanık X. görgü tanığı bulunmayan olaydan kısa bir süre sonra sıcağı sıcağına avukat huzuruyla poliste verdiği 5.9.1998 tarihli savunmasında ( ... Benim kafamdaki düşünce fırsatını bulup intihar edecektim bunun için evin içerisindeki doğalgaz deliklerini tıkadım ve intihar için kendime zemin hazırladım... Ben bu arada evde bulunan biralardan üç adet içtim alkol alıp daha sakin olmaya çalıştım... S. evin içerisinde dolaşırken benim tıkadığım doğalgaz borularını görmüş... Tamamen çılgın gibi olmuştu... Mutfak kısmına geçtim ve burada bulunan fare zehirini aldım ucunu açtım içmek isterken birden S. tekrar yanıma geldi ve sen ne yapıyorsun diye bağırdı. Ben bu zehir kutusunu bıraktım bu esnada S. mutfaktan eline geçirdiği bıçak ile bak ben kendimi bu bıçak ile öldürürüm, sen şerefsiz adamın birisisin sen pezevenk ve ibnesin sen karını ve beni orosbu yapmak mı istiyorsun bu dünyada erkeksiz yaşanır mı şerefsiz adam" diye bağırdı ve çıldırmış gibi idi ve bu elinde bulunan testereli büyük ekmek bıçağı ile kendi odasına doğru kaçtı bende peşinden koştum, S.'nin bu sözlerinden iyice tahrik olmuştum peşinden S'nin odasına gittim kafam tamamen dönmüştü S.'nin odasına geldim S. odasında elinde bıçak ile duruyordu S.'nin bu tahrik edici sözleri ile S.'nin üzerine yürüdüm ver o bıçağı söylediğin sözleri de unutacağım dedim... S.'nin elinden bıçağı aldım... o anki tahrik ile S.'nin elinden aldığım bıçak ile S.'nin boğazına doğru bıçağı savurduğumu hatırlıyorum amacım onu öldürmek değildi birden S. kanlar içerisinde yatakta kaldı... Benim aslında S.'yi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. S. bana çok ağır konuşmuş ve beni küfürleri ile tahrik etmişti... ) şeklindeki ifadesi tesbit edilmiştir.

İntihar fikrinde kararlı olduğu bu savunmasından anlaşılan bunalım halindeki içkili sanığın; olay anında maktüle S.'den gelen, aralarındaki S., saygı ve minnet borcu ile bağlılık sınırlarını aşan aşağılayıcı söz ve davranışları, sayın çoğunluğun görüşleri doğrultusunda iyimser bir şekilde değerlendirip irdeleyebilecek konumda olmaması nedeniyle bu hakaretimiz söz ve davranışların tahrikine kapılıp öldürme fiilini gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.

Böylece toplanan delilleri tahlil ederek, oluşa uygun şekilde tayin ve takdireden yerel mahkemenin sanık hakkındaki temel cezanın tayininde ve tahrik uygulamasında bir isabetsizlik bulunmadığı düşüncesiyle, sayın çoğunluğun sanığın haksız tahrik hükmünden yararlandırılmaması ve temel cezasının da asgari haddin üzerinde tayin ve takdir edilmesi yönündeki kabul ve düşüncelerine katılmıyorum.

Cengiz Erdoğan

Muhalif Üye
Old 10-03-2007, 23:26   #8
A.Turan

 
Varsayılan

1. Ceza Dairesi 1995/1561 E, 1995/1780 K.

İNTİHARA İKNA VE BUNA YARDIM ETMEK

"İçtihat Metni"

İntihara ikna ve yardıma teşebbüsten sanık Mehtap’ın yapılan yargılanması sonunda; beraatine ilişkin, (Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi) ’nden verilen 23.12.1994 gün ve 109/164 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

TCK.nun 454. maddede belirgin suçun oluşması, intiharın yani ölümün meydana gelmesi şartına bağlı olup, teşebbüs hali suç teşkil etmediği nedeniyle unsurları oluşmayan suçtan sanığın beraeti, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, müdahil vekilinin sübuta, eksik incelemeye yöneltilen, takdire ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA), 14.6.1995 gününde oybirliği ile karar verildi.

Fakat benim yukardaki muhalefet şerhimi de gözardı etmeyiniz
Old 11-03-2007, 10:03   #9
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Turan
artık idam kaldırıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yetinilmelidir

Katılıyorum...

(İntihara teşebbüs edip başaramayan kişinin "son arzusu"nu yerine getirip idamına karar vermek, sonuçsuz kalan kalkışmasını "kamu otoriteleri eliyle" sonuca ulaştırmak gerekirdi ama, "mevzuat müsait değil". İnsanlık öldü mü? Bu suça özel yeni bir düzenleme için U_UDAP'ın acilen yan odada toplanmasını öneriyorum.)
Saygılarımla...
Old 11-03-2007, 15:43   #10
zeuuss

 
Varsayılan

merhaba arkadaslar.
sözü geçen konuda intihar insan öldürmek suçunun içini doldurmuyor.şöyleki suçun unsurları tam olarak oturmuyor.bir kişinin başka bir kişiyi öldürmesi insan öldürmek sucu iken intihar da tek kişi mevcut.sizlerin bilidiği gibi sucun unsurları tam değilse ortada bir suç yoktur..
intihara teşebbüs de tabiki suç oluşturmayacaktır.
fakat intihar etmek suç değilken bir başkasının intihara sevk etmek yardım etmek v.s nedenler suç olarak düzenlenmiş.burası biraz saçma gelebilir.burada da kanun koyucu suç teorisinden bilinçli bir sekilde sapmış gözüküyor...
sözün özü intihar cinayet değildir,kanunun sözüyle, intihar etmiş fakat başaramamış kişide sözü geçen eylem cinayet olmadığı için teşebbüsde yoktur...
Old 14-02-2008, 03:50   #11
ali_soylu

 
Varsayılan

şunu belirtmek isterimki ben yargılanmalı yada yargılanmamalı demiyorum.soruyu soruş biçimimden yargılanmalı fikrini savunduğum cıkmasın lütfen.sadece görüşleri merak ettim.gerçekten değişik görüşler var.
Old 14-02-2008, 22:33   #12
Gülümse

 
Varsayılan

Bu form bana yaklaşık 10 sene önce Fransa'da yaşanmış bir olayı hatırlattı...

Adamın biri intahar etmeye karar veriyor. Boynuna bir taş bağlıyor, üstüne benzin döküp, zehir içiyor, silahı eline alıyor. Üstündeki benzini ateşledikten sonra aşağıya atlıyor ve elindeki silahı ateşliyor.

Silahtan çıkan kurşun, taşın bağlı olduğu ipi zedeliyor, adam denize düştüğünde taş ipten kurtuluyor ve deniz üzerindeki ateşi söndürüyor. Adam ölmeye o kadar kararlı ki yüzmek için çaba harcamıyor, bu da deniz suyunu yutmasına bu sayede de kusmasına neden oluyor.

Sonunda, balıkçılar adamı bulup hastaneye kaldırıyorlar. Adam iki gün sonra zatüreden ölüyor...
Old 16-02-2008, 23:03   #13
Academic

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan A.Turan
İntihara teşebbüs etmenin hukuki nitelği bu güne kadar değersizleştirilerek geçiştirilmiştir.
Asılnda intihara teşebbüs ile Darbe-ihtilal arasında bir benzerlik vardır.
Nasıl derbeci başarılı olursa kimse onu yargılayamaz çünki artık onun kanunları caridir. İntihar eden de başarılı olur ölürse ölmekle dava düşeceğinden yargılayamaz kimse.
Fakat darbeci başarılı olamazssa TCK 146( yenisinin no.sunu bilmiyorum) uyarınca anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak suçunu işlediğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilir.
Bu kıyası intihar için de uygulamalayız. Tabi bir kanun boşluğu bulunmaktadır. Ceza yargılamısanda kıyas caiz olmadığından kıyas yapamayız. Ama yasama organında nrica edebiliriz. Bu boşluk dolmalı artık. İntihara teşebbüs edenler tıpkı darbeye teşebbüs edenler gibi yargılanmalıdır. Cezası ise tıpkı vatana hıyanette olduğu gibi burda da can emanetine hıyanetnedeniyle idam olmalıdır. Ama artık idam kaldırıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasyıla yetinilmelidir. diye düşünüyorum.
En ilginç hukuki yorum saygılarıyla.

Bu ihtilallere ilişkin yaklaşımın intiharlar için de uygulanması gerçekten son derece ilginç olmuş.Başarılıysan kahraman, başarısızsan idam edilen darbeci gibi; ölebilirsen zaten gidersin ama ölemezsen de sürünürsün

İntihar yani özkıyıma teşebbüs eden insan zaten ağır bir baskı altındadır. Kararın verilmesi de öyle bir çırpıda olmaz. İntiharın psikodinamiklerine bakılırsa girişimci önceden ya haber vermiş ya da başarız deneyimlere bulunmuş, en yakınlarına bunu tehdit olarak en az bir kez söylemiştir. Yani burada bir hazırlık süreci de söz konusudur ki her halde hukuki olarak baktığınızda bu suçu ağırlaştıran bir durum olmalı..

Biraz ciddi bakarsak, bir insan zaten hayattan umudunu kesip başka bir çözüm bulamamış ve tek çıkar yol olarak özkıyıma yöneldiğine göre kendisini değersiz zavallı hisseden, tedaviye muhtaç bir insanı.."sen niçin ölemedin!bunu da mı becemedin?" diye yargılayıp süründürmek ve hapsetmek! ne kadar mantıklı bir bakış açısı, ne kadar adil olabilir? Bilemiyorum

Hayır yargılama sürecinde beraat etse bile girirşiminin başarısız olmasını mahkemede iyice deşerek hepten kendisini değersiz ve başarısız hissettirmek cabası.. Kişi ikinci deneyiminde işini şansa bırakmaz o zaman.. Bazı vakalarda kurtarılma umudu son ana kadar sürer ve hep bir çıkış noktası bırakırlar bunu da ekleyelim..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adam Öldürmeye Teşebbüs AVUKAT MERYEM Meslektaşların Soruları 7 12-01-2007 16:48
Neden intihar edilir? A.Turan Site Lokali 7 29-12-2006 19:13
İşlenemez suça teşebbüs!... Kemal Yıldırım Hukuk Soruları Arşivi 10 27-11-2006 22:46
İntihara teşebbüs nc_atli Hukuk Soruları Arşivi 3 13-10-2006 11:31
yaralamaya teşebbüs mü? balancee Hukuk Soruları Arşivi 8 17-08-2006 02:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04833198 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.