Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Uyap'tan Dosya İnceleme Talebinin Hakim Tarafından Reddi !

Yanıt
Old 13-09-2011, 18:00   #1
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan Uyap'tan Dosya İnceleme Talebinin Hakim Tarafından Reddi !

Merhaba arkadaşlar..

UYAP'ın Onay Alma bölümünden dava dosyasını incelemek için onay talep ettiğimde (neden onay almamız gerekiyorsa..!..) bazı hakimler talebi onaylamıyor!

Bir kaç talebimde "onaylanmadı" yazısını gördükten sonra, bu duruma daha fazla dayanamadım ve artık incelememin onaylanmadığı dosya ile ilgili olarak tekrar onay talep ediyorum; tekrar reddolunduğunda ben de tekrar üçüncü kez yine aynı dosyayla ilgili talepte bulunuyorum!.. Buna sonuna kadar devam edeceğim; zira bu, bir avukat için son derece can sıkıcı ve sinir bozucu birşey!..

Bir hakim dava dosyasının avukat tarafından incelenmesine hangi gerekçe ile onay vermez? UYAP'tan dosya inceleme talebinin reddinin yasal bir dayanağı var mıdır?

Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?
Old 14-09-2011, 08:38   #2
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Bakalım yasa ne diyor:

MADDE 46-
...

Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.

Yasa hükmü bu; UYAP (alınmasın gücenmesin ama kendisi sadece bir programdan ibaret olur, bize öğretilen normlar hiyerarşisisinde kendisine ait bir yer bulunmamaktadır) hükmü ise, "yok, dava dosyası inceleyeceksen hakimden, icra dosyası inceleyeceksen icra müdürürnden onay alacaksın" şeklinde.

Biz ne yaptık vakti zamanında, işimiz bu ya dilekçe yazdık. Kime, tabii ki önce örgütümüze, sonra Barolar Birliği'ne sonra örgütün Avukat Hakları Merkezi'ne sonra da Adalet Bakanlığı'na...

Yanıt mı? Henüz helmedi.

Garp cephesinde değişen bir şey şimdilik yok.
06.02.2009
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞINA

KONUSU : UYAP sisteminin Avukatlık Yasası’na aykırı uygulamaları hakkında


Avukatların, taraf vekili olmadıkları dosyaları inceleme usulü, Avukatlık Yasası’nın 46. madde hükmünde düzenlenmiş olup avukat veya stajyer avukatın vekaletname ibraz etmeksizin dava ve takip dosyalarını inceleyebileceği ve bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre dosya incelemek isteyen avukat kendini tanıtır; dava veya takip dosyasını inceleme isteğini ifade eder ve dosyayı inceler. Bu yasal düzenlemede, avukatın dosya inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesinin zorunlu olduğu da ayrıca hükme bağlanmıştır. (m.46/II c.2)

Bu hakkın kullanılma şeklinin, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemindeki uygulamasına bakacak olursak; sisteme e-imza ile giren avukatlar, taraf vekili olmadıkları dosyaları incelemek için onay istemek durumundadırlar. Bu onay, dava dosyalarında mahkeme yargıcı / başkanından, takip dosyalarında ise icra müdüründen istenmektedir.

Sistem, onayı verecek olan makama, onayı verme ya da onay istemini reddetme imkanı tanımıştır. Buna göre, dosya inceleme talebi ile karşılaşan yargıç (ya da icra müdürü) Avukatlık Yasa’nın 46. madde hükmünün açık düzenlemesine aykırı bir biçimde, avukatın dosya inceleme istemini reddedebilecektir.

Uygulamada da, avukatların UYAP üzerinden dosya inceleme isteklerinin kimi zaman ilgilisi tarafından reddedildiği bilinen bir gerçektir.

UYAP sisteminin, avukatın dosya inceleme isteminin reddedilmesi imkanını / ihtimalini ortaya koyan bu özelliği, Avukatlık Yasa’nın 46. madde hükmüne açıkça aykırıdır.

Avukatlık Hukuku’na, ve savunma hakkına açıkça aykırı bu sistemin değiştirilerek, avukatın dosya inceleme hakkına fiilen getirilen sınırlamanın kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM : UYAP sistemindeki anılan uygulamanın Avukatlık Yasası’nın 46. madde hükmüne aykırı olduğundan, sistemde gerekli değişikliğin yapılması için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmasını saygılarımla dilerim.

Av.Hakan EREN - 22201
Old 14-09-2011, 08:59   #3
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Bir ilave bilgi...

2009 tarihli bu dilekçemize herhangi bir yanıt alamayınca bir başka forumda bu konudaki sitemimi dile getirmiştim.

Sitemiz üyesi sevgili Avukat Mehmet Saim DİKİCİ de cevaben ve mealen "bu dilekçeyi bir de yeni yönetime göndermemi" tavsiye etmişti.

Sevgili üstadımın tavsiyesine uydum ve dilekçenin sadece tarihini değiştirerek (ilk dilekçeyi ilgi dahi tutmadan yepyeni bir dilekçeymişçesine) baroya yeniden gönderdim.

Sonuç mu? Bunda da yok.

Gözler kör, kulaklar sağır.

En büyük baro olmakla en kalabalık baro olma noktasındaki kalın ayrımın bir göstergesi...

Dile getirmek artık zorunlu olmuştur.

Saygılarımla...
Old 14-09-2011, 16:56   #4
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşım;

Aynı dilekçeyi ben de Tekirdağ Barosuna vereceğim..

Saygılarımla...
Old 14-09-2011, 17:11   #5
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Caner Arıcı
Sevgili meslektaşım;

Aynı dilekçeyi ben de Tekirdağ Barosuna vereceğim..

Saygılarımla...

Yasadışı UYAP'da yasadışı onay zorunluluğu!
UYAP kullanan herkesi, bu yasadışılıkların giderilmesi için gereğinin yapılması istemi ile Adalet Bakanlığı ve kendi barolarına başvurmaya davet ediyorum.
Hepimiz Kara Murat'ız.
Old 14-09-2011, 17:17   #6
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Yasadışı UYAP'da yasadışı onay zorunluluğu!
UYAP kullanan herkesi, bu yasadışılıkların giderilmesi için gereğinin yapılması istemi ile Adalet Bakanlığı ve kendi barolarına başvurmaya davet ediyorum.
Hepimiz Kara Murat'ız.

Katılıyorum üstadım.

Binlerce avukat, hem kendi barolarına hem de TBB'ne birer dilekçe ile bu talebi dile getirse daha ne kadar sessiz kalabilirler?

Old 14-09-2011, 17:23   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Bir ilave bilgi...

2009 tarihli bu dilekçemize herhangi bir yanıt alamayınca bir başka forumda bu konudaki sitemimi dile getirmiştim.

Sitemiz üyesi sevgili Avukat Mehmet Saim DİKİCİ de cevaben ve mealen "bu dilekçeyi bir de yeni yönetime göndermemi" tavsiye etmişti.

Sevgili üstadımın tavsiyesine uydum ve dilekçenin sadece tarihini değiştirerek (ilk dilekçeyi ilgi dahi tutmadan yepyeni bir dilekçeymişçesine) baroya yeniden gönderdim.

Sonuç mu? Bunda da yok.

Gözler kör, kulaklar sağır.

En büyük baro olmakla en kalabalık baro olma noktasındaki kalın ayrımın bir göstergesi...

Dile getirmek artık zorunlu olmuştur.

Saygılarımla...

Üzüldüm ve şaşırdım. Oysa çok umutluydum.

Avukat hakları merkezi de çözemez. İnsan hakları mahkemesi paklar olayı...

Saygılarımla,
Old 14-09-2011, 18:08   #8
Av.Barış

 
Varsayılan

vekalet sunmuş olduğun dosyalarda dahi bazen sisteme tanıtılma sorunu yüzünden dosyayı göremiyorum.
bazen tutanak için hakimden ısrarla onay istememe ve kendi dosyam olmasına rağmen işlem reddedilebiliyor.
Gelde sövme şimdi
Old 15-09-2011, 16:38   #9
Av. Gülgün

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Bakalım yasa ne diyor:

MADDE 46-
...

Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.

UYAP'tan inceleme yaparken, altı çizili kısımda belirtilen hususun denetlenmesi mümkün değildir. Teknolojik imkanlarla, doğrudan örnek edinmek mümkün olacaktır.

Bu durumun her hangi bir sakıncası vardır demiyorum, tartışılır. Sadece dikkat çekmek istedim.

Old 15-09-2011, 17:48   #10
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Gülgün
UYAP'tan inceleme yaparken, altı çizili kısımda belirtilen hususun denetlenmesi mümkün değildir. Teknolojik imkanlarla, doğrudan örnek edinmek mümkün olacaktır.

Bu durumun her hangi bir sakıncası vardır demiyorum, tartışılır. Sadece dikkat çekmek istedim.


Doğru söze ne denir...

Peki şöyle bir çözüm düşünülebilir mi?

Aslında çözüme geçmeden önce olması gereken hukuk bakımından avukatların taraf vekili olmadıkları dosyalardan da (talebini yazılı olarak sunmak şartıyla) fotokopi alabilmesi gerektiğine inandığımı ve savunduğumu belirtmek isterim. Neyse bu ayrı bir tartışma konusu ve yeni bir yasal düzenlemeye muhtaç...

Gelelim Sayın Av. Gülgün'ün bahsettiğe soruna karşı düşünülebilecek çözüme:

UYAP'ta kayıtlı bir dava dosyasında iki tür belge mevcuttur.

Birinicisi, mahkeme tarafından yazılmış yazılar (müzekkere - duruşma tutanağı vs.) veya UYAP'a taraf vekilllerince sistem üzerinden gönderilmiş e-imzalı (ıslak imza içermeyen) dilekçeler.

İkincisi ise, taranmış belgeler (müzekkere cevapları - ıslak imza iel verilmiş dava ve cevap dilekçeleri, replik düplik vs.)

İkinci gruptaki belgeler ıslak imza içerdiğinden, umduğum yasal değişiklik yapılıncaya kadar, sistemde yapılacak bir çalışma ile görüntülenme ya da çıktı alma özelliği kaldırılabilir.

Birinci gruptaki belgelerden ise çıktı almakta herhangi bir yasal engel olmamalıdır zira bu belgelerde ıslak imza bulunmamakta ve belge üzerinde elektronik imza da görünmemektedir. (Aynen, taraf vekillerine verilen imzasız duruşma tutanakları gibi)

İşte ilk aşamada aklıma gelen çözüm bu... Ne dersiniz?

Selam ve saygılarımla...
Old 15-09-2011, 23:47   #11
imp86

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Doğru söze ne denir...

Peki şöyle bir çözüm düşünülebilir mi?

Aslında çözüme geçmeden önce olması gereken hukuk bakımından avukatların taraf vekili olmadıkları dosyalardan da (talebini yazılı olarak sunmak şartıyla) fotokopi alabilmesi gerektiğine inandığımı ve savunduğumu belirtmek isterim. Neyse bu ayrı bir tartışma konusu ve yeni bir yasal düzenlemeye muhtaç...

Gelelim Sayın Av. Gülgün'ün bahsettiğe soruna karşı düşünülebilecek çözüme:

UYAP'ta kayıtlı bir dava dosyasında iki tür belge mevcuttur.

Birinicisi, mahkeme tarafından yazılmış yazılar (müzekkere - duruşma tutanağı vs.) veya UYAP'a taraf vekilllerince sistem üzerinden gönderilmiş e-imzalı (ıslak imza içermeyen) dilekçeler.

İkincisi ise, taranmış belgeler (müzekkere cevapları - ıslak imza iel verilmiş dava ve cevap dilekçeleri, replik düplik vs.)

İkinci gruptaki belgeler ıslak imza içerdiğinden, umduğum yasal değişiklik yapılıncaya kadar, sistemde yapılacak bir çalışma ile görüntülenme ya da çıktı alma özelliği kaldırılabilir.

Birinci gruptaki belgelerden ise çıktı almakta herhangi bir yasal engel olmamalıdır zira bu belgelerde ıslak imza bulunmamakta ve belge üzerinde elektronik imza da görünmemektedir. (Aynen, taraf vekillerine verilen imzasız duruşma tutanakları gibi)

İşte ilk aşamada aklıma gelen çözüm bu... Ne dersiniz?

Selam ve saygılarımla...

Sayın Meslektaşım,

Konuyu okurken, ben de aynen Av. Gülgün hanımın takıldığı noktaya takılmış idim ki; iyi ki konuyu yanıtlamakta acele etmemişim ve bütün yanıtları okumuşum.

Önermiş olduğunuz çözüm her ne kadar ilk aşamada akla gelen çözüm gibi gözükse de ve vekaletname sunulmamış dosya içeriğinden örnek alabilme hususu da ayrı bir tartışma konusu olsa da UYAP sisteminde görüntü yahut çıktı alma özelliğinin kapatılması ifade etmiş olduğunuz ikinci grup belgeler bakımından ortaya çıkacak problemi gideremeyecektir. Nitekim, sistemin bu seçeneği kaldırmış veya önlemiş olması bu belgelere ulaşabilecek olan vekaletnamesiz meslektaşın çıktı ya da kopya almasına engel teşkil edemeyecektir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için bir sürü freeware/shareware program mevcuttur. Ayrıca, en basitinden aklıma gelen "print screen" dahi iş görebilir.

Sonuç olarak, bence önermiş olduğunuz geçici çözüm Av. Gülgün hanımın dikkatimizi çektiği ve benim de aynen katıldığım hususu bertaraf edemez. Böyle olunca da, vekaletnamesiz başvuruların reddedilmesi, meslektaşların yorumunun aksine yasaya uygundur görüşündeyim. Ancak bu, sistemi beğendiğim ve uygulamaya taraftar olduğum anlamına gelmesin. Zira, Av. barış beyin ifade ettiği üzere vekili olunan dosya içeriğine dahi UYAP'tan ulaşmada zaman zaman yaşanan sıkıntılar, sistemin ne kadar kötü işliyor olduğunun göstergesidir.

Vekaletnamesiz dosya belgelerine UYAP'tan (hatta direkt mahkeme kaleminden) ulaşılması için ise Avukatlık Kanunu'nun m. 46 düzenlemesinde değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyor ve bu bakımdan değerli meslektaşlarımın görüşlerine katılıyorum.

İyi akşamlar,

Saygılarımla,
Old 16-09-2011, 07:40   #12
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Gülgün
UYAP'tan inceleme yaparken, altı çizili kısımda belirtilen hususun denetlenmesi mümkün değildir. Teknolojik imkanlarla, doğrudan örnek edinmek mümkün olacaktır.

Bu durumun her hangi bir sakıncası vardır demiyorum, tartışılır. Sadece dikkat çekmek istedim.


UYAP'dan alınabilecek çıktıların ne örnek (yasada suret anlamında kullanılmıştır) ne de fotokopi sayılabileceği kanısındayım. Yasanın, yasası olmayan UYAP'ı öngördüğü düşünülemez.
Old 16-09-2011, 17:42   #13
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan son cümle...

Avukatlık Yasası'nın 46. madde hükmü değiştirilmeli ve avukata (talebini belgelemek şartıyla) taraf vekili olmadığı dosyadan da fotokopi alabilmesine olanak sağlanmalıdır.

Avukatın, bir dosyadan fotokopi istemesinin mutlaka geçerli bir sebebi vardır.

Dosyayı inceleyebilen avukatın, fotokopi de alabilmesi gerekir.
Old 16-09-2011, 17:49   #14
Av.Barış

 
Varsayılan

avukatlık yasasını değiştireceğimize şu uyap sistemi ve onu yapanların zihniyetini değiştirmek daha doğru olacağını düşünüyorum.
daha yasal altyapısı olmayan bir sistem içinde bile dosya inceleyemezken yasa değiştirmek bence çok doğru değil.
Old 16-09-2011, 17:53   #15
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Talebi red gerekçesi öğrenilmeden çözüm üretmek tam bir sonuca götürmeyebilir.
Old 16-09-2011, 17:59   #16
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Talebi red gerekçesi öğrenilmeden çözüm üretmek tam bir sonuca götürmeyebilir.

"Gerekçe"?

Size sadece bir tık mesafesinde...

Ya şundadır ya bunda hel-va-cı-nın kı-zın-daaa

Old 16-09-2011, 18:01   #17
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Tarafları ve konuları benzer olan ama benim taraf vekili olmadığım iki dosya var. Yan yana iki mahkemede...

İkisinden de inceleme onayı istedim.

Biri onay verdi diğeri vermedi.

İşte helvacının kızının devreye girdiği nokta bu...

Old 17-09-2011, 07:31   #18
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
"Gerekçe"?

Size sadece bir tık mesafesinde...

Ya şundadır ya bunda hel-va-cı-nın kı-zın-daaa


Çok daha farklı bir gerekçe olduğundan eminim. Örneğin: "Bir de senle mi uğraşacağız kardeşim."
UYAP'ın temeli gibi, dosya inceleme mantığı da yanlış. Şöyle ki;
1- Avukat mahkeme kalemine gider. Mübaşire ya da katibe "2011/99999'u verir misiniz lütfen?" der, dosya dolaptan çıkarılır ya da yeri tarif edilir, avukat dosyayı inceler, teşekkür edip gider.
2- Ya UYAP'ta?
Old 17-09-2011, 09:39   #19
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
"Gerekçe"?

Size sadece bir tık mesafesinde...

Ya şundadır ya bunda hel-va-cı-nın kı-zın-daaa


Yakın zamanda ilgili bölüme "Red nedeni" bölümü eklenirse şaşırmayınız!

Ayrıca bence: Örnek belge alabilmek için "onay" koşulu devam etmelidir. Onay verilince dosyada vekaletimiz varmış gibi, örnek alabilmeliyiz.

Vekaletimizin olmadığı dosyalar içinse, "ilgili dosya bilgileri yazdırılamaz, screen shot yapılamaz şekilde" açılmalıdır. Yani sadece okunabilmelidir.
Old 21-09-2011, 21:08   #20
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Ben de bir kaç kere inceleme talebime red cevabı almıştım. İlk red cevabını alınca çok şaşırdım ve mahkeme kalemini arayarak nedenini sordum. Bana vekaletim olmadığı için redddedildiğini söylediler. Ben de vekaletimle olsa zaten onay zorunluluğumun kalmadığını, istediğim dosyayı inceleyebildiğimi, onay butonunun vekaletsiz dosyalar için konulduğunu açıkladım. Cevap olarak "biz bilemeyiz, hakime hanım öyle istiyor "denildi.Yılmadım bu sefer Hakime hanımı aradım,Hakime hanım da aynı cevap verdi, aynı açıklamalarımı ona da yaptım. Karşılığında "ben böyle uygun görüyorum" dedi. Ben de sistemi iyi inceleyin dedim. Akabinde bir daha onay istedim. 2 gün sonra onay verdi. Bu olaydan sonra maalesef başka mahkemelerden gene red aldım. Son zamanlarda neden onay istediğimize dair bir kutucuk konmuş oraya. Mahkeme sanığının adını vererek vekaletimin olduğunu ancak dosyayı incelemeden vekaletname koymak istemediğimi açıklamama rağmen gene red aldım.
Konu ile ilgili Baro Başkanlığı'na yaklaşık 2 ay evvel müracaat etmeme rağmen ben de henüz bir cevap almış değilim.
Old 22-09-2011, 12:15   #21
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suna SOYDAŞ
Ben de bir kaç kere inceleme talebime red cevabı almıştım. İlk red cevabını alınca çok şaşırdım ve mahkeme kalemini arayarak nedenini sordum. Bana vekaletim olmadığı için redddedildiğini söylediler. Ben de vekaletimle olsa zaten onay zorunluluğumun kalmadığını, istediğim dosyayı inceleyebildiğimi, onay butonunun vekaletsiz dosyalar için konulduğunu açıkladım. Cevap olarak "biz bilemeyiz, hakime hanım öyle istiyor "denildi.Yılmadım bu sefer Hakime hanımı aradım,Hakime hanım da aynı cevap verdi, aynı açıklamalarımı ona da yaptım. Karşılığında "ben böyle uygun görüyorum" dedi. Ben de sistemi iyi inceleyin dedim. Akabinde bir daha onay istedim. 2 gün sonra onay verdi. Bu olaydan sonra maalesef başka mahkemelerden gene red aldım. Son zamanlarda neden onay istediğimize dair bir kutucuk konmuş oraya. Mahkeme sanığının adını vererek vekaletimin olduğunu ancak dosyayı incelemeden vekaletname koymak istemediğimi açıklamama rağmen gene red aldım.
Konu ile ilgili Baro Başkanlığı'na yaklaşık 2 ay evvel müracaat etmeme rağmen ben de henüz bir cevap almış değilim.

Ben daha tuhaf bir ret yaşadım.

Dosyada vekaletim olduğu ve dosyayı büro olarak takip ettiğimiz halde, uyapta kaydı giren memur arkadaşlar vekaletteki isimlerden sadece birisini yazdığından dolayı, birçok dosyamızı hepimiz göremiyoruz. Hangi dosya hangimize düşmüşse sadece o görebiliyor.

İşte böyle bir dosyada benim vekaletim olduğu halde uyapta göremiyorum diye, onay istedim ve not olarak da: "Dosyada vekaletim mevcut ancak uyapta benim adım girilmediği için inceleyemiyorum." yazdım.

Sonuç: "Onaylanmadı!"

Şeklinde geldi.

Olay hakikaten can sıkmaya başladı!
Old 14-10-2011, 13:18   #23
emrah akbulut

 
Varsayılan 46. maddedeki eksikliğin giderilmesi talebi

46. maddede avukat ve stajyerlerin belge inceleme yetkisinden söz ediyor ve herkesin bilgi vermede avukat ve stajyerlere yardımcı olması gerektiğinin belirtiyor. peki bu kişiler yardımcı olmasa ne olur? bunun yaptırımı nedir? bu maddeye hukuki ve cezai yaptırım bağlanmalıdır. aksi takdirde bu hüküm boşta kalır.
Old 14-10-2011, 16:46   #24
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suna SOYDAŞ
Bursa Barosuna bu konuda yaptığım başvuruya verilen cevap için:
http://www.bursabarosu.org.tr/duyuru.php?kimlik=294
Bu durumda avukatın, vekaletinin bulunmadığı dosyayı incelemek için Sayın Av. Hakan EREN'in temas ettiği gibi yasadan kaynaklanan hakkını kullanması için onaya gerek kalmaması mümkün olmalı ki yasal düzenleme bu amaca hizmet etsin.

Ancak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca Sayın Bursa Barosu kanalıyla Av. Suna SOYDAŞ'ın dilekçesine verilen yanıta göre değişen bir şey olmayacak. Farklı olarak şimdiki uygulamanın değişikliğine ilişkin nasıl bir düzenlemenin yapıldığı belirsiz ve yanıt metninden anlaşılamıyor. Zaten halihazırda sistem, hakimin onayından geçmesi üzerine avukata dosyayı inceleme imkanı veriyor.

Onay olmaksızın vekaletin bulunmadığı dosyanın incelenmesi mümkün olduğunda Avukatlık Kanunu'nun 46. maddesine aykırılık da ortadan kalkmış olur. Yoksa 46. maddeyi mi değiştirmeyi düşünüyorlar inceden
Old 16-10-2011, 20:06   #25
Av. Hüseyin Başköy

 
Varsayılan Uyap'tan Onay Almak

Tam da çok istediğim bir konuya temas etmişsiniz. Bu konuda muazzam yetersizlikler yaşanıyor. Benim gördüğüm yetersizlikler:
1.Siz dosya incelemek için onay istemişsiniz;onay verilmemiş. Ama ısrarla devam etmek istiyorsunuz. Bana göre edin.Bunlar zaman içinde etkili olacaktır.
2.Ben dilekçeleri Uyap üzerinden göndermeye çalışıyorum. Uyap'ı da proje olarak çok beğeniyorum. Gelelim konuya. Dilekçeyi gönderiyorum. Uyap "Şu iş emri ile dilekçeniz gönderildi. Mahkeme katibi onay verdiğinde dilekçenizi Uyapta göreceksiniz" diyor.Ben bunun çıktısını da alıyorum. Gel gör ki, ilgili katipler "onay" vermiyor.Bunda kasıt olduğunu düşünmüyorum. Ancak bilgisizlik var diye düşünüyorum. Telefon açıp söylediğinizde, bizde gözükmüyor; gelmedi gibi cevaplar veriyorlar. Bu mutlaka halledilmeli. Biz de dilekçeye onay verildi mi verilmedi mi diye endişeye düşmeyelim.
3.İkinci sorun, onay veriliyor, çıktı alınıp dosyaya konulmuyor. Dilekçeyi hakim göremiyor. Bu da mutlaka çözümlenmeli.
4.Gerektiğinde mazeret gönderiyoruz. Zaptı Uyaptan almak istiyoruz. Zapta hakim tarafından bazen 3-5 gün, bazen 1 ay onay verilmiyor. Eğer bize E-imza verilmiş ise biz bu hizmetlerden anında yararlanmalıyız.
5.Eğer Uyap üzerinden mazeret göndermişsek, artık tebligat için pul istenmemeli. Zaten duruşma zaptı bize açık. Uyaptan mazeret dilekçesi gönderen bir avukat bana duruşma günü tebliğ edilmedi diyemez. Çünkü zabıt elinin altında.
6.Bu aşamadan sonra hakimler, pul eklenmediği için mazeret kabul edilmedi diye karar vermemeliler. Bir avukatın pul gönderecek durumu olsa, mazereti faksla ya da Uyap üzerinden göndermez. Bizzat verir. Eğer avukat ben duruşmayı Uyap'tan öğreneceğim derse, bu kafi görülmeli. Ancak hakim de duruşmayı yapar yapmaz zapta onay vermeli ki, avukat zaptı almak istediğinde hemen alsın.
7.Uyap gerçekten çok büyük bir buluş. Buna uygun yasal düzenleme yapılmalı. Herkese göre mazeret yorumlanmamalı.16.10.2011.Av.Hüseyin Başköy
Old 17-10-2011, 08:40   #26
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan emrah akbulut
46. maddede avukat ve stajyerlerin belge inceleme yetkisinden söz ediyor ve herkesin bilgi vermede avukat ve stajyerlere yardımcı olması gerektiğinin belirtiyor. peki bu kişiler yardımcı olmasa ne olur? bunun yaptırımı nedir? bu maddeye hukuki ve cezai yaptırım bağlanmalıdır. aksi takdirde bu hüküm boşta kalır.

46. madde hükmü, avukatın dosya inceleme talebi ile muhatap olana bir görev yüklemektedir. Bu görev, "dosya inceleme isteğinin yerine getrilmesi"dir.

Görevini yapmamış olan, görevi ihmal suçunu işlemiş olur.

Selam ve saygılarımla...
Old 19-10-2011, 08:05   #27
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Uyap konusundaki iyi örneklere de teşekkür etmemiz gerekir.

Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ve nezdindeki Yazı işlerine, uyap'ı hakkıyla kullanıp, tüm dökümanları tek tek tarayarak Uyap'a ekledikleri için, sonsuz teşekkürler ve saygılar… sunuyorum.

Dosyanın tamamının dilekçelerin verildiği gün, birebir taranarak Uyap'a aktarılabildiğinin en bariz, en başarılı örneğidir. Bu nedenle Uyaptaki kayıtları birebir müvekkilimize ait büromuzdaki sanal dosyaya aktarabildim. Görevini hakkıyla yapanlara tekrar tekrar, binlerce teşekkürler!

Umarım diğer mahkemelerde de aynı uygulamaya şahit oluruz.

Böylesine harika bir hizmet Türkiye genelinde neden tam olarak uygulanmıyor diye de hayıflanmamak elde değil!
Old 19-10-2011, 08:34   #28
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Uyap konusundaki iyi örneklere de teşekkür etmemiz gerekir.

Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ve nezdindeki Yazı işlerine, uyap'ı hakkıyla kullanıp, tüm dökümanları tek tek tarayarak Uyap'a ekledikleri için, sonsuz teşekkürler ve saygılar… sunuyorum.

Dosyanın tamamının dilekçelerin verildiği gün, birebir taranarak Uyap'a aktarılabildiğinin en bariz, en başarılı örneğidir. Bu nedenle Uyaptaki kayıtları birebir müvekkilimize ait büromuzdaki sanal dosyaya aktarabildim. Görevini hakkıyla yapanlara tekrar tekrar, binlerce teşekkürler!

Umarım diğer mahkemelerde de aynı uygulamaya şahit oluruz.

Böylesine harika bir hizmet Türkiye genelinde neden tam olarak uygulanmıyor diye de hayıflanmamak elde değil!

Sevgili üstadım,
Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne elbette teşekkürler ama bu Kadıköy (D) Adliyesi'ndeki genel bir uygulama... Şöyle ki, D Adliyesi'nde herhangi bir dilekçe veren kişi, dilekçesine havale aldıktan sonra evrakı "tarama bürosuna" götürüyor ve orada taratıyor. Akabinde kaleme dönüp evrakını kaleme veriyor.

Uygulamanın tüm mahkemenin kalemlerinde yaygınlaşması dileğiyle...
Old 19-10-2011, 08:35   #29
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Sevgili üstadım,
Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne elbette teşekkürler ama bu Kadıköy (D) Adliyesi'ndeki genel bir uygulama... Şöyle ki, D Adliyesi'nde herhangi bir dilekçe veren kişi, dilekçesine havale aldıktan sonra evrakı "tarama bürosuna" götürüyor ve orada taratıyor. Akabinde kaleme dönüp evrakını kaleme veriyor.

Uygulamanın tüm mahkemenin kalemlerinde yaygınlaşması dileğiyle...

Bilgilendirme için teşekkürler.

O zaman tüm Kadıköy (D) Adliyesine teşekkür ediyorum.

Olay budur.
Old 21-10-2011, 16:12   #30
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Ufak bir yazılım ile "çıktı alınması" engellenebilir. Bu durumda Avukat arkadaşlar ne yapabilir? Print Screen yapabilirler ve bunun çıktısını alabilirler.

Ancak yapılacak ufak bir düzenleme ile bunun da önüne geçilebilir. Örneğin, UYAP giriş programının BARları yani Menüleride bu Print Screen çıktısında görünecektir.

Lakin bunun önüne geçmek ancak kesme-kırpma methodlarıyla olacaktır. Peki bu durumda, Print screen ile alınan çıktı ile UYAP ortamındaki evraklar birbirine örnek midir? Hayır değildir.

Kısaca, Print screenle dahi bir çıktı alsak o evrakın ne örneğinidir, ne aslının benzeridir. Neredeyse görülmekten uzak, sağında ve solunda UYAP ile ilgili menüler olacak bir kağıt parçasıdır.

Bence burada Örnek kavramı derinleştirilmelidir. Ve benim anladığım örnek, örneğin duruşma zaptının aynısıdır. Print Screenle %20-30 küçültülmüş, sağında solunda program ibareleri olan çıktılar değildir.

Kaldı ki bir haktan yararlandırılırken, "kötü niyetli kullanım olabilir" şeklinde hakkın kısıtlanması pekte makul gelmemektedir. En neticesinde, çıktı da alsak, print screen ile de alsak hangi Avukatın hangi dosyaya baktığı gün-ay-yıl-saat-saniye-salise şeklinde kayıtlara geçmekte. Bu durumda bizlerin kötüye kullanım gibi bir riski göz önüne alabilmemiz mümkün mü? 3-5 kişi kötüye kullanabilir zihniyetiyle binlerce kişiyi bu yenilikten mahrum bırakmanın mantığı var mı?

Bu durumu yazılımsal düzeltmek çok kolay. Bunun için eminim bir çok programcı arkadaşımız can atıyordur. Ama Flash ortamında çalışan bir UYAP varken, bunun düzelmesini beklemek hayalperestlik olurdu.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Aynı dava içinde İki haklı ihtar nedeni ile tahliye talebinin reddi temerrüt nedeni ile tahliye talebinin kabulü halinde vekalet ücreti Av.Nehir Meslektaşların Soruları 2 23-02-2015 08:45
intibak talebinin idare tarafından reddi Av.Fatih KAYA Meslektaşların Soruları 1 09-02-2011 19:53
Hakimin reddi talebinin reddi veya kabulü halinde bu kararın temyizi ultrantalya Meslektaşların Soruları 14 04-07-2010 13:34
Yetki itirazının reddi kararından sonra dava davalı vekili tarafından takip edildiğinden karar düzeltme talebinin reddi dark Hukuk Soruları Arşivi 6 30-11-2006 23:58
Müdafiin Evrak İnceleme Talebinin Savcılıkça Reddinin Kaldırılması Kararı Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 0 09-08-2005 20:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09278488 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.