Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

2 adet BAM Ceza Dairesi kararı aramaktayım.

Yanıt
Old 03-03-2021, 09:53   #1
drako

 
Varsayılan 2 adet BAM Ceza Dairesi kararı aramaktayım.

Sakarya BAM, 7. CD., E. 2019/1857 K. 2020/200 T. 15.1.2020

Bursa BAM, 7. CD., E. 2018/2890 K. 2019/252 T. 4.2.2019


Teşekkürler şimdiden.
Old 03-03-2021, 12:05   #2
Av.Birsel

 
Varsayılan

T.C.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
Sakarya 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2019/1857
Karar No: 2020/200
Karar Tarihi: 15.01.2020
İSTİNAF KARARI
İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı mağdure vekili tarafından yapılan istinaf başvurusu
üzerine, Dairemizin 21/11/2019 tarihli 2019/1857 Esas sayılı, CMK'nın 280/1-c maddesi gereğince
davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına dair kararı üzerine
Dairemizce yapılan yargılama sonucunda;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİANAME:
Sanık A..T..'nın mağdure S..Y..'ye yönelik çocuğun basit cinsel istismarı (sarkıntılık suretiyle) suçunu
işlediği iddia edilerek hakkında Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığının 21/05/2018 tarihli ve 2017/840
Soruşturma, 2018/246 Esas, 2018/242 İddianame sayılı iddianamesi ile TCK'nın 103/1-2. cümle, 53
maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA:
Sanık A..T..'nın İlk Derece Mahkemesindeki Savunması; "Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim.
Mağdur Selenay olay tarihinde bisikleti ile ugraşıyordu, bisikletinin bozuk olduğunu anladım. ben de
yanına giderek yardımcı olmak istedim.kesinlikle müştekiye herhangi bir art niyetim yoktu, sadece
çocuk olarak gördüğüm için elimle yanağına dokundum ve kafasını okşamak istedim. Suçsuzum,
zaten müşteki beni itti yere düştüm. Yanımdan kaçıp gitti herhangi bir şekilde onu kovalamadım,
yakalamaya çalışmadım, niye öyle davrandığını da zaten anlamadım, olayda bir suç görmediğim için
zaten mağdur beni ittiğinde yere düştüğüm yerden kalkmadım, yanına gitmedim. suçsuzum.
Öncelikle beraatimi talep ederim. Mahkeme aksi kanaatte ise hakkımda verilecek Hükmün
Açıklanmasının Geriye bırakılmasını kabul ederim. Müştekinin şikayetten vazgeçmesi olursa kabul
ederim. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Olay tarihinde ben Ayazlı Mahallesi Kumluk Caddesi
üzerinde bulunan banklarda alkol alıyordum. Mağdurun bisikletinin bozulduğunu, bisikletini tamir
etmek için uğraştığını farkettim, bunun üzerine yardım etmek için yanına doğru gittim. Yanına
vardığımda mağdur bisikletini yapmıştı ve bisikletin üzerinde duruyordu. Ben de bisikleti tamir ettin
mi diyerek elimi yanağına doğru uzattım fakat dokunup dokunmadığını tam olarak hatırlayamıyorum.
Bunun üzerine mağdur bana vurdu ve ben yere düştüm. Mağdur da bisikletine binerek hızla oradan
uzaklaştı. Daha sonra Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri takribi 20-25 dakika sonra beni
oturmuş olduğum banktan gelip aldılar. Olaydan sonra olay yerini terk etmedim. Ayrıca mağdurun
beyanında belirttiği gibi yanağımı yanağına koyma gibi bir durum olmadı. Ben sadece mağdura yardım
etmek saikiyle davrandım." yönünde olmuştur.
ŞİKAYET:
Mağdure S..Y..'nin İlk Derece Mahkemesinde Alınan Beyanı; "Savcılık aşamasında vermiş olduğum
beyanımı aynen tekrar ederim. Olay günü saat 18:20 sıralarında evden bisiklete binmek için çıktım ve
evimizin arka tarafında kumluk sokakta bisiklete bindim. Akçakoca Otel önünde yol üzerinde
bisikletim bozuldu, bisikletimden inerek bisikletim ile uğraşırken bu sırada çalılıkların arkasından bir
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 /5
ses duydum. Bu şahsın geldiğini gördüm ancak bana geldiğini düşünmediğim için ilgilenmedim. Bu
şahıs benim önüme geçti ben bisiktetimin üzerinden inmeden zincirimi taktıktan sonra kalkarken şahıs
bana doğru hafif eğildi yanağıma eliyle dokundu. Ve bana doğru eğilip yanağımı yanağıma koydu ve
bana baktı, eliyle ben korktum ve şahsı itekledim. Benim iteklemem ile şahıs düştü ve bende oradan
bisikletim ile hemen evime doğru kaçarak durumu anneme anlattım. Bu olay ile ilgili olarak ben A..T..
isimli şahıslardan daacı ve şikayetçiyim, davaya katılma talebin vardır. Söyleceklerim bundan ibarettir.
Ben şahsın beni öpmeye çalıştığını karakolda söylemiştim ancak tutanağa geçirmemişler. Şahıs eliyle
yüzüme dokunduktan sonra bana eğilip yanağını yanağıma dokunduğunu ancak beni öpmedi."
yönünde olmuştur.
Müşteki Dilek F..Ö..'ın İlk Derece Mahkemesinde Alınan Beyanı; "Önceki ifademe ekleyeceğim bişey
yoktur, sanıktan şikayetim devam etmekle birlikte, davaya katılma talebim bulunmamaktadır. Uzlaşma
istemiyorum. Karşılanmasını istediğim maddi bir zararım yoktur sadece kızım bu olaydan ruhsal olarak
etkilenmiştir." yönünde olmuştur.
İLK DERECE MAHKEMESİ DELİLLERİ:
Sanık savunması, mağdure ve müşteki beyanları, mağdure vekili beyanı, iddianame ve tüm dosya
kapsamı.
İLK DERECE MAHKEMESİ HÜKMÜ:
Sanık A..T..'nın mağdure S... Y...'ye yönelik "çocuğun basit cinsel istismarı (sarkıntılık suretiyle)"
suçundan beraatine karar verilmiştir.
İSTİNAF BAŞVURUSU VE DAVANIN YENİDEN GÖRÜLME NEDENİ:
İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı katılan mağdure vekili tarafından istinaf yoluna
başvurulmuştur.
Sanığın üzerine atılı suçun sübuta erip ermediğinin değerlendirilmesi için duruşma açılıp davanın
yeniden görülmesine karar verilmiştir.
İSTİNAF AŞAMASINDAKİ DELİLLER:
İstinaf başvurusuna esas Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/316 Esas sayılı dosyasına ilişkin
iddianame, katılan mağdure ve müştekinin beyanları ile sanık savunmasına ilişkin tutanaklar.
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Esas Hakkındaki Mütalaası: Akçakoca Asliye Ceza
Mahkemesi'nin 28/03/2019 tarih ve 2018/316 (E) ve 2019/195 (K) sayılı hükmü hakkında Katılan
mağdure vekili tarafından istinaf talebinde bulunulması üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7.
Ceza Dairesi'nce yapılan inceleme ile; CMK'nun 280/1-e maddesi uyarınca Davanın Yeniden
Görülmesine karar verilip yapılan yargılama neticesinde, ilk derece mahkemesince verilen beraat
kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya
işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, vicdani
kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre usule veya
esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşılmakla, istinaf başvurularının esastan
reddine karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa edilmiştir.
İstinaf Aşamasında Sanık A..T..'nın Savunması; "Ben aşamalardaki savunmalarımı tekrar ederim,
mağduru daha önceden tanımam, olay tarihinde bisikleti ile Uğraştığını gördüm yardım için yanına
gittim, bisikletinin zincirini takmasına yardım ettim, ben bisikletine yardım etmek için yanına
gittiğimde anladığım kadarı ile benden korkup beni itekledi. Yanağına dokunmadım, kafasını okşamak
istemedim, kendisini kovalamadım, mağdurun beyanlarını kabul etmiyorum, benim mağdura yönelik
herhangi bir cinsel eylemim olmamıştıry üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beratimi istiyorum.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 /5
Kovuşturma aşamasında verdiğim ifadem daha doğrudur, ben olay günü ikindi vaktinden sonra Hasan
Ali isimli parkta alkol alırken bir kızın bisikletiyle gelip biraz ilerimde durduğunu, bisikletinin atan
zincirinin takmaya çalıştığını gördüm, yardım etmek amacıyla yanına yaklaştım, tam bu sırada
mağdure zinciri takmış oldu, kendisini çocuk olarak gördüğüm için aferin gibilerinden elimle yanağına
dokundum, kafasını okşamak istedim, mağdure de beni itekledi, ben de yere düştüm, daha doğrusu
yere doğru oturdum, mağdure de olay yerinden ayrılıp gitti, ben mağdureye kesinlikle cinsel amaçlı
olarak dokunmadım, suçsuzum. Mağdurenin beyanındaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum."
yönünde olmuştur. Sanık mütaalaya karşı da; "Mütalaaya katılıyorum, ben mağdureye kesinlikle cinsel
amaçlı olarak dokunmadım, yanlış anlaşıldım, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep
ediyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.
İstinaf Aşamasında Mağdure S..Y..'nin Beyanı; "Ben halen açık lisede okumaktayım, olay tarihinde ise
bir kafede çalışıyordum, olay günü saat 18.00-19.00 sıralarında bisikletime binmek üzere evden çıktım,
evin arka tarafında sahil yolu üzerinde dolaşmaya başladım, Akçakoca Oteli'nin arka tarafından
geçtiğim sırada bisikletimin zinciri attı, bisikletten inip çömelmiş vaziyette zincirini takmaya çalışırken
ismini sonradan öğrendiğim sanık A..T.. yaklaşık 15 adım ilerideki kayalıkların oradan yanıma doğru
gelip bisikletimin hemen önünde durdu, alkol koktuğunu hissettim, sanık bana doğru eğilerek elini
yüzüme doğru koydu, hangi elini koyduğunu hatırlamıyorum, yüzünü yüzüme doğru yanaştırır gibi
olunca korkup sanığı geriye doğru ittim, sanık yere düştü, bisikletim tamir olmadığı halde sürükleyerek
olay yerinden 2 dakika uzaklıktaki evime götürdüm, ben olay yerinden ayrılırken geriye dönüp
bakmadım, sanığın bu esnada ne yaptığını bilmiyorum. Ben sanığın bana ne amaçla dokunduğunu
anlayamadım, sanığın eli yüzümde yaklaşık 5 saniye kadar kalmıştır, sanıktan şikayetçi değilim. Ben
bisikletimin zinciri atınca sanık gelmeden önce bisikletimin üzerinde zincirine bakıyordum, sanık
yanıma yaklaştığı sırada bisikletimden inmiş ve eğilmiş vaziyette zinciri takmaya çalışıyordum, sanık
elini yüzüme koyup yanığını yüzüme yaklaştırıp değdirmeden önce ben sanığı ittim, bisikletimin
zincirini takmadan olay yerinden ayrıldım, şu anda vermiş olduğum ifadem doğrudur." şeklinde
beyanda bulunmuştur. Mağdure mütaalaya karşı da; "mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul
etmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.
İstinaf Aşamasında Mağdure S..Y.. Vekili Av. A... B...'in Beyanı; "Mağdurenin beyanına katılıyoruz,
bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur. Mağdure vekili mütaalaya karşı da;
"Mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz." şeklinde beyanda bulunmuştur.
DAİREMİZCE YAPILAN DELİLLERİN DEĞENLERDİRMESİ VE GEREKÇE: İlk derece
mahkemesince yapılan yargılama sonucunda sanık A..T..'nın mağdure S...Y...'ye yönelik "çocuğun
basit cinsel istismarı (sarkıntılık suretiyle)" suçundan ''mahkememizce sanık savunması, katılan ve
müşteki beyanları, katılan vekili beyanı, iddianame ve tüm dosya kapsamı incelenip
değerlendirilmekle; Sanık A..T.. hakkında Katılan S..Y..'ye karşı TCK'nun 103/1-2.cümle maddesinde
düzenlenen Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan cezalandırılması
istemiyle Mahkememizde kamu davası açılmıştır. İddianamenin incelenmesinde sanığın üzerine atılı
suça yönelik tek delilin müşteki S..Y..'nin beyanı olduğu anlaşılmıştır. Sanık soruşturma ve
kovuşturma aşamasındaki savunmalarında istikrarlı olarak üzerine atılı suçu işlemediğini beyan
etmiştir. Mahkememizce Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmış ve olay tarihinde
iddia edilen eylemleri tespit eden güvenlik kamerası ve çevreden yapılacak araştırmayla olaya tanık
olan kişilerin olup olmadığının tespit edilmesi istenilmiştir. Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün
23/01/2019 Tarihli müzekkere cevabına ekli 21/01/2019 Tarihli tutanakta suça konu yeri gören
güvenlik ve Mobese kamerası tespit edilemediği ve ayrıca olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmada
olayı gören ve bilen tanığın da tespit edilemediğinin tutanak altına alındığı görülmüştür.
Mahkememizce yapılan değerlendirmede dosya kapsamındaki tek delilin katılanın beyanı olduğu,
sanık hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan ceza mahkumiyeti kurmaya elverişli, kesin, somut
ve tüm şüpheden uzak delil bulunmadığı anlaşıldığından ve ayrıca in dubio pro reo (şüpheden sanık
yararlanır) ilkesi de göz önünde tutularak sanığın 5271 Sayılı CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca
beraatine karar vermek yönünde vicdani kanaate ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle; Sanık A..T..
hakkında Katılan S..Y..'ye yönelik Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı (5237 Sayılı
TCK'nun 103/1-2.cümle) suçundan cezalandırılması iddiasıyla açılan kamu davasında; Müsnet suçun
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 3 /5
sanık tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde
edilemediğinden sanığın 5271 Sayılı CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine,mahkememizce
sanık savunması, katılan ve müşteki beyanları, katılan vekili beyanı, iddianame ve tüm dosya kapsamı
incelenip değerlendirilmekle; Sanık A..T.. hakkında Katılan S..Y..'ye karşı TCK'nun 103/1-2.cümle
maddesinde düzenlenen Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan
cezalandırılması istemiyle Mahkememizde kamu davası açılmıştır. İddianamenin incelenmesinde
sanığın üzerine atılı suça yönelik tek delilin müşteki S..Y..'nin beyanı olduğu anlaşılmıştır. Sanık
soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki savunmalarında istikrarlı olarak üzerine atılı suçu
işlemediğini beyan etmiştir. Mahkememizce Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere
yazılmış ve olay tarihinde iddia edilen eylemleri tespit eden güvenlik kamerası ve çevreden yapılacak
araştırmayla olaya tanık olan kişilerin olup olmadığının tespit edilmesi istenilmiştir. Akçakoca İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nün 23/01/2019 Tarihli müzekkere cevabına ekli 21/01/2019 Tarihli tutanakta
suça konu yeri gören güvenlik ve Mobese kamerası tespit edilemediği ve ayrıca olay yeri ve
çevresinde yapılan araştırmada olayı gören ve bilen tanığın da tespit edilemediğinin tutanak altına
alındığı görülmüştür. Mahkememizce yapılan değerlendirmede dosya kapsamındaki tek delilin
katılanın beyanı olduğu, sanık hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan ceza mahkumiyeti
kurmaya elverişli, kesin, somut ve tüm şüpheden uzak delil bulunmadığı anlaşıldığından ve ayrıca in
dubio pro reo (şüpheden sanık yararlanır) ilkesi de göz önünde tutularak sanığın 5271 Sayılı CMK'nun
223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar vermek yönünde vicdani kanaate ulaşılmıştır. Açıklanan
gerekçelerle; Sanık A..T.. hakkında Katılan S..Y..'ye yönelik Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun
Cinsel İstismarı (5237 Sayılı TCK'nun 103/1-2.cümle) suçundan cezalandırılması iddiasıyla açılan
kamu davasında; Müsnet suçun sanık tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve
inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın 5271 Sayılı CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince
beraatine '' karar verildiği, bu hükme karşı mağdure vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması
üzerine, Dairemizce yapılan incelemede; sanığın üzerine atılı suçun sübuta erip ermediğinin
değerlendirilmesi için duruşma açılıp davanın yeniden görülmesine karar verilmiştir.
Yapılan istinaf yargılaması sonucunda; mağdure Dairemizce yeniden dinlenmiş, mağdurenin sanığın
kendisine ne amaçla dokunduğunu anlayamadığı şeklindeki beyanı ve sanığın aşamalardaki
savunmaları gözetildiğinde, sanığın mağdurenin yanağına dokunma şeklindeki eyleminde, sanığın
eyleminin cinsel amaç taşıdığına yönelik her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde
edilemediği, ilk derece mahkemesince yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere,
mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya
içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın
bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan katılan mağdure vekilinin ileri sürdüğü
nedenler yerinde görülmemiş olmakla, aşağıdaki şekilde CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca istinaf
başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
İSTİNAF HÜKMÜ:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-)Sanık A..T.. hakkında mağdure S..Y..'ye karşı "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Basit Cinsel
İstismarı" suçundan ilk derece mahkemesince verilen beraat hükmüne yönelik mağdure vekilinin
istinaf kanun yolu başvurusu üzerine yapılan değerlendirmede:
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre
yapılan incelemede;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına
uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule
ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından,
İstinaf başvurusunda bulunan mağdure vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla,
CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,
2-)Yapılan yargılama giderlerinin CMK'nın 327. maddesi gereğince Devlet Hazinesi üzerine
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 4 /5
yükletilmesine,
Dair; sanık A..T.., mağdure S..Y.. (SEGBİS) ve mağdure vekili Av. Ayfer BERBER'in (SEGBİS)
yüzlerine karşı, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğuz BAYRAMOĞLU huzurunda ve mütalaaya uygun
olarak CMK'nın 286/2-g maddesi gereğince KESİN olmak üzere, 15/01/2020 tarihinde oy birliğiyle ile
verilen karar açık duruşmada okunup tefhim edildi.(¤¤)
Old 03-03-2021, 16:06   #3
Av.Honoré

 
Varsayılan

Saygıdeğer MeslektaşımBursa BAM, 7. CD., E. 2018/2890 K. 2019/252 T. 4.2.2019 tarihli karara link üzerinden ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal kararını aramaktayım umutlaw Meslektaşların Soruları 1 14-02-2021 10:12
Yargıtay Ceza Dairesi Kararı arif sadi Meslektaşların Soruları 0 14-08-2015 16:42
Yargıtay 1. Ceza Dairesi Kararı arıyorum... Av. Habib Avınca Meslektaşların Soruları 6 12-06-2014 20:20
Yargıtay Ceza Dairesi kararı lazım av.yenigün Meslektaşların Soruları 2 10-10-2013 23:36
2 Adet Ceza, 2 Adet Hukuk Davası burak aydın Hukuk Lisans Eğitimi 0 11-10-2011 17:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04570007 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.