Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Avukatlık Meslek Sorunu KDV Vergi yükü

Yanıt
Old 18-10-2006, 11:02   #1
Av.Ünzile Küçüköner

 
Önemli Avukatlık Meslek Sorunu KDV Vergi yükü

(TÜM AVUKATLARIN DİKKATİNE !! LÜTFEN BU YAZIYI TÜM MESLEKTAŞLARINIZA İLETİNİZ VE AŞAĞIDA ÖRNEK OLARAK VERİLEN ADRESLERE VE ETKİLİ OLABİLECEK TÜM MAKAM VE KİŞİLERE ULAŞTIRINIZ )
AVUKATLIK ÜCRETİ, ÖZELLİKLE DE CMK VE ADLİ YARDIM ÜCRETLERİNDEN ALINAN VERGİ KDV YÜKÜNÜN MAKUL SEVİYEYE İNDİRİLMESİ
CMK ÜCRETLERİNİN EN AZ ASGARİ VEKALET ÜCRETİ SEVİYESİNE ÇIKARTILMASI. ZORUNLULUĞU
Yıllardan beri avukatlar, mesleki birçok sorunları olmasına rağmen, başkalarının sorunlarını çözmeye çalışmaktan mıdır bilinmez, bir türlü kendi sorunlarını çözememişler, kendi hakları hakkında savunucu olamamışlardır. Daha yeni sağlık güvencesine kavuşmamız da bunun en güzel örneğidir.
Avukatlar olarak, önümüzde bulunan en büyük sorunlardan birisi de; vekâlet ücreti özellikle de CMK ve Adli Yardım vekâlet ücretlerinden kesilen vergi KDV oranının çok yüksek ve adaletsiz olmasıdır.
Mesleğimizi, etik kurallara uygun olarak, gereğince ve yaraşır şekilde devam ettirebilmemiz için; avukatlık ücretinden, özellikle de CMK ve Adli Yardım vekâlet ücretlerinden alınan vergi KDV oranının makul bir seviyeye indirilmesi ve yine bu konuyla alakalı olarak Avukatlık Kanununa aykırı CMK ücret tarifesi düzenlemesinin düzeltilerek, en az asgari vekalet ücreti seviyesine çıkartılması zorunludur.
04.12.2005 TARİHLİ CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ gereğince;AVUKATA ÖDENECEK ÜCRET MEBLAĞLARI ŞU ŞEKİLDEDİR.

1-Hazırlık aşamasında takip edilen işler için 80.000.000.TL (80,00 YTL)
2-Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 110.000.000.TL (110,00 YTL)
3-Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 130.000.000.TL (130,00 YTL)
4-Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 250.000.000.TL (250,00 YTL)
5-Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
“Suçun vasfına göre; sulh, asliye, ağır ceza mahkemeleri
için CMK Ücret Tarifesinde yazılı ücretler ödenir.”
6- Kanun Yollarında görülen davaların duruşmaları için 230.000.000.TL (230,00 YTL)


Oysa ; AVUKATLIK KANUNU “Madde 164 - (Değişik madde: 02/05/2001 - 4667/77. md.)(*)
Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder…
Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır. “ Denmektedir.


04.12.2005 TARİHLİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GEREĞİNCE DE BU ÜCRETLERİN EN AZ ŞU MEBLAĞDA OLMASI GEREKMEKTEDİR:
5. ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 175.000.000.TL (175,00 YTL)
6. Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için 200.000.000.TL (200,00 YTL)
7. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 400.000.000.TL (400,00 YTL)
10- Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen
davalar için 900.000.000.TL (900,00 YTL)
13- Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 900.000.000.TL (900,00 YTL)
15- Yargıtay,Danıştay,Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz
yolu ile görülen işlerin duruşması için 450.000.000.TL (450,00 YTL)


CMK ücret tarifesi ile belirlenen ücretlerin, Avukatlık kanuna aykırı olarak, asgari vekalet ücret tarifesinden daha düşük düzenlenmesi hukuka aykırıdır. Hele ki bu düzenlemenin Barolar Birliğince yapılması en acısıdır, kabul edilmez bir durumdur.
Zira; CMK tarifesi ile belirlenen ücretler, asgari vekalet ücretinin dahi altında iken, bu meblağdan ödenen vergiler ( ÖZELLİKLE % 18 KDV ) düşüldüğünde neredeyse yarısı vergiye gitmekle, görünen bu düşük ücretin de yarısı ele geçmektedir. Bu da son derece yetersiz rakamlar olup, hatta CMK tarifesi gereğince alınan ücretler, vergi kesintisinden sonra, neredeyse bir arzuhalci ücretine denk gelmektedir.


(Misal Ağır Ceza Mahkemesinde takip edilen işler için
Asgari vekalet ücret tarifesine göre en az 900-YTL alınması gerekirken,
CMK tarifesine göre 250,00-YTL ödenmekte,
bu ücretten de %18 KDV : 37,98-YTL ve
%22 stopaj - 46,42-YTL kesildiğinde
geriye 165,60-YTL kalmaktadır.
Hazırlık aşamasında takip edilen işlerde de bu hesaba göre kalan ücret 52,89-YTL dir. )


Avukatlık mesleğinin taşıdığı ağır sorumluluklar ve harcanan emek düşünüldüğünde (adalet sistemimizin ağır işleyişi dikkate alındığında, yeri geldiğinde tek bir dosyanın duruşması için saat 20.30 ‘a kadar duruşma bekleyen meslektaşlarımız var, kaldı ki bu tek duruşmada da bitmemekte, yıllarca devam eden dosyalar mevcut ), vergiler de düşüldükten sonra kalan net kazanç karşılığı bu kadar ağır bir sorumluluk almak ve hizmet vermek, ücret ve hizmetin,emeğin denkliği prensibine aykırıdır.
Birleşmiş Milletler Konferansı Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)’nın 16. maddesinin c bendi ile “Hükümetler avukatların; …. kabul görmüş mesleki ahlak kurallarına, görevlerine, standartlarına uygun faaliyette bulundukları için kovuşturma veya idari, ekonomik veya başka tür yaptırımlarla sıkıntı çekmemelerini veya tehditle karşılaşmamalarını sağlar” denilerek avukatlara ekonomik sıkıntı çektirilmemesi istenmektedir.
Ayrıca genel anlamda, avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olması düşünüldüğünde, avukatlık ücretine bu kadar yüksek KDV oranı uygulanması özellikle de, CMK ve Adli Yardım Avukatlık ücretlerinden de bu oranda KDV alınması, kamu hizmeti olgusu ile bağdaşmamaktadır. Tüm bu sebeplerle; Barolar Birliğince yeni hazırlanacak CMK Ücret Tarifesindeki ücretlerin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerden az olmamasına Avukatlık Kanununa aykırı düzenleme olmamasına özen gösterilmelidir.
Yine tüm bu sebeplerle, gerek Barolar Birliğinin gerekse tüm baroların ve yetkili kurumların konuya hassasiyet göstererek, avukatlarca ifa edilen hizmet karşılığı ödenen vekalet ücreti üzerinden, belirlenen vergi kesintilerinin oranında indirim yapılması yönünde ( özellikle CMK ve Adili Yardım vekalet ücretlerinden vergi ve KDV’den tam ya da kısmi indirim yapılması ) bir düzenleme yapılması zorunludur.
Bu yönde, öncelikle tüm avukatlar olmak üzere gerçekten sıkıntımızı paylaşan herkes duyarlı olur ise ve değişiklik yapılması için güçlü bir grup oluşturarak gündem oluşturur ve ses getirilir ise, bir yasa değişikliği mutlaka olacaktır inancındayız


İlginizi bekler, şimdiden teşekkür ederiz.
Saygı ile.
Av.Ünzile Küçüköner Av.Duran Küçüköner

Lütfen bu yazıyı şu adreslere iletiniz ( bu adres kısmını kopyalayıp, e-mail gönderilecek kişi kısmına yapıştırınız)


admin@barobirlik.org.tr, bimer@basbakanlik.gov.tr, bilgi@basbakanlik.gov.tr, ugur.aksoz@tbmm.gov.tr, ali.kucukaydin@tbmm.gov.tr, abdullah.torun@tbmm.gov.tr, ziya.yergok@tbmm.gov.tr, husrevkutlu@tbmm.gov.tr, ibrahim.hakki.askar@tbmm.gov.tr, halil.unlutepe@tbmm.gov.tr, halil.ozyolcu@tbmm.gov.tr, ramazan.toprak@tbmm.gov.tr, ismail.alptekin@tbmm.gov.tr, telat.karapinar@tbmm.gov.tr, baloglu@tbmm.gov.tr, tuncay.ercenk@tbmm.gov.tr, yuksel.corbacioglu@tbmm.gov.tr, mehmet.boztas@tbmm.gov.tr, semiha.oyus@tbmm.gov.tr, mustafa.dundar@tbmm.gov.tr, mehmet.kucukasik@tbmm.gov.tr, ertugrul.yalcinbayir@tbmm.gov.tr, muzaffer.kulcu@tbmm.gov.tr, salih.erdogan@tbmm.gov.tr, cavit.torun@tbmm.gov.tr, metin.kasikoglu@tbmm.gov.tr, mustafa.nuri.akbulut@tbmm.gov.tr, mahmut.durdu@tbmm.gov.tr, esat.canan@tbmm.gov.tr, fuat.cay@tbmm.gov.tr, sadullah.ergin@tbmm.gov.tr, erkan.mumcu@tbmm.gov.tr, recep.ozel@tbmm.gov.tr, guldal.aksit@tbmm.gov.tr, ismet.atalay@tbmm.gov.tr, ahmet.sirri.ozbek@tbmm.gov.tr, yasar.nuri.ozturk@tbmm.gov.tr, sidika.saribekir@tbmm.gov.tr, bulent.baratali@tbmm.gov.tr, tevfik.ensari@tbmm.gov.tr, yilmaz.kaya@tbmm.gov.tr, mehmet.yilmazcan@tbmm.gov.tr, mevlutakgun@tbmm.gov.tr, ramazan.can@tbmm.gov.tr, hasan.kara@tbmm.gov.tr, kerim.ozkul@tbmm.gov.tr, harun.tufekci@tbmm.gov.tr, muharrem.kilic@tbmm.gov.tr, suleyman.saribas@tbmm.gov.tr, bulent.arinc@tbmm.gov.tr, dengirmir@tbmm.gov.tr, mehmet.elkatmis@tbmm.gov.tr, orhaneraslan@tbmm.gov.tr, ayhan.sefer.ustun@tbmm.gov.tr, suat.kilic@tbmm.gov.tr, mehmet.kurt@tbmm.gov.tr, ilyas.sezai.onder@tbmm.gov.tr, omer.kulaksiz@tbmm.gov.tr, selami.uzun@tbmm.gov.tr, yahya.akman@tbmm.gov.tr, mnuri.saygun@tbmm.gov.tr, zeyid.aslan@tbmm.gov.tr, sinan.yerlikaya@tbmm.gov.tr, bekir.bozdag@tbmm.gov.tr, koksal.toptan@tbmm.gov.tr, akparti@akparti.org.tr, siyasivehukuk@akparti.org.tr, iletisim@akparti.org.tr, dyp@dyp.org.tr, chpbim@chp.org.tr, shp@shp.org.tr, anap@anap.org.tr, anavatan@anap.org.tr, genelmerkez@yurtpartisi.org.tr, international@emep.org, odp@odp.org.tr, merkez@bcp.org.tr, btp@btp.org.tr, bbp@bbp.org.tr, konews@netscape.net, info@dsp.org.tr, dsip@gmx.net, hakpar1@hotmail.com, hypgenelmerkez@hyp.org.tr, info@dtp.org.tr, info@ldp.org.tr, postmaster@liderturkiyepartisi.org, bilgi@sp.org.tr,
Old 18-10-2006, 13:15   #2
Av.Saliha Ulusan

 
Varsayılan

1065 sayılı Katma Değer Vegisi Kanununda KDV nin doğması için teslim ve hizmet kavramı öngörülmüştür. Yani avukat müvekkil arasındaki ücret alma işlemi sırasında KDV doğmaktadır. Tabii ki % 18 çok yüksek bir orandır. Ama burada ben olayın başka bir boyutuna değinmek istiyorum. Mahkeme kararı hüküm altına alınan avukatlık ücretinin KDV ne tabi olmadığını düşünmekteyim. Zira mahkemece hüküm altına alınan Av. Ücreti bir hizmetin karşılığı alınan ücret değildir. Yargılama giderlerinin bir unsurudur. Mahkemece hüküm altına alınan ücret nedeniyle bu ücreti karşı taraftan almaya hak kazanan avukat karşı tarafa hizmet vermemiştir. Ancak avukatın hizmet verdiği taraftan alınan ücret KDV ye tabidir. Ancak bu konuda Maliye Bakanlığının 2003 yılında Barolar Birliğine göndermiş olduğu bir 'ÖZELGE' de mahkemece hüküm altına alınan ücretler nedeniyle kesilecek serbest meslek makbuzlarında KDV gösterilmesi ve ödenmesi istenilmektedir.
Oysa Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve dayanağı 15 sayılı KDV genel tebliği olan bu özelgeye karşı vergi mahkemelerinde açılacak davaların büyük olasılıkla kazanılacağını düşünmekteyim.
Old 20-10-2006, 10:28   #3
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Ben karşı vekalet ücretinin ilamda yazılı yargılama gideri olarak kabulü nedeniyle, serbest meslek faaliyeti olarak kabul edilemeyerek vergilendirilemeyeceği görüşünü, aynı anda avukatlık yasasında yerini ve hukuki aidiyetini teslim eden karşı vekalet ücreti avukata aittir benimseyişimizle aynı anda düşündüğümde, doğru bulmuyorum.

Hem o ücret de bizimdir diyeceğiz, vergilendirilme aşamasına gelince ama o yargılama gideri diyeceğiz. Yargılama gideriyse kimin yargılama gideri? Müvekkilin. Ama müvekkile ait değil artık karşı vekalet ücreti.

İşimize gelmiyor ama hukukta önce mantık yerini bulmalı.

Oranların fahişliği konusundaysa hepimiz hem fikiriz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Meslek Kuraları ve vergi denetimi Av. Muzaffer ERDOĞAN Meslektaşların Soruları 4 31-12-2004 14:48
- Avrupa Topluluğu Avukatlık Meslek Kuralları-4-son Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 0 25-06-2002 22:21
Avrupa Topluluğu Avukatlık Meslek Kuralları -2- Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 0 25-06-2002 22:17
Avrupa Topluluğu Avukatlık Meslek Kuralları -1- Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 0 25-06-2002 22:13
Avukatlık Meslek İlkeleri Ceyhun Altmisalti Hukuk Soruları Arşivi 1 18-02-2002 20:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06524110 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.