Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk ve Felsefe Hukukun felsefi yönüne dair sohbetler. Hak, Hakkaniyet, Adalet, Eşitlik kavramlarına hukuk felsefesi gözüyle bakış

Anket Sonucu: Hukukun önceliği kamu yararı mı kişi menfaatimidir?
Kamu Yararıdır 78 64,46%
Kişi menfaatidir. 43 35,54%
Oy Verenler: 121. Bu ankette oy kullanamazsınız. (Anket no : 98)

Sizce kanunlar kişi yararını mı , kamu yararını mı korumalıdır?

Yanıt
Old 10-01-2007, 10:03   #31
turbo

 
Varsayılan Toplumsal Sorumluluk

Merhaba,
Ankette sorulan soru ile örnek olayın birbiri ile tam olarak uyuşmadığını düşünüyorum.

Anket sorusu ile ilgili görüşümü aktararak başlayayım. Bilindiği üzere, çağdaş toplumlara ve devlet yapısına geçilmesinden önceki temel anlayış, toplumun devlet için var olduğu idi. Bugünkü anlayış ise, devletin toplum için var olduğudur. Yani, kanun koyucunun hukuk yaratırken öncelikle dikkate alması gereken değer, önce toplumun, sonra bireyin ve sonrasında devletin yani kamunun yararıdır.

Örnek olarak verilen olayı ele alırsak, benim görüşüm, burada söz konusu olan zaruret halinin varlığıdır. Yani grup liderinin, ceza hukuku açısından cezai sorumluluğu yoktur. Fakat, tazminat hukuku açısından elbette ki sorumluluğu söz konusu olacaktır ve grup liderinin bu sorumluluğu, sadece kendisine yüklenmemeli, o gruptaki kişilerden, failin aradığı kişinin faile teslim edilmesini kabul edenler arasında dağıtılması gerektiği düşüncesindeyim.

Saygılarımla...
Old 10-01-2007, 16:40   #32
calikusu_kamuran

 
Varsayılan 3. perde için öneri

3. perdenin şu önermeden-aksiyomdan başlatılması mümkün müdür?

KISACA ORTADA TEK BİR VÜCUT-BÜNYE-VARLIK vardır ki o da KAMUDUR. BU KAMUSAL ALANDA HİÇ BİR UNSUR DİĞER UNSURUN İMKANLARINA ZARAR VEREMEZ. Büyük fabrikanın hiç bir dişlisi-unsuru BÜTÜNÜN işleyişine aykırı bir ÖNGÖRÜ İLE donatılmamıştır. Bu nedenlerle müvekkilim sanığın suçlanması büyük bir mantıksızlıktır. Beraatini talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaate varırsa vs vs vs .. "
Old 10-01-2007, 19:13   #33
calikusu_kamuran

 
Varsayılan

Bir bütün vücut olarak insanın salt kendisini suçlaması ve cezalandırması:Hayatta en küçük hücre ile en büyük dünya gibi bir varlığın işlevlerinde benzerlir var mıdır?

Bu anlamda tıpkı bir bütün olarak insan bünyesi gibi kamu kavramı da aynı mıdır?

Hepimiz bir iş yaparız ve hatalı yaptığımızda "Ne sakarım." "Ne dikkatsizim." gibi sözcüklerle kendimizi suçlamaz mıyız ve bir yerde bu insanın kendisine vermiş olduğu bir psikolojik cezadır da aynı zamanda. Ve bir daha böyle bir hatayı yapmamalıyım diye kendimizi yeniden ıslah eder-formatlarız-yapılandırırız. İşte bu modeli-yapıyı kamu kavramına aktarmak zor mu?

Kum, bir binayı oluşturmakla kum varlığını kaybeder mi? Ortada hala binanın unsuru olarak kum yok mudur?

Sonuçta birey tüm kişisel hakları ile kamusal alanın bir unsurudur. Medeni haklar da o kamusallığın içindedir ki hiçbir bütün kendi bünyesine uymayan bir öngörüyü unsurlarına tanımaz...
Old 10-01-2007, 22:00   #34
calikusu_kamuran

 
Varsayılan

Sonuç olarak, özeli korumak kamuyu korumaktır.
Parçayı korumak bütünü korumaktır.
Sevgilerimle
Old 12-01-2007, 00:11   #35
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Demek ki şöyle düşünmemiz icap edecektir tüm bireysel mülkiyet hakları yani tüm bireysel haklar KAMUYA ait haklardır ki onlar KAMU bünyesinin birer UNSURU OLMAKTAN İBARETTİR. KISACA ORTADA TEK BİR VÜCUT-BÜNYE-VARLIK vardır ki o da KAMUDUR. BU KAMUSAL ALANDA HİÇ BİR UNSUR DİĞER UNSURUN İMKANLARINA ZARAR VEREMEZ. Büyük fabrikanın hiç bir dişlisi-unsuru BÜTÜNÜN işleyişine aykırı bir ÖNGÖRÜ İLE donatılmamıştır.


Geçtiğimiz yüzyılda milyonlarca insanın hayatına mal olmuş ve insanların devlet tarafından baskı altına alınmasında felsefi çerçeveyi belirlemiş olan bir düşünce tarzı. Kamu yararını ve devletin yararını kişilerin yararlarının üstünde tutan, kamu yararı için, daha doğrusu resmi ideoloji için kişileri feda eden totaliter rejimlerin felsefi ve politik platformu.

Sayın calikusu_kamuran,
yazdıklarınızı sırf felsefi bir düşünceden yola çıkarak yazdığınızı ve bir art niyetinizin olmadığını biliyorum. Buna rağmen yazdığınız bazı şeylerin sizden önce başkaları tarafından yazılıp yazılmadıklarına ve önceden söylenmiş ve yazılmış olan bu türden düşüncelerin ne gibi sonuçlar doğurduğuna bakarsanız, temel insan haklarının günümüzün batı demokrasilerinde neden ön planda bulundurulduğuna hak verirsiniz diye düşünüyorum.

Saygılarımla
Old 12-01-2007, 10:54   #36
calikusu_kamuran

 
Varsayılan

Syn. Gemici, yazılarımı tamamen yanlış bir kavrama tahvil etmiş olduğunuzu üzülerek görmekteyim.

Bir kere belirtilmek istenen şudur: İnsan bir birey olarak tüm hak ve özgürleriyle kamunun bir parçasıdır denmek istenmektedir. İnsanlığın Ulaştığı En Yüce Değerlere Sahip Olarak ve vazgeçilmek hak-imkan ve hürriyetlere sahip olarak kamunun bir unsurudur-ögesidir-organıdır-sujesidir.

Anlatmak istediklerimi tamamen farklı bir alana taşımaya çalışmak gibi bir kastınızın olmadığını düşünerek ben bu beyanımı yapmaktayım.Belki anlatmak istediklerim salt o cümlecikleri alarak belirttiğiniz anlama tahvil edilebilir ama yazılarımı genel olarak okursanız belirttiğiniz kavramla en ufak ilgisi olmayan bir fikir belirtmişimdir.

İNSAN, bir insan olarak ÇAĞDAŞ DÜNYANIN ULAŞMIŞ OLDUĞU VAZGEÇİLMEZ VE DOĞAL HAKLARA SAHİPTİR ve bunu hiç kimse ve özellikle de ben inkar edemem-edemem. Fakat insan bu haklara ve özgürlüklere sahip olarak TOPLUMUN bir sujesidir. Umarım daha iyi anlatabilmişimdir.

ADALET: iNSANLIĞIN ULAŞMIŞ OLDUĞU EN YÜCE DEĞERLERE ULAŞMADA EŞİT İMKANLARA SAHİP OLMAKTIR.

Kısaca insan, insanlığın ulaşmış olduğu en yüce değerler ile kamunun bir organıdır.
Ve en nihayet, Devletten önce insanın-bireyin tanımını DOĞA KENDİLİĞİNDEN YAPMIŞTIR VE DEVLET MEFHUMU DA BU TANIMI KENDİ KİŞİ TANIMI İÇİNE DAHİL ETMEKLE ZORUNLUDUR.

SAYGILARIMLA
Old 12-01-2007, 20:39   #37
calikusu_kamuran

 
Varsayılan birey kamu

ALINTI: calikusu_kamuran" dan: yani tüm bireysel haklar KAMUYA ait haklardır ki onlar KAMU bünyesinin birer UNSURU OLMAKTAN İBARETTİR.


Birey kamu bünyesinde yer aldığına göre birey kendi bünyesindeki tüm hakları kullanmakla kamusal bir görev icra etmiş olmaktadır. Mülkiyet hakkımı kamunun bir unsuru olan varlık olarak kullanmaktayım ki mülkiyet hakları bütünün aleyhine olarak kullanılamaz. İsterseniz kamunun aleyhine mülkiyet hakkı kullanınız Syn Gemici. Ne demek istediğimi bittabi olarak anlayacaksınız.

Komşumun mısır-ayçiçek ekimi yaptığı bir tarlanın kenarında pirinç ekimi yapmakta isem pirinç yetiştirme işi aşırı su gerektirmekte iken komşunun tarlasına taşan su mısır veya ayçiçeğin yanmasına neden olacaktır ki bu bütünü görmek gerekliliği hususunda bir göstergedir.

Saygılarımla
Old 12-01-2007, 23:07   #38
calikusu_kamuran

 
Varsayılan

Çok açık, insana doğanın vermiş olduğu hakları devlet-kamu da kabul etmek zorundadır ki insanın-gerçek kişinin tanımı doğa zaten yapmıştır ve devletin hukuku da bu tanımı bünyesinde bulundurmak zorundadır. YANLIŞ MI?
Old 14-01-2007, 00:06   #39
calikusu_kamuran

 
Varsayılan

ALINTI: AV.MEHMET.S.DİKİCİ, Hukuk Devleti, sadece Devlet için değil, devlet kavramı içinde bulunan birey, tüzel kişilik ve tüzel olmayan her bir unsuru kapsar.. Bu arada, bireyide aşıp, hayvanları da bu kapsamda değerlendirmek gereği olduğu, çağımızda ihtilafsızdır.
.................................................. ........

Bu vücutta, hukukun çizdiği sınırlara riayet etmek de Hukuk devletinde yaşayan birey olmanın bir icabıdır..

.................................................. .......

SORULAR:1-"devlet kavramı içinde bulunan birey, tüzel kişilik ve tüzel olmayan her bir unsuru" cümlesinin ne anlama geldiği
2-"Bu vücutta"... bu vücutta, kelimesinin ne anlama geldiği

gibi hususların aydınlatılması, düşüncemin yerinde olup olmadığını anlamak adına saygıyla isteğimdir.

Yani buradaki konuda söylemiş olduğum -özellikle-ikinci perde olarak söylemiş olduğum yazımın yanlış olmadığını söyleyebilir miyiz?

Yani insan-birey çağdaş dünyanın ulaştığı tüm bireysel haklara da sahip olarak kamu bünyesinin bir organı-sujesidir diyebilir miyiz?
Aynı soruyu KIRMIZI IŞIK ADLI KONUDA DA DAHA AYRINTILI OLARAK SORDUM.

SAYGILARIMLA
Old 27-02-2007, 19:19   #40
sahinaydın

 
Varsayılan geciktim ama..

Sadece verilen olayı düşünerek cevap vermemiz gerekiyor ise,
kamu yararı mı, kişi yararı mı diyorum?
O kamu varya...
Oradan kendisini feda eden bahsi geçen 1 kişi gibisi daha çıkar mı?...
Tabi eğer kahraman yaratacaksak "kişi ve kamu yararı" doğru cevap.
Brada kıyaslamasını yaptığımız kişi ve kamu yararı örneğinde, yaşama hakkı
yerine daha müptela( )menfaat önermesi yapılsa idi;
KAMU YARARI
YANITIM OLURDU.
Old 03-03-2007, 02:45   #41
tosbaa

 
Varsayılan

Anayasada kişinn yaşama hakkı en önemli hükümlerden biri olduğuna göre ve olaya göre konuşmak gerekirse o bir kişinin dahi feda edilmemesi gerekir. türk polisimiz ne güne duruyor ya kurtarsın hepsini bence hukuk öncelikle kişi menfaatini gözetmelidir. kamuyu oluşturanlar bireyler olduğuna göre önce temel taşın menfaati korunmalıdır. sonra zaten kamu yararı korunmuş olur. önce insan sonra devlet derim
Old 03-03-2007, 02:52   #42
tosbaa

 
Varsayılan

şunu da belirtmek isterim ki toplum yararının gözetilmesi yine kişi menfaatinin korunması ile olacak birşeydir. zemin sağlam olmazsa gökdelen yapılmaz bırakın gökdeleni müstakil ev bile ayakta duramaz
Old 03-03-2007, 20:33   #43
calikusu_kamuran

 
Varsayılan

Syn Tosbaa, Türk Polisi bir araçtır. Biz hukukçular veya hukuku yaratanlar karar verir, onlar ise uygular.

İkincisi şunu belirtmek isterim, eğer DÜNYA DÜZLEMİNDE BİR TEK İNSAN OLSA İDİ, böyle bir durumda hem devlet hem toplum hem kişi dediğimiz mefhumlar o TEK BİREY OLACAKTI. Şimdi soruyorum, kamu ile kişiler aynı şey değildir diyenlere, böyle bir durumda nasıl cevap verilirdi. Eğer bu tek birey, ROBİNSON DİYELİM artık, tırnağını söküp atabilir mi idi acaba. Eğer tırnağını diğer uzuvları acı duymadan zarar görmeden atabiliyor idiyse işte ortada BİR BÜTÜN DİYE BİR ŞEY YOK aksine TIRNAK bağımsız bir varlık olurdu. Çıksanız birisine tekme atsanız deseniz ki ben yalnızca kendi ayağıma zarar verdim karşı tarafa zarar vermedim der iseniz ortada olan BÜTÜNü görmemişliğimizden bahsederim ben.

KİŞİ, KAMUNUN BİZZAT KENDİSİNİ OLUŞTURAN BİR UNSURDUR, PARÇADIR. Yani kişi bütünü var eden bir parçadır.

SAYGI VE SEVGİLERİMLE
Old 11-03-2007, 00:18   #44
SNOW

 
Varsayılan

17. Yüzyılda İngilterede bir gemi kazası meydana gelir. Kurtulanlardan 9 kişi bir filikaya binerler. Biri çocuktur. Ancak kara gözükmez uzunca bir süre yolculuk yaparlar. Hepsi acıkmıştır. Ne yapacaklarını bilemezler ve bir süre sonra içlerindeki en güçsüz olanı çocuğu öldürüp yerler. Karaya ulaştıklarında yaptıklarından dolayı yargılanırlar. Mahkemme idamlarına karar verir. Fakat daha sonra karar bozulur. Olayı mahkeme Iztırar hali kabul eder ve sanıkların beraatlerine karar verilir...

Bana göre mesele kanunlar kamu yararını mı korumalı kişi yararını mı korumalı değildir. Siz teslim edeni şikayet etmişsiniz hakim olayda hukuka uygunluk nedeni var mı yok mu ? Buna bakıp karar verecektir. Bence hukuka uygunluk nedeni vardır.

Bu arada birisi de şu Bin kişiyi rehin alıp tehdit edip şahsı teslime zorlayıp, teslim aldıktan sonra da öldüren katili yargılatmayı düşünürse ( ki düşünenler var) iyi olur kanatimce...

Saygılarımla....
Old 11-03-2007, 00:43   #45
SNOW

 
Varsayılan

Ayrıca sayın çalıkuşu kullanılarak felsefe karşıtlığı sergilendiği zehebına kapıldım.

Zor gelebilir, anlaşılmayabilir... ama birşey biz anlamadık veya anlamaya çalışmadık diye yok olmaz. Felsefe bilimin konusu dışında kalan meselelere bilimin verilerinden de yararlanarak, akıl kullanarak çözüm bulunmaya çalışılmasıdır.

Dünyayı ortaçağ karanlığından çıkaran, bügünkü bilimlerin temelini oluşturan disiplindir. Ondan uzak kalanın kendisinin kaybı olduğunu düşünüyorum... Ayrıca böyle yapanlar felsefenin umrunda bile değil...

Saygılar...
Old 12-03-2007, 17:26   #46
Av.Bektaş Salim Topbaş

 
Varsayılan Tebrİk

sayın çalıkuşu kamuran meseleye en doğru açılımı getirmiş görünüyor.sorun kamunun ne olduğunda kilitleniyor.eğer kamu dediğimiz halk ise kamu-birey ayrımı yapılamaz.eğer yapılıyorsa kamuyla bireyin menfaati çelişiyor demektir.acaba kamu ile bireyin çıkarı neden çelişir?? tüm mesele burda.
Old 12-03-2007, 21:36   #47
calikusu_kamuran

 
Acil Sonsuz TeŞekkÜr

yuppiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Syn. Av.Bektaş Salim Topbaş, teşekkürler Değerli Üstadım, sonunda ben de anlaşılmaktan mutluyum ya. İlk defa olarak şurada anlaşıldığımı görebilmek inanın mutluluk verici bir şey. Sağolun, hem de çok çok sağolun. Sevinç bunlar abi, sevinç. Anlaşılmayan uzaylı olmaktan kurtuldum demektir artık.

SAYGILARIMLA VE SEVGİLERİMLE
Old 12-03-2007, 23:46   #48
calikusu_kamuran

 
Acil organik kamu-toplum nedir?

Tüm söylemlerime ilave olarak derim ki;

Mutlak haklar neden mutlak haktır?

Çünkü onlar bütünün koruması altındadır da ondan, yani mutlak hakları tüm bireyler BİR VARLIK OLARAK görmek zorundadırlar. KORUMA KAVRAMI DA BİR VARLIK ise bu varlığı icraya yetkili olan da KAMU-BÜTÜN İSE, şimdi biz bir bütün olarak BİR MÜLKİYET HAKKINI BİR KİŞİNİN ELİNE HEPİMİZ GARANTİ EDEREK VERMİŞİZDİR, yani bir mülkiyet hakkı bizim elimizle bir bireye verilmiş ve koruması da BÜTÜNE YÜKLENMİŞ BİR İŞTİR. Yani mülkiyet hakkını BÜTÜNÜN MENFAATLERİNE UYGUN DÜŞTÜĞÜ İÇİN BİR BİREYE VERMİŞİZ, yok eğer BÜTÜNE UYGUN DÜŞMEMİŞ OLSAYDI BÜTÜN TARAFINDAN KORUNMASI YAPILMAZ İDİ. Bilinir ki BİR KİŞİDEKİ MÜLKİYET HAKKININ VARLIĞI BÜTÜNÜN HER UNSURUNA ETKİLİDİR. Yani korumasına bütünün her bir unsuru uymakla mükelleftir. Şimdi tekrar soruyorum; KİŞİLER TÜM BİREYSEL HAKLARI İLE BİRLİKTE TOPLUMUN BİR VARLIĞI OLARAK TANINMIŞ MIDIR TANINMAMIŞ MIDIR? Eğer bizler toplumun-kamunun varlığı olarak tanınmamış isek MAHKEMELERDE HAKKIMIZIN BÜTÜNCE TANINMASINI VE BÖYLECE onun eliyle YERİNE GETİRİLMESİNİ NEDEN İSTEYELİM Kİ ihkak-ı hak dururken. BENİM YAŞAMA HAKKIM KAMUNUN BİR VARLIĞI OLARAK ORTADADIR VE ONU KORUMAYA KAMU ZORUNLUDUR. Aksi takdirde bütünden tecrit edilmiş bireyler topluluğu yani kitle vardır ortada, yoksa ORGANİK BİR TOPLULUK DEĞİL.

saygı ve sevgilerimle
Old 15-03-2007, 01:56   #49
calikusu_kamuran

 
Acil Bireyin kendiyle çatışması varken, kamunun da iç çatışması doğal değil midir?

Alıntı:
Yazan Av.Bektaş Salim Topbaş
acaba kamu ile bireyin çıkarı neden çelişir?? tüm mesele burda.

Bu cümleye şöyle bir gerekçe sunmak istiyorum, Syn Üstadım, bireyin kendi içinde de çatışma(yaklaşma yaklaşma veya kaçma kaçma veya yaklaşma kaçma) yaşamış olduğunu DAVRANIŞ BİLİMLERİNDEN VEYA PSİKOLOJİDEN elbet biliyoruz. Yani sanki bu bir doğa kanunu gibi görünmektedir veya kişinin parası azdır ve her iki istediği giyeceği alamayabilir gibi imkansızlıklardan da hasıl olmuş olabilir. Yani burada DOĞA KARŞISINDA AYNI YERDE AYNI ANDA İKİ ŞEYİN VAR OLAMAYACAĞI GİBİ BİR FİZİK KANUNU YİNE HÜKÜM SÜRMEKTE GİBİDİR. Tabi sadece bir görüş olarak söylüyorum bunu.

SAYGILARIMLA
Old 11-05-2007, 21:53   #50
harmeder

 
Varsayılan

Doğru cevaplar ancak doğru sorulmuş sorularla bulunabilir. Kamu yararıyla bireyin yararının uzlaşmaz bir karşıtlık içinde olduğu varsayımının kendisi yanlıştır, bu yüzden sorunun doğru yanıtlanması imkansızdır. Paradigma değiştirilmelidir.
Old 02-10-2007, 22:00   #51
SNOW

 
Varsayılan

Pek tabi ikisini de korumalıdır. Ancak sanki soru kişi yararı ile kamu yararı arasında seçim yapıp birini diğerine feda etmek zorunda kalınan durumlar için sorulmuş gibi...

Mesela, Kamulaştırmada kişi yararı kamu yararına feda edilir. Pek tabi edilmelidir. bu durumda dahi kamulaştırma bedeli ödenir.

Ancak genellikle kamu yararı ile kişi yararı çelişmez. birkaç istisna dışarda tutulursa harmeder'in hakkını vermek lazım.
Old 02-10-2007, 22:55   #52
yargıç isa

 
Kitap .......

Kanunları, kişilerin menfaatleri ile kamunun menfaatleri arasındaki dengeyi sağlayan temel unsurlardan biri olarak sayarsak; kanunun amacının ne olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple "kamu yararımı baz alınmalı-kişi yararımı" şeklinde bir soru ancak ve ancak istisnai haller için mümkün olabilecektir. Çünkü kanunun amacı her iki tarafında yararını kollamaktır, bunun için vardır kanunlar. Lakin, kamu ile bireyin yararının çatıştığı durumda, bireyin mağduriyeti giderilmek suretiyle, kamu yararının esas alındığı kabul edilmektedir. Şu an için doğrusuda budur.

Verilen kamulaştırma örneğinde; kamu yararının, kamulaştırma yasalarında bireyin yararından açıkça üstün tutulduğu görülmektedir, olması gereken budur. Kamulaştırma bedelinin verilemesi birey açısından bir yarar olarak değilde; bir mağduriyetin giderimi olarak düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Kamulaştırma sonucunda, bireyin taşınmazından yararlanması şeklinde ortaya çıkan "YARAR" sona erdirilmekte ve kamu yararı üstün tutulmak suretiyle taşınmaza el konulmaktadır. Bunun sonucu olarak ödenen bedel ise mağduriyetin giderilmesine ilişkin olacağından, halen kişinin o taşınmazı üzerindeki "YARAR" sağlama hakkının muafaza edildiği ve bireyin buna ilişikin yararının korunduğu sonucunun çıkartılabileceği bir fikrin yanlış olduğu kannatindeyim.

saygılarıma...
Old 05-10-2007, 22:18   #53
M P

 
Varsayılan

Selamlar değerli arkadaşlarım,
Kamunun olması için bireylere ihtiyaç olduğuna göre sanırım kişi yararına olmalıdırlar.
Saygılarımla
Old 18-04-2008, 16:00   #54
ersa44

 
Varsayılan

Aslında anket birbirini tamamlıyor kamu düzeni olmazsa birey düzenide olmaz birey düzeni olursa kamu düzeni de olur.
Yani kamu yararına yapılan her şey aslında bireyler içindir.
Old 21-04-2008, 08:33   #55
Gemici

 
Varsayılan

Soru biraz teorik olmuş. İsterseniz olayı Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar çerçevesinde değerlendirelim.

Olay şu: Sosyal Demokratlardan ve Yeşillerden oluşan Koalisyon Hükumeti hava sahasını korumak için bir kanun çıkarıyor ve ve bu kanun rehin alınıp kaçırılan, içinde yolcu bulunan, bir uçağın ölüm uçağı olarak kullanılmasını önlemek amacıyla, ordu tarafından ateş edilerek düşürülmesini öngörüyor.

Kanunu iptal etmek için Anayasa Mahkemesinde dava açılıyor.

Mahkeme, hangi gerekçeyle, nasıl bir karar verdi dersiniz?

Saygılarımla
Old 21-04-2008, 08:49   #56
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Örnek çok somut oldu

Daha çok insanın yaşam hakkı ve genel asayiş, güven ortamı devamı, devletin itibarı vs.. için uçak düşürülebilir mi dendi??


Saygılarımla.


Not :Uçak ille de düşürülecekse; ölüm uçağı olarak kullanıldığı anın yani kesin düşüşün teknik olarak hesaplanması ve en azından matemetiksel anlamda (içindeki insanlar yaşabilirdi) soru işaretlerinin kalmaması gerekir.Diye de düşündüm.
Old 22-04-2008, 21:11   #57
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

*Yeşiller partisi ve sosyal demokratların esas aldığı öncelikli değer insan olmalıydı, kanun beni fazlasıyla şaşırttı.

ikinci ihtimal ve gerekçesi, hava güvenliğinden bahisle, kaçırılmasını engelleyemediğin bir uçağın içindeki masum insanların katili olamazsın.

Uçak düşürülmemelidir mi dendi??
Old 22-04-2008, 22:13   #58
Gemici

 
Varsayılan

Sayın av-ufuk,

uçağın düşürülmesinin gerekçesi zaten insana verilen değer, adamlar diyor ki: 'Uçağı düşürmekle belki 50 - 60 kişinin ölümüne yol açacağız, düşürmesek belki de yüzlerce kişi ölecek. Öyle olunca da yüzlerce kişiyi ölümden kurtarmak için 50-60 kişinin ölümünü göze alalım'

Buradaki ankete katılan kişilerin yüzde 69,86 sının verdiği cevapla uyuşuyor gerekçe. Kamuyu, daha doğrusu çoğunluğu, korumak için azınlığı feda edelim düşüncesi.

Not: uçakta 50-60 yolcu mu yoksa 1 yolcu mu olduğu önemli değil aslında. 50 - 60 kişi benim uydurduğum bir sayı.

Saygılarımla
Old 22-04-2008, 22:39   #59
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Ya aslında konuya neresinden bakarsanız bakın, nasıl yorumlarsanız yorumlayın sadece TEK BİR ŞEYE BENZEMİYOR hiç bir yanıt, sonuç...

ilk ihtimalde yazdım ya daha çok insanın hayatı için uçak düşürülebilir ama bunun içine devletin itibarı genel asayiş ve güvenlik vs.vs.. de söyleyebilirsiniz..

Uçağın içindeki bir tane insan bile olsa hukuk bu bireyin menfaatini mi korumalı, daha çok bireyin menfaatini mi ya da devletin menfaatini mi ya da vakanın oluşuna göre yani somut duruma göre mi bir çözüm üretilmeli...

Örneğin çözümü ; uçak kaçırılması ve intihar saldırısında kullanılması; teknolojik anlamda uçağın daha çok insanın üzerine düşmesini engelleyebilecek durumunuz yoksa ve uçağın düşmesi kesinleşti ise daha çok insanın yaşama hakkı için o uçağı düşürebilirsiniz.

*Aslında bende karışıklığı yol açan şey; " devlet birey için mi, birey devlet için mi vardır " sorusunun da sürekli forum konusu ile birlikte çağrışımda bulunmasından kaynaklanıyor...

Saygılarımla.
Old 26-04-2008, 02:22   #60
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Sizce kanunlar kişi yararını mı , kamu yararını mı korumalıdır?

Ben neyin trtışıldığını çok iyi anlamadım; aydınlatırsanız sevinirim.

1- Konunun başlığı kanununlar...

Kanunlar bir felsefeye dayalı olarak konulmaz. Kanunların sistemin gerekleri ve istemlerine göre konulur. Bir kanun da genel sistemi inkar etmek amacı ile konulmaz. Yani her kanun sistemin/var olan düzenlemenin bir parçası olmak zorundadır.

2- Sanıyorum bundan sonra hukuk kavramına geçilmiş.

Hukuk nedir? Kelime anlamı ile haklar. Kimin ve nasıl?

Ben hukukun egemen ideolojinin egemenliğini sürdürmek için getirtiği (zor koşul değil, ikna daha fazla rol oynar) toplumsal kurallar bütünü olduğunu düşünürüm.

Bu çerçevede çıkarılan yasa bu amaca uygun olmak zorundadır ve uygun olarak çıkarılır.

3- Kamu nedir? Toplum mu? Kelime anlamı ile evet.

Ama kamuoyu dediğimizde fikir beyan etmeye, oy vermeye yetenekli insanlar anlaşılır. Köleci toplumda köleler de bu insanlara dahil midir?

4- Hukuk bu bin kişi için kabul edilmiş egemen kurallar topluluğu ise aynı durumda olan iki ayrı bin kişiden biri iyi yaptın, öbürü hainlik ettin diyebilir.

Şimdi düşünün bir yakınınız ceza tehdidi altında. Buna yardım ederseniz veya ihbar etmezseniz yardım ve yataklık suçlaması veya başka bir suçla karşılaşacaksınız. Yardım etmezseniz çevreniz tarafından çocuğumuzu teslim etti gibi bir suçlama ile karşılaşabileceksiniz.

Bu çerçevede o bin kişilik gruptan birisinin düşüncesine göre bu kamu çıkarına diğer gruba göre zararına olabilecektir. Buna bizim karar verebileceğimizi varsaymıyorum. Kimi çinçin kültürü ile yetişir, kimi çankaya.

Bence soru doğru sorulmamış. Tartışmalar da yanlış yolda ilerliyor. Kimse kimsenin ne dediğini net olarak anlamıyor.

Her toplumun kendine ilişkin bir hukuku vardır. Kan davası gereğince can almak toplum/aşiret hukuku gereğidir. Devlet hukuku açısından değildir.

Sonuçta insanlardan başka hiç kimse böyle bir eylemi yargılayamaz ve TCK. da da böyle bir hüküm yoktur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Neden Kanunlar Bir Kadını Korurken Ötekini Devre Dışı Bırakıyor maitreya Kadın Hakları Çalışma Grubu 28 18-04-2008 19:37
Sinema - Tiyatro sizce hangisi ali_soylu Site Lokali 24 26-09-2007 17:44
Sizce Yedieminler Nasıl Vergilendirilir Ahmet BİRCAN Hukuk Soruları Arşivi 1 31-05-2006 14:42
Sizce Ne Yapılabilir ayhan_bostan Hukuk Soruları Arşivi 4 11-03-2005 22:15
Sizce ? sumru Hukuk Soruları Arşivi 8 11-05-2002 16:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05794096 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.