Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bonoya takipten sonra borçlunun soyadı yazılır mı?

Yanıt
Old 15-03-2007, 17:16   #1
hukukcu34

 
Varsayılan Bonoya takipten sonra borçlunun soyadı yazılır mı?

Bonoya dayalı olarak yapılan icra takibinde borçlunun ön adı ve adı yazılmış(E.D),asıl adının soyadı olduğu sanılmış ancak ancak takip başladıktan sonra borçlunun soyadının bonoda yazılmadığı ortaya çıkmıştır(E.D.B).Bonodaki imza borçlunun eli mahsülüdür.Borçlu ise kendine gönderilen tebligatları adreste böyle biri yoktur diye kabul etmemektedir.Başından buna benzer olay geçen deneyimli arkadaşların bu durumda ne yapılması gerektiği konusunda fikirlerine ihtiyacım var.cevap veren tüm dostlara şimdiden teşekkürler.
Old 15-03-2007, 20:32   #2
özgür

 
Varsayılan

Sayın hukukçu34
Bu konuda bir tecrübem olmadı ancak size bir yol göstermek adına(emin olmamakla birlikte ve tartışmaya açık) taraf teşkil edilmeyen bir takipte kambiyo şartlarına haiz evrakla ihtiyadi haciz istenebilirmi?Şayet ihtiyadi haciz istenebilirse borçlunun iki seçeneği olacak
* ya borcu kabul edecek bu sizin isteginiz sey

* yada istihkak iddiasında bulunacak , görülecek davada zaten imza kendi ürünü olduğu için istihkak iddiası reddedilecek.
Old 16-03-2007, 00:06   #3
Av.Zuhat Kaya

 
Varsayılan

Takip dosyasına talepte bulunup,bu sefer borçlunun soyadını da taşıyan yeni bir ödeme emri düzenlenmesini sağlayın ,bu yeni ödeme emrini tebliğe çıkarın.(Bunu dava dilekçesindeki eksikliğin tamamlanması yada maddi hataların düzeltilmesi gibi düşünebiliriz.)Ayrıca ISLAH kurumu davalarda geçerli olduğu gibi icra takiplerinde de kullanılabilir.Ancak bahsettiniz olay için ıslah yoluna başvurmaya gerek olmadığı kanaatindeyim, çünkü burdaki olay sadece maddi bir hatanın düzeltilmesi yada eksikliğin tamamlanmasıdır.
Old 16-03-2007, 15:10   #4
hukukcu34

 
Varsayılan

Sayın özgür ve sayın Kaya öncelikle verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim,ancak olayımızda borçlu hakkında icra takibi başlatıp kendisine 10 günlük de ödeme süresi vermiş olduğumuzdan aynı belgeye dayanarak bu kerre ihtiyati haciz talebinde bulunamayacağım kansındayım zira hakim bu durumda borçlunun mallarını kaçırma ihtimali olmadığından ve kendisine ödeme emri tebliğe çıkararak 10 günlük ödeme süresini zaten veriyor olmamızdan bahisle ihtiyati hacizin şartlarının oluşmadığından bahisle talebimizi red edecektir.

sayın Kayanın ıslahın icra takiplerinde uygulanabileceği görüşüne katılmakla beraber usul hukukunda ıslah edilemeyen 2 tür işlem olduğunu belirtmeliyim bunlardan ilki ıslahla davanın taraflarının değiştirilemeyeceği ve davaya başka bir şahsın dahil edilemeyeceği diğeri ise ıslah yoluyla yeni bir tanık listesi verilemeyeceğidir.Takiple ilgili icra müdürüyle görüşüp maddi bir hata olduğunu soyisimin yazılmasının unutulduğunu,imzanın borçlunun eli mahsülü olduğunu,önemli olanın imza olduğunu,isimle imzanın farklı olması durumunda dahi imza sahibinin bonodan sorumlu olacağının TTK da belirtildiğini söylememe ve yeni bir ödeme emri çıkarılmasını istememe rağmen bu talebi kabul etmeyeceğini beyan etti.Bu durumda ya icra dosyasına yeni bir ödeme emri çıkarılması için talep açıp reddedilen bu talebimi şikayet yoluyla mercii önüne götürmek vaya icra takip dosyasını bir kenara bırakıp borçlu hakkında alacak davası açarak imza incelemesi isteyip alacağımızı ilam hükmüne bağlamak diye düşünüyorum.Tabiki bu konuda bilgisi olan arkadaşların da görüşlerini paylaşmaları rica ediyorum.Saygılarımla...
Old 16-03-2007, 16:11   #5
özgür

 
Varsayılan

[quote=hukukcu34]Sayın özgür ve sayın Kaya öncelikle verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim,ancak olayımızda borçlu hakkında icra takibi başlatıp kendisine 10 günlük de ödeme süresi vermiş olduğumuzdan aynı belgeye dayanarak bu kerre ihtiyati haciz talebinde bulunamayacağım kansındayım zira hakim bu durumda borçlunun mallarını kaçırma ihtimali olmadığından ve kendisine ödeme emri tebliğe çıkararak 10 günlük ödeme süresini zaten veriyor olmamızdan bahisle ihtiyati hacizin şartlarının oluşmadığından bahisle talebimizi red edecektir./quote]

Sayın Hukukçu34
Takibinize dayalı ödeme emrinin borçlu tarafından tebellüğ edilmediğini söylemştiniz.Tebliğ sözkonusu değilse borçluya tanımış olduğunuz bir ödeme süresi de yoktur.Bu sebeple ihtiyadi haciz istemenize engel bir durum yoktur.
Saygılarımla
Old 16-03-2007, 19:27   #6
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

anladıgım kadarı ıle icra dosyasındakı teblıgat bıla teblıg olmustur...((bıla))bu durumda ıhtıyatı hacız kararı alabılırsınız...ıhtıyatı hacız dılekcenızde ıcra dosya numarasını ,senedın ıcra kasasında oldugunu,malları kacırma ıhtımalı oldugunu teblıgatın bıla dondugunu vs yazarsanız karar cıkar.aynı sekılde bugun aldık ornek bır karar borclu teblıgatı bılerek almıyordu...boylece daha kısa surede netıce elde edersınız...gerekırse dılekce ornegı yollayabılırım(ptesı))...ıyı calısmalar
Old 16-03-2007, 19:46   #7
hukukcu34

 
Varsayılan

Değerli dostlar cavaplarınız teşekkürler.Benim üzerinde duruduğum nokta ihtiyati hacizden ziyade takipten sonra Bonoya borçlunun soyisminin eklenip eklenemeyeceği ve bu haliyle yeni bir ödeme emri gönderilip gönderilemeyeceği hususu.Sizce bu alacak nasıl tahsil edilebilir?İhtiyati haciz için başvursak dahi borçlu yine,bu bonoda benim soyadım yok,bu şahıs ben değilim benim adıma verilmiş bir karar değildir bu diye itiraz edebilir mi? veya bonoya soyismini ekleyerek ihtiyati haciz talep etsek başımıza bir iş almış olurmuyuz
Old 16-03-2007, 22:19   #8
Av. Yasin ÖZÇELİK

 
Varsayılan

Siz borçlunun soyadını da yazarak yeniden ödeme emri çıkartın. Bunun için illa ki bonoya borçlunun soyadının yazılmaı gerekmez. Ki bence bonoya soyadını yazmayın çünkü bono artık icraya konulmuş . Ayrıca, bonoya illa ki kişinin adı soyadı yazılması gerekmez. Lakabını yazılsa bile yeterlidir.Aslolan imzanın borçluya ait olmasıdır.
Siz ödeme emrine soyadını (bonoya değil ama)yazıp yeniden tebligat çıkarın. haklı olduğunu borçlu ispatlasın. Bonoya illa ki soyad yazılması gerekmez.

İhtiyati haciz almanızda da hiç bir engel yok bence.Gerekirse yüksek bir teminat karşılığı kararı alabilirsiniz.
Old 16-03-2007, 22:40   #9
Kayabey

 
Varsayılan

Sayı Hukukçu34;
Bonoya soyad yazıp yeniden icraya koymayın,İlk takipte soyad olmadığı için evrakta tahrifat (sahtecilik ) suçu işleme tehlikesi ile karşı karşıya kalırsınız. Borçluya adi takip yapın,itiraz ederse itirazın iptali davası açın,alacak likit olduğu için %40 icra inkar tazminatına mahkum edersiniz.
Old 16-03-2007, 22:52   #10
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

borclu her sekılde her seye ıtıraz edebılır...boyle bır dosyamızda...i.hacız kararı almıstık %15 temınatla..hacız sırasında borclu haczın etkısı ıle borcu kabul ettı...temınata muvafakat verdı..odeme emrı teblıg ettık..hacız yapıldı vs ...en azından ıtıraz edecekse bıle bunu dıger teblıgatı beklemeden bır daha bıla olacakmı dıye beklemeden daha erken ogrenmıs olursunuz..
Old 16-03-2007, 23:11   #11
Avukat Canip Kazan

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,
Diğer arkadaşlarımın da belirttiği gibi, bonoda önemli olan imzadır. İsim ve soyisim yazılması önemli değildir. belirlediğiniz isme icra müdürlüğünce tebligat çıkarılmalıdır. Talebinizin reddedilmesi durumunda şikayet için İcra Hukuk Mahkemesine başvurmak fazla zaman kaybettiriici olmaz. Bu aşamalardan sonra talepleriniz reddedilirse belirli bir şahsa karşı açılmış icra takibinin var olmadığı sonucu ortaya çıkacaktır. Bu durumda da evrak aslını icradan iade alarak yeni bir takip başlatabilirsiniz. Bonoyu iade alırken feragat ve tahsil anlamına gelecek beyanlarda bulunmaktan sakının. Yeni takibinizde, tahsilde tekerrür olmamak üzere tabirini eklerseniz bu açıdan sorunla karşılaşmayacaksınızdır. Evrakı aldıktan sonra soyadını ekleme durumuna gelince; ödeme emrini almak istemeyen kötüniyetli borçlunun bu doğrultuda tahrifat şikayetinde bulunabileceği düşünülebilir. Esasen asıl yazıları karalamadan sonradan eklenen ibareler tahrifat anlamına gelmez. Bir eklentidir. Borçlu, parafı olmadığı için kenisinin yazmadığını iddia edebilir. Ama ceza hukuku bakımından sorumluluk doğurmaz. Fakat yine de soyadının yazılması hiç gerekli değildir. Soruşturmaya maruz kalmanıza hiç gerek yok.
(Bir dosyamda, borçu asıl adını değil lakabını yazmış, tebligatı kerdeşi onun adına almış.. nasılsa o adda kimse yok nesini bulacaklar düşüncesiyle..daha sonra hacizde dedi ki borçlu; benim adım bu, ben o değilim . Yine de imzanın onun olduğuna emin olduğumdan haciz ve muhafaza yaptım. Sonra iş daha sağlam olsun diye gerçek adına ödeme emri tebliğ ettim. İcra müdürlüğü de hiç sorun çıkarmadı.. Sizin dosyanızda icra müdürlüğünün talebi reddetmesi hukuka aykırı olduğu kadar şaşırtıcı da...)
Old 16-03-2007, 23:32   #12
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

Y.11.HD.12.10.1978-4476/4222((ismin yanlıs yazılması))
Y.12.HD.07.05.1987-9997/6276((ismin yanlıs yazılması))
Old 17-03-2007, 00:00   #13
calikusu_kamuran

 
Acil

Olmaz, kambiyo senetleri sıkı şekil şartına tabidir. Ve örneğin, adresin her kısmını yazın sadece ŞEHRİ yazmayı unutun ve TÜRKİYEDE böyle bir adres tek bile olsa SENET BONO ÖZELLİĞİNDE DEĞİLDİR artık. Geriye kalan yol NORMAL HACİZ YOLUDUR VE NORMAL HACİZ YOLU İLE TAKİP YAPILIR İSİM AYNEN KALSADA ÖNEMSİZDİR YANİ DÜZELTME YAPMAYINIZ, İTİRAZ EDERSE BIRAKIN ETSİN ŞANSINIZA ALACAĞINIZ ARTMIŞ OLUR DAVA AŞAMASINA GEÇERSE.

Ama bu NORMAL HACİZ YOLU İLE TAKİBİ ARTIK doğru isim ile açmalısınız yani AHMET MEHMET ÇAYIRLIĞOLU( İSİM SOY İSİMLİ) gibi. Böylece elinizdeki BONO bono değil artık YAZILI BİR BELGEDİR-KANITTIR hepsi bu.

SONUÇ OLARAK bonoda ad ve soyad yoksa BONO BONO DEĞİLDİR, normal bir alacağı kanıtlayan belge halini alır hepsi bu.
YANİ bu belge(bono değil) ile artık KAMBİYO SENETLERİNE YÖNELİK TAKİP YOLUNA GİRİLMEZ.Ayrıca isim düzeltilmeye kalkışılmasa iyi olur ÇÜNKÜ RESMEN KANITLI İCRA DOSYASINDA ARTIK.

@Av.Zuhat Kaya
Alıntı:
Yazan Av.Zuhat Kaya
Takip dosyasına talepte bulunup,bu sefer borçlunun soyadını da taşıyan yeni bir ödeme emri düzenlenmesini sağlayın ,bu yeni ödeme emrini tebliğe çıkarın.(Bunu dava dilekçesindeki eksikliğin tamamlanması yada maddi hataların düzeltilmesi gibi düşünebiliriz.)Ayrıca ISLAH kurumu davalarda geçerli olduğu gibi icra takiplerinde de kullanılabilir.Ancak bahsettiniz olay için ıslah yoluna başvurmaya gerek olmadığı kanaatindeyim, çünkü burdaki olay sadece maddi bir hatanın düzeltilmesi yada eksikliğin tamamlanmasıdır.

buradaki yeni bir ödeme emri, artık normal haciz yolu ile takip olmalıdır, elbet ismi düzeltilerek, yani KAMBİYO SENETLERİNE YÖNELİK TAKİP YAPILAMAZ BU BELGE İÇİN. icra hukukunda sıkı şekil şartları vardır ve o şekillerin sıkı olması hasebiyle hızlı yürür. şekle uymayan hiçbir belgeden hız mız beklenmez. maddi hukuk kuralları burda işlemez. ŞEKLE UYAN İSE MADDİ DURUMA UYMASA BİLE SONUCA GİDER. YANİ İŞİ YAPAN ŞEKİLDİR VE EN UFAK EKSİK KABUL ETMEZ.

Saygılarımla.
Old 17-03-2007, 01:49   #14
Avukat Canip Kazan

 
Varsayılan

Merhaba arkadaşlar,
İcra hukukunda tabi ki sıkı şekil şartları vardır. Ama bu bonoda her eksikliğin bononun geçerliliğini etkilemesi sonucunu doğurmaz. Bazı hususlar olmazsa tabi ki bono bono vasfında olmaz. Düzenleme tarihi gibi. Fakat ad soyad bu kapsamda değildir. Önemli olan belirlenebilir olmasıdır. İmza olduğuna göre kimse bu imza benim, fakat soyadım yazmıyor diye iddia edemez.
Belirleyicilik açısından bakarsak eğer lehdar kısmında şirketin tam adresi yazmamasına rağmen belirlenebilir derecede açıksa bu yeterli. Kaşe atılmadığı durumlarda hangi şirket tam adını yazıyor çek veya senede!?...
Old 17-03-2007, 22:51   #15
calikusu_kamuran

 
Acil

Alıntı:
Yazan Kayabey
Sayı Hukukçu34;
Bonoya soyad yazıp yeniden icraya koymayın,İlk takipte soyad olmadığı için evrakta tahrifat (sahtecilik ) suçu işleme tehlikesi ile karşı karşıya kalırsınız. Borçluya adi takip yapın,itiraz ederse itirazın iptali davası açın,alacak likit olduğu için %40 icra inkar tazminatına mahkum edersiniz.

Kanaatimce cevab, budur. Hiç bir sorun açmayacak bir yöntem olarak apaçık ortadır. Eğer karşı taraf bilerek SOYADINI yazmamışsa işin devamını da düşünmüş olduğu kanaatindeyim ki eminim çok farklı görüntüler içeren ama böyle oldukları için bono niteliğini kazanamayan çok senetle karşılaşılmıştır. Diğer tüm yollarda SOMUT olayı ve düzenleyen kişiyi göz önüne alarak, takibin sonuçsuz kalacağı düşüncesindeyim. Yine de diğer hukuki yöntemleri de deneyebilirsiniz, SONUÇTAN HABERDAR OLURSAK, sevinirim. İnanın benim içinde iyi bir tecrübe olacak, yanılmak bazen güzeldir.

SAYGILARIMLA
Old 18-03-2007, 19:20   #16
hukukcu34

 
Varsayılan

Değerli Çalışı kuşu Kamuran yukarıda görüş bildiren değerli arkadaşların fikirleri doğrultusunda.bu defa takip talebine ve bonoya herhangi bir şekilde soyisim eklemeksizin ve sadece tebligat zarfına borçlunun soyadını yazarak yeniden alo postayla tebligat çıkardım,geçtiğimiz cuma günü itibariyle tebligat muhtara yapıldı,bu noktadan sonra zaten hacizde olayı çözeceğimi düşünüyorum.Borçlunun arkadaşlarında belirttiği gibi imza benim ama isim bana ait değil diye borçtan kurtulma imkanı yok,yapabileceği tek şey belki zorlama bir tahminle istihkak iddiası olabilir onuda kaybedeceği ortada.Tüm arkadaşlara cevapları için ayrı ayrı teşekkürler....
Old 18-03-2007, 19:43   #17
calikusu_kamuran

 
Varsayılan

Syn. hukukcu34, yani usulsüzlük yapılmış burda, tabiki tebligat zarflarını icra memuru yazmayınca bu yollar olağan oluyor.Şu an sonucu inanın ben de bekliyorum, haberdar ederseniz sevinirim.

SAYGILARIMLA
Old 20-03-2007, 11:53   #18
acan49

 
Varsayılan

takipten sonra senet üzerinde hiç bir değişiklik yapılamaz. yapılsa geçersiz olur. lehtarın soyadı yoksa yine geçersizdir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Soyadı Değişikliği, Yeni Soyadı Seçimi Av.Nebi Meslektaşların Soruları 16 12-02-2013 21:54
Vazgeçilen Takipten Dolayı Aynı Gün Açılan Menfi Tespit Davası av_mesutkaya Meslektaşların Soruları 11 30-11-2012 11:47
çek-takipten sonraki zamanaşımı damista Meslektaşların Soruları 22 21-07-2009 11:42
Annenin Soyadı Değişikliği durumunda Velayet altında çocuğun soyadı Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 7 12-01-2007 12:39
Takipten Sonra İhtiyati Haciz Mümkün Mü? hukukcu Meslektaşların Soruları 1 20-03-2002 17:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04534292 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.