Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

konusuz kalma davalı vekalet ücreti

Yanıt
Old 17-04-2018, 17:43   #1
sibelokandan

 
Varsayılan konusuz kalma davalı vekalet ücreti

kolay gelsin,
davalı idarenin işlemi(18 uygulaması)neticesinde kamulaştırmasız el atma davamız konusuz kaldı, lehimize vekalet ücretine hükmedildi, davalı yan lehine de hükmedildi, ben hükmedilmemesi gerektiğini düşünüyorum zira dava normal seyrinde gitse lehimize sonuçlanacaktı,bu hususta emsal yargıtay kararı olan meslektaşım varsa paylaşırlarsa sevinirim, şimdiden teşekkürler.
Old 18-04-2018, 12:15   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

HMK.madde 331/1 maddesine ve aşağıdaki içtihata göre,
konusuz kalan davada karar verilmesine yer olmadığına hükmedilip, dava açıldığı tarihte davacının haklılık durumu gerçekleştiği takdirde yargılama giderlerinin davalıdan alınmasına,bu bağlamda davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine, davacının yatırdığı harçların talep halinde iadesine ve gider avansının bakiye kalan kısmının iadesine karar verilmesi gerekir.

Somut olayda, dava tarihinden önce,davalı idarenin taşınmaza fiilen kamulaştırmasız el attığı anlaşılıyor ise davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi kanun ve içtihat gereğidir. El atılıp atılmadığı anlaşılamamış ise, mahkemenin öncelikle haklılık tespitini yapıp ona göre kararını vermesi gerekir.Yoksa gerekçesi gösterilmeden sanki hem davacı ve hemde davalı haklıymış gibi her iki taraf lehine vekalet ücreti takdirinin yanlışlığı ortadadır.

5. Hukuk Dairesi 2017/25199 E. , 2017/13314 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

- K A R A R -

Dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece,uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş;karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
Konusuz kalan davada karar verilmesine yer olmadığına hükmedilip, dava açıldığı tarihteki haklılık durumu göz önüne alınarak yargılama giderlerinin davalıdan alınmasına,davacının yatırdığı harçların talep halinde iadesine ve el atma tarihininin 2008 olduğu gözetilerek davacı lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmesi ve gider avansının bakiye kalan kısmının iadesine karar verilmesi gerekirken aksi düşünceyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
1) Yargılama giderlerine ilişkin 4 nolu bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Davacı tarafından yapılan toplam 1784,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,) cümlesinin yazılmasına,

2)Hükmün 2 nolu bendinin çıkarılarak yerine (Davalı idare harçtan muaf olduğundan, davacı tarafça yatırılan 148,50 TL peşin harç ve 837,00 TL ıslah harcının talep halinde davacıya iadesine) cümlesinin yazılmasına,
3)Vekalet ücretine ilişkin 7 nolu bentteki (1.980 TL) rakamlarının çıkarılarak yerine (6836.37 TL) yazılmasına,
4) hükmün 4 ve 5. fıkralarında yer alan (gider avansının kararın kesinleşmesi halinde) ibaresindensonra gelmek üzere (arta kalan kısmının) ibaresinin eklenmesine,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 11/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Konusuz kalan davada vekalet ücreti Av. Yusuf POLAT Meslektaşların Soruları 6 29-08-2014 18:15
Davanın konusuz kalması ve vekalet ücreti FTKY Meslektaşların Soruları 0 26-04-2013 11:14
konusuz kalmış davalarda vekalet ücreti yakin Meslektaşların Soruları 3 05-03-2013 12:41
Davanın konusuz kalması ve vekalet ücreti. Staj.Av.Selçuk Meslektaşların Soruları 11 04-03-2013 15:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02664995 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.