Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tasarrufun iptali davasında konulan ihtiyati haczin miktarı

Yanıt
Old 17-04-2018, 16:48   #1
HsynTurkhan

 
Varsayılan Tasarrufun iptali davasında konulan ihtiyati haczin miktarı

Herkese iyi çalışmalar sayın meslektaşlarım.
Açmış olduğumuz tasarrufun iptali davasında mahkeme ihtiyati haciz talebimizi kabul etti ve yine mahkeme tarafından haciz müzekkeresi yazılarak gönderildi. Tapu haczi koydu fakat ayrıca borç miktarının bildirilmesini istedi. Bu durumda ihtiyati haciz miktarı, dava değeri mi olacaktır yoksa icra takibindeki borç miktarı mı. İkinci durum için elinde bir karar olan varsa iletmesini de rica edeceğim. Şimdiden teşekkürler.
Old 18-04-2018, 11:16   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HsynTurkhan
Herkese iyi çalışmalar sayın meslektaşlarım.
Açmış olduğumuz tasarrufun iptali davasında mahkeme ihtiyati haciz talebimizi kabul etti ve yine mahkeme tarafından haciz müzekkeresi yazılarak gönderildi. Tapu haczi koydu fakat ayrıca borç miktarının bildirilmesini istedi. Bu durumda ihtiyati haciz miktarı, dava değeri mi olacaktır yoksa icra takibindeki borç miktarı mı. İkinci durum için elinde bir karar olan varsa iletmesini de rica edeceğim. Şimdiden teşekkürler.

T.C. YARGITAY

17.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/6894
Karar: 2013/3206
Karar Tarihi: 11.03.2013


TASARRUFUN İPTALİ DAVASI - DAHA YÜKSEK OLAN TASARRUF MİKTARI ÜZERİNDEN HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ HESAPLANMASININ İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: Somut olayda takip konusu alacak miktarı 4.755,71 TL olup iptali istenen tasarrufun değerinden daha düşük olduğundan harç ve vekalet ücretinin 4.755,71 TL üzerinden hesaplanması gerekirken daha yüksek olan tasarruf miktarı üzerinden harç ve vekalet ücreti hesaplanması doğru değil bozma nedeni ise de yapılan yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün 6100 sayılı HMK'nın geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nin 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanmasına gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 277, 278)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Ş. F. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlu Ş. F.'nun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı taşınmazın 8687/17375 hissesini 18.6.2008 tarihinde davalı M. Y. G.'ye sattığını belirterek davalılar arasındaki tasarrufun iptalini talep etmiştir.

Davalı borçlu Ş. F., dava konusu taşınmazı üzerindeki hacizlerle birlikte gerçek değerinden sattığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı M. Y. G., dava şartlarının bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre, dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen gerçek değeri arasında misli fark bulunması nedeniyle dava konusu taşınmazın bağış hükmünde olup İİK 278.madde gereğince iptale tabi olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı borçlu Ş. F. tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı borçlu Ş. F.'nun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Tasarrufun iptali davalarında harç ve vekalet ücreti, takip konusu alacak miktarı ile iptali istenen tasarrufun tasarruf tarihindeki değeri karşılaştırılarak düşük olan değer üzerinden hesaplanmalıdır. Somut olayda takip konusu alacak miktarı 4.755,71 TL olup iptali istenen tasarrufun değerinden daha düşük olduğundan harç ve vekalet ücretinin 4.755,71 TL üzerinden hesaplanması gerekirken daha yüksek olan tasarruf miktarı üzerinden harç ve vekalet ücreti hesaplanması doğru değil bozma nedeni ise de yapılan yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün 6100 sayılı HMK'nın geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nin 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanmasına gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Ş. F.'nun yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle adı geçen davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 2.bendinin tamamen çıkarılarak yerine “Takip konusu alacak miktarı üzerinden hesaplanan 282,48 TL karar ilam harcının davalılardan tahsili ile hazineye irat kaydına “ibaresinin yazılarak, 4.bendindeki “gereğince hesap ve takdir olunan 4.532,71 TL “ibaresinin çıkarılarak yerine “12/1 madde gereğince hesap ve takdir edilen 570,68 TL...”ibaresinin yazılmak suretiyle hükmün düzeltilerek ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Ş. F.'na geri verilmesine 11.03.2013 gününde oybirliği ile, karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin Uygulanması serkankagan Meslektaşların Soruları 3 30-12-2017 11:31
Tasarrufun Iptali Davasinda Verilen Ihtiyati Haczin Infazi erhanpelit Meslektaşların Soruları 3 07-05-2016 14:43
tasarrufun iptali davasında ihtiyati haciz kararı 99-38 Meslektaşların Soruları 1 31-12-2014 13:41
Haczin kaldırılma anı ve tasarrufun iptali davası Av.Oğuzhan Dayar Meslektaşların Soruları 5 15-09-2011 22:37
tapu devrinden sonra konulan tedbir ve tasarrufun iptali jeny3435 Meslektaşların Soruları 1 30-05-2011 23:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02806211 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.