Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

3.kişinin istihkak iddiası.istihkak davası açılabilir mi?

Yanıt
Old 18-06-2019, 20:36   #1
imsel

 
Varsayılan 3.kişinin istihkak iddiası.istihkak davası açılabilir mi?

"satıcı.x limited şirketi.
alıcı:e kişisi
ben devir eden x limited şirketine ait olan.... adresinde işletme adı ....lisesi olan işletmeleri ve bu işletmelere ait olan işletme hakkının tamamını ve ve içinde bulunan bilimum demirbaşların tamamını ve anılan işletmelere ait ....MEB ..sayılı ruhsatı ile birlikte ....sayılı ruhsatları ile birlikte toplasm 4.bin tl bedel karşılığı devir ve teslim ettim.Devir bedelini nakden ve tamamen aldım.anılan kurumların borç ve alacaklarını vadesi gelmemiş borç ve alacaklar da dahil olmak üzere kurumları devir alan ......a ait olduğunu ve başka bir alacağımın kalmadığını beyan ve kabul ederim.
ben devir alan e kişisi ...adresinde işletme adı.....lisesi olan işletmeleri ve bu işletmelere ait olan işletme hakkının tamamını içinde bulunan demirbaşların tamamını anılan işletmelere ait yukarıda belirtilen işletme ruhsatlarıyla 4.bin tl bedel karşılığı devir ve teslim aldım.devir bedelini nakden ve tamamen ödediğimi herhangi bir borcumun kalmadığını beyan ve kabul eder kurumun borç ve alacaklarını vadesi gelmemiş borç ve alacaklar da dahil olmak üzere tarafıma ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederim.
satıcı, alıcı
şirket yetkilisi imza imza" şeklinde noterde düzenlenmiş bir satış sözleşmesi var.sözleşme şubat sonu 2019 da yapılmış.öğretmen 2 yıl bu şirketin satılan bu okulunda çalışmış.2016 da işçi alacağı davası açtık ve 2019 mart sonunda kazandık.dava satış sözleşmesinden sonra bitti.kesinleşti.ilamlı takip yaptık.şirketin okulu ruhsat ve eşyalarını bu şekilde sattığını bilmiyorduk.okulda bugün 18.06.2019 fiili haciz için gidince satın alan e kişisi istihkak iddiasında bulundu.klima ve bilgisayarlar haciz tutanağına geçirildi.icra memuru tutanakla istihkak davası için 7 günlük süre verdi.e kişisinin sözleşmedeki "kurumun borç ve alacaklarını vadesi gelmemiş borç ve alacaklar da dahil olmak üzere tarafıma ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederim." şeklindeki kabul beyanına göre ya da başka bir gerekçeyle istihkak davası açabilir miyiz? limited şirketin üstüne bir malvarlığı hesap,araç bulamadık.ne yapıla bilecektir?saygılar.teşekkürler.
Old 18-06-2019, 20:55   #2
Av. M. Bahadır Özer

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım 4857 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrasına göre devralan, devreden işverenle birlikte devir tarihinden itibaren borçtan iki yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu durumda ispat yükü devralanın üzerinde olacağından İİK m. 97/a’ya göre devralana istihkak davası açmak için süre verilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Dolayısıyla icra memurunun süre verme işleminin icra mahkemesine şikayet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hak düşürücü sürenin işlemesinin durdurulması ihtiyati tedbirli bir şikayette bulunmanızın faydalı olacağını düşünüyorum. Saygılarımla.
Old 18-06-2019, 21:17   #3
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. M. Bahadır Özer
Değerli meslektaşım 4857 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrasına göre devralan, devreden işverenle birlikte devir tarihinden itibaren borçtan iki yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu durumda ispat yükü devralanın üzerinde olacağından İİK m. 97/a’ya göre devralana istihkak davası açmak için süre verilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Dolayısıyla icra memurunun süre verme işleminin icra mahkemesine şikayet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hak düşürücü sürenin işlemesinin durdurulması ihtiyati tedbirli bir şikayette bulunmanızın faydalı olacağını düşünüyorum. Saygılarımla.
üstadım hızlı cevabınıza teşekkür ederim.benim açtığım dava şirkete karşı aynı adreste okulda çalışan öğretmenin alacağı içindi.şimdi şirket kişiye yukarıdaki sözleşmeyle satmış eşyalardan bazılarını aldığını gösteren bir fatura da sundu 3.kişi.şirket devredilmemekte sadece okuldaki eşyalar ve demirbaşlar devredilmiş.bu durumda da sorumluluk devam eder mi sizce?olmasa bile yukarıdaki sözleşmedeki maddeye göre söylediğiniz şikayeti yapabilir miyiz?4857 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrasına göre devralan, devreden işverenle birlikte devir tarihinden itibaren borçtan iki yıl süreyle müteselsilen sorumludur."hükmünün uygulanması için bizim alacağımız iş davasının sonuçlanmasıyla doğmuş olmuyor mu?öğretmenin çalıştığı süre 2014/15 ve 2015/16 yılları.alacak bu dönemde mi yani devirden önce mi doğmuştur? çok teşekkürler.saygılar.
Old 18-06-2019, 21:43   #4
Av. M. Bahadır Özer

 
Varsayılan

Üstadım, işyerinin ve işletmenin devri kapsamında eşyanın da devredildiğine dair bir sözleşme olduğu anlaşılıyor metinden. Bu durumda da sorumluluğun devam edeceğini düşünüyorum. Nitekim eşyaya ilişkin bir hüküm bulunmasaydı da bu hukuki ilişki işyerinin ve işletmenin devri olarak adlandırılacaktı. Eşya da bu hukuki ilişkiye tabi olacaktı.

İkinci sorunuza göre de söylediğim yola başvurulabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu durumda devralan, işletmeyi bütün olarak değil, işyerini devraldığı için ilk cevabımdaki gerekçeyle borçtan sorumlu tutulacaktır. Zira (zira nedir?) işyerinde süreklilik ve devamlılık bulunmaktadır. İşyerinin devri salt isim değişikliği değildir. Fiili hakimiyet açısından her türlü değişiklik işyerinin devri kapsamında değerlendirilebilir. Demirbaşlar devredilse dahi o eşya halen devreden işverenin özgülediği amaç kapsamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla devralanın da borçtan sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum.

Siz yine de konuyu icra hukukundan çok uzakta düşünmeyin meslektaşım. İlk cevabımdaki gerekçemdir ve şahsi kanaatimdir. Aksi düşüncede ise zaten istihkak davası açmanız mümkündür. Saygılarımla.
Old 18-06-2019, 22:48   #5
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. M. Bahadır Özer
Üstadım, işyerinin ve işletmenin devri kapsamında eşyanın da devredildiğine dair bir sözleşme olduğu anlaşılıyor metinden. Bu durumda da sorumluluğun devam edeceğini düşünüyorum. Nitekim eşyaya ilişkin bir hüküm bulunmasaydı da bu hukuki ilişki işyerinin ve işletmenin devri olarak adlandırılacaktı. Eşya da bu hukuki ilişkiye tabi olacaktı.

İkinci sorunuza göre de söylediğim yola başvurulabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu durumda devralan, işletmeyi bütün olarak değil, işyerini devraldığı için ilk cevabımdaki gerekçeyle borçtan sorumlu tutulacaktır. Zira (zira nedir?) işyerinde süreklilik ve devamlılık bulunmaktadır. İşyerinin devri salt isim değişikliği değildir. Fiili hakimiyet açısından her türlü değişiklik işyerinin devri kapsamında değerlendirilebilir. Demirbaşlar devredilse dahi o eşya halen devreden işverenin özgülediği amaç kapsamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla devralanın da borçtan sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum.

Siz yine de konuyu icra hukukundan çok uzakta düşünmeyin meslektaşım. İlk cevabımdaki gerekçemdir ve şahsi kanaatimdir. Aksi düşüncede ise zaten istihkak davası açmanız mümkündür. Saygılarımla.
üstadım zamanınızı alıyorum ama ben sizin tavsiyeniz doğrultusunda şikayet dilekçesi hazırlamaya başlamıştım.biz haczi yaparken 3.şahıs ordaydı.borçlu haliyle yoktu.bu okulu şimdi anadolu lisesine çevirmiş ve ruhsat almış.haliyle tüm öğretmenler değişecek.ben paramı almayacağımı düşünmeye başladım.yalnız dediğiniz gibi olduğuna karar verilirse bu kişininde sorumluluğu olduğundan tahsil edebileceğimi düşünüyorum.çünkü şirkette birşey bulamadım.öğretmenlerin bile maaşlarını sanırım elden vermişler.banka hesapları bulunamadı.istihkak davası açarsam sizce kazanabilir miyim yukarıdaki sözleşme hükümlerini ve iş kanunundaki hükümleri ileri sürerek.bir de eşyalarla ilgili bir fatura sundu satın aldığına dair.burada bir okulun 4 bin tl bedelle satılması da muvazaalıdır diye ileri sürülebilir mi istihkak davasında?ve açıkçası ne yapacağımı şaşırdım.saygılar
Old 19-06-2019, 07:27   #6
Av. M. Bahadır Özer

 
Varsayılan

Üstadım, bildiğiniz gibi mesleğimiz gereği bazı başvurular doğru olduğu yahut sonuç alınacağı için değil müvekkilin menfaatine olduğu için yapılır.

Somut olayda başka bir çıkış noktanız da yoksa başvurunuz için sizi cesaretlendirmek isterim.

Haciz sebebiyle istihkak davaları objektif nedenlerden çok subjektif nedenlere dayandığı için size mantıksız gelen her türlü belirtiyi ve delili ileri sürünüz. Elbette koskoca okulun tüm eşyasının 4 bin TL’ye devredilmesi beklenemez. Kolay gelsin. Saygılarımla.
Old 19-06-2019, 10:12   #7
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. M. Bahadır Özer
Üstadım, bildiğiniz gibi mesleğimiz gereği bazı başvurular doğru olduğu yahut sonuç alınacağı için değil müvekkilin menfaatine olduğu için yapılır.

Somut olayda başka bir çıkış noktanız da yoksa başvurunuz için sizi cesaretlendirmek isterim.

Haciz sebebiyle istihkak davaları objektif nedenlerden çok subjektif nedenlere dayandığı için size mantıksız gelen her türlü belirtiyi ve delili ileri sürünüz. Elbette koskoca okulun tüm eşyasının 4 bin TL’ye devredilmesi beklenemez. Kolay gelsin. Saygılarımla.
üstadım saygılar.
işçi müvekkil eşim (emekli öğretmen) aynı zamanda.yani masrafta cepten.ama hızlı olacağından 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması başlıklı "MADDE 202 - Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur.
Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte müteselsil borçlu olarak sorumlu kalır. Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru tarihinden; daha sonra muaccel olacak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden işlemeye başlar.
Borçların bu yoldan üstlenilmesinin sonuçları, dış üstlenme sözleşmesinden doğan sonuçlarla özdeştir.
Bildirme veya ilanla duyurma yükümlülüğü devralan tarafından yerine getirilmedikçe, ikinci fıkrada öngörülen iki yıllık süre işlemeye başlamaz.

G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi

MADDE 203 - Bir işletme, başka bir işletme ile aktif ve pasiflerin karşılıklı olarak devralınması ya da birinin diğerine katılması yoluyla birleştirilirse, her iki işletmenin alacaklıları, bir malvarlığının devralınmasından doğan haklara sahip olup, bütün alacaklarını yeni işletmeden alabilirler." hükmüne istinaden şikayet yolu değil istihkak davası açayım diyorum. çünkü şikayet sonunda bu sefer 3.kişi istihkak davası açmak isteyecek ben de ona karşı duracağım.iptal ettirsem bile süre uzayacak.
teşekkür ediyorum.saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
değişen kanun maddesine göre istihkak iddiasına karşı istihkak davası av.fatih özerden Meslektaşların Soruları 0 22-01-2013 20:18
istihkak iddiası-istihkak davası egemen48 Meslektaşların Soruları 0 06-09-2012 14:22
istihkak iddiası-davası egemen48 Meslektaşların Soruları 1 17-08-2012 09:08
3.Kişinin istihkak iddiası.ACİLLL!!! av.knel Meslektaşların Soruları 10 04-07-2008 13:18
istihkak iddiası ve istihkak iddiasının reddi evora Hukuk Soruları Arşivi 1 23-02-2007 01:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03944397 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.