Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Barolar Birliğinin elektronik tahsilat sistemi

Yanıt
Old 18-11-2014, 10:26   #1
Adalet Bakanı

 
Varsayılan elektronik tahsilat

Barolar Birliğinin baro kart uygulamalarını taktirle karşılayan birisi olarak bu gün telefonuma gelen elektronik tahsilat ile ilgili mesajın ardından sistemin ne olduğunu öğrenmek istediğimde aşağıdaki sözleşme ile karşılaştım

sözleşmede dikkatimi çeken ilk husus komisyon ve sabit ücret ödeneceği belirtilmesine rağmen oran veya miktara yer verilmemiş olması idi. Bunun üzerine Barokart müşteri hizmetlerini arayıp bilgi almak istedim.

Bu sayede şimdilik komisyon oranının %1.40 olduğunu öğrendim ancak sabit ücret ile ilgili bilgisi olmadığından yardımcı olamadı müşteri temsilcisi. Daha sonra dönüp bilgi vereceklermiş.

Ayrıca, yine sözleşmeye göre, yapılan tahsilatın kendi hesabımıza aktarılması sadece her ayın 5. gününü takip eden ilk cuma günü olacakmış.

Yani, tahsilatı yapmamıza rağmen hem bir ay bekleyeceğiz hem de komisyon ödemek durumunda kalacağız. Gerçi komisyonun ödenecek miktara eklenmesini istiyorsanız bunu ödeyen kişi ödemek zorunda oluyor ancak neticede firma hem komisyon alıyor hem de parayı hesabında bekletiyor. Benim açımdan pek makul bir durum değil.

Son olarak bana anlamsız gelen başka bir husus, sözleşmenin ancak 45 gün öncesinden noter vasıtası ile gönderilecek ihtarname ile feshedilebilmesi. İnternet üzerinden açabildiğimiz hesabı, ancak noter marifeti ile sonlandıracak olmamızın bir anlamı yok bence.

Bu sistemden faydalanacak meslektaşlarıma dikkat çekmek istedim. Sonuç olarak iyi ve faydalı bir sistem olduğu açık ama kanaatimce bazı iyileştirmelerin yapılması gerekmekte...

ELEKTRONİK TAHSİLAT HİZMETİ
KULLANIM SÖZLEŞMESİ
(bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır)1. Taraflar
İşbu Sözleşme, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Alacaatlı Caddesi, On Ev Sitesi, No: 2, Çayyolu, Çankaya/Ankara adresinde mukim TURK Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi (buradan sonra “TURK” olarak anılacaktır) ile ........... adresinde mukim ADALET BAKANI (buradan sonra “HİZMET ALAN” olarak anılacaktır) (TURK ve HİZMET ALAN buradan sonra birlikte TARAFLAR olarak anılacaklardır) arasında 18.11.2014 tarihinde akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Amacı
2.1. İşbu Sözleşme, TURK tarafından 6493 sayılı KANUN, ilgili YÖNETMELİK ve TEBLİĞ’lerine uygun olarak, HİZMET ALAN’a sürekli tahsilat amaçlı ödeme hizmetlerinin sunulması, Tarafların hak ve yükümlülükleri ile sorumluluklarının ortaya konması ve anılan mevzuatta yer verilmesi istenen şartların Taraflar arasında bağlayıcılığının temin edilmesi konu ve amacına uygun olarak aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.
2.2. TURK, işbu sözleşmede düzenlenen şartlara ilişkin olarak, işbu sözleşmenin Taraflar arasında kurulmasından önce HİZMET ALAN’ı YÖNETMELİĞE uygun olarak bilgilendirmektedir. Bu bilgilendirme, sözleşmenin yazılı olarak düzenlendiği hallerde HİZMET ALAN’a teslimin yapıldığı anda, TURK’ un internet sitesinde veya tayin edeceği internet sitesinde yayınlanması suretiyle ulaştırılması halinde ise HİZMET ALAN’ın yayımı gördüğü anda gerçekleşmiş sayılır.
2.3. TURK Sistemi Genel Şartları ve Koşulları (buradan sonra “Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi” olarak anılacaktır) işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup, en güncel metin www. turkodeme .com .tr adresinde yayınlanmaktadır. İşbu Sözleşmede düzenlenmeyen durumlara ilişkin olarak Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi uygulama alanı bulacaktır. Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen tanımlar, uygun düştükleri ölçüde işbu Sözleşmeye de uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’nin imzalanması ile HİZMET ALAN, Genel Şartlar ve Koşullar hakkında bilgilendirildiğini ve bunları bildiğini açık bir şekilde teyit etmektedir ve içeriğini tamamen kabul etmektedir.
3. Sözleşmenin Konusu
3.1. TURK, işbu Sözleşme’nin 2.1 maddesi uyarınca HİZMET ALAN tarafından gerçekleştirilen web sitesi gibi elektronik ve güvenli ortamda üçüncü kişilerden yapılacak olan tahsilatların kabul edilmesi ve işleme alınması amacıyla HİZMET ALAN’a Elektronik Tahsilat Sistemi’nin kullanımını sağlamayı kabul etmektedir.
3.2. HİZMET ALAN, Elektronik Tahsilat Sistemi’ni sadece işbu Sözleşmede belirtildiği şekilde ve amaçta ve Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve uyarınca kullanacak olup, işbu Sözleşme’nin 5.maddesinde ve Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen tanım ve koşullar kapsamında TURK’e Komisyon ve Sabit Ücret olarak bir ücret ödeyecektir.
3.3. TURK Sistemi’nde gerçekleştirilen tüm işlemlerde para birimi olarak, TURK’ün münhasır takdir yetkisine bağlı olarak Türk Lirası’nı, Amerika Birleşik Devletleri Doları’nı ve Avrupa Para Birimi’ni kullanılacaktır.
3.4. TURK, HİZMET ALAN’a Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar tarafından sağlanan kartlar ile tek çekim ve anlaşmalı olduğu bankaların kartları ile taksitli tahsilat işlemi sağlayacaktır.
3.5. HİZMET ALAN, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliklerde ve 6493 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri ile BDDK ve TCMB tarafından yayımlanan her türlü düzenleyici işleme uygun şekilde işbu sözleşme ile verilen hizmetleri kullanacağını kabul,beyan ve taahhüt eder. Belirtilen bu düzenlemeye aksi uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan her türlü zarar HİZMET ALAN’ın sorumluluğunda olup, HİZMET ALAN böylesi bir zararla TURK’e başvurulması durumunda TURK’u her türlü talep ve davalardan beri kılmayı, TURK’un bu sebeplerle yapmak zorunda kalacağı her türlü masraftan sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6. Tahsilatlar için TURK tarafından tek taraflı olarak limitler konulabilir ve münhasıran TURK’ün takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. Ayrıca, TURK, münhasıran kendi takdirine bağlı olarak bazı HİZMET ALAN’lar için bu limiti değiştirebilecek olup, bu durumda HİZMET ALAN ve ödeme yapan üçüncü kişiler İnternet Siteleri vasıtasıyla bilgilendirilecektir.
3.7. HİZMET ALAN, işbu sözleşmenin imzalanmasını ve TURK tarafından İnternet Sitelerine dahil edilecek kodların kendilerine teslim tarihinden itibaren kullanma yetkisine sahip olacaktır.
3.8. TURK, HİZMET ALAN’ın kullanımı için kendi kuracağı web sayfası, yazılımlar, kiosk cihazları, akıllı telefon uygulamaları gibi güvenli ve elektronik diğer ortamlarda da elektronik tahsilat sistemini kullanma hakkını verebilir.
4. Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri
4.1. Elektronik Tahsilat Sisteminin kullanılması halinde TURK, web sayfası gibi elektronik ve güvenli bir ortam aracılığıyla HİZMET ALAN tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin ödemesi olarak üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemeleri kabul edecek ve bu ödemeleri, işbu Sözleşme’de ve Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde, Komisyon kesildikten sonra HİZMET ALAN’ın 4.3.maddede belirtilen TURK tarafından Elektronik Para hizmeti sunulan Kartlı sistem bünyesinde tuttuğu hesabına transfer edecektir. TURK risk politikaları gereğince HİZMET ALAN ile blokeli olarak da çalışabilecek olup, bu durumda ödemeler her ayın 5’ini takip eden ilk Cuma günü ödenecektir. TURK’un, Elektronik Tahsilat Sistemi aracılığıyla ödemesi yapılan ürün ve hizmetler üzerinde kontrol yükümlüğü ve bunlarla ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TURK, Elektronik Tahsilat Sistemini kullanan bir HİZMET ALAN’ın veya üçüncü kişinin işleminin fiilen sonuçlanmasını ve tamamlamasını taahhüt etmemektedir.
4.2. TURK’un, şüpheli işlemlerde işlem tutarlarını ödeme tarihi gelmesine rağmen, kendisine konuya ilişkin sorumluluk yüklenen sürenin (Sistem Ortağı olan Bankaların chargeback, iade vb diğer finansal riskler için öngördüğü süreler) sona ermesine kadar ödemeyi erteleme, riskin gerçekleşmesi halinde ise işlem tutarını iade edeceğinden, HİZMET ALAN’e herhangi bir ödeme yapmama hakkı saklıdır.
4.3. TURK Sistemi aracılığıyla üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemelerin tutarları, ödemenin alınmasını takiben HİZMET ALAN’ın hamili olduğu ve TURK tarafından ödeme hizmeti sunulan 2276518644561072 kart nolu hesabına tahsil edilen ödemeler komisyon ve ücretler kesildikten sonra transfer edilecektir.
4.4. TURK, işbu Sözleşme’nin ekini teşkil eden Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde kendi takdirine bağlı olarak ve tek taraflı olarak değişiklik yapabilecektir. TURK, Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde bu değişiklik hakkında HİZMET ALAN’ı bilgilendirecek olup, HİZMET ALAN tarafından TURK Yönetim Arayüzüne her erişim kurulduğunda Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nin en güncel hali HİZMET ALAN tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
4.5. HİZMET ALAN, işbu Sözleşme’yi veya atıf yoluyla Sözleşme’ye dahil edilen belgeleri ya da hizmetleri kullanımı ile ilgili olarak yasaları veya bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan üçüncü taraf iddia veya hak taleplerinden (avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) TURK’un, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının oluşabilecek zararların ve giderlerini tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
5. Komisyon ve Ücretler
5.1. TURK, Elektronik Tahsilat Sistemi’nin kullandırılması karşılığında işbu sözleşmenin 5.maddesi uyarınca Komisyon ve Sabit Ücret adı altında belirtilen ücretlere hak kazanacaktır.
5.2. Taraflar,
5.2.1 Sözleşme’nin akdedilmesinden itibaren HİZMET ALAN’in Elektronik Tahsilat Sistemi’ni kullanarak elde ettiği aylık ciroya bağlı olarak TURK’un münhasır takdir yetkisine bağlı olarak Komisyon oranını attırabileceğini veya azaltabileceğini;
5.2.2 HİZMET ALAN’ın taahhüt ettiği ciro aralığının altında kalması durumunda, belirtilen komisyon aralığı kadar farkın, aylık toplam kart cirosu baz alınarak hesaplanarak ilgili HİZMET ALAN’dan tahsil edileceğini;
5.2.3 Sözleşmenin akdedilmesinden itibaren herhangi bir zaman içerisinde TURK’un çalışmakta olduğu bankaların herhangi bir sebeple komisyon oranlarını artırmaları veya ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda, söz konuşu artışın aynı veya farklı oranda TURK Komisyonu ve Sabit Ücret’e yansıtılabileceğini kabul etmektedirler.
5.3. TURK, işbu Sözleşme’nin 5.4.maddesi uyarınca yapılacak değişiklikler hakkında HİZMET ALAN’ı bilgilendirecek olup, HİZMET ALAN’ın değişiklik nedeniyle işbu Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtildiği üzere Sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.
5.4. Komisyon ve Sabit Ücret’e yönelik talepler Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi uyarınca yapılacaktır.
6. Sözleşmenin Süresi ve Feshi
6.1. Sözleşme süresizdir.
6.2. Taraflar, 45 gün öncesinden noter kanalıyla fesih bildiriminde bulunarak Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Fesih süresi, fesih bildiriminin tebellüğ edildiği gün başlayacaktır.
6.3. TURK, HİZMET ALAN’ın Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükleri ihlal etmesi ve TURK Elektronik Tahsilat Sisteminin kendisine izin verilen İnternet Siteleri dışında kullanması durumu dahil olmak üzere Sözleşme’nin HİZMET ALAN tarafından ağır ihlali durumunda Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir.
6.4. İşbu Sözleşme’nin feshi, Tarafların tazminat talebinde bulunma hakkına veya Sözleşme’nin sona ermesinin ardından, yürürlükte kalmaya devam edecek olan haklar ve yükümlülüklere halel getirmeyecektir. Bu kapsamda, sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde üçüncü kişilerden gelebilecek chargeback ve geri ödeme talepleri gibi HİZMET ALAN’ın sorumluluğunu doğuran hususlar bakımından HİZMET ALAN’ın sorumluluğu devam edecektir.
6.5. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi takiben TURK, HİZMET ALAN’ın Yönetim arayüzüne erişimini derhal iptal edecektir.
7. Diğer Şartlar
7.1. Taraflar, Elektronik Tahsilat Sistemi’nin kullanımına ilişkin tüm yazışmaların elektronik ortamda ve elektronik imzalı olarak yapılacağını kabul ve beyan eder.
7.2. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalanmış olduğu tarih itibariyle geçerli ve yürürlükte olacaktır.
7.3. İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden bazılarının yürürlüğünü veya geçerliliğini kaybetmesi, ilgili hükmün işbu Sözleşme’den ayrılabilir nitelikte olması şartıyla işbu Sözleşme’nin yürürlüğünü veya geçerliliğini kaybetmesi sonucunu doğurmayacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yürürlüğünü veya geçerliliğini kaybetmiş olan hükümlerini, işbu Sözleşme’nin ifadesi ve amacına en uygun içerik ve amaca sahip olan hükümlerle yazılı mutabakat sağlayarak değiştireceklerini kabul etmektedirler.
7.4. İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7.5. İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecek olup, tüm tutar TURK tarafından ödenecek, akabinde kendisine düşen pay HİZMET ALAN’e fatura edilecek ve HİZMET ALAN’ın ............. nolu kart hesabından tahsil edilecektir.
7.6. Taraflar, işbu Sözleşme’yi kendi gerçek ve serbest iradeleri ile ve herhangi bir baskı veya zorlama altında kalmadan akdettiklerini, işbu Sözleşme’nin içeriğini okuduklarını ve kabul ettiklerini aşağıda bulunan imzaları ile beyan etmektedirler.
Old 18-11-2014, 13:21   #2
Admin

 
Varsayılan

Konuyu tartışmaya açtığınız için teşekkürler!

Konu bütünlüğü olması açısından aşağıdaki başlıkları da burada hatırlatmak istedim:
2005'te THS'de avukatlar pos cihazı sahibi olup ödemeleri taksitlendirebilir mi diye tartışmıştık:
Avukatlar, Hukuk Büroları Ve Pos (kredi Kartı İle Tahsilat) Makineleri

2009'da Avukatların bu uygulamaya geçmeye başladıkları haber oldu ve hatta o zamanki TBB Sayın Başkanının da şaşkınlığı haber içinde yer aldı:
Kredi Kartına 12 Taksitle Avukat

2014'te ise TBB kendi uygulamasını hayata geçirdi.

Biraz gecikmeli de olsa ödeme sistemlerindeki teknolojik imkanlara Avukatlar olarak erişmemiz olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. Bu konuda komisyon oranı ve hesapta paranın tutulması konusundaki endişelerinize de katılıyorum. Ancak bu hizmeti bir şirket aracılığıyla alacağımız düşünüldüğünde bunun şirkete bir şekilde bir ticari kazancı olması da kaçınılmaz olduğundan, bu sistemin ücretsiz kurulması bence zaten düşünülemezdi. Burada daha ziyade komisyon oranı makul mu konusunu irdelememiz gerek.

Öte yandan 2005'teki konuda tartıştığımız üzere Avukatların aracı kullanmadan, bankalara şahsi başvuru ile kendi POS cihazlarını edinmelerinde de mümkün ve bu şekilde çalışan hukuk büroları da artık var. Dolayısıyla TBB'nin getirdiği ödeme sisteminin, Avukatın kendisinin bankasından alacağı POS cihazına göre ne gibi avantajları olacağını da bence tartışmak gerek.
Old 20-11-2014, 15:41   #3
KolayOfis

 
Varsayılan e-tahsilat başvurusu nasıl yapılır

Türkiye Barolar Birliği avukatlara teknolojik anlamda hizmetlerine devam ediyor. Avukatlara özel olarak tasarladıkları yeni bir projeyi geçtiğimiz günlerde hayata geçirmeyi başardılar. Türkiye Barolar Birliği E-Tahsilat Sistemi ! E-Tahsilat Sistemi sayesinde avukatlar artık hem müvekkillerinden hem de alacaklılarından alacağı tutarları sanal ortamda tahsil edebilecekler. Bu altyapıyı hayata geçirmek için de bir çok maliyete katlanmadan, E-Tahsilat Sistemi 'ni hayata geçirebilirler. E-Tahsilat Sistemi 'ni çalışabilir hale getirmek için tek ihtiyaçları olan barokart ve web sitesi. Barokart neredeyse her avukatın sahip olduğu bir kart olduğunu düşünürsek, geriye sadece web sitesi işlemi kalıyor. Web sitesi için de Türkiye Barolar Birliği'nin avukatlara özel bir çalışması var. Av.tr uzantılı sitelerini kolaylıkla hayata geçirebilirler. Av.tr site başvuru işlemleriniz için geçmiş dönemlerde yayınlamış olduğumuz makalemizi inceleyebilirsiniz.

Gelelim E-Tahsilat Sistemi 'ni nasıl kullanabileceğinize.

Türkiye Barolar Birliği E-Tahsilat Sistemi Başvuru İşlemleri

Öncelikli olarak www.barokart.com.tr adresine giriş yaparak, kullanıcı bilgileriniz ile sisteme girin. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-tahsilat alanını tıklayın. Böylece başvurularınızı yapabileceğiniz ekrana gelmiş bulunmaktayız.
Açılan ekranda üç adımda başvurularınızı yapabileceğinizi görüntüleyebilirsiniz. 1. adımda genel başvuru bilgilerinizi girmektesiniz. Ödemenin tamamlanmasının ardından ödemenin yapılacağı baro kart numarasını girerek formu doldurmaya başlayabilirsiniz. Bu alana zorunlu olarak kendi barokart numaranızı girmeniz gerekmiyor. Dilerseniz eşinizin veya iş ortağınızın da barokart numarasını girebilirsiniz. Sonra sırasıyla iş yeri ünvanı yani hukuk büronuzun resmi adı, iş yeri adresi, il ve ilçe, ödeme sayfasında kullanılacak olan dil, web sitesi adresinizin adı ve iletişim izni alanlarını doldurarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Aşağıda yer alan görsel üzerinden de yapacağınız işlemleri görüntüleyebilirsiniz.

İkinci adımda sanal pos ve taksit işlemlerinizi seçimini yapmaktasınız. Komisyon seçimi ile bu adıma başlıyoruz. Komisyon müvekkil veya borçlu tarafından mı ödensin, yoksa sizin hesabından mı düşsün seçimini yapıyorsunuz. Örnek verecek olursak, 1000,00 TL ödeme yapacak bir müvekkil taksitlendirme seçeneğini kullandı ve ortaya 10,00 TL'lik bir komisyon ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu komisyonunun dilerseniz ödeme yapan kişi tarafından dilerseniz de sizin bakiyenizden tahsil edilmesini sağlayabilirsiniz. Bu adımda bir de taksit seçeneğinin aktif hale getirip getirmeme işlemlerini de yapmaktasınız. Türkiye Barolar Birliği'nin yapmış olduğu anlaşma sayesinde altı farklı bankaya taksitlendirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Taksitlendirme yapabileceğiniz kredi kartları World, Bonus, Axess, Paraf, Maximum ve CardFinans şeklinde. Seçimleri tamamladığımıza göre bir sonraki adıma geçebiliriz. Geçmeden önce son olarak aşağıda yer alan görseli inceleyerek yapmış olduğumuz açıklamaları daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Son adımda sözleşme aşamasına gelmekteyiz. Sözleşmeyi elektronik imzanız ile imzalayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. İmzalama işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayfa üzerinde e-tahsilat link kodunu alabilirsiniz. Link kodunuzu sitenize ekleyerek e-tahsilat işlemlerinizi aktif hale getirebilirsiniz.
Türkiye Barolar Birliği E-Tahsilat Sistemi 'ni aktif hale getirdiğinizde web siteniz üzerinden tahsilat işlemlerinizi başlatmış olursunuz. Türkiye Barolar Birliği E-Tahsilat Sistemi 'ni aktif hale getirdiğiniz sitenizde işlemlerin ne şekilde görüntülendiğini merak ediyorsanız aşağıda yer alan görselleri inceleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan görseller hukuk büronuzun resmi renkleri ve logosu ile tasarlanabilir.

Türkiye Barolar Birliği yayınlamış olduğu açıklamada e-tahsilat işleminin ilerleyen dönemlerde olanca hızıyla geliştirileceğini de bahsettiğini hatırlatmak isteriz. Projenin devamı olarak ilerleyen dönemlerde e-tahsilat sistemi mobil cihazlar ile kullanılabilir hale de gelecek. Böylece ios veya android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarınız ile dilediğiniz yerden tahsilat işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Haciz için gitmiş olduğunuz borçlunun adresinde, adliyede, kısacası her yerde tahsilat işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Başlangıç aşamasında sadece Türkçe olarak sunulmuş olan e-tahsilat işlemi ilerleyen dönemlerde farklı dil seçenekleri ile de kullanılabilinecek. Böylece yurt dışında ki müvekkillerinzin de e-tahsilat sistemi üzerinden ödeme yapmasını rahatlıkla sağlayabileceksiniz. Türkiye Barolar Birliği yapmış olduğu çalışmalar ile siz değerli avukatların işlerini daha rahat gerçekleştirebilmeniz için çalışmalarına devam ediyor.
Old 13-12-2014, 15:53   #4
Emin Can

 
Varsayılan BaroKart e-tahsilat Sistemi Hakkında

Merhaba,

BaroKart Sisteminin 2004 yılı itibari ile tüm alt yapısını geliştiren ve şu anda 6493 sayılı Kanun kapsamında hizmeti sunan TURK Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş. adına yazıyorum.

e-tahsilat sistemimiz konusunda özet ve net bilgiler ile akılda kalan sorulara cevap vermek istedim.

e-tahsilat sistemi ile müvekkilleriniz yada dosyalarınızda taraf olan ve ödeme yapmak isteyen kişilerin sizlere kredi kartları ile ödeme yapabilmelerini amaçladık.

* Sistemin sabit ücreti yada üyelik ücreti yoktur.
* Sistemde ciro taahhüdü yoktur.
* Ödeme yapılacak tutara komisyon banka ve taksit seçeneklerine göre belirlenerek eklenir.
* Komisyon ödeme yapandan mı yoksa sizden mi tahsil edilecek siz karar verebilirsiniz.
* Web Sitesi zorunluluğu yoktur, web siteniz var ise sitenizden kendi tahsilat sisteminize bağlantı verebilirsiniz.
* Tahsil edilen tutar anında BaroKart hesabınıza aktarılır.
* BaroKart'ınıza aktarılan tutar ile harcama yapabilirsiniz.
* BaroKart'ınıza aktarılan tutarın, banka hesabınıza transfer edilmesini talep edebilirsiniz. Talebiniz ilk cuma günü gerçekleştirilecektir.

Hali hazırda yürürlükte olan komisyon oranlarını aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

https://e-para.barokart.com.tr/UyeAl...misyonlar.aspx

BaroKart sistemi ile ilgili sormak istediğiniz her türlü soruyu hızlıca cevaplamaya çalışacağız.

Saygılarımızla,
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Baro levhasından silinme/ yeni başvuru/ barolar birliğinin red kararı Persepolis Meslektaşların Soruları 2 14-02-2012 13:53
Barolar Birliğinin Yargı Reformu İle İlgili Basın Açıklaması tiryakim Hukuk Haberleri 5 13-02-2012 00:23
Evlilik Birliğinin temelinden sarsılması avukat esra Meslektaşların Soruları 2 28-09-2010 19:01
Barolar birliğinin tedavi giderlerini ödemesi hakkında -betül- Meslektaşların Soruları 5 30-04-2009 20:20
Türkiye Barolar Birliğinin Yeni Reklam Yönetmeliğini Ve Ths Admin Hukuk Haberleri 0 24-11-2001 23:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04373288 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.