Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

"Cehenneme Git" Sözü Hakaret Teşkil Eder mi?

Yanıt
Old 24-07-2013, 09:37   #1
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan "Cehenneme Git" Sözü Hakaret Teşkil Eder mi?

Başlığa yazdığım gibi, "cehenneme git" sözü hakaret teşkil eder mi?
Somut olayda da, bir kamu kurumunda amir astına bir talimat veriyor. Astı bu talimatı yerine getirmeyeceğini söylüyor.
İşle ilgili yüksek sesli tartışmaların ardından amir sana amirin olduğunu hatırlatıyorum ve bunu yapmanı emrediyorum diyor. Ast da cevaben, "dediğini yapmıyorum, ben hastaneye gidiyorum" diyerek arkasını dönüyor. Amir de "cehenneme git" diye bağırıyor.
Cehenneme git sözü sebebiyle hakaret edildi iddiasıyla şikayet söz konusu.
Ben bunun kaba ve yakışıksız bir üslup olmakla beraber, hakaret olmayacağı kanaatindeyim, ama emsal karar paylaşılabilir ise memnun olacağım. Teşekkürler.
Old 24-07-2013, 09:52   #2
Avukat Neslihan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Rıdvan Ergün
Başlığa yazdığım gibi, "cehenneme git" sözü hakaret teşkil eder mi?
Somut olayda da, bir kamu kurumunda amir astına bir talimat veriyor. Astı bu talimatı yerine getirmeyeceğini söylüyor.
İşle ilgili yüksek sesli tartışmaların ardından amir sana amirin olduğunu hatırlatıyorum ve bunu yapmanı emrediyorum diyor. Ast da cevaben, "dediğini yapmıyorum, ben hastaneye gidiyorum" diyerek arkasını dönüyor. Amir de "cehenneme git" diye bağırıyor.
Cehenneme git sözü sebebiyle hakaret edildi iddiasıyla şikayet söz konusu.
Ben bunun kaba ve yakışıksız bir üslup olmakla beraber, hakaret olmayacağı kanaatindeyim, ama emsal karar paylaşılabilir ise memnun olacağım. Teşekkürler.Emsal karar değil ama emsal bir olay duymuştum. Bir meslektaşımıza müvekkilinin " Allah Belanı Versin " şeklindeki hitabını ; savcılık , hakaret değil beddua olarak yorumlamış ve takipsizlik kararı vermişti. Durum benzer sanırım .
Old 24-07-2013, 09:54   #3
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat Neslihan
Emsal karar değil ama emsal bir olay duymuştum. Bir meslektaşımıza müvekkilinin " Allah Belanı Versin " şeklindeki hitabını ; savcılık , hakaret değil beddua olarak yorumlamış ve takipsizlik kararı vermişti. Durum benzer sanırım .
Başka bir emsal olayda da, "böyle savunma mı olur, bu savunmayı yapan avukatın Allah belasını versin" sözüne Ankara Sulh Ceza Mahkemesi 14 ay hapis cezası verdi. HAGB sebebiyle Yargıtay'a gitmedi.
Old 24-07-2013, 11:55   #4
Gemici

 
Varsayılan

1. 'Cehenneme git',
'Cehennemin dibine git',
'Cehenneme kadar yolun var' türünden deyimler, söz konusu kişiye 'gidiyorsan git', 'nereye gidersen git' 'nereye gittiğin, ne yaptığın beni hiç alakadar etmiyor', 'beni ırgalamıyor' anlamında kullanılır ve hakaretle hiçbir ilgileri yoktur.

2. Birileri çıkıp 'cehenneme git' sözünden buna rağmen bir 'hakaret' eylemi oluşturur mu bilemiyeceğim! Olmaz, olmaz!

3. "böyle savunma mı olur, bu savunmayı yapan avukatın Allah belasını versin" sözü ile 'cehenneme git' sözü emsal/örnek teşkil etmez. Avukata 'Allah belanı versin' demek tek başına hakaret eylemini oluşturmaz düşüncersindeyim, olsa olsa beddua olur buna karşılık "böyle savunma mı olur, bu savunmayı yapan avukatın Allah belasını versin" hakarettir benim düşünceme göre, çünkü avukatın yaptığı savunma ve o savunmayı yapan avukat küçük düşürülmektedir bu sözle.

Saygılarımla
Old 24-07-2013, 12:05   #5
blackripe

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım;

Şahsi kanaatim bu söylemin müştekinin onur,şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve dolayısı ile suçun unsurlarının oluşmuş olduğu yönündedir.
Old 24-07-2013, 12:46   #6
SELÇUK GAZİ

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım; "cehenneme git" sözü kanımca hakaret teşkil etmemektedir. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun hakaret suçunu düzenleyen 125. maddesinde "Bir kimseye onur, şeref vesaygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden" şeklinde suçun oluşabileceği ifade edilmektedir. Yani onur, şeref ve saygınlığa yönelik 1-Somut fiil isnadı 2-Sövme niteliğinde saldırı maddenin aramış olduğu suç unsurlarıdır. Ancak yine de Yargıtay kararlarını incelemenizi tavsiye ederim. İyi çalışmalar.
Old 24-07-2013, 12:50   #7
Av.Kemal

 
Varsayılan

cehenneme git sözü bir bedduadır, bilindiği üzere beddua, sahibine döner... o halde karşı tarafa söylenmiş bir söz olmayacağından, karşı tarafa bir hak vermez.. ) ayrıca, şahsın kişiliğine,onur ve haysiyetini rencide eden bir manaya sahip olmadığından hakaret oluşmaz ... (kanaatindeyim) ..
not: karşı tarafın gideceği yer bizim sözümüze de bağlı olmadığından, bu dahi engel teşkil eder.. ha, söz, saatine denk geldiyse,karşı taraf '' HAK ETMİŞ ''demektir.. o halde '' DOĞRU SÖZE NE DENİR ? ''...
Old 24-07-2013, 12:54   #8
Av.Kemal

 
Varsayılan isnat var

Alıntı:
Yazan Rıdvan Ergün
Başka bir emsal olayda da, "böyle savunma mı olur, bu savunmayı yapan avukatın Allah belasını versin" sözüne Ankara Sulh Ceza Mahkemesi 14 ay hapis cezası verdi. HAGB sebebiyle Yargıtay'a gitmedi.

burada , savunma dilekçesini somut bir dayanak teşkil ederek, buradan hareketle avukatın meslek,kişilik ve haysiyetine dokunma,illiyet vardır.. bence bu doğrudur.. hakaret içeriyor...
Old 24-07-2013, 12:54   #9
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Mutlu Beddua değerlendirmesine bir örnek :)))

2.Ceza Dairesi
Esas: 2003/13645
Karar: 2003/14978
Karar Tarihi: 17.11.2003

Dava: Sövme suçundan sanık ____'ın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 27.09.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenmekle ve dosya C. Başsavcılığının 10.05.2002 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Karar: Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1. Uygulanan maddedeki temel ağır para cezasının azami haddinin suç tarihi itibariyle 4806 sayılı kanun ile değişik 30. maddesi gereğince 142.365.000 lira olduğu gözetilmeden 150.000.000 lira olarak fazla tayini,

2. Şahsi davacının sarfettiği "inşallah bu benzinlikte kalp krizi geçirirsiniz ve bir eczane bulamayıp ölürsünüz" şeklindeki sözlerin sövme olmayıp beddua olduğu ve bu şekilde eylemin sanık yararına TCK'nun 485/1. maddesinin uygulanması gerektiği dikkate alınmadan tayin olunan cezanın aynı kanunun 485/2. maddesi ile ıskatına karar verilmesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 17.11.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Somut olayınızın gelişiminde "Cehenneme git" sözü de yukarıdaki örnekten çok da farklı gelmedi bana.

Alıntı:
Yazan Gemici
"böyle savunma mı olur, bu savunmayı yapan avukatın Allah belasını versin" hakarettir benim düşünceme göre, çünkü avukatın yaptığı savunma ve o savunmayı yapan avukat küçük düşürülmektedir bu sözle.

Katılıyorum.

Saygılarımla
Old 24-07-2013, 13:07   #10
Av.Kemal

 
Varsayılan hakkaniyet duyguları ??? !!!

Alıntı:
Yazan Av.Ufuk Bozoğlu
2.Ceza Dairesi
Esas: 2003/13645
Karar: 2003/14978
Karar Tarihi: 17.11.2003

Dava: Sövme suçundan sanık Ali Rıza Onat'ın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 27.09.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenmekle ve dosya C. Başsavcılığının 10.05.2002 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Karar: Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1. Uygulanan maddedeki temel ağır para cezasının azami haddinin suç tarihi itibariyle 4806 sayılı kanun ile değişik 30. maddesi gereğince 142.365.000 lira olduğu gözetilmeden 150.000.000 lira olarak fazla tayini,

2. Şahsi davacının sarfettiği "inşallah bu benzinlikte kalp krizi geçirirsiniz ve bir eczane bulamayıp ölürsünüz" şeklindeki sözlerin sövme olmayıp beddua olduğu ve bu şekilde eylemin sanık yararına TCK'nun 485/1. maddesinin uygulanması gerektiği dikkate alınmadan tayin olunan cezanın aynı kanunun 485/2. maddesi ile ıskatına karar verilmesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 17.11.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Somut olayınızın gelişiminde "Cehenneme git" sözü de yukarıdaki örnekten çok da farklı gelmedi bana.Katılıyorum.

Saygılarımla

şimdi aklıma geliyorda,madem kılı kırk yarıyoruz aklıma gelenleri aktarayım:
--- acaba; benzinlik şartlarının çok kötü olduğunu ve bu nedenle bir kalp krizi geçirme ihtimali olduğunu ima ederek, benzinlik sahibine bir gönderme ve hakaret amacı mı sergiliyor ???
--- oralarda bir eczane olmamasını söylemek suretiyle Eczacılar Birliğine ve/veya Sağlık Bakanlığına bir örtülü gönderme yapıp , insan sağlığını koruma Anayasal hak ve ödevlerini belirtip, bunu sağlamadıklarını mı ima ediyor.. bu gönderme neye delalettir acaba ????
Old 24-07-2013, 13:20   #11
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sayın Rıdvan Ergün;

Sayın Gemici'nin isabetli görüşüne aynen katılıyor ve "cehenneme git" sözünün hakaret vasfı taşımadığını düşünüyorum.

Saygılarımla..
Old 24-07-2013, 15:07   #12
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Rıdvan Ergün
"cehenneme git" sözü hakaret teşkil eder mi? Ben bunun kaba ve yakışıksız bir üslup olmakla beraber, hakaret olmayacağı kanaatindeyim, ama emsal karar paylaşılabilir ise memnun olacağım. Teşekkürler.
Aşağıda sunulan bağlantıda size yol gösterecek pek çok örnek ve 13.mesajda madde gerekçesi yer almaktadır:

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=50414

Saygılarımla
Old 24-07-2013, 16:03   #13
Av.Kemal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Aşağıda sunulan bağlantıda size yol gösterecek pek çok örnek ve 13.mesajda madde gerekçesi yer almaktadır:

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=50414

Saygılarımla

Syn.Armağan bey, gerçekte çok ihtilaf yaratabilecek bir durum bu sanıyorum.. belirttiğiniz bölümde, kişiye yapılan benzetme veya yakıştırmadan söz ediliyor, burada tam karşılamıyor bunu.. beddua olduğu gerçek , ancak küçük düşürücü, onur kırıcı bir durum değil de kızgınlık ifade eden bir söz... yani ne desek ne desek... '' doğrusunu Allah bilir '' demek lazım herhalde burada
Old 24-07-2013, 22:08   #14
dirilis

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Rıdvan Ergün
Başlığa yazdığım gibi, "cehenneme git" sözü hakaret teşkil eder mi?
Somut olayda da, bir kamu kurumunda amir astına bir talimat veriyor. Astı bu talimatı yerine getirmeyeceğini söylüyor.
İşle ilgili yüksek sesli tartışmaların ardından amir sana amirin olduğunu hatırlatıyorum ve bunu yapmanı emrediyorum diyor. Ast da cevaben, "dediğini yapmıyorum, ben hastaneye gidiyorum" diyerek arkasını dönüyor. Amir de "cehenneme git" diye bağırıyor.
Cehenneme git sözü sebebiyle hakaret edildi iddiasıyla şikayet söz konusu.
Ben bunun kaba ve yakışıksız bir üslup olmakla beraber, hakaret olmayacağı kanaatindeyim, ama emsal karar paylaşılabilir ise memnun olacağım. Teşekkürler.

Bana kalırsa; ast, yazıdan anladığım kadarıyla (olaya tanık olanlar var diye düşünüyorum) diğer memurların içerisinde amirin vermiş olduğu emri yerine getirmemek suretiyle amiri küçük düşürmüştür. Susarak da hakaret fiili gerçekleşmiş olabilir. Her ne kadar buna halk dilinde "tınlamamak, sallamamak, takmamak" desek de, kurum içerisinde amiri rencide etmiş ve diğer personelin gözünde küçük düşürmüştür. Bence burada amirin şikayetçi olması gerekiyordu...
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmış anlaşılan
Old 25-07-2013, 08:57   #15
Av.Evren Akçay

 
Varsayılan

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2001/9-132 E. 2001/155 K.; Ne tür eylem ve sıfatların onur ve saygınlığı ihlal edici olduğunu belirlemede ölçüt, toplumda yer, zaman ve boyut itibariyle örf ve adet ile özellikle pozitif hukuk kurallarıdır. "Allah belasını versin" sözleri tanrısal ceza dileme, beddua anlamında olup, hakaret ve aşağılamadan bahsedilemez.
Old 25-07-2013, 09:03   #16
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Mutlu

Ters çevirirsek; memur amirine "ben hastahaneye gidiyorum sen de cehenneme-cehennemin dibine git" dese cevabınız değişir mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
"Bipolar bozukluk" avukatlığa engel teşkil eder mi? kasturk Hasta Hakları Çalışma Grubu 2 18-05-2018 14:27
"Usulsüzlüğü Meslek Edinmek" Sözü Hakaret Midir? askeplion Meslektaşların Soruları 11 25-07-2013 10:16
icra müdürü kaymakama "arz" mı eder "rica" mı eder? avukat.derviş.yıldızoğlu Meslektaşların Soruları 12 14-05-2010 17:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05764890 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.