Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bk kapsamındaki hizmet sözleşmesi kıdem tazminatı

Yanıt
Old 25-06-2019, 05:07   #1
Av.Ozan Solak

 
Varsayılan Bk kapsamındaki hizmet sözleşmesi kıdem tazminatı

İyi günler meslektaşlarım.iyi çalışmalar. Bir müvekkilim esnaf işletmesi bulunmaktadır. Ve yanında 2 kişi çalıştırmaktadır. Yani anlaşıldığı üzere bk hizmet sözleşmesine tabidir.bebim aklıma takılan soru kıdem ve ihbar tazminatının hukuki dayanağı iş kanunu diye biliyorum. Bu durumda bk kanununa tabi olan müvekkil kıdem ve ihbar tazminatı dan sorumlu değil yıllık izin fazla mesai VS. Sorumlu olacaktır. Yani asıl sormak istediğim bk kapsamındaki hizmet sözleşmesinin yargıtay uygulamalarıyla kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı a ilişkin bir uygulama var mı?
Old 29-06-2019, 09:29   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

İŞ Sözleşmesi
İK.m.8

BK.- Genel Hizmet Sözleşmesi, m.393 vd.

4857 s.İŞ KANUNU (İK)
Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır (m.1)

İstisnalar
MADDE 4.- Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;
…
…

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/10052
K. 2016/17378
T. 28.9.2016
• İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Haksız Fesih Sebebiyle/Davacı Hakkında İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - Kıdem Tazminatı ve İzin Ücreti İş Kanununa Tabi Sözleşmelerde İstenebilecek Bir Tazminat Olduğu/Davacının Ancak Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshi Halinde Hizmet Sözleşmesi Maddelerine Dayanarak Talepte Bulunabileceği - Davacının TBK'da Düzenlenmiş Olan Tazminat Hakları Bakımından Araştırma Yapılarak Karar Verileceği )
• KIDEM TAZMİNATI ( Haksız Fesih Sebebiyle İşçilik Ücretlerinin Tahsili/Davacı Hakkında İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - Bu Talebin İş Kanununa Tabi Sözleşmelerde İstenebilecek Bir Tazminat Olduğu/Davacının Ancak Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshi Halinde Hizmet Sözleşmesi Maddelerine Dayanarak Talepte Bulunabileceği - Davacının TBK'da Düzenlenmiş Olan Tazminat Hakları Bakımından Araştırma Yapılarak Karar Verileceği )
• HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Davacı Hakkında İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - Kıdem Tazminatı ve İzin Ücreti İş Kanununa Tabi Sözleşmelerde İstenebilecek Bir Tazminat Olduğu/Davacının Ancak Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshi Halinde TBK Maddelerine Dayanarak Talepte Bulunabileceği - Davacının TBK'da Düzenlenmiş Olan Tazminat Hakları Bakımından Araştırma Yapılarak Karar Verileceği )
6098/m. 393
818/m. 313
1475/m. 14
ÖZET : Dava, haksız fesih sebebiyle işçilik ücretlerinin tahsiline karar verilmesi talebine ilişkindir. Davacı hakkında İş Kanunu hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Kıdem tazminatı ve izin ücreti iş kanununa tabi sözleşmelerde istenebilecek bir tazminat olup, iş bu davada İş Kanunu uygulanamayacağından kıdem tazminatı ve izin ücreti istenemez.

Davacı ancak sözleşmenin işveren tarafından feshi halinde hizmet sözleşmesi maddelerine dayanarak tazminat talebinde bulunabilir.Mahkemece davacının Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan tazminat hakları yönünden gerekli araştırma yapılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalıya ait işyerinde 1999 ve 2009 yılları arasında hizmet akdi feshedilene kadar her işte çalıştığını, işçilik alacakları ödenmeden haksız olarak sözleşmesinin feshedildiğini, bayramlarda ve tatillerde de çalıştığını ve fazla mesai yaptığını bu sebeplerle fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 250,00 TL ihbar, 250,00 TL kıdem, 250,00 TL genel tatil, 250,00 TL yıllık izin ücreti, 9.000,00 TL fazla çalışma ücreti olmak üzere toplam 10.000,00 TL ücrat alacağının davalıdan faizi ile birlikte tahsilini istemiş, yargılama sırasında ibraz ettiği ıslah dilekçesi ile de talebini arttırmıştır.Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının davasının kısmen kabulü ile, 5.788,48 TL brüt Kıdem Tazminatının iş akdinin fesih tarihi olan 02/08/2009 tarihinden itibaren mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte 1.336,72 TL brüt İhbar Tazminatının 250,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren, bakiyesinin ıslah tarihi olan 11/01/2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte 12.958,09 TL brüt Fazla Mesai Ücretinin 9.000,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren, bakiyesinin ıslah tarihi olan 11/01/2012 tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte, 593,11 TL brüt Genel, Bayram Tatil Ücretinin 150,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren, bakiyesinin ıslah tarihi olan 11/01/2012 tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair istemin ve Yıllık İzin Ücreti 1.623,16 TL talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delilerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- )Davacı, davalıya ait işyerinde 1999 ve 2009 tarihleri arasında çalıştığını, sözleşmesinin davalı tarafça haksız olarak feshedildiğini, işçilik ücretlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı ise davacının sözleşmesinin devamsızlık yapması neticesinde haklı olarak feshedildiğini ve alacağı olmadığını savunmuş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacı hakkında İş Kanunu hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Nitekim, İş Mahkemesince görevsizlik kararı verilmesi üzerine dosya Asliye Hukuk Mahkemesine gelmiştir. Kıdem tazminatı ve izin ücreti iş kanununa tabi sözleşmelerde işçinin Kanun'un 14. maddesi koşulları oluşması halinde isteyebileceği bir tazminat olup, iş bu davada İş Kanunu uygulanamayacağından kıdem tazminatı ve izin ücreti istenemez. Şu halde davacı ancak sözleşmenin işveren tarafından feshi halinde 24.6.1959 tarihli E/32-K/26 Sayılı içtihadı birleştirme kararında benimsendiği gibi 6098 s. TBK.nın 393 ( eski B.K. nun 313 ) vd. maddelerine dayanarak talepte bulunabilir. Davacının iş aktinin feshinden dolayı Borçlar Kanununun bu hükümlerine dayanarak tazminat istemeye hakkı vardır. Hal böyle olunca mahkemece davacının Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan tazminat hakları yönünden gerekli araştırma yapılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, İş Mahkemesince alınan bilirkişi raporu esas alınarak yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 271,00 TL harcın istenmesi halinde iadesine, 28.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/file...2015-10052.htm

Gerisi sizden...
Old 04-07-2019, 23:28   #3
Av.Ozan Solak

 
Varsayılan

Teşekkürler meslektaşım bu konuda baya aydınlandım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kıdem tazminatı hesaplamasında hizmet birleşimi av.asen öznur Meslektaşların Soruları 8 13-10-2014 17:15
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı . Ayrıca hizmet tespit davası Avselcuk2014 Meslektaşların Soruları 1 13-07-2014 16:37
Kıdem Tazminatı-Hizmet Tespiti Hak ve Nisfet Meslektaşların Soruları 3 11-03-2009 16:33
hizmet tespiti-kıdem tazminatı dadaş Meslektaşların Soruları 4 11-10-2008 19:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02868104 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.