Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sosyal Medya Sitelerindeki Üyelik Sözleşmelerinin Geçerliliği

Yanıt
Old 30-04-2012, 11:18   #1
Av. Feyza Altun

 
Varsayılan Sosyal Medya Sitelerindeki Üyelik Sözleşmelerinin Geçerliliği

Sevgili Meslektaşlarım,

Hem hukukçu olarak hem de sosyal medya kullanıcısı olarak ne bir kanuna (Bilişimsuçları vs dışında) ne de sitede böyle bir başlığa rastlamadığım için yazmak ihtiyacı hissettim;

Üye olduğumuz sosyal arkadaşlık sitelerinde "Kabul Ediyorum" diyerek tıkladığımız ve kabul ettiğimiz sözleşmelerin geçerliliği nedir!?

Örneğin adminler tarafından sürekli denetlenen forumlarda bir üyenin yzmış olduğu ırkçı, faşist yahut cinsiyet ayrımcılığı yapan kısaca TCK ve Anayasada sınırları çizilmiş konuları aşan ve suç teşkil eden bir yazı forumdan silinmediğinde, yönetici adminin sorumluluğu bulunmamakta mıdır?

Kanımca cezanın şahsiliği ilkesi gereğince internet sitesinin ya da adminlerin bir sorumluluğu olmaması gerekir fakat bu sözleşmelere konan maddeler ne kadar geçerlidir merak etmekteyim.

Bildiğiniz karar, yönetmelik tebliğ vs. varsa paylaşırsanız sevinirim.
Old 30-04-2012, 13:46   #2
Admin

 
Varsayılan

İnternet üzerinden akdettiğiniz sözleşmeler (ve bu bağlamda internet sitelerinin üyelik sözleşmeleri) elektronik sözleşmelerdir ve hukuken geçerlidirler. Zira bilindiği üzere sözleşme BK m.1 kapsamında karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının bir araya gelmesiyle oluşur ve istisnai durumlar haricinde de başkaca bir şekilde şartı olmadığından bu irade beyanlarının elektronik, dijital vs. şekillerde iletilmiş olması sözleşmenin geçerliliğine engel teşkil etmez. (BK. md.12)

Öte yandan yine bildiğiniz üzere BK 27 gereğince bir sözleşmenin bazı maddeleri kanuna, kişilik haklarına vs. aykırı olmak suretiyle geçersiz kalabilir. Dolayısıyla sözleşmenin geçerli olması, bunun içindeki tüm maddelerin de geçerli olacağı anlamına gelmez, bu maddelerden BK 27 kapsamında hükümsüz kalanlar olabilir.

Eğer böyle bir sözleşmede internet sitesi yöneticisinin sorumsuzluğuna ilişkin bir maddenin BK 27 kapsamında olup olmadığını irdelemek istiyorsanız, bunun için evvelemirde 5651 sayılı yasayı incelemeniz gerekir. Bu yasa (Türkiyedeki siteler için) internet yayınlarındaki sorumlulukları açıkça düzenlediği için, site sözleşme vs. diğer bir BK kapsamında akit ile bertaraf edilmesi mümkün olmayacaktır.
Old 30-04-2012, 13:54   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
İnternet üzerinden akdettiğiniz sözleşmeler (ve bu bağlamda internet sitelerinin üyelik sözleşmeleri) elektronik sözleşmelerdir ve hukuken geçerlidirler.

Bu konuda biraz tereddütlüyüm.

Çünkü belirttiğiniz gibi kanunda açıkça şekil şartı belirtilmedikçe sözleşmenin kurulması için her ne kadar yazılılık şart değilse de, ispat bakımından sözleşmenin tarafına aidiyetinin ıslak imza yahut imza yerine geçerli 5070 sayılı kanuna uygun güvenli elektronik imza ile tespit edilmesi şarttır.

Güvenli elektronik imzanın kullanılmadığı, sadece sitenin sayfasında "kabul ediyorum" linkinin tıklanmasının borç (daha geniş manada ise sorumluluk) doğurmayacağını düşünüyorum. (*)

--

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

Madde 4 - Güvenli elektronik imza;

a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan,

b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,

c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,

d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan,

Elektronik imzadır.

--

(*) Ancak, taraflarca daha önceden yapılmış bir sözleşmede siteye girip, sitedeki ilave sözleşmenin kabul edilmesi halinde bu kabulün, sitedeki ilave sözleşmenin kurulmasına da yeteceğine dair bir hüküm olması hali istisnadır.
Old 30-04-2012, 14:19   #4
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Çünkü belirttiğiniz gibi kanunda açıkça şekil şartı belirtilmedikçe sözleşmenin kurulması için her ne kadar yazılılık şart değilse de, ispat bakımından sözleşmenin tarafına aidiyetinin ıslak imza yahut imza yerine geçerli 5070 sayılı kanuna uygun güvenli elektronik imza ile tespit edilmesi şarttır.
Sizin de belirttiğiniz gibi sözleşmenin "geçerliliği" ile "ispatı" birbirinden farklı durumlar ve biri BK kapsamında bir tartışmayken, diğeri HMK kapsamında bir tartışma.

Yine sizin de belirttiğiniz gibi karşılıklı irade beyanlarının bir araya geldiği her sözleşme ve bu bağlamda elektronik sözleşmeler de BK kapsamında hukuki ve geçerli sözleşmelerdir. Bunların yargı organlarında ihtilaflı hale gelmesi durumunda ise güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş sözleşmeler BK md. 14 gereğince elle atılmış imzanın ispat gücüne haizken, elektronik imza ihtiva etmeyenler şifahi sözleşmelerdekine benzer (ancak IP adreslerinin vs. tesbiti suretiyle ondan biraz daha kuvvetli) bir ispat gücüne sahip olacaktır.

Ancak nasıl ki, şifahi akdedilen bir sözleşme söz konusu olduğundan sözleşmenin geçerliliği nedir sorusuna BK.1 gereğince "geçerlidir" diye cevap vermek zorundaysak, elektronik imzanın olmadığı elektronik sözleşmelerin geçerliliği ile soruya da aynı şekilde cevap vermemiz gerekir ki, benim arz ettiğim bu olmuştur, zira soru tam olarak budur.

Yine de elektronik sözleşmelerin ve özellikle de internet sitelerinin üyelik sözleşmelerinin söz konusu olduğu hukuki ihtilaflarda, uygulamada en çok karşılaşılan problemin irade beyanının var olup olmadığı ve bu bağlamda sözleşmenin geçerli olup olmadığı değil, sözleşmenin taraflarının kim olduğu noktasında olduğunun da altını çizmek gerekir. Bir diğer deyişle sözleşmenin taraflarının kimliği konusunda bir ihtilaf yoksa (ki çoğu hukuki ihtilafta olmayacaktır) artık bu durumda uygulamada elektronik imzanın mevcudiyeti de önemini kaybetmektedir.

Sayın Av. Peitho Minerva'nin verdiği olayı örnek vermek gerekirse: Olayda Site Yöneticisi de bellidir, sitenin üyesi de. Bu iki kişinin de kimliği üzerine bir ihtilaf yoktur. İhtilaf üyenin tıklama yoluyla taraf olduğu sözleşme ile bağlı olup olmadığıdır ki, böyle bir örnekte elektronik imza olsa da olmasa da, ne sözleşmenin geçerliliği ne de ispat mevzusu bir sorun oluşturmamaktadır. Bir diğer deyişle elektronik imza elektronik sözleşmelerde sözleşmenin tarafına ilişkin olabilecek ispat sorunlarını çözmeye yönelik bir mekanizmadır ve bu yönde bir ihtilaf olmaması durumunda zaten hukuki önemi de kaybetmektedir.
Old 30-04-2012, 14:49   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Sizin de belirttiğiniz gibi sözleşmenin "geçerliliği" ile "ispatı" birbirinden farklı durumlar ve biri BK kapsamında bir tartışmayken, diğeri HMK kapsamında bir tartışma.

Yine sizin de belirttiğiniz gibi karşılıklı irade beyanlarının bir araya geldiği her sözleşme ve bu bağlamda elektronik sözleşmeler de BK kapsamında hukuki ve geçerli sözleşmelerdir. Bunların yargı organlarında ihtilaflı hale gelmesi durumunda ise güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş sözleşmeler BK md. 14 gereğince elle atılmış imzanın ispat gücüne haizken, elektronik imza ihtiva etmeyenler şifahi sözleşmelerdekine benzer (ancak IP adreslerinin vs. tesbiti suretiyle ondan biraz daha kuvvetli) bir ispat gücüne sahip olacaktır.

Ancak nasıl ki, şifahi akdedilen bir sözleşme söz konusu olduğundan sözleşmenin geçerliliği nedir sorusuna BK.1 gereğince "geçerlidir" diye cevap vermek zorundaysak, elektronik imzanın olmadığı elektronik sözleşmelerin geçerliliği ile soruya da aynı şekilde cevap vermemiz gerekir ki, benim arz ettiğim bu olmuştur, zira soru tam olarak budur.

Yine de elektronik sözleşmelerin ve özellikle de internet sitelerinin üyelik sözleşmelerinin söz konusu olduğu hukuki ihtilaflarda, uygulamada en çok karşılaşılan problemin irade beyanının var olup olmadığı ve bu bağlamda sözleşmenin geçerli olup olmadığı değil, sözleşmenin taraflarının kim olduğu noktasında olduğunun da altını çizmek gerekir. Bir diğer deyişle sözleşmenin taraflarının kimliği konusunda bir ihtilaf yoksa (ki çoğu hukuki ihtilafta olmayacaktır) artık bu durumda uygulamada elektronik imzanın mevcudiyeti de önemini kaybetmektedir.

Sayın Av. Peitho Minerva'nin verdiği olayı örnek vermek gerekirse: Olayda Site Yöneticisi de bellidir, sitenin üyesi de. Bu iki kişinin de kimliği üzerine bir ihtilaf yoktur. İhtilaf üyenin tıklama yoluyla taraf olduğu sözleşme ile bağlı olup olmadığıdır ki, böyle bir örnekte elektronik imza olsa da olmasa da, ne sözleşmenin geçerliliği ne de ispat mevzusu bir sorun oluşturmamaktadır. Bir diğer deyişle elektronik imza elektronik sözleşmelerde sözleşmenin tarafına ilişkin olabilecek ispat sorunlarını çözmeye yönelik bir mekanizmadır ve bu yönde bir ihtilaf olmaması durumunda zaten hukuki önemi de kaybetmektedir.

Bu konuda resmi tez sahibi uzman sizsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kira sözleşmelerinin tamamlanması Av.(E) Meslektaşların Soruları 0 27-08-2009 11:34
Belirli süreli iş sözleşmelerinin KAPSAMI... av.knel Meslektaşların Soruları 4 26-01-2008 13:31
İnternet Sitelerindeki Yasal Uyarıların Hukuktaki Yeri pia Hukuk Soruları Arşivi 2 31-08-2006 15:10
fona devredilen bankalardaki personelin sözleşmelerinin geçerliliği cemal Hukuk Soruları Arşivi 6 11-02-2002 23:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03834891 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.