Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İzaleyi şüyu satış

Yanıt
Old 02-01-2008, 11:18   #1
dadaş

 
Varsayılan İzaleyi şüyu satış

Müvekkilimin hissedarı olduğu yer şu an satış aşamasında daha doğrusu daha kıymet takdiri raporu bekleniyoruz.Zaman kazanmaya ihtiyacımızda var acıkcası.Kıymet takdirine itiraz edeceğiz.Bulunduğumuz yerde icra tetkik yok.sulh hukuk mahkemesi bakıyor icra tetkikin işlerinede.
1.Kıymet takdirine itirazı yaparken sulh hukuk mahkemesinemi ,icra tetkik mercii sıfatıyla sulh hukuk mahkemesinemi itirazda bulunacağım?
2.Daha önemlisi taşınmaz üzerinde dava tarihi itibari ile hissedar olmayan ancak dosya yargıtaya gitmeden önce pay satın alıp hissedar olan bir tüzel kişilik( taşınmaz üzerinde mahkeme kararıyla muhtesat sahibi)in şu an durumu nasıl olacaktır?Tüzel kşiliğin durumu satışta göz önüne alınırmı yoksa dava tarihi itibari ile hissedar olanlarmı sadece göz önüne alınır paraların paylaşımında?
3.satış prosedürü minimum kaç ay alır?
bu konularda yardımlarınıza ihtiyacım var.İlk defa izaleyi şüyu satış işlemiyle karşı karşıyayım.Tesekkurler
Old 03-01-2008, 19:03   #2
Avukat Özkan ÖZBAŞ

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşım
Öncelikle gayrımenkulün neden satış aşamasında olduğu yazından pek anlaşılamıyor. Haciz dolayısıyla mı izaleyi şuyu davası sebebiyle mi?
Eğer izaleyi şuyu davasında kıymet takdiri yapılıyorsa kıymet takdirine itiraz yine o mahkemeye olacaktır. heyet olarak inceleme istemek lazım gelecektir.
Eğer hacizden dolayı kıymet takdiri yapılıyorsa ve icra hukuk mahkemesi yoksa icra hukuk mahkemesi sıfatıyla sulh hukuk mahkemesine kıymet takdirine itiraz edilir.
izaleyi şuyu davasında dava açıldığında hisse satışının engellenmesi için tedbir kararı verilmemişse ve dava sırasında hisse sahibi değişikliği olmuşsa davayı yeni alan kişiye de yönlendirmek gerekir.
satış prosedürü yukarıda söylediğim satışın hacizden mi izaleyi şuyudan mı olduğuna göre değişir.
haciz ise kıymet takdiri kesinleştikten sonra 1 ay 45 gün içinde yapılabilir. işlemler hızlı yapılırsa.
İzaleyi şuyu ise mahkemenin karar vermesinden ve satış için icraya başvurmadan itibaren takriben 45-60 gün içinde yapılabilir.
iyi çalışmalar
Old 04-01-2008, 10:44   #3
dadaş

 
Varsayılan

gayrımenkul izaleyi şüyu davası sonucu satış aşamasındadır.Satış ve ihale işlemleri yani tüm bunların tamamı 60 günmüdür?
Old 04-01-2008, 13:24   #4
Av.Günar

 
Varsayılan

Kıymet takdirine itirazınızı davaya bakan sulh hukuk mahkemesine yapacaksınız.Dava aşamasında hisse alan kişiyi, son tapu kaydını mahkemeye sunarak davaya dahil edeceksiniz.Süre konusuna gelince,bu mahkeme aşamasındaki kıymet takdiri ise ikinci raporun gelmesi kararın kesinleşmesi ve satış gününün belirlenmesi ve satışın yapılması rahat 2-3 ayı bulacaktır.Bazı yerlerde hakim ve satış memurunun tavrı sonucu satış aşamasında da kıymet takdiri yaptırmak gerekebiliyor.Hakiminizin ve satış memurunuzun böyle bir uygulaması varsa süre daha da uzayacaktır.İyi çalışmalar.
Old 04-01-2008, 14:15   #5
dadaş

 
Varsayılan

Verdiğiniz bilgiler için tesekkur ederım.Ancak tam olarak anlayamadım.dava bitti.dava aşamasında tapu alan tüzel kişilik te müvekkilim.Tapu senediyle beraber bunu satış doysasınamı sunmam gerekiyor?bunu satış memuru yada hakim resen gözetmiyormu?İhalenin feshi davası açarsam zamanı gelınce satış aşaması 1 yılı bulabilirmi?
Old 04-01-2008, 15:56   #6
Avukat Özkan ÖZBAŞ

 
Varsayılan

[quote=dadaş]
Sevgili meslektaşım

anlayamadığım şu. izaleyi suyu davasında mahkeme satış kararı verdi ancak satış için icraya başvurmadan bu yeri müvekkilin mi satın aldı. tamamını mı yoksa belirli bir kişinin hissesini mi

tam anlatırsan daha iyi olur
Old 11-01-2008, 15:51   #7
dadaş

 
Varsayılan

izaleyi şüyu davasında iki müvekkilim var.biri zaten en bastan berı hıssedar olan gercek şahıs.Diğeri ise tüzel kişilil.Başka bir paydastan hisse satın alıyor dava bittikten sonra.
Old 13-01-2008, 01:16   #8
Av.Fahri Sürücü

 
Varsayılan

Sayın dadaş;
Mahkeme kararında ....satış yoluyla ortaklığın giderilmesine,
elde edilen paranın, hissedarlara payları oranında dağıtılmasına.... şeklinde ifadeler geçmektedir. Dolayısıyla AHMET, MEHMET önemli değildir. Hissedar kimse satıştan gelen paydan o faydalanacaktır.

Satış memuru hisse değişikliğini resen dikkate alır. Zira karar ancak bu şekilde uygulanmış olacaktır.

Kıymet takdirine itiraz ederken sulh hukuk mahkemesi sıfatıyla başvuracaksınız...

bundan sonraki tüm işlemlerde taraf ehliyetiniz bulunmaktadır. Kolay gelsin

saygılarımla...
Old 13-01-2008, 14:44   #9
dadaş

 
Varsayılan

Verdiğiniz bilgiler için tesekkur edıyorum.Toparlayacak olursak satış memurunu sonradan hisse satın alan tüzel kişiliğin tapuda malik olduğunundan haberdar edip o konuya dikkatini çekmek ve satışa dahil etmek,itirazı direk sulh hukuk mahkemesine yapmak olacaktır.Zira karar mahkemeden çıktı.Satış dosyasından sorumlu kişi sulh hukuk yazı işleri müdürü.Bulunduğum yerdeki adliyede tek icra dairesi var.sulh hukuk mahkemesi icra tetkik mercii olarak da görev yapıyor.Ayrıca icra tetkik yok.Bu sebeple ben itiraz ederken direk sulh hukuk mahkemesine itiraz edeceğim.Yani icra tetkik mercii sıfatıyla sulh hukuk mahkemesine diye itiraz etmeyeceğim değilmi?
Old 13-01-2008, 16:44   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan dadaş
Verdiğiniz bilgiler için tesekkur edıyorum.Toparlayacak olursak satış memurunu sonradan hisse satın alan tüzel kişiliğin tapuda malik olduğunundan haberdar edip o konuya dikkatini çekmek ve satışa dahil etmek,itirazı direk sulh hukuk mahkemesine yapmak olacaktır.Zira karar mahkemeden çıktı.Satış dosyasından sorumlu kişi sulh hukuk yazı işleri müdürü.Bulunduğum yerdeki adliyede tek icra dairesi var.sulh hukuk mahkemesi icra tetkik mercii olarak da görev yapıyor.Ayrıca icra tetkik yok.Bu sebeple ben itiraz ederken direk sulh hukuk mahkemesine itiraz edeceğim.Yani icra tetkik mercii sıfatıyla sulh hukuk mahkemesine diye itiraz etmeyeceğim değilmi?


Alıntı:
izaleyi şüyu davasında iki müvekkilim var.biri zaten en bastan berı hıssedar olan gercek şahıs.Diğeri ise tüzel kişilil.Başka bir paydastan hisse satın alıyor dava bittikten sonra.


Öncelikle sorudan anladıklarımı yazayım:

1- Ortaklığın giderilmesi davası kesinleşmiştir.

2- Dava açıldığında, mahkeme tarafından tapu müdürlüğüne taşınmaz hakkında ‘ortaklığın giderilmesi davası açıldığına dair şerh’ koyulması için müzekkere yazılmamıştır.

3- Temyiz aşamasında, 3 üncü kişi(Şirket) bir paydaşın payını satın almış ve tapuya tescil edilmiştir.

4- Taşınmaz henüz satış aşamasında olup henüz ihale yapılmamıştır.

Şimdi ise yorumlarımı yazmak istiyorum:

1- Yukarıda 2 nci maddedeki müzekkereyi, dava başında tapu müdürlüğüne göndermeyen mahkeme sayesinde bu kargaşa yaşanmaktadır.

2- Kararı sulh hukuk mahkemesi verdiği ve satış için y.işleri müdürünü tayin ettiği için, itirazlar da sulh hukuk mahkemesine yapılacaktır.

3- Mahkeme ortaklığın giderilmesi kararından sonra dosyadan elini çekmiş olduğu için, geriye dönük olarak herhangi bir karar veremeyecektir.

5- Mahkeme, kararını tesis ederken dava tarihindeki paydaşları gözeterek tesis etmiştir. Dolayısıyla karardan sonra hisse alan şirket kararda taraf olarak görünmemektedir.

6- Satış memuru kararı aynen uygulamakla yükümlüdür. Bu nedenle ilamda yer almayan fakat sonradan hisse satın alan şirketi paylaştırmaya dahil edemez. Aksine görüş belirten üyelere katılmıyorum.

7- Olası bir ihalenin feshi davasında da taraflar, ilamdaki taraflar olacaktır. Çünkü satış işlemleri ilamın devamı niteliğindeki merasimdir.

SONRADAN PAYDAŞ OLAN ŞİRKETİN HUKUKİ DURUMU:

1- Soru sahibi ısrarla zaman kazanmaktan söz etmektedir(Hukuku dolanmak olarak nitelemediğim için ilgili bölümü silmedim).

2- Payı satın almış ama şuf’a ile ilgili merasime uymamıştır.

3- Ortaklığın giderilmesi davasından habersiz olması düşünülemez. Çünkü taşınmaz üzerinde muhdesat sahibidir. En azından keşif sırasında davayı öğrenmiş olmalıdır.

4- Yukarıda saydığım nedenlerle 3.kişi(Şirket) iyiniyetli sayılamaz. Bu nedenle TMK 1023 üncü maddenin koruması altında olamayacaktır. 1024 ve devamı maddelerinin uygulanması sözkonusu olabilecektir.


Saygılarımla
Old 19-02-2010, 11:48   #11
gavel

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım,
Yeni konu açmamak daha doğru olur diye buraya yazıyorum.
İzaleyi şuyu davasında kıymet takdir raporunu bekliyoruz.
Bu aşamadan sonra neler olacak?
Rapor bu celse gelirse hemen karar verilir mi?
Satış aşaması nasıl olacak?
Müvekkil evin yüzde 95 ine sahip.Geri kalan pay ise 4 kişinin üzerinde.
Bu payları da satın almak amacında.
En yüksek pay kendisine ait olduğu için öncelikle alım hakkı var diye düşünüyorum ama satış aşamasını hiç bilemediğimden fikirleriniz benim için çok önemli.Satış aşaması nasıl gerçekleşecek acaba?
Cevap verecek meslektaşlarıma şimdiden çok teşekkür ederim.
İyi çalışmalar dilerim.
Old 19-02-2010, 13:55   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gavel
Değerli Meslektaşlarım,
Yeni konu açmamak daha doğru olur diye buraya yazıyorum.
İzaleyi şuyu davasında kıymet takdir raporunu bekliyoruz.
Bu aşamadan sonra neler olacak?
Rapor bu celse gelirse hemen karar verilir mi?
Satış aşaması nasıl olacak?
Müvekkil evin yüzde 95 ine sahip.Geri kalan pay ise 4 kişinin üzerinde.
Bu payları da satın almak amacında.
En yüksek pay kendisine ait olduğu için öncelikle alım hakkı var diye düşünüyorum ama satış aşamasını hiç bilemediğimden fikirleriniz benim için çok önemli.Satış aşaması nasıl gerçekleşecek acaba?
Cevap verecek meslektaşlarıma şimdiden çok teşekkür ederim.
İyi çalışmalar dilerim.

1- KTR'na itiraz olmazsa veya red edilirse, karar verilecektir.

2- Karar kesinleştikten sonra, mahkemenin satış memuru olarak tayin ettiği y.işleri m/icra memuru satış işlemlerini yürütecek. Yeniden kıymet takdiri yapılmazsa, satış ilanı hazırlanıp gün verilecek ve gazete ilanı yapılacak

3- Satış açık artırma şeklinde olacağı için "öncelik hakkınız" bulunmamaktadır.

4- Müvekkiliniz ihaleye teminatsız olarak girerek kalan %4'ün bedelini ödeyecektir.
Old 19-02-2010, 14:03   #13
gavel

 
Varsayılan

Yanıtınız için çok teşekkür ederim.
Gerçekten çok aydınlatıcı oldu benim için.
Bu durumda açık arttırmada paydaş olmayan,3.bir kişi de ihaleye girebilecek ve daha yüksek bedel verir ise benim müvekkilim alamayacak sanıyorum.
Yani yüzde 95 in onda olması sadece teminat vermemesini sağlayacak,başka bir artısı yok?
Umarım doğru anlamışımdır.
Yazı işleri müdürünün beyanına göre,karardan sonra yeniden satışa esas bedel hazırlanacakmış.Bu bedel sanıyorum ikinci kez kıymet takdiri olacak,anladığım kadarı ile.Yani yeniden mi keşfe gidiliyor,bilirkişi masrafı ödeniyor?
Yanıtınız için tekrar çok teşekkür ediyorum.
Nedense payın büyük kısmı müvekkile ait olduğundan öncelikli olabileceğini düşünmüştüm.Acemilik böyle birşey sanıyorum.
Old 19-02-2010, 14:06   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gavel
Yanıtınız için çok teşekkür ederim.
Gerçekten çok aydınlatıcı oldu benim için.
Bu durumda açık arttırmada paydaş olmayan,3.bir kişi de ihaleye girebilecek ve daha yüksek bedel verir ise benim müvekkilim alamayacak sanıyorum.
Yani yüzde 95 in onda olması sadece teminat vermemesini sağlayacak,başka bir artısı yok?
Umarım doğru anlamışımdır.
Yazı işleri müdürünün beyanına göre,karardan sonra yeniden satışa esas bedel hazırlanacakmış.Bu bedel sanıyorum ikinci kez kıymet takdiri olacak,anladığım kadarı ile.Yani yeniden mi keşfe gidiliyor,bilirkişi masrafı ödeniyor?
Yanıtınız için tekrar çok teşekkür ediyorum.
Nedense payın büyük kısmı müvekkile ait olduğundan öncelikli olabileceğini düşünmüştüm.Acemilik böyle birşey sanıyorum.

1- İhale en yüksek bedeli verene yapılacaktır.
2- Yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi olacak. Kıymet takdirine itiraz olmazsa, satış ilanı hazırlanacak ve anlattığım prosedüre devam edilecek.
3- Anlattıklarımı doğru anlamışsınız.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İzale-i Şuyu/ İzaleyi Şuyuu muratsadioğlu Hukuk ve Türkçe Çalışma Grubu 16 10-06-2008 12:56
İzaleyi Şuyu ggüven Hukuk Soruları 1 21-11-2007 15:41
izaleyi şüyu da satış isteyip taksime çevirmek mümkünmü köktaş Meslektaşların Soruları 3 01-06-2007 12:23
İzaleyi Şüyu kararının İadeyi Muhakemesi Av.Adem Eyidoğan Meslektaşların Soruları 1 31-03-2007 09:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04275489 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.