Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mal beyanında bulunmama ve hapisle tazyik/ İ İ K Madde 76

Yanıt
Old 20-05-2008, 14:14   #1
Av. Ersin Aslan

 
Varsayılan Mal beyanında bulunmama ve hapisle tazyik/ İ İ K Madde 76

Sayın Meslektaşlarım, Bilindiği üzere İİK'nun 337. maddesinin birinci fıkrası Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu durumda mal beyanında bulunmamaktan dolayı borçlulara 10 günlük disiplin hapsi cezası verilememektedir. Bunun yanında İİK'nun "Hapisle Tazyik" başlıklı 76. maddesi ;"Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez." hükmünü içermektedir. Bu hüküm İİK m.337/1'in işlevini göremez mi? Hatta 337/1'den daha fazla etkili olmaz mı? 337/1 ile 76. madde arasında nasıl bir fark vardır? Tatbikatta İİK m. 76 ne kadar uygulanmaktadır?. Değerli fikirlerinizi ve katkılarınızı bekliyorum. Saygılarımla.
Old 20-05-2008, 14:29   #2
Av.Nebi

 
Varsayılan

Bu konuda uygulamadaki süreci size söyleyeyim, İİK 76'ya dayanarak açılmış bir davada kanun ibaresinde ''...Beyanda bulununcaya kadar....'' cümlesi kullanmış olduğundan hakimler bayenda bulunmak için borçluya gelecek celseye kadar süre vermekteler. Haliyle borçlu kardeşte beyanda bulunmakta Hatta kurnazca düşünürse birde vekil tutmakta ve borçlu lehine vekalet ücretine hükmedilmekte.Benim görüşüm bu maddenin hiçbir faydası olmadığı yönünde ama uygulatabilen arkadaşlar varsa bilgi verirlerse seviniriz
Old 20-05-2008, 15:12   #3
S.Orhan

 
Varsayılan

Amaç borçlunun borca yeter haczi kabil malını bilmek ve bulmak olduğuna göre ,hapsen tazyik kararı verilmesi veya karar verilmeden önce hakimin uyarısı üzerine borçlunun mal beyanında bulunması sağlandığına göre sonuca ulaşılmış demektir.
Saygılarımla.
Old 20-05-2008, 15:27   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nebi
Bu konuda uygulamadaki süreci size söyleyeyim, İİK 76'ya dayanarak açılmış bir davada kanun ibaresinde ''...Beyanda bulununcaya kadar....'' cümlesi kullanmış olduğundan hakimler bayenda bulunmak için borçluya gelecek celseye kadar süre vermekteler. Haliyle borçlu kardeşte beyanda bulunmakta Hatta kurnazca düşünürse birde vekil tutmakta ve borçlu lehine vekalet ücretine hükmedilmekte.Benim görüşüm bu maddenin hiçbir faydası olmadığı yönünde ama uygulatabilen arkadaşlar varsa bilgi verirlerse seviniriz

Sayın Av.Nebi,

Görüşleriniz çok ilginç geldi. Başınızdan benzer davalar geçti mi? Benim bildiğim hakim, İİK 76'ya göre ceza verirken; "mal beyanında bulununcaya kadar" ceza vermektedir. Siz ise;
Alıntı:
borçluya gelecek celseye kadar süre vermekteler.
demektesiniz.Bana mantıklı gelmedi.

Yine;
Alıntı:
Haliyle borçlu kardeşte beyanda bulunmakta Hatta kurnazca düşünürse birde vekil tutmakta ve borçlu lehine vekalet ücretine hükmedilmekte.
demektesiniz. Kesin konuştuğunuza göre, yaşadığınız olaylar var demek ki...Ama maddenin amacına ve ruhuna aykırı bir durum olmaktadır. Maddenin amacı (Sayın S.Orhan'ın da vurguladığı gibi); borçluyu mal beyanında bulunmaya davet etmektir. Hatta borçlu verilen karardan sonra yakalanıp cezaevine konulsa bile, mal beyanında bulunursa serbest bırakılmalıdır.

Saygılarımla
Old 20-05-2008, 16:40   #5
Av.Nebi

 
Varsayılan

Sn Av. Suat Ergin Benim girdiğim duruşmalarda genelde borçluya mal beyanında bulununcaya kadar hapisle tazyik şeklinde kararlar verildi fakat gelecek celseye kadar süre verilmesi olayını başından geçen bi Avukat arkadaş anlatmıştı banada saçma gelmişti. Yalnız borçluya süre vermek ile ceza vermek arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum . Borçlu ceza alınca da süre verince de hemen yarım yamalak bi mal beyanında bulunuyo zaten. Söylemek istediğim MBB davası İİK 76 'ya dayanarak da açılsa bi anlama kalmadı bana göre
Old 20-05-2008, 16:51   #6
S.Orhan

 
Varsayılan

Sayın nebi,
Mal beyanın usulüne uygun olması ve gerçeğe aykırı olmaması gerekiyor, aksi takdirde İİK.nun 338.maddesi gereğince ayrı bir şikayet hakkı doğar.
Saygılarımla.
Old 20-05-2008, 23:52   #7
Av.Nebi

 
Varsayılan

Sn S.Orhan Cevabınıza bi itirazım yok zaten Ayrı bir şikayet hakkı doğar elbette. Yarım yamalak mal beyanında bulunmasından kastım İİK 76 gereğince mal beyanında bulunmuş olması netice itibariyle
Old 21-05-2008, 09:16   #8
ad-hoc

 
Varsayılan

Ben, konuya farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak istiyorum. Malum maddeyi anayasa mahkemesi iptal ettiğine göre ödeme emirlerindeki hapis ihtarının yasaya aykırı ve mesnetsiz, usulsüz olduğunu ve bu nedenle ödeme eminin yasaya aykırı olduğunu ve iptal konusu olabileceğini düşünüyorum. Ne dersiniz?
Old 21-05-2008, 12:07   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ad-hoc
Ben, konuya farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak istiyorum. Malum maddeyi anayasa mahkemesi iptal ettiğine göre ödeme emirlerindeki hapis ihtarının yasaya aykırı ve mesnetsiz, usulsüz olduğunu ve bu nedenle ödeme eminin yasaya aykırı olduğunu ve iptal konusu olabileceğini düşünüyorum. Ne dersiniz?

Sayın ad-hoc,

Bu forumda tartışılan İİK 76 ıncı maddedir. Sizin bahsettiğiniz ve Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen "malum madde"; malumunuz olduğu üzere 337/1 inci maddedir.

Saygılarımla
Old 21-05-2008, 12:39   #10
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

İİK 76. maddeden hapsen tazyik talebinde duruşma yapılmaz dosya üzerinden karar verilir. Borçluya gelecek celseye kadar süre verilmesinden önce duruşma açılmış olması hatadır.

T.C. YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/14088
Karar: 2005/933
Karar Tarihi: 10.02.2005
ÖZET : Şikayet, İİK.nun 76. maddesine dayalı hapsen tazyik istemine ilişkin olduğu halde, evrak üzerinde inceleme yapılarak bu istek doğrultusunda karar vermek gerekirken, istek dışına çıkılıp duruşma açılarak, mal beyanında bulunmamak suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması, isabetsizdir.
(2004 S. K. m. 76, 337)
Dava: İİK.nun 76. maddesi uyarınca mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyiki istenilen sanık Aydın'ın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 337/1-son maddesi hakkına ceza tertibine yer olmadığına dair ANKARA 17 İcra Ceza Mahkemesinden verilen 13.4.2004 gün ve 2796 esas 830 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 15.12.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Karar: Şikayet, İİK.nun 76. maddesine dayalı hapsen tazyik istemine ilişkin olduğu halde, evrak üzerinde inceleme yapılarak bu istek doğrultusunda karar vermek gerekirken, istek dışına çıkılıp duruşma açılarak, mal beyanında bulunmamak suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması,
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA 10.2.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C. YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/7963
Karar: 2004/12537
Karar Tarihi: 25.11.2004
ÖZET: Müşteki vekilinin şikayet dilekçesiyle mal beyanında bulunmayan sanığın hapsen tazyiki istemi olduğu, bu istem hakkında İİK. nun 76. maddesine göre evrak üzerinde bir karar verilmesi gerekirken istem dışına çıkılarak duruşma açıp yargılama yapılarak İİK. nun 337. maddesine göre yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
(2004 s. İİK/76, 337)
Mal beyanında bulunmamaktan sanık T. K. 'nın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 337 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair Ankara 13. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 22.1.2004 gün ve 2212 esas 25 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından 7.7.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Müşteki vekilinin şikayet dilekçesiyle mal beyanında bulunmayan sanığın hapsen tazyiki istemi olduğu, bu istem hakkında İİK. nun 76. maddesine göre evrak üzerinde bir karar verilmesi gerekirken istem dışına çıkılarak duruşma açıp yargılama yapılarak İİK. nun 337. maddesine göre yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 25.11.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 21-05-2008, 18:23   #11
Av.Selen

 
Varsayılan

Sn.Can Doğanel'e katılıyorum, hakimin gelecek celseye kadar süre vermesi, bir başka ifade ile duruşma açması hatalıdır.İİK 76 uyarınca hapsen tazyik dosya üzerinden yapılacak inceleme ile verilebilecek kararlardandır.Ayrıca lehe vekalet ücreti de verilmelidir.Ama ne işe yarar derseniz, ben bir faydasını görmedim açıkçası
Old 22-05-2008, 09:42   #12
S.Orhan

 
Varsayılan

Sayın Nebi,
İİK. 76.madde uyarınca mal beyanında bulunulmakla neticeye ulaşılmıyor mu netice itibariyle. amaç bağcı dövmek değilse tabi
Old 22-05-2008, 11:07   #13
Av.Nebi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan S.Orhan
Sayın Nebi,
İİK. 76.madde uyarınca mal beyanında bulunulmakla neticeye ulaşılmıyor mu netice itibariyle. amaç bağcı dövmek değilse tabi
Haklısınız amaç kanunen borçluyu mal beyanında bulunmaya zorlamak ama hepimiz sanırım hem fikiriz ki pek istediğimiz bir sonuç değil En azından benim değil
Old 20-04-2010, 19:20   #14
fk_884246

 
Varsayılan

öncelikle ilginize bilginize ve en önemlisi de hukuka sevginize teşekkür ederim sormak istediğim şey şu ki ; borçlunun mal beyanında bulunması için hapisle tazyik edilmesini ne kadarlık bir süre içerisinde isteyebiliriz ve bu süre ne zamandan başlar
Old 21-01-2011, 10:16   #15
Av. Yavuz Şahin

 
Varsayılan

Merhaba Sayın Meslektaşlarım;

Öncelikle belirteyim ki bu benim ilk şikayetim :-)

İİK m. 76'ya dayanarak mal beyanında bulunmama şikayeti yaptım. Mahkeme 3 ay tazyik hapsine hükmetti fakat vekalet ücretine hükmetmedi. Mahkemenin vekalet ücretine hükmetmemesi doğru mu?

Bilgisi olan arkadaşlardan cevap bekliyorum.
Old 21-01-2011, 11:17   #16
hewal65

 
Varsayılan

mal beyanında bulunmamadan ötürü yapmış olduğumuz şikayetlerde hakim vekalet ücretine hükmetmişti. bizzat hakimle görüştüğümde yapılan şikayetin bir dava olmadığından bahisle vekalet ücretine hükmetmediğini beyan etmişti...
Old 21-01-2011, 11:26   #17
Av. Yavuz Şahin

 
Varsayılan

Ben daha önce bir kararda görmüştüm. Vekalet ücretine hükmediliyor. Aşağıya alıntıladğım Yargıtay Kararında da hükmedileceği açık. Fakat karar eski tarihli. Acaba Yargıtay görüş mü değiştirdi..

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi
Esas No: 1993/02495
Karar No: 1993/03457
Tarih: 18.03.1993

MAL BEYANINDA BULUNMAMAK

ÜCRETİ VEKALET VE YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLULUK
ÖZET:
Sanık zamanında ödeme yapmayarak ve icra takibi üzerine tebligata rağmen mal beyanında bulunmayarak davanın açılmasına sebep olmuşsa, yargılama aşamasında borcunu ödese dahi ücreti vekalet ve yargılama giderinden sorumlu olur.
Mal beyanında bulunmamaktan sanık Hasiye'nin yapılan yargılanması sonunda; IIK.nun 354. maddesi gereğince davanın düşürülmesine dair (Bursa Üçüncü icra Ceza Mahkemesi)nden verilen 20.10.1992 gün ve 1585 esas 2567 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi şikayetçi vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığı'ndan tebliğname ile 10.03.1993 günü Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak:

Dava açıldıktan sonra, yargılama devam ederken takibe konu borç ödenmiş ise de; sanığın zamanında ödeme yapılmaması ve İcra takibi üzerine tebligata rağmen mal beyanında bulunmaması nedeniyle davanın açılmasına sebebiyet verdiği gözetilmeden, ücreti vekalet ve yargılama giderinden borçlunun sorumlu tutulması yerine masrafların müştekinin üzerinde bırakılmasına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 18.03.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-01-2011, 11:36   #18
hewal65

 
Varsayılan

görüş değiştirmeyi gerektirecek bir durum yok aslında. bence temyiz edin.. isteminiz doğrultusunda bozulsun ve emsal teşkil etsin....

benim de bir sorum olacak. borçluya 35'e göre ödeme emri tebliğ edildi. mal beyanında bulunmamadan ötürü şikayette bulunacağım. hapisle tazyik kararı çıkar mı? emsal karar paylaşan olursa sevinirim..
Old 23-01-2011, 18:26   #19
Av. Yavuz Şahin

 
Varsayılan

Sayın Hewal, İİK m. 76 çok açık. Ben yeni bir şikayet yaptım 3 ay tazyik hapsi verildi.

Erzincan 1. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2011/1 D. İş ve 2011/1 K. sayılı kararı.

Kararda vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmediği için ben Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz ettim. Bakalım sonuç ne olacak.

Buradan sonuç hakkında bilgi veririm.
Old 24-01-2011, 10:29   #20
Av.Fatih Davran

 
Varsayılan

İİK m.76 zorlayıcı bir madde, borçlu mal beyanında bulunduğu an ceza düşürülür..mahkeme dosya üzerinden karar veriyor ve halen geçerli tarife üzerinden 200 TL avukatlık ücretine hükmediyor..337.madde iptal edilince çok büyük bir boşluk doğdu ve avukatlar olarak etkili bir zorlama aracını kaybettik..337.madde kadar olmasa bile 76.madde gereği çıkan tazyik hapisleri tahsilata katkısı olmakta..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik mustafayıldız Meslektaşların Soruları 22 09-05-2011 01:01
mal beyanında bulunmama avslh Meslektaşların Soruları 12 13-03-2008 17:25
mal beyanında bulunmama ideal hukuk Meslektaşların Soruları 7 03-05-2007 17:16
Mal Beyanında Bulunmama İlgili Hukuk Soruları Arşivi 1 12-02-2002 01:38
Türk Vergi Hukukunda Mal Beyanında Bulunmama Fiili Ve Hapsen Tazyik Yaptırımı Admin Hukuk Haberleri 0 11-08-2000 21:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05272889 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.