Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Borçlunun Bankalardaki Mevduat Hesaplarını Sorgulama?

Yanıt
Old 28-03-2007, 15:09   #1
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan Borçlunun Bankalardaki Mevduat Hesaplarını Sorgulama?

Arkadaşlar , bir borçlunun hangi bankalarda hesabının bulunup bulunmadığının sorgulamasını yapmak ve hesaplarını öğrenmek için bir kuruluşa müzekkere yazılıyordu. Bu kuruluşun ünvanını bilenimiz varsa bildirebilir mi? Şimdiden teşekkürler.
Old 28-03-2007, 16:07   #2
Av. BNK

 
Varsayılan

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme üst Kurulu olabilir. Fakat emin değilim.

geçen sene ölen birinin banka hesabımı araştırmak istedim. her banka ayrı ayrı masraf istedi. Örneğin Ziraat Bankası Ankara çapında araştırma için 60 YTL Türkiye çapında araştırma için 600 YTL istedi. Bilginiz olsun.
Old 28-03-2007, 16:24   #3
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Türkiye Bankalar Birliği'ne (Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:13 Etiler 34340 İstanbul) yazı yazdırmayı deneseniz nasıl olur?
Old 28-03-2007, 16:31   #4
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Arkadaşlar , bankalar birliğine yazılmadığını hatırlıyorum. Başka bir yerdi
Old 28-03-2007, 16:47   #5
gursan

 
Varsayılan

Bankalar hesaplarını şube bazında tuttuklarından ve kimlerin bankada mevduat hesabı bulunduğunu, hesap sahiplerinin adını ve hesap bakiyesini herhangi bir kuruma bildirme yükümlülükleri olmadığından dolayı belirtildiği şekilde bir araştırma mümkün değildir.
Old 28-03-2007, 23:21   #6
asuman köstek

 
Varsayılan

her bankanın operasyon birimi var hesaplar burdan öğrenilebilir fakat gelen cevaplarda her şubeye ayrı ayrı yazılması gerektiği bildiriliyor.
Old 29-03-2007, 11:27   #7
seyitsonmez

 
Varsayılan

Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş

Süzer Plaza Askerpcağı cad. No 15 Kat 3 Elmadağ _istanbul
Old 29-03-2007, 11:39   #8
Av. BNK

 
Varsayılan

Sayın Seyitsönmez gönderdiğiniz isim ve adresi açıklarsanız memnun olurum. Bu şirket kamu kuruluşumudur? yoksa bankalar la ortak çalışan bir özel kuruluşmudur?
tam işlevi nedir?
Old 29-03-2007, 11:45   #9
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Bildiğim kadarıyla MKK, SPK ile ilgili bir kuruluş. Yönetmeliğinin ilk iki mddesini yolluyorum. Sanırım, soru sahibinin istediği kuruluş bu değil.
Saygılar.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle kaydı tutulan sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izleyecek, üye grupları itibariyle tutulan kayıtların birbirleriyle tutarlılığını kontrol edecek, Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil edecek Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Old 29-03-2007, 12:09   #10
avozanvaral

 
Varsayılan

Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş
Süzer Plaza Askerpcağı cad. No 15 Kat 3 Elmadağ istanbul

hatta bu kuruluş borçlunun hisse senedi,fon vs. de kayden haciz işlemi yapıyor.
Old 29-03-2007, 12:23   #11
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Cevap yazan ve özelikle "Merkezi Kayıt Kuruluşu " bilgisini veren arkadaşlara teşekkür ederim. Bende bugün bir icra dosyasında denk geldim , detaylı bir cevap vermişler. Aklınızın bir köşesine not edin icra memurları bilmiyor.İşinize yarayacaktır. Tekrar teşekkürler
Old 29-03-2007, 15:54   #12
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

internet adresi www.mkk.com.tr , inceleyin. Kurumunun Hukuk Müşavirliği ile konuşmamda sadece hisse senedi Ve yatırım fonları ile ilgili olarak bu hizmeti verdiklerini söylediler.
Old 28-01-2009, 15:26   #13
Arif Aydın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avozanvaral
Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş
Süzer Plaza Askerpcağı cad. No 15 Kat 3 Elmadağ istanbul

hatta bu kuruluş borçlunun hisse senedi,fon vs. de kayden haciz işlemi yapıyor.

Ozan bey,
Bu konuyla ilgili bir müzekkere örneği gönderebili misiniz?
Old 28-01-2009, 16:29   #14
tancell

 
Varsayılan

T.C.
............

..........İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:.............


MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İSTANBUL

Alacaklı ............... vekili Av....................’a toplam ................TL. ödemeye borçlu ....................................’un (..............oğlu/kızı, .... doğ. T.C.Kimlik No:....................) iş bu borcundan dolayı nezdinizde bulunan mevduat, hak, alacak, menkul kıymet ve hisse senetlerinin borcu karşılayacak miktarlarının haczine karar verilmiştir.
Karar gereğince borçlu adına nezdinizde mevduat, hak, alacak, menkul kıymet ve hisse senetleri varsa haczin tatbiki ile sonuçtan müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. 26.01.2009

İCRA MÜD. YRD.
Old 04-04-2009, 21:13   #15
Av.İsmet Özçelik

 
Varsayılan

Çok teşekkürler çok işime yarayacak sanırım bu.
Old 14-01-2010, 12:52   #16
Av.Mürsel SARI

 
Varsayılan

Yararlı bilgileri yaralı bir hale getiren arkadaşlara teşekkürler..
Old 15-01-2010, 10:43   #17
krizantem

 
Varsayılan

Arkadaşlar... Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kendine has dilekçe örneği var.89/1 gönderildiğinde , bu dilekçe örneklerini de ekleyerek " bu dilekçe ile müracaat edeniz " şeklinde cevap geliyor.Ancak bu kuruluş yalnızca hisse senetleri ile ilgili işlem yapıyor. Eğer borçluya ait banka fonları ( A tipi, B tipi )var ise bunları da bildiriyor fakat satış talebini hangi bankanın fonu ise o bankanın genel müdürlüğünden talep edebiliyorsunuz.
Old 15-01-2010, 12:26   #18
ali ekmekçi

 
Varsayılan

evet arkadaşlar borçlunun nakit bilgilerine M.K.K.'ndan öğrenemiyoruz.Yanlız ben bir borçlu için bir banka şubesine İcra Müdürlüğünden yazı alarak aynı bankanın tüm Türkiyedeki hesap bilgilerini alarak 89/1 göndermiştim.Yazı cevabını elden vermişlerdi bana.Tavsiye ederim.
Old 05-04-2010, 21:44   #19
av.duyguf

 
Varsayılan

sayın ali ekmekçi yaptığınız işlem ile ilgili biraz daha detay verebilir misiniz?

bir de borçlunun ssk hizmet dökümünde işyeri kodu ve hizmet numarasından maaş haczi yollayabilmek için hangi işyerinde çalıştığının tespiti mümkün mü?
Old 05-04-2010, 23:28   #20
Av.Hülya Büyükoğlu

 
Varsayılan

Duygu Hanım,
Ben SGK Hizmet Dökümü'nden aldığım işyeri sicil no ile ilgili SGK 'na yazı yazdırıp unvan ve açık adres soruyor, sonra maaş haczi yazısı yazdırıyorum. İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam işyeri sicilinin başlangıcına göre 9 farklı şube var. Şu anda yanımda olmadığı için yazamadım. Eğer çalışan İstanbul'da ise koduna göre hangi ilçeye bağlı olduğunu öğrenir ona göre yazarsanız cevabı almanız gecikmez. Eğer çalışan İStanbul dışında ise ben işyerinin bulunduğu ildeki SGK İl Müd.ne yazdırıyorum. Şu ana kadar yazdığım tüm yazılara cevan aldım.
İyi çalışmalar.
Old 05-04-2010, 23:44   #21
mercury

 
Varsayılan

Merkezi Kayıt Kuruluşu borççlunun hise senedi ve fonuna ilişkinbilgileri saklayan ve bunların kaydını tutan bir kuruluş. Banka hesaplarına ilişkin bilgi vermz.

Borçlunun banka hesap bilgilerini öğrenebileceğiniz bir yer yok. Bir bankanın genel müdürlüğüne yazarsınız. ANcak buradan da sizden masraf isterler. 2-3 bin kadar
Old 06-04-2010, 00:23   #22
av.sebahattin

 
Varsayılan

MKK olumlu bir cevap vermişse, bu kişinin o bankada hesabı olduğunu gösterir. Fakat MKK'nın olumsuz cevabı o kişinin hesabı olmadığını göstermez. MKK'nın bildirdiği cevaba göre yazı yazdığım bankalardan 2-3 dosyamı tahsil ettim bilginize.
Old 17-02-2011, 17:47   #23
Av. Suzan Erik

 
Varsayılan

Sayın Av. Sebahattin,
MKK nın olumsuz cevabı kişinin hesabı olmadığını göstermez diyorsunuz, acaba bu durumda ne yapabiliriz? Yani MKK olumsuz yanıt verince başkaca nereye müzekkere gönderebiliriz? Teşekkürler
Old 15-11-2011, 16:06   #24
Mare Nostrum

 
Varsayılan

Bugün icra müdürü Haziran'dan beri Kuruluş cevap vermiyor dedi, bu konuda bilginiz var mı?

Ayrıca borçlunun banka hesap bilgileri için sizce Merkez Bankası'na müekkere yazmak bir sonuç verir mi?
Old 15-11-2011, 16:44   #25
üye7160

 
Varsayılan

Adalet Bakanlığı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu artık merkezi kayıt kuruluşuna yazı yazılamayacağına ilişkin olarak icra müdürlüklerine yazı göndermişlerdi.Yanlış hatırlamıyorsam haziran ayı gibiydi.hemen hemen her icra müdürlüğünde mevcuttur.Gerekçeleriyle birlikte isterseniz göstereceklerdir sanıyorum.
Old 15-11-2011, 17:24   #26
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Evet, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na maalesef haziran ayından beri müzekkere yazılamıyor. Her ne kadar çoğunlukla olumsuz cevap verseler de arada vermiş oldukları olumlu cevaplar çok işe yarıyordu
Old 15-11-2011, 17:31   #27
concardia

 
Varsayılan

Evet, Haziran ayından itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu cevap vermiyor ya da işlemin yapılamayacağından bahisle olumsuz cevap veriyor.

Borçlunun ikamet yerini ya da iş yerini baz alarak yani tahmini olarak bulunduğu bölgedeki bankalara İİK 89/1 (birinci haciz ihbarnamesi) gönderebilirsiniz, itiraz edilmemesi halinde de 89/2 gönderirsiniz.

MKK'dan cevap gelmemesi nedeni ile bankaları seçerken hesabının bulunma ihtimalini dikkate alabilirsiniz. (Örn; Memur, İşçi ya da çalıştığı kurumun anlaşmalı işlem yaptığı banka gibi)
Old 10-04-2013, 14:10   #28
av__emrah

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşlar bu konuyla ilgili son durum nedir? MKK'ya müzekkere yazıyor musunuz? Bankalarda ise müzekkereyi şubeye mi yoksa genel merkeze mi gönderiyorsunuz?
Old 10-04-2013, 14:36   #29
uugur

 
Varsayılan

MKK ya müzekkere yazılmıyor hala. Ancak İİK son değişikliği ile birlikte artık bankaların Genel Müdürlüklerine müzekkere yazabiliyorsunuz. Bankalarda hangi şubede hesabı varsa onun üzerine haciz koyuyor
Old 10-04-2013, 14:44   #30
av.sebahattin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av__emrah
Sevgili meslektaşlar bu konuyla ilgili son durum nedir? MKK'ya müzekkere yazıyor musunuz? Bankalarda ise müzekkereyi şubeye mi yoksa genel merkeze mi gönderiyorsunuz?

MKK mevzuatında yapılan değişiklikle MKK'ya müzekkere yazılması usulü kalkmıştır meslektaşım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Barkot Numarasından Tebligat Sorgulama (PTT Hizmeti) ibreti Hukuk Haberleri 9 11-10-2012 12:03
herkese faydalı olabilecek online sorgulama adresleri av_aykut Site Lokali 13 14-01-2010 13:08
Müflis Çek Hesabı Açtırabilir mi? ad-hoc Meslektaşların Soruları 5 19-03-2007 11:37
Banka Emeklilik Hesabı-döviz Karşılığı ATAKAN Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 16:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06862593 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.