Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İhalenin Feshi - Uzman Sorusu

Yanıt
Old 15-12-2002, 00:12   #1
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan İhalenin Feshi - Uzman Sorusu

Sayın Katılımcılar,

Bugün günlerden Pazar....

Aşağıdaki soru üstatlara yönelik bir Pazar bulmacasıdır. İhalenin feshi konusuna özel bir ilginiz yoksa, soruyu anlamaya çalışarak sabrınızı zorlamayınız.

Sayın Üstatlar,

Aşağıdaki Pazar bulmacası gerçek bir olaydır. Çözümüne yapacağınız katkı en azından 15 kişinin haksızlığa uğramasına engel olacaktır. Bu 15 kişinin birisi de vasi yardımına muhtaç olduğu halde halen vasisi olmayan bir vatandaşımızdır.

Çözümünde harcayacağınız emekleriniz, bulmacalardaki gibi, boşa gitmeyecektir: gerçekten yararlı olacaktır.

İyi eğlenceler dilerim ... Kolay gelsin.....

Bir Dost

OLAY
Çok ortaklı bir tarla hakkında hissedarlardan birinin açtığı ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle, diğer bir kısım hissedarlarca bir avukata dava vekaletnamesi verilmiştir. Bu vekaletnamede ihalelerde pey sürme yetkisi de verilmiştir.

Ortaklığın giderilmesi davası bitmiş. Satış işlemleri bitmiş. Gereken tebligatlar yapılmıştır.

Ancak,
Satış gününden 5 gün önce müvekkillerden ALİ ölmüş. Geriye altı mirasçı kalmış. Ali’nin mirasçılarından AHMET vasi tayini gerektirecek ölçüde aklen malul durumdadır.

Avukatın bu ölümden haberi olmamış. Satışa ölü müvekkili Ali ve diğer beş müvekkili adına girmiş. Müvekkil olmayan diğer hissedarlardan Murtaza bu ölümden haberdarmış. Fakat satıştan önce bunu ileri sürmemiş; ileride satış fiyatını beğenmezse kullanacağı bir koz olarak saklamış. (BK 398)

Soru : VEKALET ÖLÜM İLE SONA ERER. AVUKATIN İŞLEMİ ÖLÜ MÜVEKKİLİN MİRASÇILARINI BAĞLAR MI?

SORU : BK 398.MADDEYE GÖRE VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN HABERİ OLMAYAN AVUKATIN YAPTIĞI İŞLEMLER MÜVEKKİLLERİ VE MİRASÇILARINI BAĞLAR. BU OLAYDA BK 398 UYGULANABİLİR Mİ?

UYGULANIR İSE, MURTAZA’NIN ÖLÜMDEN HABERİ OLMASI İYİNİYET KURALLARINA GÖRE MÜVEKKİLLERİ SATIŞ İLE BAĞLI OLMAKTAN KURTARIR MI?

Müvekkil hissedarlar hiçbir zaman alıcı olmak istememişler. Avukattan satışa girmesini istememişler. Ama avukat tüm iyi niyeti ile ‘’müvekkillerinin taşınmaz malı ucuza gitmesin’’ diye müvekkilleri adına arttırmaya katılmış, fakat en yüksek peyi sürdüğü için de, istemediği halde satış müvekkillerinin üzerine kalmış.

SORU : AVUKATIN BU İHALEYİ ALMASI İŞLEMİ MÜVEKKİLLERİNİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER (DİĞER HİSSEDARLAR) KARŞISINDA SORUMLU KILAR MI?

SORU : AVUKAT, BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE BİRLİKTE MÜVEKKİLİ ADINA ALIM YAPABİLİR Mİ? BAŞKALARI İLE BİRLİKTE ALIM YAPMASI HUSUSUNDA MÜVEKKİLİNDEN ÖZEL YETKİ ALMASI GEREKİR Mİ?

Müvekkiller verilen yirmi günlük süre içinde satış bedelini ödememişler. Çünkü zaten almak istememişler ve satış bedelini ödemesi gereken (müvekkil Ali mirasçısı) Ahmet vasisi olmadan ödeyemez durumdadır.

SORU : BU DURUMDA EN YÜKSEK PAYI SÜREN AVUKATIN MÜVEKKİLLERİ İKİ İHALE ARASINDAKİ FARKTAN SORUMLU TUTULURLAR MI?

İKİ İHALE ARASINDA FARK OLMASA BİLE İLK İHALEDEN İTİBAREN DİĞER HİSSEDARLARCA FAİZ TALEP EDİLİRSE MÜVEKKİL HİSSEDARLAR BU FAİZDEN SORUMLU TUTULURLAR MI?

SORU : Diğer alıcı sıfatını taşıyan müvekkillerin de Ahmet adına ödemede bulunmaları yasal olarak olanaksızdır. Alıcıların tümünün satış bedelini kendi adlarına yatırmaları gerekir. Yatırmayan alıcının payının diğer alıcılar tarafından yatırılması mümkün değildir. Vasinin yardımına muhtaç mirasçı Ahmet’in haklarını koruyacak bir vasisi halen mevcut değildir. Bu durumda müvekkil hissedar olan alıcılar iki ihale arasındaki farktan ve gecikme faizinden sorumlu tutulurlar mı?

SORU : En yüksek pey sürenin ihale bedelini ödememesi HAKSIZ FİİLE BENZER bir hukuki durumdur. (133.madde değişikliği hükümet gerekçesi)

Haksız fiillerde kusur arandığına göre, ihale bedelini yatırmamakta KUSURU OLMAYAN müvekkiller iki ihale arasındaki farktan sorumlu tutulur mu?

SORU : SORUMLU TUTULMAK İSTEMİYORLARSA NE GİBİ DAVALAR AÇMALILAR?


DAVA
Ölen müvekkil Ali’nin mirasçılarından TEKİN bir dava açarak Sulh Hukuk Mahkemesinden ihalenin feshini istemiş.

Kendilerinin avukata vekaletname vermediklerini
Avukatın babaları muris Ali’nin vekili oldugunu
Ne babaları muris Ali’nin ne de kendilerinin
Satıştan haberleri olmadığını,
haberleri olsaydı satışa kendi adlarına gireceklerini,
taşınmazı tek başlarına alacaklarını,
şimdi ise diğer beş (müvekkil)hissedarla birlikte malik olduklarını,
bu nedenle zarara uğradıklarını
dava dilekçesinde anlatmıştır.

Tekin davayı kendi adına açmıştır. Diğer mirasçıları davaya dahil etme konusundaki talebi mahkemece ‘gerekmez’ gerekçesiyle reddedilmiş fakat bu talep tutanağa geçmemiştir.

SORU : TARAF TEŞKİLİ YAPILMASI İÇİN DAVACININ VERASET İLAMINI SUNMASI, VERASET İLAMINDAKİ MİRASÇILARIN DAVAYA KATILMALARININ SAĞLANMASI VE DAHA SONRA DAVAYA DEVAM EDİLMESİ GEREKMEZ Mİ? MİRASÇILAR TEK BAŞLARINA DAVA AÇABİLİR Mİ? BÜTÜN MİRASÇILARIN DAVAYA KATILMASI GEREKMEZ Mİ?

BU İŞLEMLER YAPILMADAN KARAR VERİLMESİ BOZMA NEDENİ OLUR MU?

Davacı TEKİN’in mecburi dava arkadaşlarından olan (Ali mirasçılarından ) AHMET’in akıl hastalığı nedeniyle sulh hakimliğinden kendisine vasi tayin edilmesi ve vasiye sulh hakimi tarafından husumet yetkisi verilmesi gerekmektedir.

SORU: AHMET’İN ÖZEL DURUMU BOZMA NEDENİ SAYILMAZ MI? BU KONUDA AHMET’İN VASİSİ ARACILIĞI İLE YENİDEN DAVA AÇMA HAKKI VAR MI?

Duruşmada diğer hissedarların ve alıcıların bazıları KARŞI TARAF sıfatı ile hazır bulunmuşlardır. Hazır bulunanların bir kısmı (ihalenin feshini isteyen alıcılar) davayı kabul etmiş, diğer kısım hissedarlar (alıcı olmayanlar) davanın reddini istemişlerdir.

Davanın reddini isteyenler BK 398. maddesine göre vekilin işlemlerinin vekil edeni ve mirasçılarını bağlayıcı olduğunu savunmuşlardır.

Buna karşılık, ihalenin feshini isteyen bir tarafın sorusu üzerine, duruşmaya katılanlardan ihalenin feshedilmemesini isteyen MURTAZA verdiği cevapta ‘’hissedarlardan ve avukatın müvekkillerinden Ali’nin ölümünden haberi olduğunu fakat avukatının da bunu bildiği halde arttırmaya katıldığını sandığını ‘’ beyan etmiştir. (BK 398)

SORU : BU BEYAN ÜZERİNE BK. 398 ‘E GÖRE, MÜVEKKİL ALICILARIN AVUKATIN İŞLEMİ İLE BAĞLI OLMALARI VE İLK İHALE BEDELİNİ YATIRMAMAKTAN DOLAYI SORUMLU TUTULMALARI MÜMKÜN MÜ?

BU BEYANA GÖRE, SADECE MURTAZA’YA KARŞI MI SORUMLULUKLARI KALMAZ? YOKSA BÜTÜN DİĞER HİSSEDARLARA KARŞI DA SORUMLULUKLARI BİTER Mİ?

Mahkeme davanın reddine ve satış bedelinin yüzde 10’u oranında para cezasının hazineye ödenmesine karar vermiştir. (İİK 134)

Davanın reddi gerekçesi olarak: ihalenin 133.madde gereğince ihale bedeli yatırılmadığından zaten feshedilmiş olması nedeni ile davanın konusuz kalması gösterilmiştir. Ve davanın mahiyeti icabı reddi gerekeceğinden para cezasına hükmedildiği kararda yer almıştır.

SORU : 133. MADDEYE GÖRE FESHEDİLMESİ 134. MADDEYE GÖRE AÇILAN İHALENİN FESHİ DAVASINI KONUSUZ BIRAKIR MI? HAKİMİN DAVAYA DEVAM EDEREK ESASTAN İNCELEMESİ VE KARAR VERMESİ GEREKMEZ Mİ?

SORU : 133.MADDEYE GÖRE FESHEDİLMİŞ OLDUĞUNDAN KARAR VERİLEMESİNE MAHAL OLMADIĞINA İLİŞKİN VERİLEN KARARLA BİRLİKTE DAVANIN MAHİYETİ İTİBARİYLA REDDEDİLMESİ GEREKEN DAVALARDAN OLDUĞUNDAN BAHİSLE 134. MADDEYE GÖRE YÜZDE 10 PARA CEZASI VERİLİR Mİ?

SORU : " 'Dava tarihinde mevcut olan hukuki yararın sonradan ortadan kalması halinde 'ihalenin feshi isteminin reddi' nedeniyle, davası reddedilen davacı aleyhine para cezasına hükmedilmemesi gerekeceğine"
İlişkin yargıtay kararları ışığında, bu davada verilen para cezası hukuka uygun mudur?


SON DURUM
İhale bedeli ödenmediğinden satış düşmüş, en çok ikinci arttırana satım teklifi yapılmış, üç gün içinde teklife cevap verilmeyince ikinci ihale için işlemler başlamıştır.

SORU :
Alıcı olmak istemedikleri halde
Avukatlarının dava vekaletnamesindeki pey sürme yetkisine dayanarak
İstemediği halde ihaleyi kazanması üzerine
İlk ihalenin bedelini yatırmadıkları için
İki ihale arasındaki farktan ve
İlk ihale tarihinden itibaren ilk ihale bedelinin faizinden
Sorumlu tutulmaları olası
Müvekkil alıcıların bu aşamada yapmaları gereken nedir?

Teşekkürler

BİTTİ
Old 09-06-2012, 20:27   #2
savunman

 
Varsayılan İkİ İhale Bedeli Arasindaki Farktan Sorumluluk Ne Zaman Doğar?

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
gönderilmek üzere
ÜMRANİYE İCRA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 2008/ 493

TEMYİZ EDEN : BİZİM EMEK GIDA LTD. ŞTİ.
VEKİLİ : Av. Abdurrahman YILDIRIM
Başlıktaki adres

BORÇLU :

T. KONUSU : 2008/493-452 sayı ve 05.06.2008 günlü kararın bozulması talebidir.

AÇIKLAMALAR


Borçluya ait taşınmaz satışa çıkartılmış, 10.06.2005 tarihindeki artırımda tarafımıza ihalesi yapılmış, belli sürede ihale bedeli yatırılamadığından, İcra Müdürü tarafından ihale kararı kaldırılarak bizden önceki en yüksek artırana teklif edilmiş ve o kişiye ihale edilmiştir.
İcra Müdürlüğü tarafından 08/05/2008 günlü muhtıra ile “iki ihale arasındaki farkın ve faizinin üç gün içinde yatırılması” hususu bildirilmiştir.
İcra Müdürlüğü kararının iptali talebimiz ÜMRANİYE İCRA MAHKEMESİ’ nin 05.06.2008 gün ve 2008/493-452 sayılı kararı ile reddedilmiştir. İcra Mahkemesi kararı yasaya aykırı olup bozulması gerekir.

1- İ.İ.K. hükümlerine göre, “…artıran ihale bedelini verilen mühlet içinde vermezse, ihale kararı icra müdürü tarafından kaldırılarak , kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey 129. maddenin ilk fıkrasına uygun bulunması halinde muhtıra tebliğ edilerek, arz ettiği bedelle gayrimenkul kendisine teklif edilir. 3 gün içinde razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakırsa, icra dairesince hemen artırmaya çıkılır.”
Olayımızda, İcra Müdürlüğü tarafından ikinci en çok artırana teklif edilmiş ve kabul görerek taşınmaz kendisine ihale olunmuştur.
2- İ.İ.K. nun 133/2 maddesindeki “İhaleye katılıp daha sonra ilahe bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan…mesuldürler.” hükmü, ancak iki ihale yapılması halinde geçerli olup, icra dosyasının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, ikinci bir ihaleye çıkılmamıştır. Yalnızca ikinci en çok artırana teklif götürülmüş ve bu teklif de kabul görmüştür. Böylece ikinci bir ihale açılmamış, 1. ihaledeki sıradakine teklif edilmiştir.
Nitekim yasa koyucu da 1985 yılında aynı maddede “…ihale kararı icra müdürü tarafından fesih edilerek” ibaresi yerine “.:..ihale kararı icra müdürü tarafından kaldırılarak” sözcüğünü getirmiştir. Demek ki ortada ikinci bir İHALE YOKTUR. O nedenle iki ihale arasındaki FARKTAN DA SÖZ ETMEK dosyamız bakımından MÜMKÜN DEĞİLDİR.
3- Asıl alacak yanında 4.138,19 YTL faiz istenilmiştir. Faiz istemi de usul ve yasaya aykırıdır. Zira faiz istenebilmesi, ancak temerrüt oluşması halinde mümkündür. Bir temerrütten söz edilemez. Ancak bir an için faiz istenebileceği düşünülse bile, faizin başlangıç tarihi, bu konu ile ilgili muhtıranın tarafımıza tebliğ tarihi olarak alınabilir.


HUKUKSAL DELİLLER : Dosya içeriği vs. her türlü deliller.HUKUKSAL NEDENLER : İ.İ.K m. 129 , 133 vs. ilgili mevzuat.SONUÇ VE İSTEK :Yukarıda açıklanan nedenlerle ortada YALNIZCA BİR İHALE OLDUĞUNDAN, ÜMRANİYE İCRA MAHKEMESİ’ nin 2008/493-452 sayılı kararının BOZULMASINA karar verilmesini talep ederim.


DAVACI VEKİLİ
Av. Abdurrahman YILDIRIM
Old 09-06-2012, 21:12   #3
savunman

 
Varsayılan

Bir önceki temyiz talebim aşağıdaki şekilde YARGITAY kararına bağlanmştır. Kararı PDF formatından ABBYY Screenshot Reader ile word'e çevirdim ;
--------------------------

12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2008/23780
KARAR NO : 2009/2625 YARGITAY İLAMI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ümraniye I. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05/06 2008
NUMARASI : 20O8/493-2008/452
DAVACI ; ŞİKAYETÇİ : B.... .... GIDA LTD.ŞTİ.
VEKİLİ :Av. Abdurrahman YILDIRIM
DAVALI :BORÇLU :
DAVA TÜRÜ : Şikayet
Yukarıda ... bu işle ilgili dosya mahallinden daireye
gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
HK'nun 133/son maddesi uyarınca, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedeli
yatınlmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer taraftan ayrıca lemerrüt faizi ile de
müteselsildi sonımludur. Kanunun bu maddesinin uygulanabilmesi için söz konusu
taşınmazın IIK'nun 133.maddesi uyarınca yeniden ihale olunması gerekir. Aksi takdirde, bu
hüküm uygulanmaz. Somut olayda, taşınmaz 2. Artırmada şikayetçi alıcıya taşınmaz ihale
olunmuş,
şikayetçinin süresi içerisinde ihale bedelini yatırmaması üzerine ikinci pey süren
alıcıya taşınmaz ihale olunmuştur. Görüldüğü gibi taşınmaz şikayetçi tarafından bedel
yatırılmadığından bahisle ihale feshedilmeyip, ikinci pey sürene ihale olunduğundan,
şikayetçi aradaki farkdan sorumlu tutulamaz.

Kabule göre de; muhtıra tarihi itibariyle yasal faiz işletilerek iki ihale arasındaki bedel
farkı talep edilebilirken ticari faiz işletilerek muhtıranın çıkarıldığı tarihten 1 gün öncesi
itibarı ile faiz yürütülmesi de isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının
yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA). 09.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Old 09-06-2012, 21:39   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan İİK
3 gün içinde razı olursa ona ihale olunur.
Kanun'a göre en çok attıran birinci istekli bedeli yatırmazsa en çok arttıran ikinci istekliye ihale olunacağına göre iki ihale koşulu bu olayda da gerçekleşmiştir:
İlk ihale: en çok attıran birinci istekliye
Son ihale: en çok attıran ikinci istekliye

İhale etmek demek, en uygun bedeli öneren istekli üzerinde bırakmak demektir. Aynı satış işleminde sizin olayınızdaki nedenlerle iki ihale yapılabilir. Birinci ihale kararının sonradan kaldırılması ''birinci ihalenin yapılmadığı'' anlamına gelmez.
Alıntı:
Zira faiz istenebilmesi, ancak temerrüt oluşması halinde mümkündür.

2- Faiz konusunda da dilekçenizdeki görüşe katılamıyorum. Bedelin Kanun'da yazan sürede yatırılmamasıyla temerrüdün gerçekleştiği kanısındayım.

Dilekçeniz ilk bakışta çok güzel ama güzellik geçicidir. Yine de rekonstrüktif cerrahi eseri bu güzelliği kutlarım. Ayrıca dilekçenizle sonuç almanız da ayrı bir güzellik...

Saygılarımla
Old 09-06-2012, 21:59   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yargıtay
Kanunun bu maddesinin uygulanabilmesi için söz konusu
taşınmazın IIK'nun 133.maddesi uyarınca yeniden ihale olunması gerekir. Aksi takdirde, bu
hüküm uygulanmaz.
Yargıtay kararında gerekçe görmek isterdim:

Neden yeniden ihale işlemi olunca aradaki farktan sorumluluk doğuyor da ikinci kişiye daha ucuz bedelle ikinci ihale yapıldığında aradaki farktan sorumluluk doğmuyor?

''Yeniden ihale'' ile ''ikinci ihale'' arasında ne fark var?

Gerekçesiz karar çiçeksiz bahar gibidir.
Old 11-06-2012, 10:51   #6
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Sayın Katılımcılar,

Bugün günlerden Pazar....

Aşağıdaki soru üstatlara yönelik bir Pazar bulmacasıdır. İhalenin feshi konusuna özel bir ilginiz yoksa, soruyu anlamaya çalışarak sabrınızı zorlamayınız.

Sayın Üstatlar,

Aşağıdaki Pazar bulmacası gerçek bir olaydır. Çözümüne yapacağınız katkı en azından 15 kişinin haksızlığa uğramasına engel olacaktır. Bu 15 kişinin birisi de vasi yardımına muhtaç olduğu halde halen vasisi olmayan bir vatandaşımızdır.

Çözümünde harcayacağınız emekleriniz, bulmacalardaki gibi, boşa gitmeyecektir: gerçekten yararlı olacaktır.

İyi eğlenceler dilerim ... Kolay gelsin.....

Bir Dost

OLAY
Çok ortaklı bir tarla hakkında hissedarlardan birinin açtığı ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle, diğer bir kısım hissedarlarca bir avukata dava vekaletnamesi verilmiştir. Bu vekaletnamede ihalelerde pey sürme yetkisi de verilmiştir.

Ortaklığın giderilmesi davası bitmiş. Satış işlemleri bitmiş. Gereken tebligatlar yapılmıştır.

Ancak,
Satış gününden 5 gün önce müvekkillerden ALİ ölmüş. Geriye altı mirasçı kalmış. Ali’nin mirasçılarından AHMET vasi tayini gerektirecek ölçüde aklen malul durumdadır.

Avukatın bu ölümden haberi olmamış. Satışa ölü müvekkili Ali ve diğer beş müvekkili adına girmiş. Müvekkil olmayan diğer hissedarlardan Murtaza bu ölümden haberdarmış. Fakat satıştan önce bunu ileri sürmemiş; ileride satış fiyatını beğenmezse kullanacağı bir koz olarak saklamış. (BK 398)

Soru : VEKALET ÖLÜM İLE SONA ERER. AVUKATIN İŞLEMİ ÖLÜ MÜVEKKİLİN MİRASÇILARINI BAĞLAR MI?

SORU : BK 398.MADDEYE GÖRE VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN HABERİ OLMAYAN AVUKATIN YAPTIĞI İŞLEMLER MÜVEKKİLLERİ VE MİRASÇILARINI BAĞLAR. BU OLAYDA BK 398 UYGULANABİLİR Mİ?

UYGULANIR İSE, MURTAZA’NIN ÖLÜMDEN HABERİ OLMASI İYİNİYET KURALLARINA GÖRE MÜVEKKİLLERİ SATIŞ İLE BAĞLI OLMAKTAN KURTARIR MI?

Müvekkil hissedarlar hiçbir zaman alıcı olmak istememişler. Avukattan satışa girmesini istememişler. Ama avukat tüm iyi niyeti ile ‘’müvekkillerinin taşınmaz malı ucuza gitmesin’’ diye müvekkilleri adına arttırmaya katılmış, fakat en yüksek peyi sürdüğü için de, istemediği halde satış müvekkillerinin üzerine kalmış.

SORU : AVUKATIN BU İHALEYİ ALMASI İŞLEMİ MÜVEKKİLLERİNİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER (DİĞER HİSSEDARLAR) KARŞISINDA SORUMLU KILAR MI?

SORU : AVUKAT, BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE BİRLİKTE MÜVEKKİLİ ADINA ALIM YAPABİLİR Mİ? BAŞKALARI İLE BİRLİKTE ALIM YAPMASI HUSUSUNDA MÜVEKKİLİNDEN ÖZEL YETKİ ALMASI GEREKİR Mİ?

Müvekkiller verilen yirmi günlük süre içinde satış bedelini ödememişler. Çünkü zaten almak istememişler ve satış bedelini ödemesi gereken (müvekkil Ali mirasçısı) Ahmet vasisi olmadan ödeyemez durumdadır.

SORU : BU DURUMDA EN YÜKSEK PAYI SÜREN AVUKATIN MÜVEKKİLLERİ İKİ İHALE ARASINDAKİ FARKTAN SORUMLU TUTULURLAR MI?

İKİ İHALE ARASINDA FARK OLMASA BİLE İLK İHALEDEN İTİBAREN DİĞER HİSSEDARLARCA FAİZ TALEP EDİLİRSE MÜVEKKİL HİSSEDARLAR BU FAİZDEN SORUMLU TUTULURLAR MI?

SORU : Diğer alıcı sıfatını taşıyan müvekkillerin de Ahmet adına ödemede bulunmaları yasal olarak olanaksızdır. Alıcıların tümünün satış bedelini kendi adlarına yatırmaları gerekir. Yatırmayan alıcının payının diğer alıcılar tarafından yatırılması mümkün değildir. Vasinin yardımına muhtaç mirasçı Ahmet’in haklarını koruyacak bir vasisi halen mevcut değildir. Bu durumda müvekkil hissedar olan alıcılar iki ihale arasındaki farktan ve gecikme faizinden sorumlu tutulurlar mı?

SORU : En yüksek pey sürenin ihale bedelini ödememesi HAKSIZ FİİLE BENZER bir hukuki durumdur. (133.madde değişikliği hükümet gerekçesi)

Haksız fiillerde kusur arandığına göre, ihale bedelini yatırmamakta KUSURU OLMAYAN müvekkiller iki ihale arasındaki farktan sorumlu tutulur mu?

SORU : SORUMLU TUTULMAK İSTEMİYORLARSA NE GİBİ DAVALAR AÇMALILAR?


DAVA
Ölen müvekkil Ali’nin mirasçılarından TEKİN bir dava açarak Sulh Hukuk Mahkemesinden ihalenin feshini istemiş.

Kendilerinin avukata vekaletname vermediklerini
Avukatın babaları muris Ali’nin vekili oldugunu
Ne babaları muris Ali’nin ne de kendilerinin
Satıştan haberleri olmadığını,
haberleri olsaydı satışa kendi adlarına gireceklerini,
taşınmazı tek başlarına alacaklarını,
şimdi ise diğer beş (müvekkil)hissedarla birlikte malik olduklarını,
bu nedenle zarara uğradıklarını
dava dilekçesinde anlatmıştır.

Tekin davayı kendi adına açmıştır. Diğer mirasçıları davaya dahil etme konusundaki talebi mahkemece ‘gerekmez’ gerekçesiyle reddedilmiş fakat bu talep tutanağa geçmemiştir.

SORU : TARAF TEŞKİLİ YAPILMASI İÇİN DAVACININ VERASET İLAMINI SUNMASI, VERASET İLAMINDAKİ MİRASÇILARIN DAVAYA KATILMALARININ SAĞLANMASI VE DAHA SONRA DAVAYA DEVAM EDİLMESİ GEREKMEZ Mİ? MİRASÇILAR TEK BAŞLARINA DAVA AÇABİLİR Mİ? BÜTÜN MİRASÇILARIN DAVAYA KATILMASI GEREKMEZ Mİ?

BU İŞLEMLER YAPILMADAN KARAR VERİLMESİ BOZMA NEDENİ OLUR MU?

Davacı TEKİN’in mecburi dava arkadaşlarından olan (Ali mirasçılarından ) AHMET’in akıl hastalığı nedeniyle sulh hakimliğinden kendisine vasi tayin edilmesi ve vasiye sulh hakimi tarafından husumet yetkisi verilmesi gerekmektedir.

SORU: AHMET’İN ÖZEL DURUMU BOZMA NEDENİ SAYILMAZ MI? BU KONUDA AHMET’İN VASİSİ ARACILIĞI İLE YENİDEN DAVA AÇMA HAKKI VAR MI?

Duruşmada diğer hissedarların ve alıcıların bazıları KARŞI TARAF sıfatı ile hazır bulunmuşlardır. Hazır bulunanların bir kısmı (ihalenin feshini isteyen alıcılar) davayı kabul etmiş, diğer kısım hissedarlar (alıcı olmayanlar) davanın reddini istemişlerdir.

Davanın reddini isteyenler BK 398. maddesine göre vekilin işlemlerinin vekil edeni ve mirasçılarını bağlayıcı olduğunu savunmuşlardır.

Buna karşılık, ihalenin feshini isteyen bir tarafın sorusu üzerine, duruşmaya katılanlardan ihalenin feshedilmemesini isteyen MURTAZA verdiği cevapta ‘’hissedarlardan ve avukatın müvekkillerinden Ali’nin ölümünden haberi olduğunu fakat avukatının da bunu bildiği halde arttırmaya katıldığını sandığını ‘’ beyan etmiştir. (BK 398)

SORU : BU BEYAN ÜZERİNE BK. 398 ‘E GÖRE, MÜVEKKİL ALICILARIN AVUKATIN İŞLEMİ İLE BAĞLI OLMALARI VE İLK İHALE BEDELİNİ YATIRMAMAKTAN DOLAYI SORUMLU TUTULMALARI MÜMKÜN MÜ?

BU BEYANA GÖRE, SADECE MURTAZA’YA KARŞI MI SORUMLULUKLARI KALMAZ? YOKSA BÜTÜN DİĞER HİSSEDARLARA KARŞI DA SORUMLULUKLARI BİTER Mİ?

Mahkeme davanın reddine ve satış bedelinin yüzde 10’u oranında para cezasının hazineye ödenmesine karar vermiştir. (İİK 134)

Davanın reddi gerekçesi olarak: ihalenin 133.madde gereğince ihale bedeli yatırılmadığından zaten feshedilmiş olması nedeni ile davanın konusuz kalması gösterilmiştir. Ve davanın mahiyeti icabı reddi gerekeceğinden para cezasına hükmedildiği kararda yer almıştır.

SORU : 133. MADDEYE GÖRE FESHEDİLMESİ 134. MADDEYE GÖRE AÇILAN İHALENİN FESHİ DAVASINI KONUSUZ BIRAKIR MI? HAKİMİN DAVAYA DEVAM EDEREK ESASTAN İNCELEMESİ VE KARAR VERMESİ GEREKMEZ Mİ?

SORU : 133.MADDEYE GÖRE FESHEDİLMİŞ OLDUĞUNDAN KARAR VERİLEMESİNE MAHAL OLMADIĞINA İLİŞKİN VERİLEN KARARLA BİRLİKTE DAVANIN MAHİYETİ İTİBARİYLA REDDEDİLMESİ GEREKEN DAVALARDAN OLDUĞUNDAN BAHİSLE 134. MADDEYE GÖRE YÜZDE 10 PARA CEZASI VERİLİR Mİ?

SORU : " 'Dava tarihinde mevcut olan hukuki yararın sonradan ortadan kalması halinde 'ihalenin feshi isteminin reddi' nedeniyle, davası reddedilen davacı aleyhine para cezasına hükmedilmemesi gerekeceğine"
İlişkin yargıtay kararları ışığında, bu davada verilen para cezası hukuka uygun mudur?


SON DURUM
İhale bedeli ödenmediğinden satış düşmüş, en çok ikinci arttırana satım teklifi yapılmış, üç gün içinde teklife cevap verilmeyince ikinci ihale için işlemler başlamıştır.

SORU :
Alıcı olmak istemedikleri halde
Avukatlarının dava vekaletnamesindeki pey sürme yetkisine dayanarak
İstemediği halde ihaleyi kazanması üzerine
İlk ihalenin bedelini yatırmadıkları için
İki ihale arasındaki farktan ve
İlk ihale tarihinden itibaren ilk ihale bedelinin faizinden
Sorumlu tutulmaları olası
Müvekkil alıcıların bu aşamada yapmaları gereken nedir?

Teşekkürler

BİTTİ

Üstadım Uzman sorunuzun sonucu hakkında bilgi verirmisiniz...Yargıtaydan döndü mü dosyanız ? Sonuç ne oldu ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Uzman Avukat, Uzman Hakim jurista Hukuk Sohbetleri 12 11-04-2015 14:25
İhalenin Feshi Davası Süresince İşleyen Faiz Yazgan Meslektaşların Soruları 8 18-08-2008 16:58
18 Uygulaması Konusunda Tecrubeli-uzman Avukat Arıyorum tayyare Hukuk Soruları Arşivi 3 27-02-2006 16:43
Öğr. gör. okutman, Uzman, Öğrenci Affı, Lisansüstü Eğitim akademik321 Hukuk Soruları Arşivi 1 08-09-2005 21:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04632711 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.