Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davası olarak devam edebilir mi?

Yanıt
Old 27-01-2011, 19:12   #61
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukcugokhanozkan
HGK'dan çıkan karara katılmıyorum.Diyelim davacı davasını ıslah etti hukuki sebepleri olaya uygulamak hakimin göreviyken bu ıslahın ne faydası olacaktır.Hakim yine bildiğini okuyacaktır.Yargıtayın kullandığı ifadelere göre ıslah ile dahi, davacı hukuki sebepleri değiştiremez.Boşanma gibi toplumsal hayatı etkileyen(eşler,çocuklar ve diğer akrabalar) davalarda hakimin ve tarafların daha geniş yetkileri olmalıdır.Boşanma davasında resen araştırma ilkesinin uygulanacağı ve bu tür davalarda iddia ve savunmayı değiştirme ve genişletme yasağının da olmadığı Prof. Dr. Baki Kuru ve diğer hocalarımızca da kabul edilmektedir.

Polemik olsun istemiyorum sayın meslektaşım ama, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söz konusu kararının hiç bir yerinde " Islah ile dahi, davacı hukuki sebepleri değiştiremez." demediği gibi bu manada yorumlanacak bir ifadede de bulunmamaktadır. Siz bu kanıya nasıl vardınız açıkçası anlayamadım. İyi akşamlar, kolaylıklar.
Old 28-01-2011, 13:03   #62
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Ergin,

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Evet, Yargıtay'ın bahsettiği dava şartı 166/3 teki 1 yıllık sürenin aşılmış olmasıdır. Ben de bunu söylüyorum zaten. Yani Yargıtay "dava açılırken dava şartı olan 1 yıllık süre geçmemişse de, yargılama devam ederken dolmuştur" demiyor mu?(1)Ben konunun sadece "dava şartının tamamlanması" ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu arada doktrin görüşü yazmışsınız ama (eğer kaçırmadıysam) siz kendi görüşünüzü yazmamışsınız. Sizce,

1- 1 yıllık süre dolmadan açılmış "anlaşmalı boşanma" davasında yargılama devam ederken, süre dolduysa "anlaşmalı boşanma" sebebiyle karar verilebilir mi?(2)

2-1 yıllık süre dolmadan açılmış "evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma" davasında yargılama devam ederken, 1 yıllık süre dolduktan sonra "anlaşmalı boşanma" sebebiyle karar verilebilir mi?(3)

Usulü tartışmaktan esasa giremedik. Umarım gireriz.

(1) Yerel Mahkemenin kararı 166/3'ten verilmiş; Yargıtay da "başlangıçta noksan olan dava şartlarına rağmen" derken (karar, 166/3'ten verilmiş olduğu için) kastettiğinin 166/3'e ilişkin olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani örn: dava, çekişmeli boşanma davası olarak ikame edilmiş, akabinde taraflar anlaşmalı boşanma iradelerini açıklamış; mahkeme de 166/3'ten karar vermiş; yargıtayın temyizde incelediği konu: m.166/3 tür ve bu sebeple de elbette dava şartlarını değerlendirirken 166/3'e göre değerlendirip temyiz gerekçesini yazacaktır; dava artık çekişmeli boşanma değil, 166/3'tür... gibi.

Dediğim gibi; ben de "sizin gibi" temyize konu dosya münderecatını bilmiyorum Lakin neticede uygulamada sayın av.kadirpolat'ın andığı şekilde kararlar verildiği malumum. Demem odur ki; bu kararları verenler hakimler olduğuna göre uygulamada işleyen bir durum; temyiz edilmeden kesinleşmiş olur veya yargıtay ilgili dairesi de bu şekilde düşünür ve o şekilde karar verir v.s. Lakin bu durum, (daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi) sizin düşüncenizi, benim düşüncemi veya uygulamayı savunan meslektaşlarımızın düşüncesini daha üstün kılmaz kanaatindeyim.

Ben size gerekçeleriyle beraber yazarsanız tartışalım demiştim ama siz (genelde yaptığınız gibi ) bana soru sormayı tercih etmişsiniz. Bu şekilde sizin sorularınızla ilerlemememizi ümit ederek cevap vereyim:

(2) Burada maddenin ilgili kısmını yazalım: "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır" denmektedir. Sayın Gençcan "başvurma" konusunda; TMK m.166/3'teki anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için iki seçenek düzenlendiğinden bahseder ve der ki: "eşlerin birlikte başvurmaları ya da eşlerin birinin MK m.134/1 (TMK m.166/1)inci maddesine göre açmış olduğu davayı diğerinin kabul etmesi ile". Şimdi 2.seçenekte ilgili madde "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, ...bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde" şekline getirildiğinde diğer eşin kabulü esnasında 1 yılın dolmuş olması şartı aranmakta gibi görünüyorsa da; yasa koyucunun "anlaşmalı boşanma"ya 1 yıllık süre öngörmesinin amacı: boşanma kararının acele verilmesini önlemek ve eşlerin birbirini iyice tanımadan boşanmaya kalkışmalarının önüne geçmek olduğuna göre bu şekilde bir yorum kabul edilemez (diye düşünüyorum ). Yasakoyucu her iki halde de dava ikame tarihinde 1 yılın dolması şartını aramaktadır; dolayısıyla sorunuza cevabım(şahsi görüşüm): hayır, dava ikame tarihinde 1 yıllık süre dolmamışsa -münhasıran- "anlaşmalı boşanma" şeklinde ikame edilen dava, dava devam ederken süre dolmuş olsa da reddedilmelidir.

Ayrıca bu konuyla ilgili sayın Oğuzman ve Dural'a katılıyorum. Derler ki: 1 yıllık sürenin dolmadığının anlaşılması durumunda diğer koşullar incelenmeden dava reddedilmelidir. Yargıtay'ın bazı kararlarında evlilik süresinin 1 yılı doldurmadığı anlaşılırsa taraf delillerinin toplanıp TMK m.166/1 (eski 134/1)'e göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının mahkemece kendiliğinden araştırılması gerekir denmektedir. Yargıtayın bu görüşüne de katılmıyorum. Şayet dava -münhasıran- "anlaşmalı boşanma" şeklinde ikame edilmiş ise mahkemenin 166/1 (eski 134/1)'e göre değerlendirme yapmak için davaya devam etmemesi, davayı reddetmesi gerektiği kanaatindeyim.

(3) Dava ikame tarihinde 1 yıl dolmamış ve dava, TMK m.166/1 mucibince ikame edilmiş ise davada, maddedeki "... bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır." kısmı işletilemez (diye düşünüyorum ). Çünkü yukarıda da izah etmeye çalıştığım üzere "anlaşmalı boşanma" davasının ön şartı dava ikame tarihinde 1 yılın dolmuş olmasıdır; yasakoyucunun bu şekilde yaptığı düzenleme ile korumaya çalıştığı menfaat ve amacına dikkat etmek gerekir kanısındayım. Ayrıca her ne kadar iki dava da "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" başlıklı ise de farklı düzenlemeleri havidir. Yani cevabım: hayır; 1 yıllık süre dolmadan ikame olunan çekişmeli boşanma davası, yargılama devam ederken 1 yıllık süre dolmuş olması hasebiyle "anlaşmalı boşanma"şeklinde sonuçlandırılamaz.

Saygılar...
Old 28-01-2011, 16:29   #63
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Polemik olsun istemiyorum sayın meslektaşım ama, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söz konusu kararının hiç bir yerinde " Islah ile dahi, davacı hukuki sebepleri değiştiremez." demediği gibi bu manada yorumlanacak bir ifadede de bulunmamaktadır. Siz bu kanıya nasıl vardınız açıkçası anlayamadım. İyi akşamlar, kolaylıklar.

Pardon hukuk dairesinin bozma kararı çelişkili olmuş.Daha uzun yazmıştım ancak attığımda siteden otomatik çıkmış olduğumu gördüm.Hgk ya gelirsek: Değiştirilen hukuki sebepler bir kere, bu da zaten davayı değiştirme yasağına tabi değil.Vakıalar olsa bile, daha önce de bahsettiğim gibi kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda, davayı taraflar ıslaha,karşı tarafın ya da mahkemenin kabulüne gerek olmaksızın değiştirebilirler,hakim de bütün incelemeleri resen yapmak zorundadır.Sadece kendisine sunulan delillerle bağlı değildir.Doğrusu da budur.Vakıaları değiştirmenin sınırı da hükmün kesinleşmesine kadar dürüstlük kuralı olacaktır kanaatimce.(Davayı uzatma maksadı,uzun zaman geçmesine rağmen mani olmaksızın eski vakıaların bildirilmemesi gibi)
Old 29-01-2011, 02:24   #64
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davası olarak devam edebilir mi?

Böyle bir kabul her davanın açıldığı tarihteki duruma göre incelenmesi gerektiği kuralının ihlali olmuyor mu?

Saygılar
Old 29-01-2011, 08:44   #65
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Muzaffer ERDOĞAN
Böyle bir kabul her davanın açıldığı tarihteki duruma göre incelenmesi gerektiği kuralının ihlali olmuyor mu?

Saygılar

Bu nedenle kısmi ıslah yapılmalıdır diye düşünüyorum. Kısmi ıslahla yeni boşanma nedenleri (ilaveten) iddia edilir, yeni iddialar ve protokole konu olan mali haklara ve varsa velayete dair talepler dile getirilir. Davalı taraf ıslahla dile getirilen tüm talepleri kabul eder.

Saygılar.
Old 29-01-2011, 20:58   #66
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davası olarak devam edebilir mi?

Sayın Dikici kısmi ıslahla davanın dayandığı olgular nasıl değiştirilir?

Diyelim ki şiddetli geçimsizlik nedeni ile bir boşanma davası açtık. Davanın açılışından iki ay sonra adam karısını hastanelik etti. Kısmı ıslahla bu olayın önceki açılmış davada görülmesini sağlayabilir miyiz?

Saygılar.
Old 30-01-2011, 05:21   #67
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davası olarak devam edebilir mi?

Sn hukukcugokhanozkan;

Boşanma davalarında re'sen araştırma ilkesinin uygulanacağından söz etmişsiniz.

Ben eşime karşı evde bana iyi davranmadığı gerekçesiile şiddetli geçimsizliğe dayanarak dava açtım.

Şimdi bu re'sen araştırma ilkesi gereğince hakim benim veya eşimin başka bir insanla ilşkisi olup olmadığını veya boşanma için başka nedenlerin olup olmadığını araştırabilecek midir. Araştıramazsa bu nasıl kendiliğinden araştırma ilkesi, araştırmaya kalkarsa ne hakkı var?

Saygılar
Old 30-01-2011, 07:36   #68
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Muzaffer ERDOĞAN
Sayın Dikici kısmi ıslahla davanın dayandığı olgular nasıl değiştirilir?

Diyelim ki şiddetli geçimsizlik nedeni ile bir boşanma davası açtık. Davanın açılışından iki ay sonra adam karısını hastanelik etti. Kısmı ıslahla bu olayın önceki açılmış davada görülmesini sağlayabilir miyiz?

Saygılar.

Sayın Erdoğan,

Davaya neden vakıalar değiştirilebilir pekala...

Hastanelik etmek, fena muamele kapsamına giren başka bir boşanma nedenidir. Başka bir boşanma nedeni belirtmek için kamilen ıslah icap eder. Fakat Kamilen ıslahta ise dava ilk açıldığı günden itibaren işlem görür. Dolayısıyla sizin verdiğiniz örneğin bu olaya katkısı olmaz.

Ama şiddetli geçimsizlik için dayanak gösterilen vakıalara yeni vakıalar ilave ederek, yeni şiddetli geçimsizlik nedenleri (vakıalar) kısmi ıslahla ileri sürülebilir, düşüncesindeyim.

Saygılar,
Old 14-02-2011, 12:17   #70
akrd61

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlar,davanın ilk duruşmasına girdik,tanıkları ve ve tarafları bu celsede hazır edemediğimizden protokolüde henüz her iki tarafa da imzalatamadığımızdan sunamıadık. Hakime evliliğin henüz bir yılını doldurmadığını esasen bu sürenin dolmasını bekleyip davamıza anlaşmalı olarak devam etmek istediğimizi beyan ettik.Bunun üzerine hakim 1 yıllık sürenin dolmasına yakın bir tarih olan 11.05.2011 duruşma günü verdi.Ancak hakim dava açılış tarihinde 1 yıllık sürenin dolmuş olması gerektiğini bu husuta baknlıktan yazı geldiğini (yazının içeriğini bilmiyorum ) davayı düşürmemiz (müraacata bırakmayı kast etti sanırım)gerektiğini söyledi.
Ancak bu durumda biz davayı müraacata bırakırsak karşı taraf davayı avukatla takip ediyor karşı tarafa vekalet ücreti ödemek zorunda kalırmıyız?
Old 14-02-2011, 13:45   #71
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan akrd61
Değerli meslektaşlar,davanın ilk duruşmasına girdik,tanıkları ve ve tarafları bu celsede hazır edemediğimizden protokolüde henüz her iki tarafa da imzalatamadığımızdan sunamıadık. Hakime evliliğin henüz bir yılını doldurmadığını esasen bu sürenin dolmasını bekleyip davamıza anlaşmalı olarak devam etmek istediğimizi beyan ettik.Bunun üzerine hakim 1 yıllık sürenin dolmasına yakın bir tarih olan 11.05.2011 duruşma günü verdi.Ancak bu durumda biz davayı müraacata bırakırsak karşı taraf davayı avukatla
takip ediyor karşı tarafa vekalet ücreti ödemek zorunda kalırmıyız?

Vekalet ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

Alıntı:
Ancak hakim dava açılış tarihinde 1 yıllık sürenin dolmuş olması gerektiğini bu husuta baknlıktan yazı geldiğini (yazının içeriğini bilmiyorum ) davayı düşürmemiz (müraacata bırakmayı kast etti sanırım)gerektiğini söyledi.

Keşke Bakanlık yazısının içeriğini öğrenseydiniz. Hatta bir fotokopisini alabilseydiniz. Böylece uygulamadaki yanlışlığa Bakanlık nasıl tepki vermiş, öğrenirdik.
Old 14-02-2011, 14:51   #72
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan akrd61
Değerli meslektaşlar,davanın ilk duruşmasına girdik,tanıkları ve ve tarafları bu celsede hazır edemediğimizden protokolüde henüz her iki tarafa da imzalatamadığımızdan sunamıadık. Hakime evliliğin henüz bir yılını doldurmadığını esasen bu sürenin dolmasını bekleyip davamıza anlaşmalı olarak devam etmek istediğimizi beyan ettik.Bunun üzerine hakim 1 yıllık sürenin dolmasına yakın bir tarih olan 11.05.2011 duruşma günü verdi.Ancak hakim dava açılış tarihinde 1 yıllık sürenin dolmuş olması gerektiğini bu husuta baknlıktan yazı geldiğini (yazının içeriğini bilmiyorum ) davayı düşürmemiz (müraacata bırakmayı kast etti sanırım)gerektiğini söyledi.
Ancak bu durumda biz davayı müraacata bırakırsak karşı taraf davayı avukatla takip ediyor karşı tarafa vekalet ücreti ödemek zorunda kalırmıyız?

Üstad, böyle bir yazının olduğunu sanmıyorum.

Şu ana kadar bulunduğum yerdeki 2 tane aile mahkemesinde böyle bir talimatın olmadığı belirtildi.

Daha geçenlerde yine benzer bir dava bitirildi. O duruşmanın Hakimi, sizin hakim gibi bakanlıktan yazı geldi felan diye gerekçe sunmadı.

Bence, davanıza bakan mahkemeden, bakanlık yazısını isteyin. Yani işler sizin orada başka burada başka işliyorsa diyecek bişey de yok. Ama dediğim gibi, bulunduğum ilde, uygulama hala devam ediyor. Buna ilişkin yargıtay'ın kabulü de belirttiğim şekilde.

Bu konuda var ise bir bakanlık talimatı, araştırıp kısa zamanda bilgi vereceğim.
Old 16-02-2011, 11:35   #73
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan akrd61
Değerli meslektaşlar,davanın ilk duruşmasına girdik,tanıkları ve ve tarafları bu celsede hazır edemediğimizden protokolüde henüz her iki tarafa da imzalatamadığımızdan sunamıadık. Hakime evliliğin henüz bir yılını doldurmadığını esasen bu sürenin dolmasını bekleyip davamıza anlaşmalı olarak devam etmek istediğimizi beyan ettik.Bunun üzerine hakim 1 yıllık sürenin dolmasına yakın bir tarih olan 11.05.2011 duruşma günü verdi.Ancak hakim dava açılış tarihinde 1 yıllık sürenin dolmuş olması gerektiğini bu husuta baknlıktan yazı geldiğini (yazının içeriğini bilmiyorum ) davayı düşürmemiz (müraacata bırakmayı kast etti sanırım)gerektiğini söyledi.
Ancak bu durumda biz davayı müraacata bırakırsak karşı taraf davayı avukatla takip ediyor karşı tarafa vekalet ücreti ödemek zorunda kalırmıyız?

Sayın meslektaşım,
Bu konuda sorulması gereken konunun 4 muhatabı ve 4 de bilgi sahibi olması gereken toplam 8 üst kademeli kişiye sordumsa da,
bakanlığın böyle bir talimatının olmadığı, uygulamada halen "1 yıl süre dolmadan açılan davanın, 1 yıllık süre dolduktan sonra anlaşmalı boşanma olarak sonuçlandırıldığı ve Yargıtay'ın da bu konuda çelişkisiz kararlarının olduğunu" beyan etmiş olmaları sebebiyle,

Usul Ekonomisi açısından da doğru olarak gördüğüm söz konusu uygulamaya halen devam edildiğini, (bakanlığın hukuksal karara etki edecek şekilde mahkemelere talimat veremeyeceğini de düşünerek) saygılarımla belirtmek isterim.
Old 18-02-2011, 10:49   #74
akrd61

 
Varsayılan

Alıntı:

"1 yıl süre dolmadan açılan davanın, 1 yıllık süre dolduktan sonra anlaşmalı boşanma olarak sonuçlandırıldığı ve Yargıtay'ın da bu konuda çelişkisiz kararlarının olduğunu"

Sayın polat öncelikle konuya ilişkin hassiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum,ancak aşağıda sunacağım ve bizimde davamızın devam ettiği mahkemenin vermiş olduğu bir karara ilişkin -her nekadar hükme etkisi olmasada- kanun yaraına bozma kararı alıntı,yaptığım kısımda bahsettğiniz yargıtayın çelişkisiz kararlarına çelişki yaratmıyor mu ?Bu kanuda görüşlerinizi bekliyorum
Old 18-02-2011, 10:52   #75
akrd61

 
Varsayılan

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas : 2009/16482
Karar : 2010/18312

YARGITAY İLAMI

İncelenen Kararın
Mahkemesi : Samsun 2. Aile Mahkemesi
Tarihi : 13/7/2007
Numarası : Esas No: 2007/241 Karar No: 2007/474
Davacı : Seda ____
Davalı : Osman ____
Dava Türü : Boşanma
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı Seda _____'ın 09.04.2007 tarihinde davalı Osman ____ aleyhine açtığı boşanma davasının, tarafların boşanma konusunda anlaştıklarına dair beyanları doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır" hükmü getirilmiştir.
Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 14.06.2006 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır.
Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanununun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Medeni Kanununun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 03.11.2010
Old 18-02-2011, 18:17   #76
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

2003 yılında Ankara Barosu tarafından düzenlenen bir panelde Yargıtay 2. HD üyesi, Sayın Prof.Dr. Turgut Akıntürk ile birlikte, davanın açıldığı tarihte 1 yılın dolmuş olmasının arandığını, dava sırasında sürenin dolmuş olmasının anlam ifade etmeyeceğini ifade etmiştir.
Old 18-02-2011, 18:33   #77
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan akrd61
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas : 2009/16482
Karar : 2010/18312

YARGITAY İLAMI

İncelenen Kararın
Mahkemesi : Samsun 2. Aile Mahkemesi
Tarihi : 13/7/2007
Numarası : Esas No: 2007/241 Karar No: 2007/474
Davacı : Seda ____
Davalı : Osman ____
Dava Türü : Boşanma
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı Seda _____'ın 09.04.2007 tarihinde davalı Osman ____ aleyhine açtığı boşanma davasının, tarafların boşanma konusunda anlaştıklarına dair beyanları doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır" hükmü getirilmiştir.
Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 14.06.2006 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır.
Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanununun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Medeni Kanununun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 03.11.2010

Kararı şu şekilde algılayabiliyorum. Taraflar 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanmak istediklerine dair dava açmışlardır. Davayı kadın açıp, kocam da bu hususda hem fikirdir diyor olabilir. Mahkeme 1 yıl şartını gözetmeden sadece taraf beyanlarına göre boşanma kararı vermiştir.

Oysa 1 yılı doldurmayan evlilikte sırf davalı-davacı beyanı yeterli değildir. Tanık dinlenmeli diğer deliller varsa toplanmalı vs..

Yani ortada önce çekişmeli olarak açılan bir davanın olup olmadığını dosya üzerinden görmek lazım. Olayınıza uygun olmayabilir.

Saygılarımla,
Old 19-02-2011, 09:38   #78
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan akrd61
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas : 2009/16482
Karar : 2010/18312

YARGITAY İLAMI

İncelenen Kararın
Mahkemesi : Samsun 2. Aile Mahkemesi
Tarihi : 13/7/2007
Numarası : Esas No: 2007/241 Karar No: 2007/474
Davacı : Seda ____
Davalı : Osman ____
Dava Türü : Boşanma
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı Seda _____'ın 09.04.2007 tarihinde davalı Osman ____ aleyhine açtığı boşanma davasının, tarafların boşanma konusunda anlaştıklarına dair beyanları doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır" hükmü getirilmiştir.
Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 14.06.2006 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır.
Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanununun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Medeni Kanununun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 03.11.2010

Üstad, vermiş olduğunuz mahkeme ilamı, dava esnasında 1 yılı doldurmamış bir olaya ilişkin. Ancak sizin sualinizde, davanın açıldığında 1 yılı doldurmamış evliliklerde, dava esnasında 1 yıllık süre dolduğunda anlaşmalı boşanma hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin.

Bu anlamda, şuana kadar benim vermiş olduğum bilgilerin ve sunduğum yargıtay kararının aksine, sizin sualinizi cevap bulunamadı.

Bu anlamda yine söylüyorum, uygulamada 1 yılı doldurmadan açılmış davalarda TMK 166/1 uygulanır; davanın açıldığında 1 yılı doldurmamış evliliklerde, davanın safahatında 1 yıllık süre dolmuş ise taraflar 166/3.maddeye uygun boşanabilirler.

Ve yine söylüyorum, Bakanlık tarafından yargılamanın işleyişi, talimatla değil çıkartılacak kanunla belirlenir.

Bu anlamda bir avukatın olması gerektiği gibi "Dik durun" ve hakkınızı savunun. Taki aksine bir yargıtay kararı yada kanun çıkana kadar. İşte "işi bilen avukat" ile "boyun eğen avukat" kıstası burada yer alıyor.

Ve Aralık 2010 tarihinde Ankara Aile Mahkemesi hakiminin Gaziantep'te vermiş olduğu seminerde, sizin sorunuza ilişkin olarak, yine benim de savunduğum ve yargıtayın da kabul ettiği uygulama halen devam etmekte.
Old 19-02-2011, 13:42   #79
akrd61

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım,sunmuş olduğum karar [b]mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulmasına ilişkin Yargıtay ilamı,
Old 26-02-2011, 16:14   #80
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

1 yıllık süre dolmamış.Kanun yararına bozmanın bu olayla ilgisi yok.Ayrıca bakanlık hakimlere davalara ilşkin direktif veremez.Hakimler idari görevleri yönünden bakanlığa bağlı olup adli(yargısal) faaliyetleri yönünden bağımsızdırlar.
Old 02-03-2011, 16:26   #81
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan akrd61
Değerli meslektaşım,sunmuş olduğum karar [b]mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulmasına ilişkin Yargıtay ilamı,

anladım ama sizin sorunuzun cözümü değil.

diğer meslektaşımın da belirttiği üzere, bakanlık mahkeme kararına müdahale edemez. sizden söz konusu bakanlık talimatını beklediğimiz ve yayınlamanızı rica ediyorum.

Saygılarımla...,
Old 01-02-2012, 11:33   #82
Av.İbrahim Tuna

 
Varsayılan

Avukat arkadaşlarım, yakın bir zamanda yaşadığım acı bir tecrübeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Evlilik henüz bir yılı doldurmadan çekişmeli boşanma davası açtım.(Daha sonra gerekirse anlaşmalı boşanmaya çeviririz düşüncesiyle)İlerleyen süreçte evlilik bir yılı doldurduğu için, karşı tarafta anlaşmayı kabul ettiği aynı dosya üzerinden, tarafları da yanıma alarak, anlaşmalı boşanma talebinde bulundum. Ancak DAVA AÇILDIĞI TARİHTE EVLİLİK BİR YILI DOLDURMADIĞINDAN HAKİM ANLAŞMALI BOŞANMA TALEBİMİZİ KABUL ETMEDİ. Öğrendim ki bulunduğum yerdeki bütün aile mahkemelerinin hakimleri de aynı uygulamayı yapıyormuş. Davalı başka bir şehirden geldiği için acele bir şekilde yeni bir dava açarak ( anlaşmalı) bu dosya üzerinden anlaşmalı boşanma kararını alabildim. (Bu arada biraz terledim tabi ) Sizlere de yol göstermesi açısından bu tecrübemi paylaşmak istedim.
Old 14-03-2012, 17:50   #83
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
...Dava ikame tarihinde 1 yıl dolmamış ve dava, TMK m.166/1 mucibince ikame edilmiş ise davada, maddedeki "... bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır." kısmı işletilemez (diye düşünüyorum ). Çünkü yukarıda da izah etmeye çalıştığım üzere "anlaşmalı boşanma" davasının ön şartı dava ikame tarihinde 1 yılın dolmuş olmasıdır; yasakoyucunun bu şekilde yaptığı düzenleme ile korumaya çalıştığı menfaat ve amacına dikkat etmek gerekir kanısındayım. Ayrıca her ne kadar iki dava da "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" başlıklı ise de farklı düzenlemeleri havidir. Yani cevabım: hayır; 1 yıllık süre dolmadan ikame olunan çekişmeli boşanma davası, yargılama devam ederken 1 yıllık süre dolmuş olması hasebiyle "anlaşmalı boşanma"şeklinde sonuçlandırılamaz.

Saygılar...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 17.10.2011 T., Esas: 2010/15097, Karar: 2011/15909:
İncelenen Kararın:
Mahkemesi : Kartal 3. Aile Mahkemesi
Tarihi : 2/1/2009
Numarası : Esas: 2008/505 Karar: 2009/2
Davacı : A____ İ____
Davalı : B____ İ____
Dava Türü : Boşanma
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa, 31/3/2011 tarihli 6217 sayılı Kanunun 3. maddesiyle ilave edilen Geçici 3. maddenin (1.) fıkrası gereğince; 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmiştir.

Davacı A____ İ____ tarafından davalı B____ İ____ aleyhine 26/5/2008 tarihinde açılan boşanma davasında, 2007 yılında evlendikleri, davalının 21/5/2008 tarihinde evi terk ettiği, evlilik birliğini devam ettirmenin mümkün olmadığı belirtilerek boşanmanın talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne ve tarafların Medeni Kanunun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi “evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmünü içermektedir.

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 20/6/2007 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı 26/5/2008 tarihinde henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır.

Mahkemece tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yasal şartlar oluşmadan tarafların kabulüne dayanılarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi."

Davanın ikamesine mesnet iddia: Davalının evi terk etmesi sebebiyle evlilik birliğini devam ettirmenin mümkün olmadığı
Tarafların evlilik tarihi: 20 Haziran 2007
Davanın ikame tarihi: 26 Mayıs 2008
Yerel Mahkemenin karar tarihi: 02 Ocak 2009

Yukarıdaki kararda dava, çekişmeli olarak ikame olunmuş görünüyor ve yargıtayca, karar verilirken evlilik süresi 1 yılı doldurmuş olmasına rağmen kararın, 4721 S.K. m.166/3'e mesnetle verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna karar verilmiştir.

Dosyaya bakma imkanı olanlarca durum netleştirilebilir (diye düşünüyorum )

Saygılar...
Old 14-03-2017, 15:04   #84
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Tarafların hukuki olarak haklılıklarını savunurken kullandıkları bazı kırıcı ifadeler dışında ne kadar faydalı bir tartışma olmuş.Bir solukta okudum üç sayfayı.Şayet sayın Öksüz tarafından sunulan 2011 tarihli son içtihata bakılırsa, 2.Hukuk Dairesi kanaatimce (daha önceki hatalı olduğunu düşündüğüm)görüşünü değiştirmiş görünüyor.Şayet yolum Anadolu adliyesine düşerse Kartal Aile Mahkemesi'nin dosyasını en azından gerekçeli kararını görmeye çalışacağım.
Old 16-02-2018, 10:59   #85
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin


- Her dava açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirilir. Forum sorusundaki davada tarafların evlilik süresi-dava açıldığında- 1 yılı aşmamıştır. Dolayısıyla, safahatta 1 yılı aşacak olsa bile, "anlaşmalı boşanma" haline dönüştürülemez. Hakimin takdir hakkı olacaktır.2. HD Başkanı Hakim Ömer Uğur Gençcan 16.02.2018(BUGÜN) Tarihli Facebook paylaşımı:


Alıntı:
- Bir yıl evlilik süresi "dolmadan" açılan anlaşmalı boşanma davasında dava sırasında bir yılın dolması sebebiyle anlaşmalı boşanma kararı verilebilir mi?

+Her dava açıldığı tarihteki koşullara göre karara bağlanacağından anlaşmalı boşanma kararı verilemez.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Rağmen Çekişmeli Boşanma Davası Açılması cesur_yürek Meslektaşların Soruları 13 04-08-2011 11:22
Çekişmeli boşanma davası ,anlaşmalı boşanma davası olarak sürdürülebilirmi ? HAWK Meslektaşların Soruları 33 26-10-2010 22:02
devam eden bir boşanma davası varken ikinci bir boşanma davası açılabilir mi Konuk Mine Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 22-01-2010 11:58
Eşime ait evde anlaşmalı boşanma sonrası oturmaya devam edebilir miyim? Konuk nurhan dinçer Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 09-11-2009 16:10
2 aylık evliyken boşanma davası açtım.anlaşmalı olarak boşanabilmem mümkünmü Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 17-10-2008 12:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08255506 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.