Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Maaş haciz müzekkeresinin tebliğden imtina

Yanıt
Old 09-12-2010, 13:52   #1
char7

 
Varsayılan Maaş haciz müzekkeresinin tebliğden imtina

Maaş haczi müzekkeresinin almayarak, işyerinin taşındığından bahisle geri iade edilmesi durumunda işyeri ve posta memuru hakkında hangi işlemleri yapmamız gerekir.
Dosyamız borçlusunun çalıştığı işyeri göndermiş olduğumuz adreste faaliyetine devam etmektedir. Ancak maaş haczini almamış ve belli ki posta memuru da kendisi ile işbirliğine girmiştir. Bu konuda bilgisi olan var mı? Maaş haczini kesinleştirmenin başka bir usulü var mıdır?
Old 09-12-2010, 14:12   #2
selhan

 
Varsayılan

savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.diğer bir yöntem de uyap'tan sigorta primini yatıraqn iş yerinin adı ve adresinin sorgulanmasını istemek.bu cevaba göre teb.k. md.35'e göre tebliğ isteyebilirsiniz.iyi çalışmalar...
Old 09-12-2010, 14:16   #3
char7

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan selhan
savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.diğer bir yöntem de uyap'tan sigorta primini yatıraqn iş yerinin adı ve adresinin sorgulanmasını istemek.bu cevaba göre teb.k. md.35'e göre tebliğ isteyebilirsiniz.iyi çalışmalar...

Sayın Selhan çok teşekkür ederim. Maaş haczinin 35.'e göre tebliğinin istenebileğinden çok emin değildim ancak denedim. Ne yazıkki icra müdürü redetti ve gerekçesini belirtmedi. Talebimin dayanağını bilmediğim için ısrarcı olamadım.
Old 09-12-2010, 16:27   #4
selhan

 
Varsayılan

o zaman size tavsiyem maaş haczi müzekkeresinden önce 89/1 haciz inbarnamesi göndermenizdir.son ihtimal olarak da o adrese hacze gitmenizi öneririm.en azından anılan işyerinin o adreste faal olup olmadığını tespit eder savcılığa elinizde kanıtla gitmiş olursunuz.
Old 10-12-2010, 09:15   #5
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan

Yukarıda da belirtildiği gibi borçlunun SGK kayıtlarının UYAP sisteminde sorgulanması neticesinde sigorta primini yatıran işverenin isim ve adres bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İşverenin tespit edilen bu adresi sizin maaş haczi müzekkeresini gönderdiğiniz adres ile aynı ise TK.' nun 35' inci maddesine göre tebliğe çıkarılmasını isteyebilirsiniz (Tabi ilk gönderdiğiniz maaş haczi müzekkeresini normal posta yoluyla değil de tebligat yoluyla göndermiş olmanız gerekmektedir). Buna engel bir durum yoktur. Benim tavsiyem memur muamelesini şikayet ederek mevcut red kararını ortadan kaldırmanız ve yeniden talepte bulunmanız.

İyi çalışmalar...
Old 10-05-2018, 18:37   #6
Av. Meltem ERTÜRK

 
Varsayılan

Herkese merhaba,
Konuyla alakalı olması nedeniyle yeni konu açmadım..
Mevcut bir dosyamda borçlu şahsın SGK dökümünü uyap üzerinden incelediğimde aktif olarak gördüm ve maaş haczi gönderdim. Adreste böyle bir şirket olmaması nedeniyle iade edildi. Ticaret Sicil Adresi farklı idi ve oraya da tebliğ istedim yine iade geldi. Ben de SGK ya müzekkere yazdırdım ve adresi kontrol ettiğimde benim tebliğe çıkardığım(ve iade edilen) adres ile aynı. Bugün icra müdürlüğünden SGK dan gelen yanıta istinaden TK.m.35 e göre tebliğ istedim. 3.kişiye 35 tebligat yapılamayacağı gerekçesi ile talebim reddedildi.
Borçlunun da her ay Sgk primi yayıyor olmalı ki ay bazında aktif olarak görünüyor..Şimdi ben bu maaş haczini nasıl tebliğ ederim? Tebliğ edemediğim için şikayet yollarımı da kullanamıyorum..Sanıyorum bilgim burada tükendi, lütfen destek verin =)
Old 17-05-2018, 14:05   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Adresleri temin ettiğiniz resmi kayıtları ve süreci açıklayarak iade edilen zarfın fotokopisi ile birlikte işyerinin bulunduğu yer PTT müdürlüğüne müzekkere yazılarak adres faal olduğu halde tebligatın iade edilme sebebinin açıklanması talebinde bulunabilirsiniz. İcra yazmak istemez ve reddederse aynı evraklarla BİMER üzerinden ilgili PTT müdürlüğü hakkında aynı başvuruyu yapabilirsiniz. Tabi ki bunları 3. şahsın adreste faal olduğundan emin olmanız durumunda yapın.
Old 18-05-2018, 13:37   #8
usta88

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Meltem ERTÜRK
Herkese merhaba,
Konuyla alakalı olması nedeniyle yeni konu açmadım..
Mevcut bir dosyamda borçlu şahsın SGK dökümünü uyap üzerinden incelediğimde aktif olarak gördüm ve maaş haczi gönderdim. Adreste böyle bir şirket olmaması nedeniyle iade edildi. Ticaret Sicil Adresi farklı idi ve oraya da tebliğ istedim yine iade geldi. Ben de SGK ya müzekkere yazdırdım ve adresi kontrol ettiğimde benim tebliğe çıkardığım(ve iade edilen) adres ile aynı. Bugün icra müdürlüğünden SGK dan gelen yanıta istinaden TK.m.35 e göre tebliğ istedim. 3.kişiye 35 tebligat yapılamayacağı gerekçesi ile talebim reddedildi.
Borçlunun da her ay Sgk primi yayıyor olmalı ki ay bazında aktif olarak görünüyor..Şimdi ben bu maaş haczini nasıl tebliğ ederim? Tebliğ edemediğim için şikayet yollarımı da kullanamıyorum..Sanıyorum bilgim burada tükendi, lütfen destek verin =)
TEBLİGAT KANUNU M.35/2
"Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır."
Hükümde "borçlu" ibaresi kullanılmamıştır. Bu sebeple üçüncü kişilere m.35 gönderilemez beyanının Kanunen bir hükmü yoktur. Bu sebeple icra müdürünün kararına karşı itiraz yoluna gitmenizi öneririm.
Bir diğer yol da SGK yerine Ticaret Sicile müzekkere yazarak adres tespitini talep edebilir o müzekkereyi gerekçe göstererek m.35 isteyebilirsiniz.
Old 18-05-2018, 13:42   #9
usta88

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Meltem ERTÜRK
Herkese merhaba,
Konuyla alakalı olması nedeniyle yeni konu açmadım..
Mevcut bir dosyamda borçlu şahsın SGK dökümünü uyap üzerinden incelediğimde aktif olarak gördüm ve maaş haczi gönderdim. Adreste böyle bir şirket olmaması nedeniyle iade edildi. Ticaret Sicil Adresi farklı idi ve oraya da tebliğ istedim yine iade geldi. Ben de SGK ya müzekkere yazdırdım ve adresi kontrol ettiğimde benim tebliğe çıkardığım(ve iade edilen) adres ile aynı. Bugün icra müdürlüğünden SGK dan gelen yanıta istinaden TK.m.35 e göre tebliğ istedim. 3.kişiye 35 tebligat yapılamayacağı gerekçesi ile talebim reddedildi.
Borçlunun da her ay Sgk primi yayıyor olmalı ki ay bazında aktif olarak görünüyor..Şimdi ben bu maaş haczini nasıl tebliğ ederim? Tebliğ edemediğim için şikayet yollarımı da kullanamıyorum..Sanıyorum bilgim burada tükendi, lütfen destek verin =)
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/12089
K. 2014/13945
T. 12.5.2014

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi vekili, İİK. Mad. 89/1, 2 ve 3. haciz ihbarnamesi tebligatlarının usulsüz olduğunu ileri sürmüş, mahkemece 89/1 haciz ihbarnamesi tebligatının TK. nun 35. maddesi uyarınca tebliğe çıkartıldığı, ancak iade geldiği, bundan sonra 89/ 2 ve 3. haciz ihbarnamelerinin TK. nun 35. maddesi uyarınca tebliğ edildiği, 89/ 1 haciz ihbarnamesi usulünce tebliğ edilmediğinden diğer haciz ihbarnamelerinin de hüküm ifade etmeyeceği gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Takip dosyasının incelenmesinden ilk olarak 3. kişinin ticaret sicilde kayıtlı olmayan “ A.. Mah. Kadriye Beldesi, .... Sk. No: ... Serik/ Antalya adresine çıkartılan 89/1 haciz ihbarnamesi tebligatının iade geldiği, bundan sonra şirketin ticaret sicilde kayıtlı adresi olan “ Kadriye Beldesi ... Sk. No: ../.. Serik/ Antalya adresine çıkartılan tebligatın da iade edilmesi üzerine aynı adrese TK. nun 35. maddesi uyarınca tebligat yapıldığı görülmüştür.

Tebligat Kanunu'nun (Değişik fıkra: 11/01/2011-6099 S.K./9.mad.) 35/4. maddesi gereğince, daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. Anılan yasa maddesi uyarınca 3. kişi şirketin Ticaret Sicilinde kayıtlı adresine Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi gereğince usulüne uygun olarak tebliğ edilen 89/1 haciz ihbarnamesine süresinde itiraz edilmemiş olması nedeniyle 89/2 ve 3. haciz ihbarnamelerinin de aynı adrese Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca tebliğ edilmesi işleminde de usulsüzlük yoktur.

O halde mahkemece istemin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
muvaazalı maaş haciz işleminin iptali johnross Meslektaşların Soruları 14 13-01-2015 15:55
eski eşimin maaş haciz tutarını nasıl öğrenebilirm Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 12-10-2009 10:34
tebliğden imtina halinde?????? parézer Meslektaşların Soruları 3 13-01-2009 19:52
Birinci Haciz İhbarnamesi mi Yoksa Maaş Haczi Mi? Yerleşik Yabancı Meslektaşların Soruları 2 25-02-2008 10:14
tebliğden imtina halinde tebligatın iptali ADVOCATEHAKAN Meslektaşların Soruları 6 05-02-2008 18:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04159498 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.