Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

Ferdi İşletmenin nev'i değiştirme sonucu sözleşmelerin durumu.

Yanıt
Old 12-07-2016, 16:15   #1
M.Müşavir Serdar Özbek

 
Varsayılan Ferdi İşletmenin nev'i değiştirme sonucu sözleşmelerin durumu.

Sayın Üstadlar;
Bilginize alacağım bir sorum olacak bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.

İlgili Kanun ve Yönetmelikler
1- GVK 81/2 Nev'i Değiştirme;
2- 6012 TTK 11/3 madde
3- Ticaret Sicil Yönetmeliği 133-134.madde

Tarımsal Kırsal Destekleme Kurumu (TKDK) ile Ferdi işletme arasında yapılan Avrupa Birliği hibe anlaşması sonucu, ferdi işletme, sözleşmede yer alan bütün şartları yerine getirerek hibeyi almayı hak kazanmış ve işletmesini faaliyete geçirmiştir.

GVK 81/2 : Vergilendirilmeyecek değer artışı kazançları
Madde 81– (Değişik: 7/1/2003 - 4783/3 md.)
1-...
2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.).

6102 SK 11

A) Ticari işletme
1. Bütünlük ilkesi
MADDE 11- (1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.
(2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.
(3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Ticaret Sicil Yönetmeliğinin;
Ticari işletmenin devri
Madde 133- (1) Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve
devamlılığı sağlanmak suretiyle devredilebilir.
(2) Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve
aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi.
b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.
c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine
ilişkin şartsız beyan.
ç) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları.
(3) Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.
(4) Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı
devirler tescil edilemez

hükümleri uyarınca TKDK ya ferdi işletmenin küll halinde nev'i değiştirmek istediğini yukarıdaki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde dilekçe ile izah etmiş bulunmaktayız.

TKDK Hukuk Müşavirliğinden gelen yazı aşağıdaki gibidir.

Sayın İlgili,

Sözleşme Ek 1’de Devir başlığı altında Yatırım, Sözleşme ve bu Sözleşmeye bağlı alacaklar,
Madde 12 hükümleri ( Faydalanıcının Ölümü, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu ve Hüküm Giymesi) saklı kalmak kaydıyla üçüncü kişilere devredilemez maddesi yer almaktadır. Kurumumuza gerçek kişi olarak başvurmuş ve sözleşme imzalamış faydalanıcıların, sözleşme imzalandıktan sonra tüzel kişiliğe geçiş yaparak yatırımlarını devam ettirmeleri her birinin hukuki şahsiyetlerinin farklı olması ve sözleşme devir hükümleri gereği mümkün olamamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Sayın Yetkili,

Tarafımıza gerekçe olarak iletmiş olduğunuz yasal dayanak ticari işletmelerin ‘devredilebileceği’ hususu üzerinedir. Ancak faydalanıcılar ile Kurumumuz arasında yapılan sözleşmede işletmenin devredilemeyeceğine ilişkin açık hüküm mevcuttur. Bu çerçevede gerçek kişi olarak sözleşme imzalamış faydalanıcı ,sözleşme sona erene kadar destek aldığı işletmesini kendi tesis etmiş olsa dahi tüzel kişiliğe devredemez.

Bilgilerinize sunarız.


Gerek GV Kanunu 81/2, Gerek TTK 11. madde gerekse Ticaret Sicil Yönetmeliği ilgili maddelerine göre her ne kadar Ferdi işletmenin Sermaye şirketine (Ltd-Aş) aktif ve pasifiyle Nev'i değiştirmesi (Devir) olarak bahsedilse bile, gerçekte olan ferdi işletmenin aktifinde bulunan tüm malların mahkeme kararı neticesinde sermaye şirketine, sermaye olarak konulması işlemidir.
Önceki Ferdi işletme sonraki Sermaye Şirketinin devamı niteliğindedir.

Ancak kurum yetkilileri anladığımız kadarıyla yanlış algılamaktalar ve ferdi işletmenin kapatılıp yerine yeniden sermaye şirketi kurulması olarak algılamaktalar. Eğer hal böyle olursa, zaten kanunlarda nevi değiştirmeyi hüküm altına almazlar direk ferdi işletmenin kapanışı ve yeni şirketin açılışı olarak ele alırlardı.

Takıldığımız noktalar ise;

1-Kurum Hukuk Müşavirliği bu şekilde olayı yorumlarken, nevi değiştirme sonucu, önceki ferdi işletme ile yapılan sözleşme, sonraki sermaye şirketini bağlar mı?

2-Kurumun kararını değiştirecek ne gibi işlem yapmalıyız?
3-Yüksek Mahkeme kararları var mıdır.

Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yanliş Tedavi Sonucu Yoğun Bakim Durumu Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 1 01-06-2016 15:54
Kat KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİne Konu Arsa'nin MÜlkİyetİnİn Tapu Tescİl İptal Davasi Sonucu BaŞka KİŞİye GeÇmesİ Sonucu Yenİ Malİk'İn Durumu younger Meslektaşların Soruları 3 13-05-2015 07:28
Ticari İşletmenin Ticaret Şirketine Dönüşmesi(Tür Değiştirme TTK md 194/2) fidel kadastro Meslektaşların Soruları 1 24-10-2014 13:32
usulsüz tebligat kararı sonucu takip durumu hukukav Meslektaşların Soruları 8 14-11-2013 13:02
İmal ve satış içeren sözleşmelerin durumu avukatneşe Meslektaşların Soruları 2 21-10-2012 18:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02867794 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.