Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

6111 sayılı kanun kamulaştırmasız el atma

Yanıt
Old 10-07-2013, 09:51   #301
Yada

 
Varsayılan

torba yasa görüşülüyor ve az önce meclis tutanaklarını okudum. tbmm nin sayfasında var. son değişiklikler şu şekilde;
1) 2012 ye kadar uzatılan süre ile ilgli madde chp nin teklifi ile yasadan çıkarılmış yani 6487 sayılı yasa ile getirilen düzenleme aynen kalacak
2) tasarıda var olmayan yeni bir düzenleme mecliste kabul edilmiş buna göre daha önce kamulaştırması yapılmış fakat artık ihtiyaç kalamayan taşınmazlar eskiden önce sahibine teklif ediliyordu artık edilmeyecek devlet istediği gibi tasarruta bulunacak ,ve mevcut davaLarda buna göre reddedilecek
3) tasarıda mevcut olan kamulaştırma kararından sonra taşınmaza yapılan yapılar dikilen ağaç vs. parası ödenmeyecek maddesi de kabul edilmiş.

tabi bunlar benim anladıklarım farklılık olabilir.
Old 15-07-2013, 11:11   #302
Yada

 
Varsayılan

TBMM de kabul edilen torba yasada son değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Madde 26 - 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 22 nci maddesinin başlığı “Vazgeçme, iade ve devir” şeklinde, birinci fıkrasının son cümlesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırma amacına uygun tesisat, yapı veya donatı yapıldıktan ve en az 5 yıl kullanıldıktan sonra bu ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle kamulaştırma amacında kullanılamayan taşınmazlar önceki mal sahibi veya mirasçılarına iade edilmez. Bu taşınmazların kamulaştırma amacı dışında idarece tasarruf edilmesi hâlinde, önceki mal sahibi veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaz.”
Madde 27 - 2942 sayılı Kanunun 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında on beş gün süre ile asılmak suretiyle ilan edilir. Kamu yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaz. Taşınmazlardaki bu sınırlama ilan tarihinin bitiminden itibaren beş yılı geçemez.”
Madde 28 - 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen kamulaştırma işlemleri nedeniyle, kamulaştırılan taşınmazların eski malikleri veya mirasçıları tarafından bu taşınmazların geri alınması, bedel veya tazminat talebiyle açılan ve henüz kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.”
Old 16-07-2013, 14:15   #303
Pandekt

 
Varsayılan

Son düzenlemeler ışığında 1983 yılından sonra idarenin fiilen el attığı taşınmaz için idareye uzlaşma için başvuruda bulunmalı mıyız? Anayasa Mahkemesi'ne iptal için başvuru olmuş mu acaba, bununla ilgili TBB'nin çalışması olduğunu okudum ancak net bir bilgiye erişemedim. Konuyla ilgili yorumda bulunan katkı sağlayana değerli meslektaşlarıma sormak istiyorum, enerji nakil hattı ve trafo binalarıyla ilgili fiilen 1983 yılından sonra kamulaştırılmadan, kamulaştırma kararı alınmadan, irtifak hakkı tesis edilmeden el atılan taşınmaz dosyası için beklemeli miyiz, ne yapmalıyız? ( İşin içinden çıkamıyorum açıkcası
Old 18-07-2013, 22:01   #304
Av. Yasin Yıldız

 
Varsayılan

Sayin meslektaslarim;

guzel bir haberi sizinle paylasmak istiyorum.

Bugun bir dosyamin goruldugu mahkemece, gecici 7 maddenin Anayasaya aykiri oldugu gerekcesi ile Anayasa Mahkemesine gonderilmesine karar verildi. Ayrica bir meslektasimin dosyasinda ayni mahkeme, gecici 6 maddenin, icersinde vekaket ucreti ile son fikraninda dahil oldugu bir kisim duzenlemelerin Anayasaya aykiri olduguna karar vererek Anayasa Mahkemesine gonderilmesine karar verdi. Haydi hayirlisi bakalim.
Old 19-07-2013, 00:35   #305
Cengiz Kesici

 
Varsayılan

Çok güzel. Daha önce de geçici 6 ve geçici 7. maddenin tüm fıkralarının iptali için itiraz yoluna -yürürlüğün durdurulması talepli- başvuruldu ve 17 temmuz toplantı gündemine alındı.

Anayasa Mahkemesi objektif bir karar verdiği takdirde en azından madde fıkralarının geriye yürütülmesini emreden kısımları, haciz yasağı fıkrasını ve vekalet ücretinin maktu olacağına dair kısımları iptal etmeli, yürürlüğü derhal durdurmalıdır.

Geçici 6 nın 12. Fıkrasına dair bir itiraz başvurusu oldu mu?

İmar uygulaması sonucu takdir edilen bedelin artırılması davalarında da çok ciddi hak kayıpları yaşanıyor ve fakat yasanın bu bölümüne ilişkin yeterince farkındalık oluşmadı. Örnek olarak; derdest olan davada değeri daha önce bir milyon olan taşınmaz yeni raporla bir anda otuz bin seviyelerine geriliyor.

Geçici 6 fıkra 12 ile ilgili Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvuru ile ilgili gelişmeleri bilen meslektaşlarımız bilgilerini paylaşsın lütfen

Bu arada ana muhalefet hala iptal yoluna başvurmadı.
Bu konuda Barolar Birliği'nin çalışması var ve çalışma metni olan tüm meslektaşlarımız "Anayasa'ya aykırılık" dilekçelerini Barolar Birliği'ne ulaştırmalılar.
Old 19-07-2013, 07:46   #306
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemelerinden birinde görülen davamın ilk duruşmasında 17 temmuzda geçinci 7 nci madde gereğince davamın reddine karar verildi
Old 19-07-2013, 17:14   #307
zizou21

 
Varsayılan

Benimde ilk dosyam 10 temmuzda Küçükçekmece'de ilk duruşmada reddedilmişti. En kötü ihtimalle AİHM'den umutluyum.
Old 02-08-2013, 10:31   #308
sibelokandan

 
Varsayılan

Bu Hususta Ankara 11.asliye Hukuk Mahkemesi 2013/78 E., Gaziantep 3.asliye Hukuk Mahkemesi 2013/79 E. Sayili Dosyalarla Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru Yapilmiştir.
Old 02-08-2013, 23:03   #309
av.özkan

 
Varsayılan

Hangi hususta basvuru yapildi acaba biraz aciklayabilir misiniz ?
Old 02-08-2013, 23:16   #310
sibelokandan

 
Varsayılan

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi*2013/78 Esas sayılı dosyasından*4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na, 24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi” ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştır.*

yine

Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesi*2013/79 Esas sayılı dosyasından “4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun, 24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle değiştirilen geçici 6. maddesinin onuncu fıkrasının*“Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır.”*biçimindeki dördüncü cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi”**ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştır.*

Her iki dosyadan yapılan iptal başvurusu 17 Temmuz 2013 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısı Ek Gündeminde dosya**ilk incelemeyi geçerek esas incelemesi aşamasına geçmiş, raportör görevlendirilmiştir.

Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi*2013/80 Esas sayılı dosyasından “24.5.2013 günlü, 6487 sayılı*Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21. maddesinin*iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi” ile Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru ise 17 Temmuz 2013 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısı Ek Gündeminde değerlendirilen*ilk inceleme aşamasında ” İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin*REDDİNE” karar verilmiştir.**(Av.Tevrat Duran'dan alıntıdır)
Old 02-08-2013, 23:49   #311
Cengiz Kesici

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesinin sitesinden detayları görebilirsiniz.
Gündeme 3 başvuru alındı ve fakat Fethiye Mahkemesinin başvurusu esası incelenmeden usulden reddedildi.
Başka mahkemelerden başvuruların olduğunu duyuyoruz ancak henüz gündeme alınmamışlar
Old 12-08-2013, 20:23   #312
Cengiz Kesici

 
Varsayılan

2942 Sayılı Yasa'nın geçici 6. Ve geçici 7. Maddelerinin iptali için ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açıp açmadığını bilen meslektaşımız var mı? Bilgilendirirseniz sevinirim
Old 15-08-2013, 15:50   #313
gül gezen

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım bu yasa iptal olur mu olmaz mı bu garabet ne zaman son bulur bilinmez. Avukat olarak şimdi derdest davalarımıza ne yapmamız gerekiyor, bu konuda benim kafam çok karışık.
Bilgi ve tecrübelerinizden faydalanmak istediğim bir konu var. Yardımcı olur görüşlerinizi bildirişeniz çok sevinirim. İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesinde bir kamulaştırmasız el atma dosyam var. Daha önceden müvekkil idareye uzlaşmak üzere dilekçe vermiş fakat idare sessiz kalmış. süre dolduktan sonra davamızı açtık. Keşfe karar verildiği halde yeni torba yasadan dolayı keşfimiz ertelendi. Bu durumda ben idareye ve mahkemeye ( daha önce uzlaşma talebi olduğu halde) uzlaşmak istemediğim yönünde bir dilekçe vermeli miyim?
İkincisi uzlaşmak istemediğimi bildiren dilekçeyi yasada belirtilen süre içerisinde vermek zorunlu mu zira yasa; dilekçe verebilirler şeklinde bir ifade kullanmış yani emredici değil. Eğer bu şekilde bir dilekçe vermezsem; duruşmam yasanın belirttiği süreden baya sonra mahkeme bana ek süre verir mi?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
Old 21-08-2013, 19:48   #315
Av.Nevin Canruh

 
Varsayılan

Merhabalar,
Bu başlık içersinde dile getirdiğim davamla ilgili bilirkişi raporu geldi.Beklediğim gibi gelmediği için tereddüte düştüm ve sizinle istişare etmek istedim.

İmar bedelinin artırılması davası ile bedele dönüştürülen arsamızın bedelinin düşük olduğunu ,artırılmasını talep ettik.zamanında aldığımız bedeli de belirttik.

Bilirkişi de bedelin ne zaman ,hangi miktarda alındığına ilişkin bir belge olmadığından bahisle hesaplamayı dava tarihi itibariyle yapmış ,aldığımız bedeli de düşmüş.

Bu davalarda araştırmalarım arsa değerinin paranın alındığı tarih itibariyle belirlenmesi gerektiği yönünde.Ancak bilirkişi bugünün değerini hesaplamış ve meblağ yüksek çıkmış.Huzursuz oldum, ne düşünür ve tavsiye edersiniz?
Old 22-08-2013, 10:03   #316
Cengiz Kesici

 
Varsayılan

Zamanında ödeme aldığınızı ikrar ettiğinize göre en son ödeme aldığınız tarih dikkate alınarak hesaplama yapılmalıydı. Bu 6487 sayılı yasadan önceki uygulama.
6487 ile 2942 sayılı yasaya eklenen geçici 6. Madde uyarınca artık ödeme olmasa da bedele dönüştürme/uygulama tarihindeki değeri hesaplanarak dava tarihine kadar 3095 sayılı yasa uyarınca yasal faiz uygulanarak taşınmazın değeri tespit edilmekte. Şahsi kanaatim yasanın bu şekilde yorumlanmaması gerektiği yönünde çünkü; yasa sadece yasal faiz uygulanarak güncellenmesini emrediyor. Güncellemeden bedele dönüştürme tarihindeki değerin hesaplanması gerektiği yorumuna varmak çok zor ve fakat Yargıtay şimdilik tek bir içtihat oluşturarak bu şekilde hesaplama yapılması gerektiğine hükmetti. Ayrıca vekalet ücretinin de maktu hesaplanması gerektiğini karara bağladı.
Konu biraz dağıldı Nevin hanım.
Sizin dosyanızda bilirkişilerin yanlış hesaplama yaptığını düşünüyorum. Ödeme tarihine göre hesaplama yapılmalıydı. Dava değerini artırmak size karşı vekalet ücreti olarak yansıyabilir. Şu an maktu hesaplanıyor ve fakat yasa itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gitti.
Bence karşı tarafın rapora itiraz dilekçesini ve yeni raporu bekleyin. Mahkeme daha önce bu davaya baktıysa kesinlikle yeni rapor alacaktır.
Old 22-08-2013, 11:32   #317
Av.Nevin Canruh

 
Varsayılan

Cengiz bey tesekkurler oncelikle.ancak bizim davamizda bedele dönüştürme tarihi 1994 yili.yani yeni yasa kapsaminda degil .oyle değil mi? Bende odemenin alindigi tarih itibariyle hesaplanmasi gerektiği ni düşünüyorum .ancak odemeye iliskin hic bir dekont vs sunmadi belediye .ve muvekkil de de yok, yasli hatirlamiyor.bu nedenle bilirkisi tarih yok demis Günümüzden hesaplanmış.
Zamaninda 11 tl almis buzamanin parasiyla.bilirkisi hesaplamayi yapmis bir de 11 tl yi düşmüş bende belediye itiraz etsin istiyorum.cunku hem karsi vek.ucreti var hemde cok yuksek bir ilam harci var sonunda sanirim.bu da bize cok pahaliya mal olur . Hele dediginiz gibi 11 tl ye yasal faiz uygularlarsa sanirim 1000 tl bile alamayiz karsi vek ve ilam harci ise 30.000 tl yi gecer ve bu hic iyi olmaz
Old 03-09-2013, 12:23   #318
Cengiz Kesici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevin Canruh
Cengiz bey tesekkurler oncelikle.ancak bizim davamizda bedele dönüştürme tarihi 1994 yili.yani yeni yasa kapsaminda degil .oyle değil mi? Bende odemenin alindigi tarih itibariyle hesaplanmasi gerektiği ni düşünüyorum .ancak odemeye iliskin hic bir dekont vs sunmadi belediye .ve muvekkil de de yok, yasli hatirlamiyor.bu nedenle bilirkisi tarih yok demis Günümüzden hesaplanmış.
Zamaninda 11 tl almis buzamanin parasiyla.bilirkisi hesaplamayi yapmis bir de 11 tl yi düşmüş bende belediye itiraz etsin istiyorum.cunku hem karsi vek.ucreti var hemde cok yuksek bir ilam harci var sonunda sanirim.bu da bize cok pahaliya mal olur . Hele dediginiz gibi 11 tl ye yasal faiz uygularlarsa sanirim 1000 tl bile alamayiz karsi vek ve ilam harci ise 30.000 tl yi gecer ve bu hic iyi olmaz


Nevin hanım,

Sorunuzu üç başlık halinde irdelemekte fayda var;
  • Yasa lafzından anlaşılan (Geçici 6. madde 12. fıkranın gerekçesi olmadığı için ruhu da yok)
  • Yargıtay uygulması
  • AYM başvurusu ve yasanın olası iptal hali
LAFZININ İRDELENMESİ

1-Yasa metni incelendiğinde 2942 sayılı Yasa'ya eklenen Geçici 6. Madde'nin ilk fıkrası incelendiğinde uygulama alanının sadece 56 ve 83 arası el atmaları kapsadığı anlaşılmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 6 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara ................ suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talep edilmesi hâlinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılır.


2-Geçici 6. Maddenin 12. fıkrasında ise sizin davanız olan bedele dönüştürmelerle ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Yine yasa metni incelendiğinde herhangi bir tarih aralığı verilmemiş (bu durumda sadece 56 - 83 arası yapılan bedele dönüştürmelerin yasa kapsamında olması lazım ve fakat aşağıda izah edeceğim üzere Yargıtay 5 HD farklı bir içtihat oluşturdu ) ve sadece takdir edilen bedele yasal faiz uygulanması gerektiği öngörülmüş.

Ayrıca bu bedele itiraz edilmeyeceğine dair de kısıtlayıcı bir hüküm içermiyor.
12. fıkranın son cümlesi ise bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde bu madde uygulanır diyor. Bu durumda sadece ödemelere ilişkin olarak maddenin uygulanması gerektiğinin anlamalıyız. Örneğin; Geçici 6. madde getirilen maktu vekalet ücretinin bedele dönüştürme davalarında uygulanmaması gereklidir.

12. fıkra metni

24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan ve ipotekle teminat altına alınanlar da dâhil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller, borçlu idarelerce, ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunda belirtilen kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle güncellenerek ilgililerine ödenir. Bu hüküm devam eden davalarda da uygulanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.


YARGITAY UYGULAMASI

1- 6487 sayılı Yasa'dan önce;
  • Noter vasıtasıyla tebligat yapılmadıysa dava da zamanaşımı ve hakdüşürücü süreler başlamaz ve dava her zaman açılabilir.
  • Bedel alınmadıysa taşınmazın dava tarihindeki rayiç bedeli hesaplanır
  • Bedel alındıysa bedel alma tarihindeki değeri hesaplanır.
2-6487 Sayılı Yasa'dan sonra;

Yargutay 5 HD. 11 Haziran'dan sonra (Yasa yürürlüğe girdikten sonra) bedele dönüştürmelerle ilgili tek bir içtihat oluşturmuş ve adli tatile girerek başkaca karar vermemiştir. İçtihadıyla eski kemikleşen uygulamasının tam tersine bir yoruma gitmiştir. Karar kapsamında Yargıtay uygulaması şu şekildedir.
  • Bedel ödensin veya ödenmesin fark etmeksizin taşınmazın uygulama tarihindeki değeri hesaplanır ve bu bedele dava tarihine kadar yasal faiz uygulanır. (Halbuki yasa metni incelendiğinde uygulama tarihindeki değerin hesaplanması gerektiği yönünde bir hüküm bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yargıtay bu uygulamasıyla 12. fıkrayı hukuki bir zemine oturtmaya çalışmıştır.)
  • Vekalet ücreti de nispi değil maktu olarak uygulanır. (Yine 12. fıkranın son cümlesi incelendiğinde Geçici 6. maddenin sadece ödemelerle ilgili kısmının uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Kanaatimce vekalet ücretinin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerekir.)
AYM BAŞVURUSU

1-Geçici 6. maddenin iptali için Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından AYM'ne başvuru yapılmış ve fakat başvuru usulden reddedilmiştir.

Adli dönemle ile birlikte sadece 12. fıkra için olmakla beraber tüm maddenin iptali ile ilgili başkaca başvurular olacaktır.

2- hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkesi gereği yasanın "geriye yürüyen" kısımları kesinlikle iptal edilmelidir.

3- Ayrıca vekalet ücretinin maktu uygulanacağına dair kısımda iptal edilmelidir.

4- Şu anda nispi karşı vekalet ücreti ile karşılaşma şansınız az gözükse de iptal halinde (davanız hala devam ediyorsa) nispi karşı vekalet ücerti ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

SONUÇ OLARAK

Sizin davanızda ise eğer bedel alındıysa ve bu yönde bir ikrar varsa bilirkişi hem yeni yasa hem de eski yasa yönünden yanlış hesaplama yapmıştır.

Eski yasaya göre bedeli aldığınızı beyan ettiğiniz tarihe göre hesaplama yapmalıydı.

Yeni yasaya göre ise uygulama tarihine göre taşınmazın değeri hesaplanmalıdır. Yargıtay uygulamasına göre, 56 - 83 arasın olsun olmasın tüm bedele dönüştürmeler bu kapsamda değerlendirilmektedir.(çok yanlış ama bu şekilde karar verilmiş).

Şu anda vekalet ücreti maktu ama AYM' nin olası bir iptal kararı halinde vekalet ücreti tekrar nispi olacağından müvekkiliniz çok ciddi bir yükle karşı karşıya kalabilir.
Old 03-09-2013, 12:46   #319
Av.Nevin Canruh

 
Varsayılan

Aciklamalariniz için teşekkürler Cengiz Bey.Ancak benim dosyamda ödemeye ilişkin ne bir dekont var ne de muvekkil aldığı tarihi biliyor. Bu nedenle bilirkişi ödemeyi dikkate almamis.Eger belediye itiraz etmez de rapor yönünde karar verilirse büyük ihtimal ıslah etmeyip onanmasi ve bozulmasina göre ek dava açacağım. Gelismelerden haberdar ederim, iyi çalışmalar.
Old 11-09-2013, 17:41   #320
Av. Yasin Yıldız

 
Varsayılan

Anayasa mahkemesi 12.09.2013 tarihinde (yarın)geçici 7. maddenin iptaline karar verilmesi istemini görüşecek. Bunlardan biride benim dosyam Hadi hayırlısı bakalım. Geçici 7 madde ile ilgili görüşülecek 2 adet itiraz, 1 adet de iptal istemli başvuru var. Bu arada sayın Muharrem İnce ve Engin Altay ile iptal isteminde imzaları olan diğer 126 milletvekiline duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim.
Old 25-09-2013, 09:19   #321
pallanco

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesi'nin kararından haberi olan var mı acaba ?
Old 25-09-2013, 10:44   #322
Cengiz Kesici

 
Varsayılan

Karar için henüz erken. Usulune uygun başvurular için esas incelemesine geçilmesi kararı verildi. Tabi hala yeni başvurular gelmeye devam ediyor.
Old 25-09-2013, 11:00   #323
avcetin

 
Varsayılan

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun "kamulaştırmasız el atma" konusunu gündemine aldığı ve bugünlerde nihai bir karara varılacağı gelen bilgiler arasında. Umarım hakkaniyeti sağlayacaktır YHGK..
Old 30-09-2013, 12:08   #324
2run

 
Varsayılan

Yeni dava açma noktasındayım; uzlaşma ön koşulu sebebiyle ağzım yanmış olduğundan ilk önce İBB'E yazdım, 6 aylık süre sona erdi ve 3 aylık dava açma sürem yeni başladı.

Şimdi bir de idari yargı meselesi gündeme gelmiş; Son gelişmeleri takip eden ve yakında böylesi bir davayı açmış olan meslektaşlarımdan bu konuda yardım istiyorum.

1-Fiili el atma olduğundan, haksız fiil esasına dayanarak adli yargı'da açıyorum, en son hukuki el atmalarda idari yargıydı fakat bir kanuni düzenleme geldi, Yargıtay da aynı görüşte ama, son dönemde bir uygulama değişikliği var mı acaba?

2- Kısmı dava kalktı, belirsiz alacak olarak açıyoruz, bunda herhangi bir değişiklik var mı?


Malum; okadar çok oynandı ki, artık insan açarken korkuyor birde 7. madde iptal oldu mu acaba?

Katkılarınız için çok teşekkür ederim
Old 30-09-2013, 13:19   #325
Av. HakanG

 
Varsayılan Geçici 6. Maddesinin 10. Fıkrası - İdari Yargı İlişkisi

İlgili madde: “Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı ……. Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar hakkında, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen idari başvuru ve işlemler tamamlandıktan sonra idari yargıda dava açılabilir. Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır. …..”

Fıkranın yorumlanabilmesi için, geçici 6. maddenin hangi tarihler arasındaki kamulaştırmasız el koymaları kapsadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Geçici 6. maddenin ilk fıkrasında, maddenin 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihleri arasındaki kamulaştırmasız el koymaları kapsadığı açıklanmıştır.

Bilindiği gibi el atma, fiili veya hukuki olabilir. Geçici 6. madde ile, söz konusu el atmalara ilişkin aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

FİİLİ EL ATMA:
1) 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihleri arası: İlk 6 fıkrada düzenlenmiştir. Adli yargı görevlidir ve uzlaşma başvurusu dava şartıdır.
2) 4/11/1983 tarihi sonrası: 13. (son) fıkrada düzenlenmiştir. Adli yargı görevlidir. Uzlaşma başvurusu gerekmemektedir.

HUKUKİ EL ATMA
1) 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihleri arası: 10. fıkrada düzenlenmiştir. İdari yargı görevlidir.
2) 4/11/1983 tarihi sonrası: Herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu itibarla, eğer hukuki el atma 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihleri arasında ise idari yargıda dava açılabilir. Zaten fıkranın giriş cümlesi de “Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan” şeklinde ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, 4/11/1983 sonrası hukuki el atmalarda adli yargı kendini görevli görmeye devam etmelidir.
Old 02-10-2013, 14:06   #326
Yada

 
Varsayılan

Uygulama imar planı yani dop parseli denilen düzenlemeler 1985 tarihli 3194 sayılı imar kanunundan doğmuyor mu zaten, bence 83 sonrası hukuki el atmayı kapsamıyor fikri zorlama bir fikir, ancak yargıtay 5hd nin bu yönde daha önce ilke kararı aldığını duymuştuk bakalım bu fikirleri aynen devam edecek mi zaman gösterecek. Yasanın zaten koyuluş amacı belli 5 HD 83 sonrasını kapsamıyor dese dahi ya içtihadı birleştirme ile bu olay 83 sonrasını da kapsar YADA yasa çıkar 1 günde olay düzelir. Nihayetinde amaç idari yargıya yönlendirmek
Old 02-10-2013, 15:11   #327
pallanco

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. HakanG
İlgili madde: “Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı ……. Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar hakkında, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen idari başvuru ve işlemler tamamlandıktan sonra idari yargıda dava açılabilir. Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır. …..”

Fıkranın yorumlanabilmesi için, geçici 6. maddenin hangi tarihler arasındaki kamulaştırmasız el koymaları kapsadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Geçici 6. maddenin ilk fıkrasında, maddenin 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihleri arasındaki kamulaştırmasız el koymaları kapsadığı açıklanmıştır.

Bilindiği gibi el atma, fiili veya hukuki olabilir. Geçici 6. madde ile, söz konusu el atmalara ilişkin aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

FİİLİ EL ATMA:
1) 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihleri arası: İlk 6 fıkrada düzenlenmiştir. Adli yargı görevlidir ve uzlaşma başvurusu dava şartıdır.
2) 4/11/1983 tarihi sonrası: 13. (son) fıkrada düzenlenmiştir. Adli yargı görevlidir. Uzlaşma başvurusu gerekmemektedir.

HUKUKİ EL ATMA
1) 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihleri arası: 10. fıkrada düzenlenmiştir. İdari yargı görevlidir.
2) 4/11/1983 tarihi sonrası: Herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu itibarla, eğer hukuki el atma 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihleri arasında ise idari yargıda dava açılabilir. Zaten fıkranın giriş cümlesi de “Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan” şeklinde ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, 4/11/1983 sonrası hukuki el atmalarda adli yargı kendini görevli görmeye devam etmelidir.

NİHAYET BENİM GİBİ DÜŞÜNEN BİRİSİ
Old 02-10-2013, 21:03   #328
Cengiz Kesici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avcetin
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun "kamulaştırmasız el atma" konusunu gündemine aldığı ve bugünlerde nihai bir karara varılacağı gelen bilgiler arasında. Umarım hakkaniyeti sağlayacaktır YHGK..

Hukuk Genel Kuruluna giden dosya gitmesi için biraz erken değil mi
Old 03-10-2013, 08:26   #329
Yada

 
Varsayılan

Hgk hukuki el atmaya iliskin toplanıyor idari yargi meselesi icin Diger meselelerde sonuc alınacağını sanmam
Old 03-10-2013, 10:54   #330
avcetin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Cengiz Kesici
Hukuk Genel Kuruluna giden dosya gitmesi için biraz erken değil mi

Cengiz bey, HGK, daireler arasındaki görüş ayrılığını bitirmek ve nihai bir karara varmak üzere toplanmış. Ben bu durumu hem meslektaşlarımızdan hem de hakimlerimizden duydum. Hatta karara çıkacak ve görevsizlikten dolayı reddedilecek olan dosyamla ilgili HGK kararını bekleyelim diyerek gün attı bir hakimimiz. Saygılar..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kamulaştırmasız El Atma Davasında Müstakbel El atma Olur Mu? avukat.derviş.yıldızoğlu Meslektaşların Soruları 4 19-08-2011 15:04
6111 sayılı ( TORBA ) kanun kapsamında yapılandırılması öngörülen kamu alacakları Muhsin KOÇAK Mali Hukuk Çalışma Grubu 3 21-03-2011 10:29
6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapılırken dikkat ! Muhsin KOÇAK Mali Hukuk Çalışma Grubu 0 16-03-2011 00:35
İdari para cezası -6111 sayılı yasa ekinheval Meslektaşların Soruları 1 02-03-2011 17:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06381702 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.