Mesajı Okuyun
Old 25-10-2018, 15:37   #135
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan Tebliğe Yarar Adres Temini Görevi

Tercüman Rifat Karmiş
19 saat
TEBLİĞE YARAR ADRES TEMİNİ GÖREVİ
Alman Merkezi Makamları, son günlerde ülkemizden gönderilen adres araştırmasına ilişkin istinabe taleplerini "Davalı tarafın tebliğe yarar adresini bulmak görevinin Alman Adli Makamlarının görevi olmadığı ve böyle bir görevin ilgili La Haye sözleşmesinde de öngörülmediği, tebliğe yarar adresi bulup mahkemeye sunma görevinin davacı tarafın görevi olduğu" gerekçesi ile iade etmektedir.