Mesajı Okuyun
Old 27-02-2009, 16:45   #88
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Alıntı:
Aslında hem çek zorunlu ödemesi ile ilgili madde ve hem de ödemeden men talimatı gibi alelacele düzenlenmiş maddeler yeniden ve uygulamada ihtiyaca cevap verecek şekilde ele alınmalıdır

Üstad, 18.02.2009 tarihinde TBMM'nde kabul edilen 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un m.32/19 hükmüne göre, "29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır."

Kanun henüz Resmi Gazetede yayınlanmamış olsa da şurası açık: Ödemeden men talimatı tarih oluyor

Bu arada çek hamilinin faiz isteyebileceği hususuna katılmadığımı belirtmek isterim. Aslında bu konu tamamen yukarıdaki mesajlarımda açıklamaya çalıştığım hususlarla irtibatlı. Yani çek bir kez bankaya ibraz edilmiş olmakla çek kanuni sorumluluk tutarı da talep edilmiş sayılır diyorsak, elbette faizin de talep edilebileceğini kabul etmeliyiz; fakat hamil ilk ibraz anında, ilk ibraz anında talepte bulunulmamışsa genel zamanaşımı süresi içinde mutlaka çek aslını bankaya ibraz ederek çek kanuni sorumluluk tutarını talep etmelidir, aksi halde doğrudan doğruya icra yoluna başvuramaz diyorsak, ki benim kanaatim de bu yöndedir, faizin de ancak böyle bir talep şartının gerçekleşmesiyle talep edilebilir olacağını kabul etmek gerekir.

Alıntı:
çekin bankaya ibrazı anında temerrüdün gerçekleştiği bu sebeple tekrar bankayı temerrüde düşürmek için talepte bulunmanının zorunlu olmadığına dair yargıtay kararı vardır

Söz konusu Yargıtay Kararlarının bu anlamda yorumlanamayacağı kanaatindeyim. Ki Yargıtay hakikaten bu kanaatte ise, bence bu da kabul edilemez; çünkü ortada çok açık bir kanun hükmü var. Kaldı ki, yukarıda da belirttiğim gibi, takas yoluyla ibraz edilmiş olan çekler için 3167 sayılı Kanun’un 6/son maddesi şu açık hükmü getirmiştir: “Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı dahil kısmi ödeme yapılmaz…” Bu da gayet normal. Çünkü siz takas yoluna başvururken çeki muhatap banka dışında bir başka bankaya ibraz etmişsinizdir ve bu aracı konumundaki bankadan açık kanun hükmü gereğince ne kısmi ödeme alabilirsiniz ne de çek kanuni sorumluluk tutarını. Bu ödemeleri talep edebilmek için çek aslı ile mutlaka muhatap bankaya müracaat etmeniz gerekecektir. Dolayısıyla takas yoluyla ibraz edilmiş çekler için bence en küçük bir tereddüt bile bulunmamaktadır: Bu çekler muhatap bankaya çek kanuni sorumluluk tutarı talebi için mutlaka ibraz edilmeli, muhatap banka ödemeye yanaşmazsa, ancak bu aşamadan sonra icra yoluna gidilmelidir.