Mesajı Okuyun
Old 27-02-2009, 14:34   #86
av.cemile

 
Varsayılan

Konudan bir süredir uzak kaldım;
Şundan emin oldum ki bu konularda ne bankalar ne adliyeler arasında net uygulamalar yok,gerek bankalar ve gerekse alacaklılar el yordamı ile ilerlemeye çalışıyorlar.

Zamanaşımı ile ilgili soru soran üyeye net cevap vermek zor. Bankalar çek için geçerli zamanaşımı süresini zorunlu bedeli ödemek için de kullanıyorlar. Burada zamanaşımı konusunda genel hükümlere göre hareket edilmesi gerektiği ağırlıklı görüş olduğundan 10 yıllık zamanaşımına tabi olması gerekirken ya da 6 aylık zamanaşımı süresini uygulayabilmek için yasal düzenlemeye ihtiyaç varken, bankalar 6 aylık zamanaşımı süresi konusunda uygulamalarını netleştirmiş gibidir.6 ay geçince elden ödeme yapmıyorlar ama icra takibi yaptığınızda itirazsız ödemekteler.
Temerrüt konusunda ve faiz işletme konusunda ise yazdıran hamil takip yaparsa karşılıksız yazdırdığı tarihten itibaren faiz isteyebileceğine dair görüşler uygulamaya yerleşmiş, kanun maddesi net ve uygulama bu konuda oturmuş gibi. Ben de baştaki ısrarımdan vazgeçmiş bulunuyorum. Zaman her şeyin ilacı.
Çek zorunlu bedelinin illa yazdıran hamile ödenmesi gerektiği şeklindeki görüşe katılmanın da olanağı yoktur. Bu konuda da açık hüküm olmamakla birlikte karşılıksız yazdırdıktan sonra çek önceki cirantalara dönmüş ise ve yetkili hamil olduğunu ispat edebiliyor ise(ki çek elinde olduğuna göre mesele yoktur) o kişiye de pekala ödenebilmelidir. İlgili kanun maddesinde bu konuda engelleyici bir ibare mevcut değildir. İşte belki bu noktada işleyecek faiz konusunda Bankanın yeniden temerrüde düşürülmesi gerektiği şeklindeki yorumlar kabul görebilir.
Yine de bu konularda yeknesaklık sağlayacak yasal düzenlemeye acilen ihtiyaç vardır.
Aslında hem çek zorunlu ödemesi ile ilgili madde ve hem de ödemeden men talimatı gibi alelacele düzenlenmiş maddeler yeniden ve uygulamada ihtiyaca cevap verecek şekilde ele alınmalıdır ki ticari hayatta bu kadar çok kullanılan bir ödeme aracı konusunda bu kadar farklı uygulamalar ve kafa karışıklığı ortadan kalkabilsin.