Mesajı Okuyun
Old 03-04-2008, 10:42   #3
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

*HUMK m.9/..Davalı birden fazla ise, dava bunlardan birinin ikametgahı mahkemesinde açılır.

*m.21/Haksız bir fiilden mütevellit dava o fiilin vuku bulduğu mahal mahkemesinde ikame olunabilir.

*TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
Yetkili Mahkeme
Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde de açılabilir.

Saygılarımla.