Mesajı Okuyun
Old 01-01-2008, 23:18   #11
havva k.

 
Varsayılan

şüyuun satış suretiyle giderilmesine ilişkin işlemlere ilişkin yöneltilen şikayetler hakkındaki sulh hukuk mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi..........10 gün
4353 sayılı kanuna tabi kuruluşları hakkında temyiz süresi....30 gün