Mesajı Okuyun
Old 09-02-2012, 13:31   #5
Yılmaz Topcuk

 
Varsayılan

Sayın KONUK,
Sosyal Güvenlik Kurumundan maluliyet maaşı alınabilmesi için iki temel kriter vardır: 1. Kriter, en az 10 yıldan beri sigortalı olma ve en az 1800 gün prim gününün bildirilmiş olması. 2. Kriter, sigortalının çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olmasıdır. Verdiğiniz bilgilere göre, sigortalılık süreniz ve prim ödeme gün sayınız yeterli. 2.kriterin belirlenmesi gereği bulunmakta. Uygulama kısaca şu şekilde işliyor: Sigortalı ikametine yakın veya en son çalıştığı işyerini içine alan sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine (SGM) (eski SSK müdürlüklerine) dilekçe ile müracaat ediyor. SGM, sigortalıyı, eğitim ve/veya üniversite hastanelerine sevk ediyor. Sevk edilen hastane, sigortalının rahatsızlığı ile ilgili sağlık kurulu raporu tanzim ediyor. Sağlık Kurulu raporu, sevki yapan SGM’ne geliyor. SGM, sağlık kurulu raporunu, ve diğer evrakları tamamlayıp dosya halinde SGK Bölge Sağlık Kuruluna gönderiyor. Bölge Sağlık Kurulu, yeter sayıda uzman hekimlerden oluşuyor. Bölge Sağlık Kurulu, dosyadaki hastane tarafından tanzim edilmiş sağlık kurulu raporu ile diğer bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirme yaparak çalışma gücünü kayıp oranının 60 oranın da kaybedip kaybetmediğine, başkasının sürekli bakımına muhtaç olup olmadığına karar veriyor. Bölge Sağlık Kurulun kararı ve dosya SGM müdürlüğüne gönderiliyor. SGM, sigortalı hakkında ‘%60 oranında çalışma gücü kalmadığına’ dair Bölge Sağlık Kurulu kararı var ise ve ayrıca prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi yeterli ise sigortalıya maluliyet maaşı bağlıyor.
Bölge Sağlık Kurulu, sağlık kurulu raporu ile diğer bilgi ve belgeleri, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendiriyor. (Resmi Gazete: 11.10.2008/27021) Anılan Yönetmeliğin Arıza / Hastalıklar Listesinin 0-Diğer bölümünde ‘1-Ağır, ileri evrede AIDS’ ibaresi yer almaktadır. Tabiatıyla müracaat eden sigortalının durumunu bu türden olup olmadığının kararını SGK Bölge Sağlık Kurulu karar verecektir.
Çok sık karıştırılan bir husus da ‘özürlülük’ kavramı ile ‘maluliyet’ kavramıdır. Ayrıntıya girmeden, bu iki kavram farklı kavramlardır. Her ikisinin belirlenmesinde farklı yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, maluliyet maaşının bağlanmasında, maluliyetin tespitinde Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükmü esas alınmaktadır.