Mesajı Okuyun
Old 06-12-2005, 00:52   #152
Gemici

 
Varsayılan Hayat Gemimizin Kaptanı: BEYİN I

Hayat Gemimizin Kaptanı: BEYİN I

İnsan beyni tüm gövdeyi yöneten bir organdır. Yememiz içmemiz, oturmamız kalkmamız, konuşmamız susmamız, nefes alıp verişimiz ve gövdemizin diğer tüm fonksiyonları beyin sayesinde gerçekleşir. Beyin fonksiyonunu yerine getirmediği veya getieremediği zaman yaşam biter.

İnsan beyninin tüm gövdenin kaptanı veya dümeni olugusu insanlık tarihinin her döneminde kabul edilmiş bir gerçek değildir. Aristoteles’in düşüncesine göre insanın düşünme organı kalbidir. Beynin görevi gövdenin soğutucusu rolünü üstlenmektir. Tıp biliminin kurucularından olan Hipokrat, kalbin düşünce organı olduğu kanısında olan diğer diğer bilim adamlarına beynin düşünme organı olduğu gerçeğini kabul ettirememiştir.

Felsefenin ortaya çıkışından beri tartışılan ‘Madde mi ruhtan, ruh mu maddeden çıkar’ konusu çoğumuzun halen belleğinde tahmin ediyorum. Modern Sistem Teorisine dayanan görüşler, ruhu beynin bir fonksiyonu olarak tanımlıyor.

Günlük konuşmalarımızda akıl ve beyin kavramlarını bazen eşanlamlı olarak kullanıyoruz. Aslında akıl dediğimiz olgu, beynin bir fonksiyonu bilim adamlarınca.

Bilim adamlarının elde ettikleri sonuçlara göre erkek beyni kadın beyninden ortalama olarak 130 gram daha ağır. Erkek beyni ortalama olarak 1375 gram, kadın beyni buna karşılık ortalama olarak 1245 gram ağırlığında. Fazla sevinmiyelim lütfen beyler, bilim adamlarının elde ettikleri ikinci sonuç beyin ağırlığının zeka ile orantılı olmadığı gerçeği. Milattan 30000 yıl önce yaşamış olan ‘Neandertal’ insanının 1500 gram beyni olduğunu saptayan bilim adamları, insan beyninin gittikçe küçüldüğünü söylüyor.

Beynin hangi bölümünün hangi yaşamasal fonksiyonu üstlendiğini bir dahaki sefere bırakıp, beyin konusunda söylenenleri ve yapılanları kısaca aktarmak istiyorum.

Akılla ilgili birçok atasözümüz ve deyimimiz olduğu halde, beyin konusunda fazla bir uğraş göstermemiş atalarımız.

Kafası çalışmıyanlar için atalarımız kuş beyinli tanımlamasını yapmış.

Akılsız olarak bildiğimiz kişiler için bazen serçe kadar beyni yok deriz. Kuşlardan ne alıp vereceğimiz varsa!!!

Eşek genelde akılsız olarak bilinir. Akılsız olmalarını istediğimiz düşmanlarımıza bazılarımız eşek beyni yediririz. Söylenenlere göre bu eşek beynini yiyen aptallık ve eşeklik belasından bir daha kurtulamaz.

Boynu uzun beyni boş, tut kulağından çifte koş Atasözü

Tırmanırken beyin en önemli kas'tır Wolfgan Güllich

İnsan beyni fevkalade birşey, doğumdan itibaren çalışmaya başlar, bir konuşma yapmak için ayağa kalktığınız ana kadar..!! Mark Twain

Beyin: düşündüğümüzü kendisiyle düşündüğümüz organ Ambrose Bierce

Beyin yıkama korkunç birşey, ama bazı beyinler var, bir yıkansalar çok iyi olurdu Johannes Gross

O kadar aptalız ki, beynimiz kendisini anlıyabileceğimiz kadar basit olmuş olsaydı bile, onu anlıyamazdık. Jostein Gaarder

Para ve Silahlar beyin ve azmin yerini tutamaz. Dwight D. Eisenhover

alıntılar wikiquote'den

Saygılarımla