Konu: Marka
Mesajı Okuyun
Old 23-06-2009, 15:57   #2
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Sayın Prof. Dr. Ünal Tekinalp'in Fikri Mülkiyet Hukuku adlı kitabının Aralık 2005 baskısının 464. sayfasının 39. bölümünden alıntıdır:

"Davanın açılabilmesinin şartları;
Kullanmakta olan kişi aleyhine maddi tazminat davası açılabilmesi için bir arada iki şart gerçekleşmelidir. Birincisi marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden markayı kullanmakta olan kişiyi haberdar ve ondan tecavüzü durdurmasını talep etmiş olmasıdır. Hükümden açıkça anlaşılmamakla birlikte, davanın açılabilmesi için muhatabın markayı kullanmaya devam etmesi gerekir. Bildirim üzerine kullanıma son verilmişse dava ikame olunamaz. Bildirim herhangi bir şekle bağlanmış değildir. Ancak ispat kolaylığı açısından ihbar ve ihtarın yazılı olarak yapılması doğru olur."

Bu durum kusur şartı ile ilintili bir durum kanaatimce. Markanın varlığından ve tecavüzden haberdar edilmiş olmasına rağmen kullanıma devam eden kişi kusurlu bulunmaktadır.