Mesajı Okuyun
Old 03-03-2007, 23:08   #3
mutlakadalet

 
Varsayılan

Alıntı:
Mesela olayda Nitelikli hal örneklerinden biri için(eşe karşı işleme) cezanın kanun metninde belirtilen yarı oranda artırılması yoluna gidilecekitir.
Ancak 2. nitelikli hal örneği için(silahla işleme) yeniden yarı oranında artırma yoluna gidilmemelidir.
Bu durumda kanunsuz bir cezalandırma yoluna gidilmiş olacaktır.

Sayın bahadir_büyükavci, size iki tane sorum olacaktı:

1- Birinci nitelikli hal için ağırlaştırma yaptığımızda, kanuna dayanan bir cezalandırma söz konusu olmasına rağmen, ikinci nitelikli hal için ağırlaştırma yaptığımızda, neden kanunsuz bir cezalandırma söz konusu oluyor? (Söz konusu nitelikli hallerin gerçek anlamda ağırlaştırıcı neden olduğunu da göz önünde bulundurarak yanıtlarsanız çok memnun olurum.)

Alıntı:
2. nitelikli hal 61. madde kapsamında Cezanın bireyselleştirilmesi enstrümanları bağlamında temel cezanın belirlenmesinde kullanılmalıdır.

2- İkinci nitelikli halin hangisi olduğunu, neye göre tayin ettiniz? Nitelikli hallerden hangisinin cezayı yarı oranında artıracağı konusunda yaptığınız tasnifte, "suçun eşe karşı işlenmesini" mesela diyerek belirlediniz ve suçun silahla işlenmesini arka plana ittiniz. Yine mesela diyerek, suçun eşe karşı işlenmesini arka plana itsek, gene 61.maddeyi devreye sokabilecek miyiz?

Saygılarımla.