Mesajı Okuyun
Old 09-05-2010, 21:43   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Verilebilir .
Ortada bir mülkiyet çekişmesi yoksa HUMK 101 ve müt. mad delerine göre ihtiyati tedbir kararı verilmesi imkanının olmadığını düşünüyorum. Talep dilekçede ihtiyati tedbir olarak adlandırılmış olsa dahi hakim talebin ihtiyati haciz niteliğnde olduğunu kabul edebilir.
Biz de , görevdeyken bu şekilde kararlar veriyorduk.