Mesajı Okuyun
Old 09-05-2010, 19:33   #2
Hak Hukuk

 
Varsayılan İhtiyatti Tedbir mi, İhtiyati Haciz mi

Davacı tarafın dava dilekçesinde “ihtiyati tedbir” olarak tabirlendirdiği buradaki talebinin Mahkemece “ihtiyati haciz” tabiriyle vasıflandırılması doğru bir tutumdur. Çünkü olaya bakıldığında davacının muradı, (HUMK. m.74, 75 ve 76) verilecek bir hakim kararı sayesinde ,davalının mal ve haklarını kaçırmasını önlemek ve bu suretle, ileride lehe sonuçlanacak davada verilecek kararın infazını sağlamaktır. Burada dava konusu edilen belli bir mal değildir. Öyleyse burada artık bir i.tedbirden değil, i.hacizden söz edilebilir.
Talebe uyuşmayacak şekilde, aleyhlerinde i.tedbir(i.haciz) istenmemiş diğer davalılar hakkında verilmiş i.tedbir durumu kendiliğinden veya talep üzerine her zaman düzeltilebilir kanaatndeyim.