Mesajı Okuyun
Old 08-05-2010, 16:28   #1
guyar

 
Varsayılan Talep edilen İhtiyati Tedbir yerine re'sen İhtiyati haciz kararı verilebilir mi?

Sayın meslektaşlarım,
Davacı taraf para alacağına ilişkin olarak bir adedi LTD. şirket,geri kalan 4'ü gerçek kişi olmak üzere toplam 5 kişi hakkında dava açıyor ve "....davalı X Ldt.Şti şirketinin tüm malvarlığına İHTİYATİ TEDBİR" konulmasını talep ediyor. Mahkeme ise tensip zaptında aynen şu ara kararı veriyor "...davacı vekilinin İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN İHTİYATİ HACİZ KABUL EDİLEREK ihtiyati haciz talebinin kabulü ile İİK-257 vd. maddeleri gereğince DAVALILARIN TÜMÜNÜN gayrimenkullerinin devir ve temlikinin önlenmesi için gayrimenkuller üzerine İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA"kararını veriyor,görüşlerinizi öğrenmek istediğim husus ise,
1-HUMK 74 uyarınca hakim iki tarafın iddia ve savunmalarıyla bağlı olup bundan başkasına yada fazlasına hüküm veremez.Bu halde yukarıda anlatılan husus hukuka aykırı değil midir,ben öyle olduğunu düşünüyorum
2-Dava dilekçesinde sadece davalılardan LTD ŞTİ için ihtiyati tedbir talep edilmişken düm davalılar için ihtiyati hacze karar verilmesi degene HUMK-74b'ün ihlali değil midir?Bu konuda ki görüşlerinizi ve varsa yargıtay kararlarınızı paylaşırsanız çok yardımcı olursunuz
Teşekkür ederim.