Mesajı Okuyun
Old 06-09-2019, 14:08   #2
Av.Seyhan Çoban Wiles

 
Varsayılan Katılma Alacağı

Sayın Katılımcı,
Evlilik birliği devam ederken,banka kredisi ile adınıza edinilmiş taşınmaza ilişkin aleyhinize açılmış katılma alacağı davasında tasfiye hesabı; evlilik birliği içinde boşanma dava tarihine kadar yapılan taksit ve peşin ödemenin, toplam kredi geri ödeme bedeline oranı, taşınmazın karara en yakın tarihteki rayiç değeri ile çarpılarak yapılır.Hesaplanacak katılma alacağına geçmişe yönelik faiz uygulanmaz,karar tarihinden itibaren yasal faiz uygulanır.Dosyanız ile ilgili somut ve ayrıntılı hesaplama için bir uzmana başvurmanızı öneririm.