Mesajı Okuyun
Old 18-01-2019, 09:50   #2
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı,

Yargıtay 8. H.D. 2009/6262 Esas 2010/611 K. ve 2014/22826 Esas 2016/4777 K. sayılı kararlarında da açıklandığı gibi:

Edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan katılma alacağına ve değer artış payına ilişkin davalarda karar tarihinden geçerli olarak faiz yürütülmesi gerekir.
T.C
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2014/22826
KARAR NO.2016/4777
KARAR TARİHİ.16.03.2016

tarihli kararına göre de
>EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDEN KAYNAKLANAN, KATILMA ALACAĞINA VE DEĞER ARTIŞ PAYINA İLİŞKİN DAVALARDA KARAR TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREKİR.