Mesajı Okuyun
Old 15-06-2011, 17:36   #2
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan MEK
89/1 haciz ihbarnamesi ile icraya paranın gönderilmesi neticesinde borçlu 89/2 haciz ihbarnamesi ile ödemenin yapılması gerektiğini belirtip 3. kişiden hak iddia edebilir mi?
Uygulamada değişik olarak gerek 1. haciz ihbarnamesi üzerine, gerek 2. haciz ihbarnamesi üzerine ve gerekse 1. haciz ihbarnamesine verilen cevaba istinaden 2. haciz ihbarnamesi gönderilmeksizin müzekkere ile haciz konulan paranın dosyaya yatırılması istenmektedir. Ancak 1. haciz ihbarnamesi üzerine 3. şahistaki haciz konulan hakka, borçlu itirazı ile, 2. haciz ihbarnamesinden sonra ödeme yapılmalıdır diye bir itiraz olmayacağını düşünüyorum.

İcra müdürünün muamelesini şikayet caizdir. Haciz ihbarnamesi tebliği kararı da icra müdürü muamelesidir. Borçlu tarafından yazdığınız sorudaki gerekçeye dayanarak şikayet yapılabilir ama şikayeti reddedilecektir.