Mesajı Okuyun
Old 01-09-2008, 10:45   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Kolay gelsin arkadaşlar.
Nasıl ki son zamanlarda keşideciler yazılacak çeklerini ödememek için rıza hilafına elinden çıktığını bildirerek ödemeden men talimatı veriyorlar, bankalar da gönderilen 89/1 lere borçlunun hesabında şu kadar para var ama ben buna haciz koymuyorum, zira borçlu benden kredi kullandı ve riski var. bu nedenle benim rehin hakkım var ve haciz ihbarnamesine itiraz ediyorum diyor. Sıklıkla karşılaşılan bu probleme çözüm bulan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
1-Bi kere para hala borçlunun değil mi? Adam gelip ben hesabımdaki parayı çekecem dediğinde hayır vermiyoruz mu diyolar.Cevap hayır, ödüyorlar.
2-Banka olarak senin doğmuş, muaccel olmuş bi alacağın yokki rehin koyasın da, ödemeyesin. Doğmamış borcun riski var diye haciz koymaması yasal değil diye düşünüyorum. Cevap yazacak arkadaşlara teşekkürler.

Haczedilmezlik itirazı sadece borçlu tarafından ileri sürülebilir. Dolayısıyla banka 3. kişi olup, borçlu değildir ve bu manada bankanın haciz uygulamaması (kanaatimce) hukuka uygun değildir. Yargıtay 12 HD.13.3.2001 T., E.3339, K.4180 Sayılı kararında da haczedilmezlik itirzının 3. kişi tarafından ileri sürülemeyeceği belirtilmiştir. (Bkz. Talih Uyar, İ.i.K.Şerhi Cilt 5, s.7727)

Ancak şunu da karıştırmamak gerekir: Banka haczi uygulayıp, rehinden sonra serbest kalan kısmı icra müdürlüğüne ödemelidir. Bankanın (hesap üzerinde blokaj yoluyla) Rehin alacağının olması, haczin uygulanmasına engel değildir. Öncelik hakkı rehin nedeniyle bankada olabilir. Bu ayrı bir şeydir.