Mesajı Okuyun
Old 18-03-2011, 21:10   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Tehditleri için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Tanıklarınızın isimlerini de bildirmenizde yarar vardır. Telefonla tehdit ediyorsa telefonlarınızın takibe alınmasını da talep edebilirsiniz.

Veya,

En yakın aile mahkemesinden TEDBİR kararı talep edebilirsiniz. Örnek tedbirler kanunda sıralanmıştır. Yargıç talep edeceğiniz veya uygun gördüğü tedbirlerin birine ve ya birkaçına karar verebilir. Tehdit de şiddettir. Tanığınız varsa yine bildirebilirsiniz.

Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;

a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,

b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,

c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,

e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,

f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyine ihtar olunur.

Haklarınızı bir avukat ile birlikte savununuz.

Saygılar,