Mesajı Okuyun
Old 19-07-2006, 12:15   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Selamlar,

Aynı konuda birbirine zıt başkaca kararlar da vardır. Zaten 11 Hukuk Dairesi ile 19 Hukuk Dairesi arasında yabancı para alacağına ilişkin tazminat davalarında da birbirine zıt kararlar vardır.

Kararlar farklı olunca, bankanın insafına kalmaktasınız. Hatta aynı bankanın şubeleri arasında da uygulama birliği yoktur. Benim takip ettiğim olayda, TCMB ve İş Bankası mirasçıya hissesine tekabül eden miktarı ödemiş ama aynı mirasçıya Akbank ödememiştir. Bir dilekçe ile başvurup talepte bulunmuş ve ekinde de Sayın Tunga'nın kararına benzer yeni bir karar ibraz etmiştik. Banka Hukuk Müşavirliği ise Sayın Akpunar'ın sunduğu kararın benzerini (Ama bizimkinden daha eski tarihli idi) sundu ve mahkeme yolunu gösterdi.

Kanaatime göre ise, 11 Hukuk Dairesinin uygulaması doğrudur. Çünkü bankadaki para bölünebilmektedir. Bir mirasçının kendi hissesini çekmesi nedeniyle diğer mirasçıların bir zararı sözkonusu değildir. Bazen murisin hesabı vadeli olabilmektedir. Denilebilir ki bir mirasçı parasını çektiğinde bankalar vadeyi bozmakta ve faiz vermemektedir. Bu bankaların uyanıklığı olup, bence yasal değildir. Yasal olduğunu kabul etsek dahi, bankadaki parayı bazen sadece bir inat uğruna çekmeyen mirasçılar bulunmaktadır. Parasını çekmek isteyen mirasçıya yapılmış açık bir haksızlıktır bu. Belki parasını çekmek isteyen mirasçıya diğerlerine karşı bir ihtarname çekmek zorunluluğu getirilebilir. Bu haliyle devam etmek insanlara ek mali külfet, mahkemelere de gereksiz dava külfeti yüklemektedir. Örneğin bankada bulunan 10.000 YTL nin 4 kardeşe 2.500 YTL olarak verilmesinin ne sakıncası bulunmaktadır. 4 adet 2.500 YTL nin(hissenin) ekonomik değeri aynıdır.

Saygılarımla