Mesajı Okuyun
Old 24-08-2007, 11:32   #9
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Aşağıdaki karar ortaklığın giderilmesi ile ilgili olmakla beraber, gerekçesine göre bu davalar da iki taraflı kabul edilmeli ve davalı taraf lehine de vekalet ücretine hükmedilidir diye düşünüyorum. Davanın sonucundan iki taraf açısından da benzer sonuçlar doğuyor çünkü. (Tam uyan bir karar bulamadım.)
Saygılarımla.

T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 6
Esas No.2004/1753 Karar No. 2004/1884 Tarihi 22.03.2004
...2-Paylaşma davaları paylı ve elbirliği mülkiyetine konu mallarda paydaşlar ya da ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Davanın bu özelliği itibariyle kendisini vekil ile temsil ettiren taraflar yararına ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri icap eder. Yargılama gideri ve vekalet ücretinden taraflar payları oranında sorumludurlar....