Mesajı Okuyun
Old 04-05-2011, 20:40   #3
Av. İlknur Çağın

 
Varsayılan

Kıta Avrupası hukukunun temelinde Roma hukuku vardır. Kamunun menfaati birey menfaatinden öndedir; bu hukuk anlayışında esas olan toplum menaatinin korunmasıdır. Anglo- saxon hukukunda ise Roma hukukunun ciddi bir etkisi olmamış olmakla birlikte, liberalizmin eseri olarak birey menfaati öndedir. Davalarda maddi gerçeği bulmaktan çok, suçsuzluğun ispatı önem taşır; jüri sistemi ile halkın hukuka katılması sağlanır.
Türk hukuk sisteminin de dahil olduğu Kıta Avrupası hukuk sistemi yazılı biçimde derlenmiş olan Kamu hukuku- Özel hukuk ikili ayrımına dayanır. Yargı ayrılığı vardır ve yargı kararlarına hukukun yardımcı kaynakları olarak değer verilir.
Anglo- saxon hukuk sistemi ise, bağlayıcı olan geçmiş mahkeme kararlarından ve yüksek mahkemenin içtihatlarından oluşur. (içtihatlar hukuku) sisteminde toplumun örf ve adetleri esas alındığı ve onlara dayanıldığı için toplumsal gelişime ayak uydurabilmiştir. Common law yanında Equity law da uygulanır. Equity law (hakkaniyet ve nasafet hukuku) Common law uygulamalarındaki sertlikleri, adaletsizlikleri ve çaresizlikleri gidermek amacı ile oluşmuş ve geliştirilmiştir.