Mesajı Okuyun
Old 29-07-2006, 18:28   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.avönder.

Müşterek çocuklar yararına 18 yaşına kadar nafaka her zaman istenebilir ve bunun için evlilik birliğinin kurulmuş olması gerekmez.

Müvekkiliniz evlilik dışı birlikte olduğu için kendisi için boşanmaya bağlanan hukuksal sonuçlardan yararlanamaz.Örneğin yoksulluk nafakasına karar verilemez,boşanmanın eki niteliğindeki maddi ve manevi tazminata hükmedilemez.

Fakat şartları oluşmuş ise genel hükümlerden yararlanarak maddi ve manevi tazminat isteyebilir.

Şu anda bir gebelik sözkonusu ise,4721 sayılı TMK 304 maddesi gereği doğumdan önceki ve sonraki 6 şar haftalık geçim giderleri,gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderleri babalık davasıyla birlikte veya ayrıca isteyebilir.


Ayrıca TCK açısından düşünülür ise:

MADDE 232 - (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 233 - (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Saygılar